Etiqueta: ALUGER SOCIAL

Nace el bloque Aragó 477, solidaridad y autotutela de derechos

Hoy lunes 3 de julio presentamos un nuevo ejemplo de solidaridad y lucha. La PAH de Barcelona ha recuperado 6 viviendas en la calle Aragón 477, viviendas que ahora acogen a 6 familias en situación de vulnerabilidad. No solo hemos realojado a éstas familias sino que estamos desde hace días trabajando con las familias que ya habitan en el edificio, familias que llevan más de 24 años de alquiler, con contratos normales o rentas antiguas. Estamos asesorando a estas familias sobre sus derechos y ayudándoles a organizarse para que el inversor Norvet Property no las desahucie para dedicar sus hogares a la especulación.
Hoy anunciamos como hemos realojado a 6 familias a las que el Ayuntamiento de Barcelona ha dado la espalda y no ha realojado por burocracias que no reconocen la realidad de nuestra ciudad. Hablamos de 6 adultos y 6 menores.
El edificio pertenece a Norvet SL, una empresa que se dedica a la promoción inmobiliaria, a la especulación inmobiliaria. Esta empresa se dedica a comprar edificios habitados, expulsa las vecinas, utilizando todo tipo de tácticas, incluso la contratación de empresas ilegales que ejecutan desahucios fuera de la ley. Por ello tienen una querella criminal del Observatori Desc. Estas empresas son las que se están cargando nuestra ciudad, nuestros barrios, nuestras comunidades de vecinas, y tenemos que hacerles frente. Las compañeras del Sindicat de barri de PobleSec lo saben muy bien, tienen 5 bloques de esta empresa y uno ya lo han vaciado de vecinas
Entre 9 y 10 hogares sufren un desahucio cada día en la ciudad de Barcelona, casi el 90% son de alquiler. Ya no solo hablamos de desahucios por impago de alquiler, sino que hablamos de los efectos de la invasión y la colonización de nuestra ciudad por parte de la avaricia de los fondos de inversión. La solidaridad y la lucha de cada vez más vecinas para salvar nuestra ciudad, nuestros barrios y nuestros hogares está haciendo que muchos de estos desahucios se paralicen con el ejercicio de la desobediencia civil no violenta.
Tenemos que seguir cultivando la solidaridad y la desobediencia en nuestra ciudad frente al ataque que estamos viviendo y tenemos que seguir presionando a la Administración para que utilice todas las herramientas para garantizar el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad.
Desde la PAH llevamos años denunciando esta situación, actuando de urgencia y proponiendo soluciones, ya sea a través de nuevas leyes o exigiendo la aplicación de las leyes vigentes, como las sanciones a las viviendas vacías de la banca.
Entre 2013 y 2016 se han producido 12.322 desahucios en Barcelona, el 84% de alquiler y el realojo no ha sido garantizado, pues la ciudad cuenta con un minúsculo parque público de alquiler, el 1%, lejos del 15-18% de media de la UE.
Hoy realojamos a familias que el Ayuntamiento niega su derecho, por vivir en un local o por ser desahuciadas de viviendas sin tener la titularidad de éstas, además de las que no pueden esperar una media de 6 meses a ser realojadas o se niegan a alquilar una habitación para vivir con su familia en infravivienda.
Recientemente la Directa cifraba en 76 edificios en una situación similar a la de Aragón 477, está claro que tenemos que hacer algo para defender nuestra ciudad. Desde PAH-BCN vamos a asesorar a las vecinas de Aragón 477, a las que se han unido 6 familias de la PAH, y juntas vamos a garantizar nuestro derecho a la vivienda y a frenar la expulsión por la pura avaricia y especulación. Edificios como éste deberían de formar parte del parque público de vivienda, y no parte de los beneficios astronómicos de fondos de inversión y de empresas sin escrúpulos como Norvet Property.
Vamos a exigir que las vecinas de que habitan Aragón 477 se puedan quedar en sus viviendas de alquiler y vamos a luchar por conseguir un alquiler social para las 6 nuevas familias.

