O Vigo Encantado de ABEL

Dia 28 diante do Concello as 11 :Por un parque de Vivienda en Vigo #DereitoArraigamento

Anuncios

Medidas que o Concello non fai e deberia facer para un programa de Recuperación de Vivendas baleirasO Concello ten como obxectivo prioritario que todos os veciños e as veciñas da cidade poidan gozar do seu dereito a unha vivenda digna, alcanzable e accesible. Con este fin, de acordo coas súas competencias e en colaboración co resto de administracións públicas: 

* a) Desenvolverá un plan de vivenda con criterios de cohesión social, accesibilidade univer- sal e eficiencia ecolóxica, que terá en conta a función social da vivenda.
* b) Creará un parque de vivendas alcanzables destinadas a políticas sociais.
* c) Impulsará a construción de vivendas con protección oficial. Ainda que sexa coa venda de patrimonio dá cidade para comprar vivenda Social
* d) Impulsará o uso, a conservación, a rehabilitación, a reforma e a renovación do par- que de vivendas, velando pola súa habitabilidade.
* e) Potenciará a participación das cooperativas de vivenda e das entidades de carác- ter social e asistencial nas políticas de vivenda.
* f) Velará pola transparencia do mercado inmobiliario e para asegurar a información e protección dos consumidores e usuarios de vivendas.
* g) Actuará no ámbito da mediación do aluguer social. Acordos coas entidades bancarias .
* h) Perseguirá a sobreocupación de vivendas e a infravivenda.
* i) Combaterá o acoso inmobiliario.                   

                               Rexistro de Vivendas 


No Rexistro faranse constar, respecto de cada inmoble, os seguintes datos, actos e resolucións: 
* a) Emprazamento, parcela catastral e, no seu caso, o nivel de protección do edificio ou construción.
* b) Data de construción ou reestruturación xeral ou total ou, na súa falta, ano aproximado.
* c) Resultado das inspeccións técnicas realizadas. No caso de ser desfavorable, deberá indicarse a cal dos apartados do artigo 19.1 da presente Ordenanza afecta.
* d) Acreditación de corrección de deficiencias detectadas requiridas pola Administración.
* e) Resolución esixindo o cumprimento dos deberes de conservación e rehabilitación e data da notificación da resolución aos propietarios.
* f) Multas coercitivas.
* g) Resolución pola que se declara o incumprimento dos deberes de conservación e rehabilitación e data da notificación da resolución aos propietarios.
* h) Medidas adoptadas ante o incumprimento dos deberes de conservación e rehabilitación

* i) Resolución da declaración da situación legal de ruína urbanística e ruína física 
Artigo 5. Medidas de fomento á conservación e á rehabilitación. 
Artículo 6. Non queremos que ningunha persoa teña que alumarse con velas porque non pode pagar a factura #SuministrosGarantizados A Pobreza Enerxética Mata 


                                 Nin sede, nin frío, nin escuridade!Xestionar con las empresas que prestan servicios básicos en nuestra ciudad, tales como suministro de AGUA, ELECTRICIDAD, GAS, etc. a no suprimir este suministro mientras dure el riesgo de exclusión social por riesgo de desahucio, instándoles a llegar a acuerdos de condonación y/o aplazamiento de pago. El Ayuntamiento no autorizará en estos casos, el corte o suspensión del suministro de agua por parte de la empresa concesionaria, conforme a la legislación vigente.
 Articulo 7 Medidas contra el uso antisocial de la Vivienda 


                                       Definición de USOS ANTISOCIAES: 

a)Vivenda baleira durante mas de seis meses;

b)Omision de oferta vinculante de aluguer en casos de desaloxo;

c)Incumprimento dos deberes de conservacion da vivenda;

d)Incumprimento dedeberes de pago e conservacion de leiras derivados da Lei de Propiedade Horizontal;

e)Incumprimento do deber de inscripcion rexistral da titularidade.
                                                          Temos alternativas dia 28 as 11 diante do Concello 

                                                          Caballero ten que responder 

Dereito o Arraigamento 

Concentracion xoves 23 diante da Xunta en Vigo 

Porque estamos aqui 

 Na cidade con mais desafiuzamentos atopámonos que non hai Vivenda para o Aluguer social e a emerxencia habitacional 

 Os lanzamentos en inmobles arrendados escalan un 5,8% no primeiro trimestre de 2017, segundo as cifras do Consello Xeral do Poder Xudicial.

  O 60% dos casos que chegan agora á PAH son de problemas co aluguer e enmárcano na precariedade no emprego e a subida de prezos.

  “Levamos tempo advertindo de que a burbulla especulativa de alugueres leva a expulsión de xente”, di Carlos Macías, portavoz da PAH.
Segundo : estamos aqui pq a unica solucion que nos dá a Xunta é o Desarraigamento : é dicir Vivenda fose do residencia habitual 
Terceiro estamos aquí porque  o Alcalde  non recibe aos MMSS nin está disposto a ningun tipo de dialogo 

Estamos aqui para contarvos que temos alternativas :Estas son pertinentes e estan avaladas pola experiencia dos países da nosa contorna 

Non inicio deste marzo de 2017 ou rexistro que recolle en Galicia as solicitudes de vivenda protexida reflectía un total de 12.880 inscricións. Mais Ou 70% de solicitantes de vivendas protexidas dá Xunta desexan vivir de alugueiro E dicir estamos diante dunha situación meridianamente clara A alternativa habitacional pasa por promocionar o aluguer estable ,seguro e económico e establecer Vivendas de emerxencia habitacional no lugar de residencia 

diciámolo antes e volvémolo a repetir Non imos consentir que a BANCA dedique as sóbras para marxinar a familias ou grupos sociais en barrios á as aforas , ou en municipios lonxe dá a súa residencia habitual. És dicir apartar a vivenda social nos barrios máis degradados ou en lugares da geografia de escasa saída mercantil ou especulativo  o que e unha oportunidade evidente para que as entidades financeiras ou ao amparo dos Plans  dá Xunta como o coñecido e  Convenio de Vivenda Baleira , para liberarse dun stock inmobiliario con menos saída comercial á consta dunha segregación urbana.

