Etiqueta: PAHvigoTui

As orixes da PAHVigoTui_BM

As orixes da PAH (Plataforma de Afectados pola Hipoteca de Vigo, Mos, Tui, Baixo Miño e Redondela) remóntanse a outubro de 2011,meses antes nacéra en TUI , cando unha crecente inxustiza estaba a producirse, non só en Galicia senón tamén no resto de España, debido ás execucións hipotecarias que estaban a deixar milleiros de familias sen fogar e nunha situación precaria xa que, non só quedaban sen a súa casa, senón que ademais apandaban na maioría dos casos cunha débeda económica imposible de afrontar; ao mesmo tempo, vían impotentes como os Servizos Sociais lles quitaban os seus fillos por non ter un fogar adecuado para mantelos, sendo os meniños as testemuñas do drama familiar.  A PAH nace coa finalidade de loitar contra esta inxustiza social axudando a aquelas familias que, por razóns alleas á súa vontade, se viron  nunha situación complicada que afecta a todos os niveis da súa vida: persoal, familiar, social, económico…

Os métodos de loita da PAH consisten na mediación cos bancos para tentar conseguir que as persoas afectadas non perdan a súa casa e, no caso de poxa, loitar porque lles concedan un alugueiro social; a presión exercida sobre os Concellos para pedirlles que se sitúen respecto da Iniciativa Lexislativa Popular para a dación en pagamento, a paralización dos desafiuzamentos e o alugueiro social, para que aproben mocións declarándose activos contra os desafiuzamentos e creen comisións mixtas para tratar o asunto; e finalmente as protestas perante os bancos para deixar patente, non só aos poderosos senón ao pobo, a importancia de traballar unidos para lograr virar a situación, a unión para tratar de cambiar as leis e facelas favorables ás familias afectadas.

Dende o inicio da crise, en 2007-2008, foron xa 400 mil as familias que sufriron unha execución hipotecaria; moitas delas lograron ficar na súa casa grazas á presión exercida polas diferentes PAH que actúan por todo o estado. Moitas outras tiveron que abandonar o seu fogar co peto baleiro e o corpo arrasado. A PAH somos todos, persoas afectadas e non afectadas que en calquera momento poden perder o seu traballo e pasar a selo. É por iso que reclamamos a unidade do pobo para repeler o ataque ao ben tanxible máis esencial do ser humano, o seu lar, o seu recuncho, o seu refuxio. Porque a PAH é feita polo pobo, desde o pobo e para o pobo. Porque temos loitado, loitamos e non pararemos de loitar ata que cesen os abusos bancarios que, coa connivencia institucional e gubernamental, están literalmente rompendo familias e abocándoas á exclusión social, cando non á morte. Porque todos xuntos vamos ser quen de acabar con este xenocidio financeiro perverso, inxusto e cruel. Que lembren a nosa premisa: ‘Se non nos deixan soñar, non os deixaremos durmir’.

Palabra da PAH

Introducción do libro da PAHVigoTui-BM 6 anos de Loita (Proxima aparición )

Anuncios

1º MAIO ven coa PAHVIGOTUI 

Vaia! Xa é 1º de Maio. Parece que foi onte do último…Hai uns días, camiñando por Vigo, ía escoitando unha conversación entre dúas persoas novas:

– Vas ir á manifa do día un?

– Non creo, non paga a pena

– Pois eu creo que si … 

– Van arranxar algo?

– Xa estamos! Non voto porque todos son iguais, non vou ás manifas porque non vale para nada…

– É que non vale?

– O outro día protestaches porque estaban a facer horas e non chas pagaban

– Xa

– Pois mira, grazas a xente como ti, acabaremos por traballar pola comida…

En fin, non sei en que acabaría a cousa, porque se meteron nun bar.

Eu vou estar tras unha pancarta o 1º DE MAIO. Porque isto vai a peor. Vexamos:

– Se te mantés nun traballo, estás sempre pendente de cando decidirán substituírte.

– Se es novo, entras con contrato de 4 horas, traballando 8, cobrando coma se fosen 2.

– Se estás no paro, a prestación é unha m….

– Cando te xubiles, a pensión penderá dun fío.

– Terminaches os estudos e só atopas traballo como bolseiro.

Pero segue protestando en casa, ou no bar, ou na oficiña. Coa boca pequena.

Que non tes afinidade con ningún sindicato? Pois faite a túa propia pancarta, e amosas o teu descontento.

