Publicado en Novas

ASEMBLEA da PAHVigoTui_BM

Ademais s os altos prezos do Aluguer e a ditadura do os grandes caseiros e Fondos están a deseñar unha Cidade Dual onde se despraza a cara a a periferia aos sectores sociais que non alcanzan o alto nivel adquisitivo para vivir nos centros urbanos . O Observatorio de Medio Ambiente Urbano ( OMAU) xa advertiu do risco de que o centro da capital acabase convertido nun parque temático de bares e terrazas para turistas

Fronte á Vivenda entendida como negocio financeiro nós vemos a Vivenda como un dereito .

Ou crecente aumento dos prezos do Aluguer ,ata un 40 % no Centro de Vigo e a estabilidade da Precariedade Laboral xunto a unha alta taxa de Paro e que a esto sumase o muro burocrático no acceso as Axudas «Levaba seis meses esperando por unha Risga e denegáronlla porque traballou un mes». Fan que os desafiuzamentos por Aluguer non paren de crecer O fenómeno das execucións hipotecarias atenuouse, algo aínda que o descenso non obedece á eficacia das políticas de vivenda, na súa maioría paliativas, senón á incipiente recuperación económica e a que a gran escabechina de desaloxos xa se produciu. Pero están aumentado os desafiuzamentos de Aluguer Os xulgados emiten máis de cen ordes de desafiuzamento diarias a inquilinos, o 7% máis que hai dous anos.En Vigo emítense dúas denuncias por dia

Te esperamos

Necesitamos mais activistas que se sumen a causa da PAH Polo dereito a Vivenda. Unete Non Faltes .

Anuncios
Publicado en Novas

Ante a Xenofobia 


A PAH é un movemento apartidista ,que non apolítico Entre nós conviven persoas de diferentes nacionalidades,relixións ,razas … .A PAH é un movemento fundamentalmente feminino , as mulleres somos as primeiras en empoderarnos en defender á nosa familia ou compañeiro

Hoxe asistimos á firma dun pacto entre C´s ,PP e o partido ultraderechista de VOX o que supón darlle entrada na normalidad democrática .Unha cousa é a existencia dese partido,pero outra cousa é a formulación de pactos con eles .

Serigne Mamadou, di moi claro “Quen queira defender aos Españois ,que fale coa BANCA , que nos defenda dela fronte os desafiuzamentos” que “defenda as casas dos seus pais e avós que agora lla queren arrebatar

A aparición de VOX debe facernos recapacitar a todas Cando nos miramos sentímosnos orgullosas de pertencer a un Movemento Social ,onde unha teña a pel da cor que sexa ,sexa Vasco ou Galega únenos unha fraternal idea de que aos poderosos combáteselles unidas .A PAH é un exemplo de fraternidade, de empoderamiento ,de feminismo…..

Fronte ás intolerâncias : Xuntas e combativas

Publicado en Novas

2019 Lei de Vivenda PAH .#NosotrasNonCedemos

Desde el fondo de mi barrio marginal (2)

Hasta la campaña profunda

Nuestra realidad es la misma

Y por todas partes la revuelta resuena

En este mundo no teníamos cabida

No teníamos trabajo

No hemos nacido en un palacio

No teníamos la Visa de papá

 

Sin techo, parados, obreros,

Campesinos, inmigrantes, sin papeles,

Han querido dividirnos, no hace falta decir que lo han logrado

Mientras que cada uno fuese por su lado, su sistema podía prosperar

Pero era necesario que un día despertáramos y que de nuevo las cabezas empezaran a rodar

Nosotras no cedemos

Nosotras no cedemos

Queridos camaradas, queridos electores,

queridos ciudadanos-consumidores

Ha sonado el despertador, es la hora de volver a poner a cero los contadores,

Nosotras no cedemos

Nosotras no cedemos

Por el derecho a la Vivienda ,Que paguen por la crisis

Nosotras no cedemos

,

Publicado en opinion, Persoas afectadas

Dereitos ,Vivenda e Cidade

J.Palomera do Sindicato de Inquilinas

Non contamos ningunha novidade cando falamos de que os prezos dos alugueres subiron case un 40% en Madrid nos últimos catro anos e que algúns barrios están tendo subidas do 15% anual e que os requisitos esixidos para poder alugar un piso están fóra do alcance da maioría da poboación.

