Etiqueta: ALUGER SOCIAL

Medidas que a Xunta non fai e deberia facer para un programa de Recuperación de Vivendas baleiras 

En ningún lugar de España hai tantas vivendas baleiras por habitante como en Galicia. Segundo o último censo rexistrado polo Instituto Galego de Estatística, 300.000 vivendas dos 1,6 millóns que hai rexistradas en Galicia, están desocupadas, o 18,6 % 

No inicio deste marzo de 2017 o rexistro que recolle en Galicia as solicitudes de vivenda protexida reflectía un total de 12.880 inscricións. Mais O 70% de solicitantes de vivendas protexidas da Xunta desexan vivir de alugueiro E decir estamos diante dunha situación meridianamente clara :A xente quere vivir de Aluger e as medidas por tanto deberían ir nesa dirección 

O propio IGVS cifra en máis de 1.500 as familias en Vigo -con maior ou menor necesidade ou desprotección- que neste momento están demandando en Vigo  o acceso a un piso social. Ademais, e segundo datos do INE, na cidade hai preto de 20.000 vivendas baleiras.

Dias atras soupemos que O banco malo(SAREB)   anunciou vivendas de oferta en Galicia mentres se nega a informar sobre elas ao Parlamento
E a hora de tomar medidas para baixar o prezo da crecente burbulla do ALUGUER: cada dia os alugueres son mais caros (Ver neste mesmo Bloge :” O Aluger no centro da Diana” 

Tamen outros BANCOS fan aportacions de Vivendas pero moi lonxe do que deberian e case sempre Vivendas de excaso valor comercial (ver Parque Publico Da Vivenda si,pero onde ?

Calquera sabe que ou prezo do mercado esta por riba desa cifra dos 350€ que oferta a Xunta para atraer o Mercado do Aluger Social os particulares con Vivendas “baleiras”, é moi frecuente que no sector dos  propietarios potencialmente susceptibles de ser atraídos a que cedan vivendas para unha bolsa de Alquler social ,se constanten varios  feitos O primeiro e como recoñece a propia Xunta  eses propietarios teñen  esas vivendas en moi malas condicións e segundo aínda que en malas condicións verificamos que estan alugadas a xente necesitada e por prezos mesmo por encima dos 350 € ou 400€ e terceiro  frecuentemente asústalles que se se  “sacan á luz” esa vivenda destápense numerosas irregularidades ,desde fiscais a hurbanisticas  Non é realista por todo isto este  Convenio que  propón  poñer en marcha a creación dunha bolsa de vivendas baleiras destinadas aos colectivos en situación de vulnerabilidade, que fixa un aluguer tope de 350-400 euros mensuais para o propietario e un contrato máximo de tres anos e o mais importante lonxe de onde os desafiuzamentos son mais numerosos .

  • Non e creíble ademais a politica de vivienda da Xunta cando con a outra man fai esto nos orzamentos respeto a VPO  :

Contra a Burbulla do Aluger  Algunhas ideas ( para atraer pisos Baleiras ) 
            Pola via positiva :

  •    Deixar desgravar en facenda 
  •   Pagar ou prezo de reformas 
  •    Un Seguro que cubra danos etc a cargo dá Xunta 

             Pola via Negativa ( de Penalizar) : En Europa como Alemania ou Francia e algo habitual vexamos alguns exemplos 1/En Holanda é legal a ocupación de vivendas que estean baleiras máis dun ano, e a vivenda só é devolta ao propietario se este demostra que non volverá estar baleira. Ademais hai cuantiosos subsidios públicos ao aluguer.
2/O goberno danés impón multas para os propietarios que manteñan as súas vivendas pechadas máis de seis semanas

3/ Francia aprobou medidas públicas para favorecer o aluguer e mesmo se reserva a posibilidade de requisar as vivendas que leven máis de 18 meses baleiras.