Aínda que che propoño algo mellor: colócate tras a pancarta da PAH.

Saímos dende a Praza de Fernando el Católico (fronte bar León), en Urzaiz. As 11 am 

Non somos un partido político, nin un sindicato. Loitamos pola xente, sexa cal sexa a súa afinidade.

NON TE QUEDES NA CASA. NON DEIXES QUE GLOBALICEN A POBREZA.

“PAN, TRABALLO, TEITO E LIBERDADE”.

Implantación de Rentas y otros mecanismos de ayuda” por Carlota Voceira da PAHVigoTui 

Texto da exposición de Carlota Voceira da PAHVigoTui

 Agradeceros esta invitacion, a este coloqio que con el titulo de “implantación da Renda Básica e outros mecanismos de axuda”.,nos dais la oportunidad de axistir e exponer una vez mas nuestra lucha por una Vivienda Digna ,a una vida digna, en una Galicia mas justa e equitativa

Primero deciros que las Rentas Basicas o de Insercion no es un tema central en nuestra actividad , como es lógico, aunque si lo sea como explicaré la lucha contra la pobreza ,la exclusion social y los #SuministrosBasicosGarantizados .Son nuestros compañeros de la ODS quienes nos asesoran sobre ello , en nuestras asambleas y colaboramos juntos en campañas de #SuminitrosBasicosGarantizados o #AugaLuzGasParaTodas por poner una campaña reciente y de una repercursion mediatica ,digamos que aceptable ( para unos medios que no les gusta difundir estas cosas) . Segundo es muy complicado ponerse de acuerdo sobre lo que cada una entiende como Renta Básica digamos que nosotras no entramos en esa disquisición y creo que tampoco sería positivo para esta reunión, el hacerlo.

Perdonarme que antes de deciros cuales serían nuestros criterios sobre como distribuir las ayudas a una poblacion cada vez mas empobrecida os recuerde algunos datos sobre los Desahucios en Galicia ,sobre el alarmante aumento de los desalojos por impagos de Alquiler y las estremecedoras cifras de personas que bajo la denominacion de “sin techo” esconden un drama de enormes proporciones y que nos ha dejado en nuestra ciudad una cifra cercana a los 50 muertos en los ultimos años en Vigo. La PAH Vigo ha sido pionera en estos ya 5 años de existencia ,en la denuncia de este problema y poniendo sobre la mesa del Concello de Vigo, varios escritos con posibles soluciones ,sin que hayamos tenido respuesta hasta este momento

Se estima que en España 332.529 personas carecen de un techo.Cada semana fallece en las calles un hombre o una mujer sin hogar. En Galicia hay unas 4.500 personas que viven en la calle y miles en infraviviendas,

Y todo esto en medio de una situación paradójica ,e inmoral :Ya que el estado español es el país de Europa con más viviendas vacías, 13.7% del parque total 3 millones y medio de pisos y con un parque social de viviendas claramente insuficiente menos de un 2% de la vivienda existentes Ademas recordamos que hay 13.504 viviendas de protección oficial vacías.que serían un recurso potencialmente utilizable,si hubiera la voluntad politica ,claro esatá , a la hora de garantizar el derecho a la vivienda recogida en la Constitución

.
Aun así cada dia tenemos que soportar que nos hablen de SUPUESTAS falta de recursos de las administraciones LOCALES y de la XUNTA para hacer frente a la problemática ,lo que contrasta con los millares de pisos en desuso que acumulan las entidades financieras y sus inmobiliarias, (Hace unos dias entregamos por registro : una proposicion sobre “la situación en que se encuentran decenas de “urbanizaciones fantasmas”)

Y asi mismo otra con Los inmuebles, a menudo obtenidos como consecuencia de ejecucions hipotecarias, se mantienen vacíos Y tambien citar el comunicado sobre los Pisos de Rosalia … .