Nacimos para conquistar el Derecho a la vivienda enfrentándonos a quien haga falta, porque ya no sólo nos están expulsando de nuestras casas, sino que también nos están expulsando de nuestra ciudad.

¡Sí Se Puede!
#Aragó477

Publicado en PAHBCN

Medidas que a Xunta non fai e deberia facer para un programa de Recuperación de Vivendas baleiras 

En ningún lugar de España hai tantas vivendas baleiras por habitante como en Galicia. Segundo o último censo rexistrado polo Instituto Galego de Estatística, 300.000 vivendas dos 1,6 millóns que hai rexistradas en Galicia, están desocupadas, o 18,6 % 

No inicio deste marzo de 2017 o rexistro que recolle en Galicia as solicitudes de vivenda protexida reflectía un total de 12.880 inscricións. Mais O 70% de solicitantes de vivendas protexidas da Xunta desexan vivir de alugueiro E decir estamos diante dunha situación meridianamente clara :A xente quere vivir de Aluger e as medidas por tanto deberían ir nesa dirección 

O propio IGVS cifra en máis de 1.500 as familias en Vigo -con maior ou menor necesidade ou desprotección- que neste momento están demandando en Vigo  o acceso a un piso social. Ademais, e segundo datos do INE, na cidade hai preto de 20.000 vivendas baleiras.

Dias atras soupemos que O banco malo(SAREB)   anunciou vivendas de oferta en Galicia mentres se nega a informar sobre elas ao Parlamento
E a hora de tomar medidas para baixar o prezo da crecente burbulla do ALUGUER: cada dia os alugueres son mais caros (Ver neste mesmo Bloge :” O Aluger no centro da Diana” 

Tamen outros BANCOS fan aportacions de Vivendas pero moi lonxe do que deberian e case sempre Vivendas de excaso valor comercial (ver Parque Publico Da Vivenda si,pero onde ?

Calquera sabe que ou prezo do mercado esta por riba desa cifra dos 350€ que oferta a Xunta para atraer o Mercado do Aluger Social os particulares con Vivendas “baleiras”, é moi frecuente que no sector dos  propietarios potencialmente susceptibles de ser atraídos a que cedan vivendas para unha bolsa de Alquler social ,se constanten varios  feitos O primeiro e como recoñece a propia Xunta  eses propietarios teñen  esas vivendas en moi malas condicións e segundo aínda que en malas condicións verificamos que estan alugadas a xente necesitada e por prezos mesmo por encima dos 350 € ou 400€ e terceiro  frecuentemente asústalles que se se  “sacan á luz” esa vivenda destápense numerosas irregularidades ,desde fiscais a hurbanisticas  Non é realista por todo isto este  Convenio que  propón  poñer en marcha a creación dunha bolsa de vivendas baleiras destinadas aos colectivos en situación de vulnerabilidade, que fixa un aluguer tope de 350-400 euros mensuais para o propietario e un contrato máximo de tres anos e o mais importante lonxe de onde os desafiuzamentos son mais numerosos .

  • Non e creíble ademais a politica de vivienda da Xunta cando con a outra man fai esto nos orzamentos respeto a VPO  :

Contra a Burbulla do Aluger  Algunhas ideas ( para atraer pisos Baleiras ) 
            Pola via positiva :

  •    Deixar desgravar en facenda 
  •   Pagar ou prezo de reformas 
  •    Un Seguro que cubra danos etc a cargo dá Xunta 

             Pola via Negativa ( de Penalizar) : En Europa como Alemania ou Francia e algo habitual vexamos alguns exemplos 1/En Holanda é legal a ocupación de vivendas que estean baleiras máis dun ano, e a vivenda só é devolta ao propietario se este demostra que non volverá estar baleira. Ademais hai cuantiosos subsidios públicos ao aluguer.
2/O goberno danés impón multas para os propietarios que manteñan as súas vivendas pechadas máis de seis semanas

3/ Francia aprobou medidas públicas para favorecer o aluguer e mesmo se reserva a posibilidade de requisar as vivendas que leven máis de 18 meses baleiras.