Dado que xa non se pode ocultar que estamos ante unha nova burbulla na vivenda, os medios de comunicación volven sacar noticias que alertan da imposibilidad dos mozos para independizarse e do aumento dos desahucios de aluguer. Aínda que se está volvendo poñer o foco sobre isto, a maioría dos casos trátase como un drama inexplicable, unha catástrofe natural inevitable que provoca o aumento do prezo dos alugueres sen que nada se poida facer para remedialo.

A Vivenda é un luxo ?

A Vivenda xa non está en mans de particulares que con gran esforzo invisten nunha vivenda extra e alúgana , isto é unha pequena minoria e que ademais soben os prezos do Aluguer impulsados ou por imitación do que fan os Grandes tenedores de Vivenda ou mayoritariamente os Fondos de Investimento que son os que realmente dictan os Prezos do mercado da Vivenda

Os propietarios e os Grandes tenedores de vivenda saben que en ausencia de política social ,eles dictaran as normas e os prezos .

É obvio que o negocio inmobiliario no noso país non está en mans de particulares , o truco consiste en facernos crer que o mercado inmobiliario está controlado por particulares, e que como llo han currado moito, pois non se poden poñer límites á súa actividade. Pero iso é un mito ,un mito que serve para xustificar a actividade especuladora de fondos voitre, SOCIMIs, bancos, inmobiliarias, constructoras.

Creouse as condicións para a “tormenta perfeita” que traerá mais destrución de dereitos A ausencia de traballo digno e a precariedad Salarial é o factor que sumado ao aumento do prezo do Aluguer da lugar o aumento dos desafiuzamentos por unha parte e por outra actúa de barreira infranqueable para acceder a unha vivenda,para unha boa parte da xente, especialmente dos xovenes .O soldo medio dos españois a pechadura de 2017 situouse en 2.020,14 euros o que fai inviable pagar Alqileres de 600 -900€ senón mais.

Unha de cada tres familias ingresa mensualmente menos de 1.100 euros netos, sumando os soldos de todos os membros, o que dá pé a un novo concepto, o do «fogar mileurista» O 40,8% dos fogares españois chega «xusto» a final de mes, un 12% non chega.

Urbanizar a Pobreza

Ademas os altos prezos do Alquler e a ditadura do os grandes caseros e Fondos se está deseñando un Cidade Dual onde se despraza a cara a a periferia aos sectores sociais que non alcanzan o alto nivel adquisitivo para vivir nos cascos urbanos . O Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU) xa advertiu do risco de que o centro da capital acabase convertido nun parque temático de bares e terrazas para turistas

As políticas que se puxeron en práctica durante a crise están acabando co esquema básico de xustiza e dunha certa distribución da riqueza e tambien realizouse unha terrible “exclusión espacial” onde se produce a apropiación de barrios enteiros polos Fondos Voitre o que trae a expulsión das inquilinas para transformar en barrios de ricos . Fronte á Vivenda entendida como negocio financeiro nós vemos a Vivenda como un dereito #AquiEstamos #NonNosVamos

Entre as causas que deron orixe a estes espazos, e a cidade dual atópase a transformación que sufriu o mercado laboral, que supuxo a desaparición da estabilidade no emprego e o consiguiente aumento da precariedade .Isto reflíctese na existencia de espazos urbanos identificados como o centro da segregación social .