Ou Convenio dá Xunta supón 

 •  1    Desarraigamento 
 •  2     És restritivo e inxusto 
 •  3     Non ofrece seguridade habitacional: (máximo de 36 meses, )

En Vigo a PAH ,asi como outros MMSS hanlle traslado a Abel Caballero unha serie de medidas para paliar este drama  a resposta foi sempre ou silencio e ou desprezo

 Cada dia asistimos ao mesmo “dia dá marmota” : Unha familia abacele aos MMSS Fálase coa Xunta ( co concello é imposible ,salvo un labirinto de Asistentes Sociais ) e esta atopa, se ou caso, unha vivenda fóra de Vigo .Punto e repetir ou conto 

A pregunta que non trae aquí é ata cando ?.Ata cando este trato inxusto e inhumano Vivenda hai ,sabémolo. Miramos de esguello como Concellos progresistas do noso pais van conseguindo a pesar dunha leis que lles atenazan acordos para ir creando parques sociais dá Vivenda 

TV.PAH 

TV_PAH nacio como un proxecto para poder comunicar a traves de imáxenes e un “noticiario” a activade da PAH VigoTui_BM 

Comprobabamos que a mayoria das nosas propostas e comunicados non eran recollidas pola prensa En concreto todas as que presentabamos ao Concello eran silenciadas 
 O enfoque era excesivamente ambicioso 

Agora volvemos a emitir pequenos “noticieros” Habra entrevistas ,relacion da nosa modesta actividade etc 

A periocidade será de momento sen calendario fixo .Aos poucos iranse sumando compañeiras a esta fermosa tarefa 

O noso compañeiro Alberto sera o director de orquestra . TV.PAH porque #SeSePode 

RENTA GARANTIZADA CIUDADANA 

Cada dia vemos como exige una relación directa entre los impagos de alquiler y la capacidad adquisitiva o los ingresos y segundo la RISGA es una limosna que denigra a quien la recibe ya que se trata no de un derecho sino de una beneficencia que tienes que suplicar 

El precio de la vivienda en alquiler se ha incrementado un 8,8% durante el primer trimestre de 2017, dejando el precio por metro cuadrado en 8,9 euros mensuales, según el informe de evolución de los precios del alquiler publicado por idealista.

“Los precios de los alquileres están subiendo con fuerza porque la demanda es muy superior a la oferta
El alto nivel de desempleo y la bajada salarial que se produjo durante la crisis han hecho que el alquiler sea la única opción para miles de ciudadanos, lo cual supone que el volumen de viviendas para arrendar que hay en el mercado sea insuficiente. El Gobierno no solo no reguló el mercado de la Vivienda sino que disminuyó dramaticaticamente los presupuestos para VPO o incluso vendió estas a fondos buitre .La ocupación en precario se ha convertido en una alternativa para muchas familias empujadas por estas politicas desalmadas .

Por ello no se puede separar la lucha por una Vivienda digna del derecho a un Renta Garantizada “las personas o familias que se encuentren en situación de de pobreza tienen derecho a acceder a una renta garantizada de ciudadanía que les asegure los mínimos de una vida digna, de acuerdo con las condiciones que legalmente se establezca 

La Renta Garantizada  Ciudadana  es una prestación económica de carácter periódico que han de percibir las personas que tengan derecho a ella, en las condiciones que debería regular la  Ley. La cuantía de la prestación económica de la Renta Garantizada Ciudadana  debería ser la que, en cada momento, sea necesaria para que ninguna persona y  en su caso, ningún núcleo familiar o de convivencia, estén por debajo del umbral de la pobreza y les garantice el Acceso a la Vivienda y a una vida digna  Y tiene por objeto suplir la falta total o parcial de ingresos económicos. 


VIGO 20 MIL VIVENDAS BALEIRAS ,20 MIL SOLUCIONES 

.                           … La ineficacia de las Ayudas de la Administración 

Mas de la mitad de los desahucios son por impago de Alquiler para evitarlos ,entre otras medidas es imprescindible habilitar ayudas al pago del Alquiler durante todo el año no como en la actualidad que se abren de Enero a Marzo Pero una familia no elige si se queda en paro en Agosto y entonces tiene que esperar al siguiente enero para acceder a esas ayudas . Concello y Xunta han de Garnatizar estas ayudas durante todo el año y por trámite de emergencia 

Medidas que a Xunta non fai e deberia facer para un programa de Recuperación de Vivendas baleiras 

En ningún lugar de España hai tantas vivendas baleiras por habitante como en Galicia. Segundo o último censo rexistrado polo Instituto Galego de Estatística, 300.000 vivendas dos 1,6 millóns que hai rexistradas en Galicia, están desocupadas, o 18,6 % 

No inicio deste marzo de 2017 o rexistro que recolle en Galicia as solicitudes de vivenda protexida reflectía un total de 12.880 inscricións. Mais O 70% de solicitantes de vivendas protexidas da Xunta desexan vivir de alugueiro E decir estamos diante dunha situación meridianamente clara :A xente quere vivir de Aluger e as medidas por tanto deberían ir nesa dirección 

O propio IGVS cifra en máis de 1.500 as familias en Vigo -con maior ou menor necesidade ou desprotección- que neste momento están demandando en Vigo  o acceso a un piso social. Ademais, e segundo datos do INE, na cidade hai preto de 20.000 vivendas baleiras.

