Etiqueta: TV PAH

CAMBIEMOS O MURO ,CAMBIA O MUNDO # EstaEsMiLey

Os Movementos Sociais son, somos, esa pedra no zapato do sistema. Ou máis ben habería que dicir arenilla, dada a cantidade deles que somos.

Xurdimos pola inquietude de persoas que observan as inxustizas e a falta de atención das Administracións cara aos cidadáns, ou polos abusos dos grandes poderes económicos e financeiros, que acrecentan a desigualdade e a pobreza.

En España, un país moi solidario cando fas un programa para recadar fondos, ou nun peditorio popular, pero menos cando se trata de auxilio directo ou loita activa polos dereitos.

Xuntos podemos conseguir moitas cousas que non se conseguen por separado.De non ser así a crise material e social seguirá facéndose cada vez máis profunda e o efecto rebote da ilusión frustrada pode ter consecuencias perigosas e acrecentar as dinámicas patriarcais e o racismo. Non estamos a falar de política-ficción. Xa o temos diante.

A PAH conseguiu grandes cousas grazas á unión de xentes dispares, que se revelan cada día contra os usos e abusos que se converteron en costumes . !E o que queda por facer!

Este vídeo é unha homenaxe a todos os que se unen, co afán de cambiar aquilo que lles vén imposto e, á vez, un empujoncito a que entredes a formar parte dos distintos Movementos Sociais.

Voces unidas, Voces Valentes dan o seu apoio e fan súa a Lei dicindo # EstaEsMiLey.

É a hora de implicarnos e ser parte deste incrible paso na historia da loita social polos dereitos humanos, pois hai vidas en xogo.

Gravade o voso apoio, compartide os vídeos nas vosas redes sociais, coa etiqueta # EstaEsMiLey e unirvos á Lei de Vivenda Unha Lei de todas!

Anuncios

TV PAH deséxavos Bo nadal

placeholder://

Este ano que entra, as PAHs temos unha mensaxe clara: que o 2018 sexa o ano do Dereito á Vivenda.

A gran recesión deixou tras de si non soamente un corolario de vítimas, a maioría das cales no período poscrisis continúan en situación similar ou peor, senón tamén a explosión de novas adxectivacións en relación á pobreza. Unha paisaxe devastado onde se suman primeiro as “novas pobrezas” como relacionados con necesidades pouco cubertas, como a enerxía, a alimentación, ou a diferenças por cuestion de xero o xénero, ou as quue inciden no acceso a ben sobre alicerces do noso sistema de protección social, educación, sanidade.En tempos de Crises ou da chamada “postCrisis” están en perigo dereitos básicos elementais ou Entre elas os dereitos das mulleres ,dos menores ..en definitiva se nos esta roubando o Estado do Benestar

Pódese acabar con esta situación dunha forma moi  sinxela: cambiando as leis favorables á banca e ás subministradoras, poñendo coto aos responsables da estafa mal chamada Crise Non queremos palabras, queremos aprobar a Lei de Vivenda da PAH

1. DACION EN PAGO RETROACTIVA

• Mecanismos de segunda oportunidade para conceder a dación en pago e a condonación da débeda.

• Inembargabilidad da vivenda habitual de avalistas.

• Eliminación de cláusulas abusivas e compensación económica polas mesmas.

• Derrogación da responsabilidade ilimitada dos debedores hipotecarios.

2. ALUGUER ALCANZABLE E ESTABLE

• Reforma da LAU para dar seguridade e estabilidade.

• Ampliación  a un mínimo de 5 anos e/ou fórmulas nas cales o contrato  só póidase rescindir en casos concretos de urxencia.

• Establecer un marco de regulación dos prezos que corresponda aos ingresos da poboación

3. STOP DESAFIUZAMENTOS

• Moratoria sobre desafiuzamentos de primeira e única vivenda.

• Transparencia na cesión de créditos a fondos de titulización.

• Obrigación de bancos e grandes garfos de vivenda de ofrecer o aluguer social ás familias afectadas antes de executar un desafiuzamento.

• Axudas a pagar o aluguer cando o propietario é un pequeno garfo.

• Obrigatoriedade da Administración Pública a ofrecer realojos mesmo fronte a casos de ocupación.

• Asegurar o Dereito de Arraigamento nos realojos, ofrecéndolles no mesmo municipio e barrio.