4/ Lei Británica recolle incentivos fiscais á compra e rehabilitación e mesmo a compra, por parte do goberno, de vivendas a particulares para ofrecelas en aluguer. Alí tamén se multa por ter pisos baleiros.

  5/O exemplo alemán tamén é destacable. Alí os propietarios poden ser obrigados a realizar traballos de rehabilitación. Pola contra enfróntase a multas e mesmo á expropiación. 

Suecia é o caso máis rechamante. Alí os concellos ofertan vivenda en aluguer máis barata co que obrigan ao sector privado a baixar os prezos .Claro si o Concello o Xunta pon no mercado unha oferta de pisos para o Aluger a prezos baixos obligaría os particulares e grandes empresas a baixar o prezos e o mais importante o Goberno do PP ten que reformar a LAU e intervir nos precios do mercado pola via de desgravamentos e vías de axuda e pola via impositiva ,como vemos que fan en Europa .

E imprescindible establecer un marco de regulación dos prezos que corresponda aos ingresos da poboación

 A Xunta non debe consentir que a SAREB oculte a listaxe completa dous activos transvasados é, precisamente, o que o Parlamento reclamou coñecer, e   a  SAREB   negase a enviar . A XUNTA DEBE POÑER UNHA DENUNCIA NOS TRIBUNALES DE XUSTIZA  e se fai falta recorrer ao TJEU

Fume ,moito fume ….recordamos Así, na actualidade o 70% das inscricións no Rexistro de Demandantes de Vivenda Protexida da Xunta son de persoas que agardan por un piso arrendado.                                    ParquePublicoDaVivenda 

                                    PoloDereitoArraigamento 

                                    Reforma da LAU : Aluger Estable e Asequible 

                        

Próximo :Medidas que podía facer AbelCaballero e non fai 
A.Telmo.

¡Si quérese, pódese!

Mentres a PAH defende o dereito á vivenda das familias, como en Manresa como en Salt, segue habendo actores (a SAREB, os bancos, o Goberno central etc.) que se aferran a un modelo errado, o da burbulla inmobiliaria, que a maioría da poboación rexeita á vista das súas horribles consecuencias sociais (execucions hipotecarias, desafiuzamentos, sufrimento).

O exemplo de Manresa ou a acción de denuncia no salón Meeting Point-Barcelona Meeting Point -poñen de relevo unha vez máis que a PAH está facendo o traballo que non fan as administracións, e que é a presión social e a movilización cidadá a que está dando resposta á vulneración sistemática de dereitos humanos.

O exemplo de Manresa e da OBRA SOCIAL DA PAH mostra como a PAH é quen está obrigando ás entidades bancarias a poñer as súas vivendas a disposición das persoas.

PAH lanza unha mensaxe clara aos inversores internacionais e á SAREB: non imos permitir que se malvenda o patrominio de todos para lucro de poucos, cando o necesitamos para dar resposta á urxencia habitacional. A gravidade da situación non nolo permite. Fronte a unha realidade tan obvia como que hai miles de familias sen vivenda, sen posibilidade de acceder a unha, e millóns de vivendas baleiras, a diatriba é de sentido común.

A PAH continuará defendendo dereitos, recuperando vivendas e devolvéndolles a súa función social. É unha obrigación democrática e urxente. A movilización cidadá consegue o que as administracións, con todos os seus recursos, din que non é posible, pero e falso   é só unha cuestión de vontade política.

Porque o certo é que  o Estado e o Governo do PP  non cumpren coas prerrogativas constitucionais de garantir vivenda ao seu cidadáns e de promover a  existencia dun parque publico  de vivendas fora do  mercado especulativo promovida pola BANCA e o SAREB , (unha situación inadmisible tratándose ademais de vivendas de bancos rescatados con diñeiro público), Por contra a Plataforma de Afectados pola Hipoteca si traballa día a día por garantir este dereito. Porque na PAH sabemos que Si Se Pode.

¡Si quérese, pódese!  As vivendas do banco malo para as persoas.