Por otra parte el Drama de los Desafiuzamentos ,como nos vuelve a recordar Los datos del Instituto Nacional de Estadística sigue en cifras escandalosas Estamos cerca de las 2 ejecuciones hipotecarias al día en Galicia. Y aunque las cifras han descendido los datos reflejan que los embargos de viviendas siguen siendo una realidad en toda España y en Galicia .
Las cifras ademas son engañosas ya que cada dia asistimos a un aumento de las entregas voluntarias de la Vivienda , segundo no todos los desahucios son ejecucion hipotecaria y tercero es alarmante que ya las cifras como decia de desahucios por impago de Alquiler superen a las Ejecuciones Hipotecarias
Y hay que subrarayar que estas “estadísticas troceadas” nos nos hacen ver la magnitud del drama en su conjunto :Desde el comienzo de la crisis se ha desahuciado a mas de 600.000 mil familias lo que si seguimos los datos que el informe de la LA PAH que nos dice que cada desahucio afecta a una media de 4,5 personas ,nos damos cuenta del drama humano que se ha creado
No solo ha sido una estafa ,han muerto personas ,se han rescatado a la banca mientras a las familias se les ha robabado el futuro NOS TIMARON

Criterios sobre las Rentas Basicas

EL incremento de la desigualdad, del empobrecimiento y la exclusión social hacen más necesario fortalecer unos mecanismos de garantía de rentas y recursos,es decir de las Ayudas de Insercion que permitan a toda la población vivir dignamente.

Esta definicion parece no tener discusion

La Xunta de Galicia ha necesitado hacer 120 leyes ,son mas de 200 paginas con el resultado que comentamos : NO lograr parar los desafiuzamentos
La Xunta y el Sr Feijoo despues de varias legislaturas nos dejan 35.000 familias sin ingresos en Galicia ; 56 mil parados mas y 175 mil familias en riesgo de exclusion …Este es el balanace de su Gobierno

La PAH tiene 5 puntos Las5deLaPAH con ellas recuperariamos el control democratico de la economia ,el Gobierno de la gente ,el derecho efectivo a la vivienda y los suministros basicos garantizados.

Como os decia el tema de la RBasica es un territorio minado No todos entendemos lo mismo asi que quiza sea mas practico exponeros como la PAH entiende este tema desde un punto de vista pragmatico Advertiros que son solo unos apuntes muy basicos.

1º Entendemos que la actual RISGA no es ni tan siquiera un buen punto de partida No se entiende como un derecho a garantizar sino algo que despues de sortear cientos de papeleos quiza se te conceda y siempre de forma provisional e hipercodicionada 

2º La cobertura de la RISGA es de 4,08 personas por cada mil habitantes , en Euskadi llega a 34 de cada mil. No es que allí haya más pobreza, sino que se da cobertura a más personas que en Galicia, donde no se llega a todos los que lo necesitan. Y eso nos preocupa. A actual RISGA do PP Galego non sirve ,entre outras cousas porque non ayuda a solucionar los problemas de alojamiento, ya que el complemento de alquiler previsto es equivalente al 10% do IPREM (situado hoy en 537 euros), es dicir, de poco más de 50 euros al mes. Tampoco no es capaz de dar respuesta a los nuevos perfiles de pobreza, conformados como por ejemplo por personas que sí trabajan, pero con condiciones muy precarias y no a jornada completa o de manera continuada, personas que no ingresaban el mínimo necesario para vivir con dignidad pero que no podían acceder a la RISGA, porque esta ayuda sólo se dirigía a las personas sin ingreso alguno

No podemos aceptar que parta de unas ayudas de 399 euros al mes. Como ya os comuniqué la PAH no tiene tomado una postura única como organización sobre las RB hay compañeras que apuestan por las RBU (R Básicas Universales ) y otras por RB .En cualquier caso las prestaciones deberían tomar al indicador AROPE que mide e mínimo de ingresos como punto de partida ,o el Salario Mínimo Interprofesional .

3º Es penoso q ue las ayudas dependan de la lotería de nacer en uno u otro municipio. Las Administraciones autonómicas y locales deben coordinarse;
4º Los tiempos de espera entre que se solicita y se recibe, son escandalosos , Enla actualidad hay que esperar en una media de ocho meses. No se cumple por tanto el criterio basico de la Emergencia 
5º Entendemos ,al igual que ha advertido norma europea que obliga a que las organizaciones sociales participen en la planificación y seguimiento de los fondos..Ya que hay que recordar que muchas de estas ayudas provienen de Fondos Europeos 
6ª No deseo extenderme demasiado pero creemos que el Gobierno del Cambio debe formentar ademas de lo dicho .La ventanilla unica para acceder a esta ayudas que garanticen una vida digna  

En resumen , se debe reafirmar el derecho universal a una vida digna, el derecho ciudadano a unos bienes y unas rentas suficientes para vivir; son necesarias unas rentas sociales o básicas para todas las personas sin recursos, para evitar la exclusión, la pobreza y la vulnerabilidad social; se debe garantizar el derecho a la integración social y cultural, siendo incondicional con respecto al empleo y a la vinculación al mercado de trabajo, pero estimulando la reciprocidad y la cultura solidaria

