Publicado en Novas

175 Vivendas en Vigo para a SAREB :Comunicado prensa

175 Vivendas para a SAREB ;Unha oportunidade perdida

Fai tan só uns días, puidemos ler nun xornal local que a SAREB poderíase quedar coa titularidade de dous edificios de vivendas que saíron a poxa, e que podería facelo pola metade do valor da débeda, que é duns 44 millóns de euros. Trátase de 25 vivendas en Gran Vía e 150 vivendas en rúa Aragón. Dunha destas vivendas foi desafiuzada unha familia con fillos.

Como ocorre con todas as noticias relacionadas coa vivenda, o lector pasa páxina. Estamos bombardeados por noticias sobre a burbulla do aluguer, os desafiuzamentos, as hipotecas abusivas, a precariedade, os fondos voitre, o abuso do caseiros…

Pero para a PAH VIGO TUI BAIXOMIÑO isto non é máis que a constatación do deixamento das distintas administracións á hora de abordar o tema da vivenda.

Esta plataforma veu loitando, desde hai moitos anos, para que tanto Xunta como Concello de Vigo freen a onda de desafiuzamentos que, desde o inicio da crise, viñéronse sucedendo. Non están polo labor. Tamén cambian de páxina cando hai unha noticia deste tipo. Bo, en realidade, xa se trata alguén de filtralas.

Ao rexedor vigués interesáballe máis facer caixa cos pisos de Rosalía Castro, propiedade do Concello, que utilizalos como vivendas sociais. Pola súa banda, a Xunta non quixo negociar cos bancos a cesión das vivendas baleiras (nin negociar, nin lexislar) para vivendas sociais. Soamente plans de vivendas baleiras, que resultaron ser plans baleiros de contido.

Cando se van a decidir a frear a crise da vivenda? Porque ao que estamos a asistir é a unha verdadeira crise social e humanitaria. Desafiuzamentos e desterros. Esta sería unha magnífica ocasión. Non pagamos o rescate bancario? Pois a SAREB é nosa.

Cando van obrigar a que se cumpra o artigo 47 da Constitución que tanto defenden? Cando van obrigarse eles mesmos?

A resposta é, témolo claro, NUNCA.

Por un parque de aluguer de vivendas sociais. Por un control verdadeiro do prezo do aluguer. Por unha lei que prohiba a venda a fondos voitre. Non máis desafiuzamentos.

Isto é polo que seguimos loitando. É a esencia da PAH.

Anuncios
Publicado en Novas

A POR UN ALUGUER ESTABLE ,ALCANZABLE e DIGNO

As Inquilinas soportamos aumentos dos prezos dos alugueres case un 40% en Vigo nos últimos catro anos e que os requisitos esixidos para poder alugar un piso están fóra do alcance da maioría da poboación. Xa non se pode ocultar que estamos ante unha nova burbulla na vivenda e do aumento dos desahucios de aluguer.

A Vivenda xa non está en mans de particulares que con gran esforzo invisten nunha vivenda extra e alúgana , isto é unha pequena minoria e que ademais soben os prezos do Aluguer impulsados ou por imitación do que fan os Grandes tenedores de Vivenda ou mayoritariamente os Fondos de Investimento que son os que realmente dictan os Prezos do mercado da Vivenda

Os propietarios e os Grandes tenedores de vivenda saben que en ausencia de política social ,eles dictan as normas e os prezos .

A característica fundamental da burbulla do aluguer é o acaparamiento da Vivendas polos F Voitre e o insostenible esforzo económico que tratan de facer as familias O noso país é líder europeo en axudas á donos de vivenda ou para compra da mesma pero é o líder europeo en desafiuzamentos.