Aluguer Social na vivenda habitual20131005-131841.jpgAluguer Social na vivenda habitual

Polo dereito a Vivenda :Novo Impulso

20131006-054610.jpg

Cada día a PAH consegue máis Daciones en Pagamento , pero tamén é certo que moitas veces ,demasiadas ,non se asinan ALUGUERES SOCIAIS .

Isto deixa a moita xente en situación de non ter unha vivenda propia e ter que depender do “colchón familiar” que en Galicia exerce de amortiguador social importante ou quedarse traxicamente nunha “emerxencia habitacional “

Uns dos fines da PAH é ,non o podemos esquecer a loita polo Dereito á vivenda e o Aluguer social :

1/ Por iso a PAH debe ter unha acción a ser máis esixente coa Banca Certo que debemos respectar ao afectado ,pero este acepta e asina condicións movido por un lóxico temor e un desexo de acabar cunha situación insoportable ,unha situación de stress vital enorme ,só temos que acordarnos daqueles que non puideron sopórtao e decidiron acabar coa súa vida como medio de terminar cun pesadelo.

2/ Loitar polo Aluguer Social na Vivenda Habitual deberá ser unha rin vindicación mínima en toda negociación

3/ Toda Daccion non terá custo algún para o afectado

4/ Os “adiamentos dun ou dous anos ” faranse sen que aumenten os intereses e o capital

5/ Os prezos das Hipoteca son un engano ,unha estafa que conseguiu inflar o preo da vivenda artificialmente .Bancos ,constructoras ,inmobiliarias uníronse para pactar prezos a unha vivenda cuxo custo de construcion (incluído chan) era moito menor do que finalmente puxeron en venda O propio Banco de España adviertía no seu informe de 2004 que o prezo da vivenda en 2004 estaba sobrevalorado entre un 24% e un 35%. Seis días máis tarde a publicación británica “The Economist” cifra a sobrevaloración da vivenda no mercado español en torno ao 50%…..Non é descabellado que o movemento da PAH pida o axuste do prezo da hipotecas ao seu valor real . O 40% das familias pagar unha hipoteca supón o 60% dos ingresos familiares ,converténdose deste xeito nunha forma moderna de excalvitud.

6/ Debemos ademais denunciar e cada día con mais forza O uso antisocial que Banca fai das vivendas que obtén dos desafiuzamentos :ou estas casas quédanse vacias ou se volven a vender ,xa que logo a especular ou se traspasan ao SAREB (o Banco Malo ) As casas, serán empaquetados e vendidos a fondos de investimento estranxeiros e os deudores ,os afectados seguirán condenados en muchísimos casos á morte civil cunha débeda perpetua .

Debemos impulsar un movemento que esixa expropiación dous pisos baleiros en mans dous Bancos e ou SAREB e creación dun parque público dá vivenda en Galiza

A/ Pedir Xestión dás vivendas baleiras en GALICIA e posta en marcha de na “Axencia Pública Galega de Aluguer” , reconversión do actual Instituto Galego dá Vivenda e Chan .

B/ Posta en marcha de medidas urxentes para parar vos desafiuzamentos :

A expropiación da vivendas a Bancos,filiales ..das persoas que estean en proceso de ejecución ou embargadas da súa vivenda habitual por causa dunha situación sobrevenida

C/ A PAH debe ser a punta de lanza na exisencia de unha nova Lei Galega dá Vivenda .

Á comunidade autónoma promoverá e desenvolverá, non ámbito dás súas compencia unha “Lei dá Vivenda” que sexa garante do dereito a gozar dunha vivenda, nos términos do artc. 47 dá Constitución española.

A PAH debe dar un paso ,coller impulso e plantexar claramente o dereito a Vivenda no centró de suas reivindicacións  Apuntar  o corazón da bestia :O SAREB Un desafiuzamento ,un realoxo

20131006-055001.jpg