4/ Lei Británica recolle incentivos fiscais á compra e rehabilitación e mesmo a compra, por parte do goberno, de vivendas a particulares para ofrecelas en aluguer. Alí tamén se multa por ter pisos baleiros.

  5/O exemplo alemán tamén é destacable. Alí os propietarios poden ser obrigados a realizar traballos de rehabilitación. Pola contra enfróntase a multas e mesmo á expropiación. 

Suecia é o caso máis rechamante. Alí os concellos ofertan vivenda en aluguer máis barata co que obrigan ao sector privado a baixar os prezos .Claro si o Concello o Xunta pon no mercado unha oferta de pisos para o Aluger a prezos baixos obligaría os particulares e grandes empresas a baixar o prezos e o mais importante o Goberno do PP ten que reformar a LAU e intervir nos precios do mercado pola via de desgravamentos e vías de axuda e pola via impositiva ,como vemos que fan en Europa .

E imprescindible establecer un marco de regulación dos prezos que corresponda aos ingresos da poboación

 A Xunta non debe consentir que a SAREB oculte a listaxe completa dous activos transvasados é, precisamente, o que o Parlamento reclamou coñecer, e   a  SAREB   negase a enviar . A XUNTA DEBE POÑER UNHA DENUNCIA NOS TRIBUNALES DE XUSTIZA  e se fai falta recorrer ao TJEU

Fume ,moito fume ….recordamos Así, na actualidade o 70% das inscricións no Rexistro de Demandantes de Vivenda Protexida da Xunta son de persoas que agardan por un piso arrendado.                                    ParquePublicoDaVivenda 

                                    PoloDereitoArraigamento 

                                    Reforma da LAU : Aluger Estable e Asequible 

                        

Próximo :Medidas que podía facer AbelCaballero e non fai 
A.Telmo.

¡Si quérese, pódese!

Mentres a PAH defende o dereito á vivenda das familias, como en Manresa como en Salt, segue habendo actores (a SAREB, os bancos, o Goberno central etc.) que se aferran a un modelo errado, o da burbulla inmobiliaria, que a maioría da poboación rexeita á vista das súas horribles consecuencias sociais (execucions hipotecarias, desafiuzamentos, sufrimento).

O exemplo de Manresa ou a acción de denuncia no salón Meeting Point-Barcelona Meeting Point -poñen de relevo unha vez máis que a PAH está facendo o traballo que non fan as administracións, e que é a presión social e a movilización cidadá a que está dando resposta á vulneración sistemática de dereitos humanos.

O exemplo de Manresa e da OBRA SOCIAL DA PAH mostra como a PAH é quen está obrigando ás entidades bancarias a poñer as súas vivendas a disposición das persoas.

PAH lanza unha mensaxe clara aos inversores internacionais e á SAREB: non imos permitir que se malvenda o patrominio de todos para lucro de poucos, cando o necesitamos para dar resposta á urxencia habitacional. A gravidade da situación non nolo permite. Fronte a unha realidade tan obvia como que hai miles de familias sen vivenda, sen posibilidade de acceder a unha, e millóns de vivendas baleiras, a diatriba é de sentido común.

A PAH continuará defendendo dereitos, recuperando vivendas e devolvéndolles a súa función social. É unha obrigación democrática e urxente. A movilización cidadá consegue o que as administracións, con todos os seus recursos, din que non é posible, pero e falso   é só unha cuestión de vontade política.

Porque o certo é que  o Estado e o Governo do PP  non cumpren coas prerrogativas constitucionais de garantir vivenda ao seu cidadáns e de promover a  existencia dun parque publico  de vivendas fora do  mercado especulativo promovida pola BANCA e o SAREB , (unha situación inadmisible tratándose ademais de vivendas de bancos rescatados con diñeiro público), Por contra a Plataforma de Afectados pola Hipoteca si traballa día a día por garantir este dereito. Porque na PAH sabemos que Si Se Pode.