Dias atras soupemos que O banco malo(SAREB)   anunciou vivendas de oferta en Galicia mentres se nega a informar sobre elas ao Parlamento
E a hora de tomar medidas para baixar o prezo da crecente burbulla do ALUGUER: cada dia os alugueres son mais caros (Ver neste mesmo Bloge :” O Aluger no centro da Diana” 

Tamen outros BANCOS fan aportacions de Vivendas pero moi lonxe do que deberian e case sempre Vivendas de excaso valor comercial (ver Parque Publico Da Vivenda si,pero onde ?

Calquera sabe que ou prezo do mercado esta por riba desa cifra dos 350€ que oferta a Xunta para atraer o Mercado do Aluger Social os particulares con Vivendas “baleiras”, é moi frecuente que no sector dos  propietarios potencialmente susceptibles de ser atraídos a que cedan vivendas para unha bolsa de Alquler social ,se constanten varios  feitos O primeiro e como recoñece a propia Xunta  eses propietarios teñen  esas vivendas en moi malas condicións e segundo aínda que en malas condicións verificamos que estan alugadas a xente necesitada e por prezos mesmo por encima dos 350 € ou 400€ e terceiro  frecuentemente asústalles que se se  “sacan á luz” esa vivenda destápense numerosas irregularidades ,desde fiscais a hurbanisticas  Non é realista por todo isto este  Convenio que  propón  poñer en marcha a creación dunha bolsa de vivendas baleiras destinadas aos colectivos en situación de vulnerabilidade, que fixa un aluguer tope de 350-400 euros mensuais para o propietario e un contrato máximo de tres anos e o mais importante lonxe de onde os desafiuzamentos son mais numerosos .

 • Non e creíble ademais a politica de vivienda da Xunta cando con a outra man fai esto nos orzamentos respeto a VPO  :

Contra a Burbulla do Aluger  Algunhas ideas ( para atraer pisos Baleiras ) 
            Pola via positiva :

 •    Deixar desgravar en facenda 
 •   Pagar ou prezo de reformas 
 •    Un Seguro que cubra danos etc a cargo dá Xunta 

             Pola via Negativa ( de Penalizar) : En Europa como Alemania ou Francia e algo habitual vexamos alguns exemplos 1/En Holanda é legal a ocupación de vivendas que estean baleiras máis dun ano, e a vivenda só é devolta ao propietario se este demostra que non volverá estar baleira. Ademais hai cuantiosos subsidios públicos ao aluguer.
2/O goberno danés impón multas para os propietarios que manteñan as súas vivendas pechadas máis de seis semanas

3/ Francia aprobou medidas públicas para favorecer o aluguer e mesmo se reserva a posibilidade de requisar as vivendas que leven máis de 18 meses baleiras.

4/ Lei Británica recolle incentivos fiscais á compra e rehabilitación e mesmo a compra, por parte do goberno, de vivendas a particulares para ofrecelas en aluguer. Alí tamén se multa por ter pisos baleiros.

  5/O exemplo alemán tamén é destacable. Alí os propietarios poden ser obrigados a realizar traballos de rehabilitación. Pola contra enfróntase a multas e mesmo á expropiación. 

Suecia é o caso máis rechamante. Alí os concellos ofertan vivenda en aluguer máis barata co que obrigan ao sector privado a baixar os prezos .Claro si o Concello o Xunta pon no mercado unha oferta de pisos para o Aluger a prezos baixos obligaría os particulares e grandes empresas a baixar o prezos e o mais importante o Goberno do PP ten que reformar a LAU e intervir nos precios do mercado pola via de desgravamentos e vías de axuda e pola via impositiva ,como vemos que fan en Europa .

E imprescindible establecer un marco de regulación dos prezos que corresponda aos ingresos da poboación

 A Xunta non debe consentir que a SAREB oculte a listaxe completa dous activos transvasados é, precisamente, o que o Parlamento reclamou coñecer, e   a  SAREB   negase a enviar . A XUNTA DEBE POÑER UNHA DENUNCIA NOS TRIBUNALES DE XUSTIZA  e se fai falta recorrer ao TJEU

Fume ,moito fume ….recordamos Así, na actualidade o 70% das inscricións no Rexistro de Demandantes de Vivenda Protexida da Xunta son de persoas que agardan por un piso arrendado.                                    ParquePublicoDaVivenda 

                                    PoloDereitoArraigamento 

                                    Reforma da LAU : Aluger Estable e Asequible 

                        

Próximo :Medidas que podía facer AbelCaballero e non fai 
A.Telmo.

 Vivenda Social ,Onde?.Polo dereito o arraigamento.

A vivenda debe ser un factor de inclusión social, non de exclusión .Os alugueres sociais que teñen que ofrecer as entidades financeiras,os grandes garfos, o a SAREB e Administraciónes Públicas tanto local como Autonómica deben ser preferentemente a vivenda afectada polo procedemento ou, alternadamente, unha vivenda situada dentro do mesmo termo municipal; é dicir, a entidade financeira ,nin as Administracións local ou Autonómica NON poderán ofrecer unha vivenda sen saída comercial ,fora da residencia o municipio habitual ou nun barrio degradado.

-Non imos consentir que a BANCA dedique sóbralas para marxinar a familias ou grupos sociais en barrios á aforas ou en municipios lonxe da súa residencia habitual. É dicir ancorar a vivenda social aos barrios máis degradados ou en lugares da xeografia de escasa saida mercantil ou especulativo  o que é unha oportunidade evidente para as entidades financeiras o amparo dos Plans  da Xunta como o devandito Convenio de Vivenda Baleira , para liberarse do stock inmobiliario con menos saída comercial á conta da segregación urbana.