Isto ten un nome: política clasista e neoliberal a favor da propiedade fronte á vivenda entendida como un dereito e non como un activo financeiro para a especulación

Publicado en Novas, opinion

Picar a burbulla do Aluguer

Os desafiuzamentos disparáronse e actualmente están ao nivel dos peores anos da crise financeira: 165 desahucios por vía xudicial cada día, un cada 5 minutos. Mentres os fondos voitres acumulan vivendas a unha velocidade vertiginosa, sen precedentes na historia, o aluguer cómese máis ingresos que en calquera outro país da OCDE. E hai que engadir todos aqueles desafiuzamentos invisibles, que non están contabilizados, pero que supoñen a expulsión de moitas veciñas dos seus barrios e pobos por non quererlles renovar o contrato ou por pretender impoñerlles subidas imposibles de asumir para os inquilinos e inquilinas. Chegamos a un punto asfixiante da burbulla do aluguer e queremos pícala , por todos lados e dende todas as frontes.

Queremos picala e estamos determinadas a facelo. Malia que o novo decreto introduce medidas en cuestións de aluguer, estas son aínda insuficientes. Queremos deixar moi claro a toda a poboación os motivos polos cales non deixaremos de loitar ata desmercantilizar unha das necesidades e dereito básicas de todo ser humano: ter un teito digno onde vivir.

E así reivindicamos:

1 Picar a burbulla: esiximos medidas políticas e fiscais para adecuar os alugueres á renda dispoñible das persoas e familias

2 Alugueres asequibles: é urxente regular os prezos do aluguer tendo en conta o poder adquisitivo real da xente, é dicir, a

3 Alugueres estables: os contratos de aluguer non poden acabarse de forma injustificada e unilateralmente. Teñen que renovarse automáticamente a non ser que o propietario demostre que necesita a vivenda para o seu uso persoal ou dun familiar.

4 Ningún desafiuzamento sen alternativa habitacional: maior autonomía financeira dos Concellos (participar dos impostos directos do Estado) para xestionar o parque de vivendas das cidades.

5 Contrato de aluguer único xestionado por oficinas de Vivenda e Concellos: o fin dos abusos dos intermediarios: o negocio das inmobiliarias é un escándalo.

6 Xustiza fiscal: eliminación de todas as figuras a medida da elusión fiscal no Imposto de Sociedades (Socimis, patrimoniales, etc) e no IRPF (acudas físicas e comunidades de bens).

7 Expulsión dos fondos voitres: esiximos eliminar as Socimis, que gozan de grandes privilexios fiscais, e que o goberno deixa que especulen masivamente cos nosos fogares e que sexan a punta de lanza da burbulla.

8 Parque público de vivenda: Tense que converter en parque público de vivenda as vivendas acumuladas pola Banca e polos fondos voitres para garantir a súa función social, evitar a escaseza artificial de vivenda e frear a especulación. Gravar fiscalmente as vivendas urbanas baleiras e crear un imposto sobre as vendas de vivendas ?especulativas? que non sexan para primeira residencia.

9 Aumentar a vivenda social: por parte do Estado, a XUNTA e o Concello.

Publicado en opinion

De PAH a Movimento pola Vivenda

Superada a crise e a picada da burbulla inmobiliaria, o acceso á vivenda no noso PAIS volve ser un obxectivo especialmente complicado de culminar. O aumento continuado nos prezos de compra, así como as dificultades asociadas ao aluguer e a especulación están a xerar barreiras que moitas persoas non poden afrontar,os pagos da Vivenda

Atopámonos en que aínda que os desafiuzamentos de Aluguer son mais numerosos ,non debemos esquecer que a existencia dun amplo colectivo de Hipotecados que mal viven para pagar cada cota .Ademais existe un importante sector de antigos propietarios que viven no chamado “aluguer social” que están pendentes de que se lles renove o mesmo polo BANCO ou por un Fondo Voitre ao que se lle vendeu a Hipoteca .O patrimonio que tiñan miles de familias que foron desafiuzadas na crise pola falta de pagamento do aluguer ou a hipoteca, pasou de forma torticera a mans de “Fondos voitres”

Por iso necesitamos que Inquilinos ,propietarios en precario ,os que viven no que se chama “asentamentos informais”, eses “barrios marxinais” ou concentracións urbanas periféricas nas que destaca a presenza de colectivos especialmente vulnerables, os refuxiados e inmigrantes e o colectivo dós SenTeito ,e o sector cada vez má s importante das “vivendas informais”,os que “ocupan en precario” únanse na loita polo Dereito efectivo á Vivenda .