4. VIVENDA SOCIAL

• Mobilización de vivenda baleira mediante a cesión obrigatoria.

• Incrementar o parque público de vivenda.

• Alugueres Sociais non superiores ao 30% dos ingresos da unidade familiar.

5. SUBMINISTRACIÓNS GARANTIDAS

• Principio de Precaución: garantía de non cortar as subministracións básicas de auga, luz e gas sen antes ter información sobre a situación das afectadas.

• Tarifa Social: pago en función da capacidade adquisitiva.

• Non asumir as débedas con recursos públicos, obrigando ás subministradoras a que asuman o custo das familias que non poidan pagar.

Salimos a la Calle

La crisis ha generado profundas transformaciones sobre las personas, la sociedad y las políticas sociales.

Respecto a las personas, se ha alterado el tra- dicional espacio social de la exclusión, haciéndolo más amplio, heterogéneo y diverso, a la vez que la pobreza y la desigualdad ha ganado extensión y profundidad. La consecuencia es que no solo hay más personas en situación de vulnerabilidad social o exclusión, sino que la regresar a trayectorias de inclusión se hace más dificultoso.

Alquilar piso cuando tu presupuesto es limitado puede convertirse en una odisea “Es muy difícil llegar a fin de mes ganando 800 euros El 68% de los jóvenes españoles cree que tendrá que “trabajar en lo que sea”

En el proceso de adjudicación de vivienda pública en régimen de alquiler es fundamental mejorar este procedimiento para favorecer el acceso a las vivien- das de las personas en mayor riesgo de exclusión social. Para ello, es nece- sario sustituir los procedimientos de sorteo de vivienda por la garantía de ba- remación objetiva en la adjudicación de la misma que incluya, además de la situación económica y sociofamiliar, la evaluación de necesidades en casos de discapacidad o edad avanzada.

El amplio parque de vivienda privada que se encuentra desocupada en la ac- tualidad, sobre todo en posesión de inmobiliarias propiedad de grandes enti- dades bancarias o de la Sareb, crean un marco de oportunidad para dotar a las administraciones de vivienda social. Acuerdos de cesión de vivienda a nivel na- cional con estas grandes entidades (en especial aquellas que han recibido ayu- das públicas), que se concreten a nivel regional y municipal, podrían dar salida

a estos inmuebles y encauzar las necesidades de alojamiento de las personas en situación de vulnerabilidad residencial.

La PAHVIGOTUI inicia una nueva andadura teniendo el acceso a la vivienda en su objetivo ,pero ademas cada día se hace más necesario proteger los derechos de los inquilinos y acabar con la dictadura de los caseros [grandes tenedores de Viviendas ] que hacen que sea muy complicado plantearse un proyecto de vida estando bajo la amenaza de la arbitraria LAU que limita a 3 años la duración del Alquiler

Y a día de hoy se hace imposible acceder a una vivienda digan con los salarios y precariedad laboral

Actuaciones

  • 1º Registro y captación de la Vivienda Privada para destinarla al Alquiler social
  • 2º Convenios con Entidades Financieras para la cesión de Vivienda
  • 3º Generación de Vivienda asequible a través de la Rehabilitación
  • 4º Registro de Solares vacantes y promoción de Vivienda Asequible en ellos

La máxima rentabilidad inmediata lo dan ,como vemos todos los días ,las entregas que a cuenta gotas dan las entidades bancarias.

Frente a la Vivienda entendida como negocio financiero nosotros vemos la Vivienda como un derecho .Luchamos por el derecho a la Vivienda Pero ya no es solo un asunto de los Hipotecados o de los que son desahuciados por impago del Alquiler ,hoy la vivienda es un articulo de lujo . No se ayuda a las familias ,se ayuda a los propietarios y a la Banca Se dibuja pues, un Movimiento que debe ser capaz de integrar no solo a los que han sufrido un desahucio o aquellos que están al borde del mismo ya sea de Hipoteca o de Alquiler será un movimiento mas amplio ,el de recuperar la Vivienda como derecho ,y en ello están implicada una mayoría social que sufre las consecuencias de un crisis o de la “llamada salida de la crisis” la cual es a base de precariedad ,sueldos de miseria , inestabilidad y segregación social en barrios de grados Hay que saber juntar a todos ellos ,los hipotecados ,los Inquilinos,los desahuciados y a los que no llegan o llegan con dificultad a fin de mes y que sienten que serán muchas las causas, pero sin duda el precio de la Vivienda es una de ella