Os Bancos din ter 2600 Vivendas baleiras O Convenio da Xunta D 17/2016 reacolleu a 72 familias ocupan vivendas cedidas por entidades financeiras no marco de diversos convenios de colaboración cos mesmos ,pero é curioso que non dispoñamos de datos de cantas familias ou persoas foron reacollidas polo Convenio de Vivenda Baleira na súa vertente de colaboración con vos Concellos 

E a Xunta do PP segue veña e dálle que  os Concellos deben sumarse a ” ao Convenio para crear unha bolsa social dispoñible.” Co fin de ocultar a súa inutilidade : ata hora só fixérono algo mais de 39  Concellos en toda Galicia ou sexa nin os Concellos do PP rubricárono . Sabedes por que ? Porque é maldito fume, para que hai que apuntarse ?: Queren dicir que os habitantes de Galicia teñen recortados os seus dereitos ,segundo a localidade onde habitan ? A Xunta sabe que non é así, o exemplo témolo a diario xa que recentemente na nosa cidade hanse “trasladado” ,desarraigado a familias a Concellos lonxe de Vigo simplemente porque alí existía dispoñibilidade de vivenda ,pero non porque ese Concello estivese adherido ao Convenio senón por ABANCA tenia cedido dous pisos ,como constatamos cos desarraigamentos a MOAÑA ,CEE ..ou mais recentemente nos arredores de COVELO   Ourense que se pon como cidade que se asinou o ditoso convenio so dispón a *dia de hoxe de tres vivendas para emerxencia pero que non proceden como consecuencia desa firma e mira que xa choveu ,sinó de actuacions para recuperar casas dos mestres ,*medicos etc no rural .

Quérenos facer crer que non se negocia  a cesión de Vivenda Baleiras porque o Concello non asinaron o Covenio ?  Cousa discutible xa que se estan adheridos a ese “Convenio” polo acordo  de FEGAMP _Xunta.

O Convenio da Xunta supón 

 1.    Desarraigamento 
 2.     É restritivo e inxusto 
 3.     Non ofrece seguridade habitacional: (máximo de 36 meses, )

Isto non exime as responsabilidades das Administracións Locais que na maioría das ocasións carecen da Vontade de arranxar a Vida das Familias pendentes de quedar na rúa 
En Vigo a PAH ,asi como outros MMSS hanlle traslado a Abel Caballero unha serie de medidas para paliar este drama (ler en leste mesmo Blogue ) a resposta foi sempre o silencio e o desprecio .

Dereito ao arraigamento 

Vivendas Sociais na Vivenda Habitual ou termino municipal 

Por unha LeiGalegaDaVivenda

UN TEITO NON É UN FOGAR

 
UN TEITO NON É UN FOGAR

QUE É UN TEITO? 

Calquera teito só permite gorecerse, pero non é un fogar entendido no seu sentido máis amplo de pertenza, seguridade, integración .es dicir, un lugar onde estar a cuberto das inclemencias do tempo, basicamente. En ningún caso pódeselle dar ao teito o significado pleno dun fogar, o lugar onde ser persoa con todo o seu sentido. 


QUE É UN FOGAR? 

Segundo o Dicionario da RAE, fogar é a casa ou domicilio dunha  familia, persoa ou grupo de persoas  que viven xuntas, que conviven  

.Trátase de crecer no sentimento de fogar, como sentido e vivencia onde atopo a calor, porque pertenzo, sinto protexido, podo crecer se o quero, podo aprender, compartir, soñar, xogar; porque se me falta alimento ou vivenda, leste “calor”comunidade? envólveme, apóiame e sérveme de plataforma para volver empezar 

Así, FOGAR é un espazo onde ser persoa, onde vivir con calidade de vida, con dignidade. 


Non loitamos por un Teito Loitamos por Fogares 

A Vivenda como Problema 

 

” Desde o comezo da crise económica en 2008, decenas de miles de persoas que non podían manterse ao día no pago da vivenda foron brutalmente desafiuzadas. Os desafiuzamentos por falta de pagamento de Aluguer aumentaron alarmantemente ,segun Amnistía Internacional,  producíronse 144.055 desaloxos por falta de pagamento de aluguer desde o ano 2013″.. E miles de familias foron desafiuzadas por falta de pagamento das súas hipotecas.

Mais  podemos afirmar que dez anos despois do inicio da recesión económica, a crise da vivenda en España non terminou ,pero se cambiaron moitas cousas A primeira é a presenza dun movemento social poderoso ,a PAH é sen dúbida o actor fundamental deste movemento ,aínda que non o unico 
Segundo o foco desprazouse aos desafiuzamentos por Aluguer e isto por varios motivos o primeiro a súa crecente importancia numérica, segundo a ausencia de medidas por parte do Goberno e terceiro a falta de pagamentos de Aluguer poñen sen dúbida a relacion que hai entre a crise economica ,a precariedade laboral , os baixos salarios ,a ausencia de dereitos en definitiva que o traballo xa non é unha fonte de dereitos e de identidade cada vez hai menos xente que saiba que polo obxecto de ser traballador ten uns dereitos garantidos e seguridade para toda a súa vida O Goberno do PP aburado por un Movemento Social poderoso ,pola presion das sucesivas sentenzas Europeas e a necesidade de “protexer á Banca” moveu ficha. Non podemos dicir que as recentes medidas coñecidas como “medidas urxentes para reforzar a protección dos debedores hipotecarios” ,as sucesivas modificacións do coñecido como “Código de Boas Practicas” non sexan mais que algo “cosmético” e que non sirvan para nada. En principio que dúbida cabe que o “Codigo” serviunos para forzar a negociación cos Bancos e lograr cousas , insuficientes se, pero que a moitos afectados hanlles “valido” O Codigo e a súa melloras dan ao Goberno unha imaxe de que fai algo e iso non é indiferente Por contra a loita pola Vivenda como dereito Entendida como a loita por “ter un fogar”. Permítenos coller impuxo, pon de manifesto a trampa da vivenda insegura , a ausencia do dereito ao arraigamento . Que a primeira vivenda non é un negocio ,sinó unha necesidade .Permítenos poñernos á fronte do cambio de rumbo na loita polo dereito a unha Primeira Vivenda Estable e Accesible ,é dicir un fogar. 