 Quisera terminar recordando que los Desahucios y la Emergencia Habitacional tienen su origen en varias CAUSAS la primera la GRAN ESTAFA y DESMANTELAMIENTO SISTEMATICO DEL ESTADO DEL BIENESTAR y segundo en el EMPOBRECIMIENTO Y LA PRECARIZACION DEL MERCADO LABORAL :Cada dia se trabaja mas horas y se recibe un salario de Pobreza 
Cada dia nuestra sociedad se precariza El llamado Precrariado es el trabajador modelo que nos quieren imponer
Cuando piensan en la salida de la crisis piensan dejar a toda esta gente abandonada a su suerte y diremos que ni tan siquiera a cargo de un sistema de beneficiencia adecuado. Es que lo que ellos consideran beneficencia es incluso un mal sistema de caridad ”
Por eso hay que derrotarlos y hay que logralo ya!!!
Ahora les tenemos que decir “vosotros habéis mandado y tiranizado durante mucho tiempo, demasiado y que el cambio político es ya imprescindible y por tanto la pregunta es : Si vamos a pasar cuatro años más de políticas crueles que no han funcionado ,Políticas de saqueo de despilfarro o si lo lograremos cambiar esto ya !!!!
NO NOS me cabe ninguna duda de que nosotras ,la gente ganaremos y lograremos que los derechos protejan a las amplias mayorias sociales que se han apretado el cinturón durante todo este tiempo
No tenemos ninguna duda Pero también lo decimos TIENE Q SER AHORA
Porque si se pierde, a una generación entera se le habrá olvidado que es tener derecho en el trabajo y considerará normal decir sí a todo porque sino viene otro

  • A una generación entera se le habrá olvidado que es la igualdad de oportunidades
  • Se le habrá olvidado q es tener políticas económicas de reparto y de distribucion de la riqueza
  • Se les habra olvidado lo que llamabamos estado del Bienestar

Por eso tenemos una extrema urgencia
Se decia en el 15M :

 Nuestros sueños no cogen en vuestras urnas” A Nosotras nos dicen que las 5delaPAH no caben pues que no quepa duda que la PAH señalará a quien no las lleve en su programa 
@LA_PAH NO va Permitir que se Excluyan de por VIDA a miles de familias llenas de VIDA e ILUSIÓN,
No habra gobierno del cambio sin las 5 de la PAH 

Adelante ,vamos q SISePuede
EnMarea os queremos con las #5delaPAH 
Muchas gracias

<p><a href=”https://vimeo.com/182310081″>Carlota e Rentas de Inclusion</a> from <a href=”https://vimeo.com/user44136020″>PAHVigoTui-BM</a&gt; on <a href=”https://vimeo.com”>Vimeo</a&gt;.</p>

Súmate a protesta PAHcífica

20130421-043237.jpg

O Partido Popular anunciou o pasado martes o peche do debate sobre a ILP Na máis absoluta soidade. Sen aceptar as emendas de ningún grupo político e, o que é máis preocupante para a democracia deste país, desoíndo unhas demandas que contan co apoio do 90% da población
La proposta de lei do PP desvirtúa por completo a ILP, non respecta o texto e volve ás súas medidas parciais, arbitrarias e insuficientes que exclúen á maioría groso da xente as persoas afectadas. Unhas medidas que xa se mostraron fracasadas. A súa proposta mostra un desprezo pola sentenza do TJUE, xa que non modifica o fondo do procedemento de execución hipotecaria, nin di nada dos centos de miles de procedementos xa realizados cunha lei ilegal que vulnera dereitos fundamentais. Condénanos e sacrifican de por vida ao non aceptar ningún tipo de retroactividade efectiva. O texto feito público a semana pasada ofrece unha posibilidade teórica: que as familias paguen o 65% da débeda en en cinco anos a partir da feita da poxa. Algo que, os que coñecemos o problema de preto, sabemos que é inviable para o 99% das familias afectadas. Impide tamén que a inmensa maioría das persoas afectadas se acollan á paralización dos desafiuzamentos de vivendas habituais e non considera ningunha medida significativa de impulso do aluguer social

. Seguiremos parando desafiuzamentos, actuaremos para forzar negociacións cos bancos e lograr dacións en pagamento, recuperaremos vivendas baleiras en mans das entidades financieras.