CAMBIA O MURO, CAMBIA O MUNDO

Os Movementos Sociais son, somos, esa pedra no zapato do sistema. Ou máis ben habería que dicir arenilla, dada a cantidade deles que somos.
Xurdimos pola inquietude de persoas que observan as inxustizas e a falta de atención das Administracións cara aos cidadáns, ou polos abusos dos grandes poderes económicos e financeiros, que acrecentan a desigualdade e a pobreza.
En España, un país moi solidario cando fas un programa para recadar fondos, ou nun peditorio popular, pero menos cando se trata de auxilio directo ou loita activa polos dereitos.
Xuntos podemos conseguir moitas cousas que non se conseguen por separado.
A PAH conseguiu grandes cousas grazas á unión de xentes dispares, que se revelan cada día contra os usos e abusos que se converteron en costumes . !E o que queda por facer!
Este vídeo é unha homenaxe a todos os que se unen, co afán de cambiar aquilo que lles vén imposto e, á vez, un empuxún a que entredes a formar parte dos diferentes Movementos Sociais.

Ven con a PAHVIGOTUI_BM


Alberto Albés Pérez

TV-PAH

Europa contra la Ley Hipotecaria Española

¿Qué pasaría si la legislación hipotecaria española fuera ilegal desde hace al menos 22 años? ¿Qué pasaría si todas y cada una de las hipotecas firmadas contuvieran al menos una cláusula abusiva que un juez debería haber declarado nula pero que no pudo revisar porque se lo prohibía la legislación española? ¿Y si a causa de esa o esas cláusulas usted hubiera perdido la vivienda? ¿Y si los gobiernos de distinto signo político no hubieran velado en todos estos años por la protección del consumidor a pesar de los reiterados avisos lanzados desde Europa? ¿Y si la mayor instancia judicial europea respaldara lo que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) viene denunciando desde hace años?
“Podemos afirmar sin ningún temor que todas las ejecuciones hipotecarias y desahucios habidos desde el 1 de enero de 1995, fecha en que debieron haber sido implementadas las medidas contenidas en la Directiva 93/13/CEE, lo han sido mediante la aplicación de una legislación que además de injusta, inhumana y criminal, era también ilegal”, decía la PAH justo después de la publicación de la última sentencia del TJUE
¿Y qué pasará con todas estas familias, las que ya han perdido su vivienda? Macías indica que es necesario “abrir un mecanismo de reparación del daño causado a cientos de miles de familias que han sido ejecutadas con una legislación ilegal.
Y los varapalos se fueron sucediendo:

LINEA TEMPORAL : La PAH despues de recoger 1,5 millones de Firmas presenta la Iniciativa Legislativa Popular .Sucesivas sentencias del TJEU han dado un mazazo tras otro a ley Hipotecaria :Llega el (caso Mohamed Asís )l por violación sistemática del derecho a la defensa y se denuncia que tampoco permite que el Juez sea competente para apreciar clausulas Abusivas. En Julio del 2014 el TJEU (Caso Morcillo ) establece que la Legislación Española vulnera el derecho a la "Tutela Judicial Efectiva" A partir de ahi sucesivas sentencias contra los intereses de demora declarándolos abusivos Después las Cláusulas Abusivas A finales 2015 se declara que el Plazo de un mes es ilegal y llegamos a Las Clausulas Suelo y en 2017 la sentencia del TJEU sobre la "Cláusula de Vencimiento Anticipado"

https://youtu.be/UPEmGSownNo

TV.PAH 

TV_PAH nacio como un proxecto para poder comunicar a traves de imáxenes e un “noticiario” a activade da PAH VigoTui_BM 

Comprobabamos que a mayoria das nosas propostas e comunicados non eran recollidas pola prensa En concreto todas as que presentabamos ao Concello eran silenciadas 
 O enfoque era excesivamente ambicioso 

Agora volvemos a emitir pequenos “noticieros” Habra entrevistas ,relacion da nosa modesta actividade etc 

A periocidade será de momento sen calendario fixo .Aos poucos iranse sumando compañeiras a esta fermosa tarefa 

O noso compañeiro Alberto sera o director de orquestra . TV.PAH porque #SeSePode