 • Por un PARQUE PÚBLICO DA VIVENDA e Alugueres Sociais non superiores ao 30% dos ingresos da unidade familiar e Dereito o Arraigo.
 • Aluger Estable .Reforma da LAU 
 • Mobilización de vivenda baleira mediante a cesión obrigatoria.
 • SUBMINISTRACIÓNS Garantidas 
 • Loita contra a EXCLUSIÓN SOCIAL mediante as RENDAS BASICAS de INCLUSIÓN 

Lémbranos que debemos perdir responsabilidades polos Desafiuzamentos cometidos e isto lévanos a dicir ben alto que a SAREB é nosa A loita pola Vivenda é a loita polos nosos barrios e “cidades habitables” . . Por unha LeiPAHdaVivenda


ANTE LAMODIFICACION CODIGO BUENAS PRÁCTICAS : NUEVO KIT DE LA PAH 

Se acaba de aprobar el Real Decreto 5/2017 que modifica el Real Decreto 6/2012 (Conocido como Código de Buenas Practicas) y la Ley 1/2013 que decretó una tímida moratoria de 2 años para algunos casos de desahucio.Aunque se anuncian como “medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios”, las modificaciones tienen un alcance limitado y cosmético, de cara a la galería, pues no soluciona las carencias de las versiones anteriores y no aborda la situación actual de miles de personas en emergencia habitacional.
La principal novedad es que este Real Decreto amplía los supuestos de especial vulnerabilidad para la moratoria, a todas las familias con menores de 18 años, independientemente del número o edad, cuestión que desde la PAH ya habíamos denunciado mediante el recurso de inconstitucionalidad que planteamos contra la Ley 1/2013. Ahora se amplía la moratoria 3 años más, hasta el 2020, la suspensión de los lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables contenido en la Ley 1/2013, por entender que persisten los “efectos sobrevenidos de la crisis económica y financiera”.

Sin embargo, aunque se tenga una situación “vulnerable”, se mantiene el requisito “económico”, que obliga a demostrar que el esfuerzo en el pago de la hipoteca se ha incrementado en los últimos cuatro años.  Cuando dice: “A efectos de lo previsto en este artículo se entenderá: Que se ha producido una alteración significativa de las circunstancias económicas cuando el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la Renta familiar se hubiera multiplicado por 1.5”.

Este requisito “económico” no tiene en cuenta la cronificación de la situación de la pobreza que ha ido haciendo imposible el pago de las cuotas por dificultad acumulada tras varios años de reducción de ingresos, aunque la cuota se haya mantenido más o menos estable. Es habitual caer en impago de hipoteca por agotamiento en el esfuerzo económico tras varios años obteniendo ingresos irregulares de aquí y de allá, con independencia de la cuota.
Otro aspecto que contempla la Ley es un alquiler, este alquiler se establecerá por cinco años (el anterior era sólo por tres),  para las mismas familias que tienen derecho a la moratoria.

 •       La familia deberá afrontar, si quiere acceder a ello, el pago de la tasación de su vivienda a fin de calcular el precio de la cuota de alquiler, que será de un máximo del 3% anual del valor actual de la vivienda, 
 •   El decreto aprobado este viernes establece la posibilidad de que las entidades ofrezcan alquiler social a estas familias con un precio máximo anual del 3% del valor de la vivienda durante 5 años prorrogable otros 5 años. “De esta manera se busca equilibrar la situación en la que el banco pasa a ser propietario de una vivienda que no puede enajenar por estar en mora el lanzamiento”, 
 • Pero ademas de “no obligar ” este “Alquiler”  sólo se aplicará sobre las 93 entidades que suscribieron el llamado Código de Buenas Prácticas

Os aportamos los documentos útiles para su respectivo uso:

 1.  SOLICITUD MORATORIA 2017

 2.  SOLICITUD ALQUILER SOCIAL CBP 2017

 3.  Escrito suspension lanzamiento EH 2017-SIN ABOGADO

 4.  Escrito suspension lanzamiento EH 2017-CON ABOGADO
 Cuadro comparativo de las normas, en tres ámbitos de interés (con las reformas en amarillo y las principales modificaciones en verde):

Cuadro comparativo de las normas, en tres ámbitos de interés (con las reformas en amarillo y las principales modificaciones en verde

– Ámbito de aplicación de la situación de vulnerabilidad.
– Nuevo prórroga de plazo de suspensión de lanzamientos (hasta 15 de mayo de 2020).
– Mecanismos de alquiler (sobre inmuebles objeto de lanzamiento + suspensión).