¡Si quérese, pódese!  As vivendas do banco malo para as persoas.

Aluguer Social na vivenda habitual20131005-131841.jpgAluguer Social na vivenda habitual

Polo dereito a Vivenda :Novo Impulso

20131006-054610.jpg

Cada día a PAH consegue máis Daciones en Pagamento , pero tamén é certo que moitas veces ,demasiadas ,non se asinan ALUGUERES SOCIAIS .

Isto deixa a moita xente en situación de non ter unha vivenda propia e ter que depender do “colchón familiar” que en Galicia exerce de amortiguador social importante ou quedarse traxicamente nunha “emerxencia habitacional “

Uns dos fines da PAH é ,non o podemos esquecer a loita polo Dereito á vivenda e o Aluguer social :

1/ Por iso a PAH debe ter unha acción a ser máis esixente coa Banca Certo que debemos respectar ao afectado ,pero este acepta e asina condicións movido por un lóxico temor e un desexo de acabar cunha situación insoportable ,unha situación de stress vital enorme ,só temos que acordarnos daqueles que non puideron sopórtao e decidiron acabar coa súa vida como medio de terminar cun pesadelo.

2/ Loitar polo Aluguer Social na Vivenda Habitual deberá ser unha rin vindicación mínima en toda negociación

3/ Toda Daccion non terá custo algún para o afectado

4/ Os “adiamentos dun ou dous anos ” faranse sen que aumenten os intereses e o capital

5/ Os prezos das Hipoteca son un engano ,unha estafa que conseguiu inflar o preo da vivenda artificialmente .Bancos ,constructoras ,inmobiliarias uníronse para pactar prezos a unha vivenda cuxo custo de construcion (incluído chan) era moito menor do que finalmente puxeron en venda O propio Banco de España adviertía no seu informe de 2004 que o prezo da vivenda en 2004 estaba sobrevalorado entre un 24% e un 35%. Seis días máis tarde a publicación británica “The Economist” cifra a sobrevaloración da vivenda no mercado español en torno ao 50%…..Non é descabellado que o movemento da PAH pida o axuste do prezo da hipotecas ao seu valor real . O 40% das familias pagar unha hipoteca supón o 60% dos ingresos familiares ,converténdose deste xeito nunha forma moderna de excalvitud.

6/ Debemos ademais denunciar e cada día con mais forza O uso antisocial que Banca fai das vivendas que obtén dos desafiuzamentos :ou estas casas quédanse vacias ou se volven a vender ,xa que logo a especular ou se traspasan ao SAREB (o Banco Malo ) As casas, serán empaquetados e vendidos a fondos de investimento estranxeiros e os deudores ,os afectados seguirán condenados en muchísimos casos á morte civil cunha débeda perpetua .

Debemos impulsar un movemento que esixa expropiación dous pisos baleiros en mans dous Bancos e ou SAREB e creación dun parque público dá vivenda en Galiza

A/ Pedir Xestión dás vivendas baleiras en GALICIA e posta en marcha de na “Axencia Pública Galega de Aluguer” , reconversión do actual Instituto Galego dá Vivenda e Chan .

B/ Posta en marcha de medidas urxentes para parar vos desafiuzamentos :

A expropiación da vivendas a Bancos,filiales ..das persoas que estean en proceso de ejecución ou embargadas da súa vivenda habitual por causa dunha situación sobrevenida

C/ A PAH debe ser a punta de lanza na exisencia de unha nova Lei Galega dá Vivenda .

Á comunidade autónoma promoverá e desenvolverá, non ámbito dás súas compencia unha “Lei dá Vivenda” que sexa garante do dereito a gozar dunha vivenda, nos términos do artc. 47 dá Constitución española.

A PAH debe dar un paso ,coller impulso e plantexar claramente o dereito a Vivenda no centró de suas reivindicacións  Apuntar  o corazón da bestia :O SAREB Un desafiuzamento ,un realoxo

20131006-055001.jpg