Etiqueta: ALQUILER SOCIAL

A Vivenda como Problema 

 

” Desde o comezo da crise económica en 2008, decenas de miles de persoas que non podían manterse ao día no pago da vivenda foron brutalmente desafiuzadas. Os desafiuzamentos por falta de pagamento de Aluguer aumentaron alarmantemente ,segun Amnistía Internacional,  producíronse 144.055 desaloxos por falta de pagamento de aluguer desde o ano 2013″.. E miles de familias foron desafiuzadas por falta de pagamento das súas hipotecas.

Mais  podemos afirmar que dez anos despois do inicio da recesión económica, a crise da vivenda en España non terminou ,pero se cambiaron moitas cousas A primeira é a presenza dun movemento social poderoso ,a PAH é sen dúbida o actor fundamental deste movemento ,aínda que non o unico 
Segundo o foco desprazouse aos desafiuzamentos por Aluguer e isto por varios motivos o primeiro a súa crecente importancia numérica, segundo a ausencia de medidas por parte do Goberno e terceiro a falta de pagamentos de Aluguer poñen sen dúbida a relacion que hai entre a crise economica ,a precariedade laboral , os baixos salarios ,a ausencia de dereitos en definitiva que o traballo xa non é unha fonte de dereitos e de identidade cada vez hai menos xente que saiba que polo obxecto de ser traballador ten uns dereitos garantidos e seguridade para toda a súa vida 



O Goberno do PP aburado por un Movemento Social poderoso ,pola presion das sucesivas sentenzas Europeas e a necesidade de “protexer á Banca” moveu ficha. Non podemos dicir que as recentes medidas coñecidas como “medidas urxentes para reforzar a protección dos debedores hipotecarios” ,as sucesivas modificacións do coñecido como “Código de Boas Practicas” non sexan mais que algo “cosmético” e que non sirvan para nada. En principio que dúbida cabe que o “Codigo” serviunos para forzar a negociación cos Bancos e lograr cousas , insuficientes se, pero que a moitos afectados hanlles “valido” O Codigo e a súa melloras dan ao Goberno unha imaxe de que fai algo e iso non é indiferente 



Por contra a loita pola Vivenda como dereito Entendida como a loita por “ter un fogar”. Permítenos coller impuxo, pon de manifesto a trampa da vivenda insegura , a ausencia do dereito ao arraigamento . Que a primeira vivenda non é un negocio ,sinó unha necesidade .Permítenos poñernos á fronte do cambio de rumbo na loita polo dereito a unha Primeira Vivenda Estable e Accesible ,é dicir un fogar. 


  • Por un PARQUE PÚBLICO DA VIVENDA e Alugueres Sociais non superiores ao 30% dos ingresos da unidade familiar e Dereito o Arraigo.
  • Aluger Estable .Reforma da LAU 
  • Mobilización de vivenda baleira mediante a cesión obrigatoria.
  • SUBMINISTRACIÓNS Garantidas 
  • Loita contra a EXCLUSIÓN SOCIAL mediante as RENDAS BASICAS de INCLUSIÓN 

Lémbranos que debemos perdir responsabilidades polos Desafiuzamentos cometidos e isto lévanos a dicir ben alto que a SAREB é nosa 



A loita pola Vivenda é a loita polos nosos barrios e “cidades habitables” . . Por unha LeiPAHdaVivenda


Bankia tiene mucho que devolver, puede empezar con el alquiler social

Bankia, una entidad rescatada con miles de millones de euros de dinero público, sigue siendo la entidad bancaria que más desahucios lleva a cabo (un 20%). Sólo en la pasada semana, las vecinas de nuestra ciudad tuvieron que parar en la calle tres. Los desahucios no han cesado en Madrid y no pararán mientras sigamos sin tener una política de vivienda pública.

  

  
El hecho de que cada vez más familias tengan que verse obligadas a entrar en un piso vacío es una muestra de la elevada emergencia habitacional que todavía vivimos, pese a que los representantes del Ayuntamiento como Marta Higueras prefieran ignorar el problema. Estas personas quieren negociar un alquiler que les sea posible pagar, y tanto la administración como Bankia -con su rescate millonario- tienen la responsabilidad de facilitarles esa opción.

Bankia es líder en rescates bancarios, preferentes, desahucios y escándalos fiscales y no será capaz de devolver parte de lo que la ciudadanía le ha dado si no la presionamos. Las personas que entran a habitar un piso de Bankia no hacen más que reclamar lo que es nuestro, y sólo quieren hacer efectivo su derecho y el de tantas otras familias a una vivienda digna.

Por ello esperamos desbloquear las negociaciones y seguimos exigiendo:

Alquileres sociales con un precio acorde a la situación socio-económica de las familias, tanto para aquellas que no han podido hacer frente a los pagos hipotecarios, como para las que han recuperado viviendas vacías de Bankia, al no disponer de otra alternativa habitacional.

Que los pisos que Bankia mantiene vacíos pasen a formar parte de un parque público de viviendas de alquiler que ayude a solucionar el grave problema al que se enfrentan decenas de miles de familas en nuestra ciudad.
Una permanente línea de comunicación y la aplicación de los mismos mínimos en la negociación.

              ¡ALQUILERES SOCIALES Y NEGOCIACION YA!


Publicado en @PAH