O ALUGUER  CENTRO DA DIANA 


Entendemos que é vital garantir a función social das vivendas a través da firme protección do uso residencial por diante do uso económico ou especulativo de calquera tipo. .A vivenda debe ser un factor de inclusión social, non de exclusión .Non imos consentir que a BANCA e os procesos de Xentrificacion degraden os nosos barrios e dedíquense sóbralas para marxinar a familias ou grupos sociais en barrios á afueras ou en municipios lonxe da súa residencia habitual

A capacidade de acceso á vivenda por parte das persoas e familias ven reducíndose pola cada vez menor capacidade económica das familias e os altos índices de desemprego. Os prezos da vivenda en venda e do aluguer non se equilibraron con respecto aos ingresos das familias, que diminuíron aínda máis.Debemos poner en primer plano os usos antisociais de la Vivienda  ,nomeadamente  a Vivienda Baleira e  a que posee a SAREB.  É necesaria  unha mobilización urxente das vivendas baleiras e a formación dun  parque público de aluguer social.
A través da organización da cidadanía   queremos dar resposta ás demandas crecentes en torno ao aluguer mediante servizos de asesoramento que nos empoderen sobre os nosos dereitos e deberes e sobre as condicións contractuais dos nosos alugueres (temporalidade, fianzas, obras, condicións de habitabilidade, mantemento, cláusulas, etc). Tamén queremos ter incidencia en cuestións de carácter máis xeral como a Lei de Arrendamentos Urbanos (LAU) ou o desenvolvemento de medidas lexislativas para o control e a limitación dos prezos do aluguer.”

Nova Lei de Arrendamentos Urbanos (LAO ) para facilitar un aluguer estable e asequible. Nova regulación do aluguer protexendo a parte máis débil dos contratos, os inquilinos. Instaurar mecanismos de seguridade na tenencia e estabilidade do aluguer , normatividad para a prórroga do aluguer da vivenda

      O ALUGUER AO CENTRO DA DIANA :#VivendaDigna


1.- Aluguer estable e alcanzable 

Nova Lei de Arrendamentos Urbanos para facilitar un aluguer estable e alcanzable

* Reforma da LAU para dar seguridade e estabilidade.

* Ampliación  a un mínimo de 5 anos e/ou fórmulas nas cales o contrato  só póidase rescindir en casos concretos de urxencias.

* Establecer un marco de regulación dos prezos que corresponda aos ingresos da poboación


2/Reorientación do sector da construción cara a actividades de rehabilitación


3/ Nova Lei dá Vivenda

           ( alguns criterios,non todos ) 

 • 1-Unha lei que faga efectivo o dereito que establece a Constitución que todos os españois teñen dereito a gozar dunha vivenda digna e axeitada
 • 2-Unha lei que asegure a función social da vivenda 
 • 3-Unha lei que que regule, por un lado o desorbitado numero de vivendas baleiras ,vivendas sen uso ou infrautilizado e doutro, unha demanda insatisfeita cunha oferta insuficiente e a prezos non adecuados, así como numerosos procesos de privación da mesma. Preténdese poñer fin ás prácticas especulativas como privatizar ou externalizar a súa xestión de Vivenda Públicas ou VPO
 • 4–Una lei que mellore a definición da función social da propiedade da vivenda e das consecuencias do incumprimento de devandita función 
 • 5/ Unha lei que aposte decidamente polo ALUGER como alternativa habitacional estable ,e defenda o Aluger Social na Vivenda habitual en casos de desafiuzamentos .
 • 6 / É imprescindible desenvolver políticas que prioricen a adopción de medidas que tendan á posta no mercado de vivendas baleiras e a rehabilitación sobre a construción, nunha clara aposta pola sostibilidade e a conservación do medio ambiente


4/ Parque Publico da Vivenda : 

 •     * Vivenda Social  
 •     * Alugueres Sociais non superiores ao 30% dos ingresos da unidade familiar.  
 •      *Mobilización de vivenda baleira mediante a cesión obrigatoria e recuperación da vivenda en mans da SAREB, expropiación das vivendas en mans da banca pública rescatada, expropiación de vivenda baleira dos grandes garfos de vivenda


Definición de USOS ANTISOCIAES

 • Vivenda baleira durante mas de seis meses;
 • Omision de oferta vinculante de aluguer en casos de desaloxo;
 • Incumprimento dos deberes de conservacion da vivenda;
 • Incumprimento dedeberes de pago e conservacion de leiras derivados da Lei de Propiedade Horizontal;
 • Incumprimento do deber de inscripcion rexistral da titularidade.

* Reforma de la LAU para dar seguridad y estabilidad.


La vivienda como derecho social, no como pelotazo

La vivienda como derecho social, no como pelotazo

PAH AlcoSanse

#NoMásPelotazo urbanístico, y sí más vivienda asequible y un entorno saludable
La PAH AlcoSanse se suma este domingo a la Manifestación para salvar Los Carriles de la especulación urbanística. No es sólo el error de destruir una vez más el medioambiente en vez de movilizar la vivienda vacía ya construida. Es también la cultura del pelotazo para el beneficio de unos pocos caciques y corruptos, que no resuelve la necesidad de vivienda asequible. De hecho lo empeora, pues la promoción de chalets de lujo que incluye sólo va a incrementar los precios de la vivienda en Alcobendas, hogares hipotecados a los que los jóvenes de clase trabajadora de AlcoSanse no pueden acceder con la precariedad actual.
El impulso desde lo público debe ser mucho más que un nuevo juego de hipotecas a más de 30 años para la banca. La empresa pública de vivienda debe ser un agente social…

Ver la entrada original 114 palabras más

El ALQUILER ,NUESTRA DIANA 

El precio de la vivienda en alquiler se ha incrementado un 8,8% durante el primer trimestre de 2017, dejando el precio por metro cuadrado en 8,9 euros mensuales, según el informe de evolución de los precios del alquiler publicado por idealista.