O Barrio e a vivenda teñen un papel fundamental na saúde e no arraigamento das persoas .Os Barrios degradados non só sofren carencias físicas ,senón que elas son expresión e o resultado dun tecido social fragmentado e da concentracion de persoas mais precarias e desfavorecidas en só uns barrios aos que lles acompaña o desarraigamento e a descriminación por vivir en devanditos barrios

@A.T

Publicado en Documentos útiles, opinion, Persoas afectadas

Defendendo o fogar Defendendo a vivivienda

Guía para a solicitude de medidas cautelares ante o comité DESC de Nacións Unidas para casos de desahucio sen alternativa habitacional

Esta guía pretende servir de axuda para un uso adecuado das solicitudes de medidas cautelares ao Comité DESC sobre suspensión de desahucios sen alternativa habitacional. Desde o Grupo de Traballo da Coordinadora de Vivenda de Madrid sobre Medidas Cautelares vimos facendo seguimiento das solicitudes que coñecemos e contabilizamos polo menos 50 casos de suspensión vinculadas á PAH e ao movemento polo Dereito á Vivenda só entre xaneiro e novembro de 2018. A través da análise de caso, aprendemos numerosas leccións para utilizar as ferramentas que ofrece o sistema internacional de Dereitos Humanos no noso favor, servindo á vez para denunciar o caso concreto e para dar visibilidad e legitimar ao movemento, intentando ao mesmo tempo fuxir do mero asistencialismo e enfocar nosa práctica ao empoderamiento popular colectivo.

As comunicacións ao Comité DESC requiren moitas horas de estudo previo, xestión documental, revisión de datos, comunicacións con diversos actores (grupos de traballo, asembleas, abogads de oficio, servizos sociais, bancos, propietarios, mediadores, etc.), redacción de solicitudes, visitas a xulgados, etc. O protagonismo das persoas afectadas é esencial, así como a confianza entre estes e o movemento, pois en cada caso poñemos en xogo enormes recursos ?públicos? ? en términos de tempo e esforzo das persoas máis comrpometidas das asembleas ? que non sería xusto que se desperdiciaran por un mal uso ou por falta de informacións relevantes.

Nesta “Guía de Uso” poñemos por escrito as recomendaciones que consideramos máis útiles para ter éxito desde unha perspectiva ampla: non se trata tanto de parar moitos desahucios (o que en si mesmo é bo), senón de mobilizar mellor todas as enerxías sociais posibles a través de procesos de stop desahucios que xeren verdadeiros avances para todas. Fariamos moi mal si en lugar de mellorar os nosos métodos e ser máis eficaces, co uso destas ferramentas saturásemos o movemento de ?papeleo? e servizo asistencial sen apenas impacto real. Un caso ante instancias internacionais para protexer o Dereito Humano á Vivenda é unha oportunidade única para influír en sectores sociais diversos e provocar cambios maiores, o que nos permitirá suspender desahucios no futuro con maior facilidade, pero para iso é necesario un tratamento responsable, técnicamente rigoroso e en sinergia con toda a potencia do movemento.

https://afectadosporlahipoteca.com/wp-content/uploads/2018/12/DEFENDIENDO_EL_HOGAR.pdfDESCARGA A GUIA AQUI

Publicado en Novas

Vivenda Baleira

Intervencion do SINDICATO DE INQUILINOS

Trátase explicar o paradoxo: como o país que ten a proporción máis alta no mundo de “vivendas BALEIRAS ”, e ao mesmo tempo ten sen resolver o problema do aloxamento para unha gran parte da súa poboación nova e hai moitos fogares que sofren o acoso do desafiuzamento

Nos últimos 25 anos en España construíuse máis que nunca, pero non respondeu ás necesidades e ás demandas de aloxamento da poboación . A crise puxo en cuestión este modelo. O aumento da precariedade e do risco de pobreza dos fogares, fixeron esborrallarse á demanda, moitos fogares foron desafiuzados, e os mozos e os traballadores precarios non poden acceder ao mercado por falta de solvencia e moitas familias son desafiuzadas por non poder pagar o Aluguer .