“Los precios de los alquileres están subiendo con fuerza porque la demanda es muy superior a la oferta
El alto nivel de desempleo y la bajada salarial que se produjo durante la crisis han hecho que el alquiler sea la única opción para miles de ciudadanos, lo cual supone que el volumen de viviendas para arrendar que hay en el mercado sea insuficiente.

No hay Politica social de Alquiler .La SAREB  acumula miles y miles de pisos y se han convertido en la mayor inmobiliaria del Pais, a costa de acumular vivienda transferidas del rescate de las CAJAS como por ejemplo el ladrillo tóxico’ que Novagalicia Banco le transferirió a finales  de 2012.  Otras viviendas de la SAREB proceden de los miles de desahucios :Son nuestras por derecho .

.El Gobierno del PP ya anunció que no piensa intervenir para regular el precio de la “Vivienda de Alquiler”,ni modificar la actual ley que regula el alquiler: en el 2013, con la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), ya alertamos de que la reducción de los contratos a tres años dejaba desprotegidos a los inquilinos  

Renovar su alquiler se ha convertido en una pesadilla . Así que, esta historia probablemente es  muy familiar… casero y inquilinos, esta  condición tan sometida a obligaciones y tan libre o con los escasos derechos…No queda otra que  #Organizarse¡¡

¡Se va a acabar, se va acabar, dos fianzas por alquilar…¡


✅ El Alquiler está en el centro de la diana de la lucha por una Vivienda digna :Nuevos Tiempos Nuevas tareas La PAH necesita mayor vertebracion Hay demasiadas parcelas y estas parecen desarrollar vidas autónomas

Hemos perdido presencia y esta es muy desigual segun que territorios La PAH es fuerte ,debe adaptarse a tiempos donde el problema habitacional pone su acento en la Vivienda como mercancía 

Hay vida y trabajo por hacer .

 • A la calle porque la vivienda social no se vende, se defiende.
 • PAH es V de Vivienda Digna ;Alquiler Estable y Alquiler Social 
 • Parque publico de la Vivienda La SAREB es nuestra ¡¡

Comunicado contra el Cierre del albergue Dignidad

Desde la organización de la Acampada Contra la Pobreza queremos hacer las siguientes matizaciones ante próximo cierre del albergue Dignidad : 
1. Este albergue y su responsable, el pastor evangélico Suso Aguayo, prestan un servicio a una media de 50 personas en nuestra ciudad, cosa de sobra conocida y utilizada por Asuntos Sociales de nuestro Concello en numerosas ocasiones para paliar la escasez de plazas para personas sin techo.

2. El Albergue Municipal consta de 38 plazas (30 para hombres y 8 para mujeres) en una ciudad de más de 200.000 habitantes, lo que es a todas luces claramente insuficiente para cobijar a las personas que lo necesitan.

3. Para empeorar todavía más esta situación, las plazas que los Hermanos misioneros de Teis concertaban con el Concello para albergar a las personas que o bien no tenían plaza en el Centro Municipal o bien los que ya habían pernoctado 10 días (plazo máximo que fijan las normas municipales de estancia), desaparecerán en breve con la privatización de estas últimas .

4. La actuación policial ha sido claramente desmesurada y la inspección que se ha llevado a cabo, como declara Suso Aguayo, es una provocación a quienes solo tratan de ayudar a las personas más desfavorecidas.

5. Por todo lo anteriormente dicho, desde la Organización de la Acampada contra la Pobreza, ofrecemos nuestro incondicional apoyo a Suso aportando tiendas de campaña para que se sumen a la realidad social que venimos denunciando desde hace ya más de 70 días en la Plaza del Rey. Esto lejos de quitarnos la razón en la protesta que estamos llevando a cabo, nos la da, mostrando además lo poco importante que para esta administración son nada menos que 50 personas sin hogar. También nos da la razón cuando denunciamos que en nuestra ciudad hay personas sin recursos que duermen en la calle y no están siendo atendidas por el departamento correspondiente, que las ayudas son claramente insuficientes para solucionar la pobreza cada vez más acuciante y como no, Vigo es la ciudad gallega con mayor número de desahucios diarios.

6. La única opción que nos queda ante este panorama es seguir día a día denunciando con nuestra presencia en la Plaza del Rey la situación de necesidad extrema de una parte importante de personas en Vigo y continuar recogiendo firmas de quien como nosotros cree, que esta situación tiene que cambiar. 

Os esperamos en la Acampada Contra la Pobreza.  
PAHVigoTui_BM

1º MAIO ven coa PAHVIGOTUI 

Vaia! Xa é 1º de Maio. Parece que foi onte do último…Hai uns días, camiñando por Vigo, ía escoitando unha conversación entre dúas persoas novas:

– Vas ir á manifa do día un?

– Non creo, non paga a pena

– Pois eu creo que si … 

– Van arranxar algo?

– Xa estamos! Non voto porque todos son iguais, non vou ás manifas porque non vale para nada…

– É que non vale?

– O outro día protestaches porque estaban a facer horas e non chas pagaban

– Xa

– Pois mira, grazas a xente como ti, acabaremos por traballar pola comida…

En fin, non sei en que acabaría a cousa, porque se meteron nun bar.

Eu vou estar tras unha pancarta o 1º DE MAIO. Porque isto vai a peor. Vexamos:

– Se te mantés nun traballo, estás sempre pendente de cando decidirán substituírte.

– Se es novo, entras con contrato de 4 horas, traballando 8, cobrando coma se fosen 2.

– Se estás no paro, a prestación é unha m….

– Cando te xubiles, a pensión penderá dun fío.

– Terminaches os estudos e só atopas traballo como bolseiro.

Pero segue protestando en casa, ou no bar, ou na oficiña. Coa boca pequena.

Que non tes afinidade con ningún sindicato? Pois faite a túa propia pancarta, e amosas o teu descontento.

Aínda que che propoño algo mellor: colócate tras a pancarta da PAH.

Saímos dende a Praza de Fernando el Católico (fronte bar León), en Urzaiz. As 11 am 

Non somos un partido político, nin un sindicato. Loitamos pola xente, sexa cal sexa a súa afinidade.

NON TE QUEDES NA CASA. NON DEIXES QUE GLOBALICEN A POBREZA.

“PAN, TRABALLO, TEITO E LIBERDADE”.

CAMPAÑA DE ADHESIONES EN APOYO A LA LEY DE VIVIENDA DE LA PAH

Adhiérete a la campaña de apoyo a la Ley de Vivienda de la PAHLa vivienda es un derecho y no una mercancía. Llevamos años en una situación que miles de familias en todo el estado están padeciendo los estragos de la “crisis”, como demuestran los 166 desahucios al día, que se siguieron produciendo en el 2016. Todas conocemos a alguien cercano que se encuentra en alguna de estas situaciones o una misma:
No llegar a fin de mes

Estar en el dilema de recuperar una vivienda vacía de los bancos o quedarme en la calle

No renovarte el contrato de alquiler, a sabiendas que van a especular con el piso

Pedirte 200 euros más en el aquiler de hace 3 años

Aún sin trabajo y con pocas ayudas sociales

Vergüenza, rabia y indignación

Si tuviéramos políticas de vivienda valientes, que antepusieran los derechos de las familias ante la especulación, no estaríamos en estas situaciones y ante el ataque sistemático a derechos fundamentales. La ilegalidad de la ley hipotecaria española ya fue dictaminada por el Tribunal Supremo de Justicia Europeo, ahora toca actuar.

¡Ya basta de leyes injustas! Ha llegado el momento de cambiar las cosas y por ello, la PAH promueve una ley de vivienda, la #LeyViviendaPAH, poniendo unos cimientos sólidos para garantizar el Derecho a la vivienda.

¡Logremos entre todas que se legisle, antes de agosto, la Ley de Vivienda de la PAH!.  

 Firma aqui

El derecho a los suministros básicos no entiende de régimen habitacional


Ante los casos de suministros irregulares en viviendas recuperadas la  APE exige que se asegure la regularización de estas situaciones y se  deje de criminalizar a las familias vulnerables a quienes no se ha dado  ninguna alternativa
Reclamamos a Endesa, una vez más, contadores de luz para las familias que se han visto obligadas a recuperar una vivienda.

Según  la Observación general número 4 del Comité de Derechos Económicos,  Sociales y Culturales de las Naciones Unidas en el PIDESC, el contenido  del derecho a la vivienda comprende el acceso permanente a recursos  naturales y comunes, a agua potable y a energía para la cocina, la  calefacción y la luz.

La  realidad social vivida en el país en los últimos años, ha afectado muy  duramente a una gran masa de la población que no ha podido mantener su  vivienda. Esta situación de exclusión residencial ha dado como resultado  la necesidad de buscar alternativas habitacionales a todas aquellas  personas que han sido privadas de este derecho por cuestiones  especulativas que han afectado al mercado inmobiliario.

La  negativa por parte de los agentes responsables de la crisis  inmobiliaria a regularizar las situaciones de estas personas y familias,  que sin otra alternativa han tenido que recuperar una vivienda de su  parque inmobiliario de personas y familias que se han visto obligadas a  encontrar una solución a su demanda habitacional, ha avanzado en  paralelo a la negativa por parte de las empresas que forman parte del  oligopolio energético a garantizar el derecho de acceso a los  suministros básicos. 

Por ello, desde la APE queremos dar luz a esta problemática y hemos hecho una encuesta entre las personas y familias  que participan habitualmente de nuestras asambleas y que se encuentran  en situación irregular con los suministros. De la encuesta hemos sacado  datos alarmantes entre las que destacan  que el 70% de las familias que viven en viviendas recuperadas y sin  suministros básicos regularizados viven menores y en el 18% de los casos  personas mayores de 65 años (para ver informe aquí [http://pobresaenergetica.es/wp-content/uploads/2017/04/170403_conclusions-formulari-subministraments-punxats_vfinal.pdf]

Ante  este contexto, hoy nos encontramos con cantidad de familias seguidas  por servicios sociales, empadronadas en el hogar -y algunas incluso con  el certificado correspondiente que garantiza que la instalación  eléctrica es correcta (boletín azul) – que se dirigen a la compañía para  dar de alta la luz, y que reciben una negativa tras otra, especialmente  por parte de Endesa, Se les niega este derecho por el simple hecho  de no tener un título en la vivienda, condenando a estas familias a  vivir en la oscuridad. Y no sólo eso, sino que se las criminaliza en  muchos casos denunciándolas y llevándolas a juicio de unas familias, que  cuando en realidad ellas querrían intentar regularizar la situación de  sus suministros y es la empresa quien no las deja.


 No son casos  aislados y hay que darle respuesta de una vez por todas, es por ello que  presentamos una decena de casos de familias seguidas por servicios  sociales, empadronadas en la vivienda y con el boletín azul que  certifica que la instalación eléctrica es correcta. Ahora sólo es  cuestión de voluntad de Endesa el dar luz a estas familias.

¡Desde  la Alianza contra la Pobreza Energética tenemos muy claro que no nos  detendremos hasta que Endesa no deje a ninguna familia en la oscuridad!

 https://youtu.be/VelpStJ8ueI