Debemos transformar e unir vontades para lograr o dereito efectivo á Vivenda

Numerosos movementos sociais e organizacións da sociedade civil en todas partes alzamos unha mensaxe común para pensar a cidade e esa pasa por unha Vivenda Digna ,A Vivenda por Dereito

Dia 14 as 19:30 NOS LOCAIS DA PARROQUIA

Publicado en Novas

PALESTRA 14M en Vigo con “SINDICAT DE LLOGATERS”

Palestra en “Defensa dunha Alugueiro Xusto” #AluguerEstableEAsequible os prezos do aluguer se disparan.A burbulla inmobiliaria e a precariedade fixeron do aluguer (digno) algo inalcanzable ou vivir baixo a ameaza constante dos desafiuzamentos.

Dia 14.M as 19:30 nos locais da Parroquia en Coia (Vigo )

E necesario implementar algunhas demandas relativas á regulación dos alugueres, e contra os desafiuzamentos de Hipoteca ou de Aluguer

  • É urxente que aumente a duración dos contratos de aluguer.
  • Esiximos a regulación do prezo dos alugueres para equiparalos aos ingresos reais de quen vivo de aluguer.
  • É necesaria a eliminación de de as SOCIMIS, vehículos que permiten aos fondos voitre especular sen pagar impostos, e inchar así a burbulla do aluguer
  • Reivindicamos a mobilización do parque de vivendas baleiro da banca, fondos voitres e as socimis, así como os da Sareb con diñeiro público.
  • Basta de abusos: os honorarios de administradores e axencias inmobiliarias deben ser pagados polos propietarios que contratan os servizos, e non os inquilinos
Publicado en Novas, opinion

A Precariedade e o Desenfreo do Caseiro e Inmobiliarias

Hoxe os alugueres alcanzan tales prezos que fan difícil que mesmo as persoas con salarios dignos póidanos pagar e por outra banda conséntese que contratos “privados” esten cheos de clausulas abusivas como o pedir un “ sobreaval” como é o aval propietario para asinar un contrato de aluguer .

Se xa é difícil adquirir un Alquler digno e estable para quen goza de emprego estable ,imaxinarvos para cada vez mais numerosa poblacion que traballa en precario ou vive por exemplo dunha RISGA

A Precariedade e o Desenfreo do Caseiro e Inmobiliarias

Isto dá lugar a abusos ,a ter que recorrer a mercados de aluguer non regulado ,que son infravivendas ,cheas de humidades e situacións insalubres cando non perigosas para habitar neses pisos Os alugueres alcanzan tales prezos que fan difícil que mesmo as persoas con salarios dignos póidanos pagar

As inmobiliarias saben que non existe un parque de vivendas á marxe dos vaivéns do mercado libre que controlan. O parque de vivenda pública de aluguer non supera o 1%, así pois os 2’5 millóns de fogares que viven en vivendas alugadas sofren a ditadura da Lei de Arrendamentos Urbanos- LAU.

So o 46 % dos caseiros declaran a facenda Hai outros 1,25 millóns de propietarios (54%) que non declaran os arrendamentos cobrados. Son unha enorme bolsa de fraude calculada contorna a 3000 millóns anuais polos inspectores de FacendaPor tanto, o peto de caseiros é un pozo sen fondo visto que as políticas de fomento do aluguer foron un fracaso histórico que só enriqueceu aos rentistas pero non lograron mobilizar as vivendas infrautilizadas ou baleiras para vivenda social

O desmedido aumento do aluguer eleva a falta de pagamentos

O incremento dos desafiuzamentos por incumprir os pagos forza aos propietarios para blindarse ante a morosidade con seguros ou estudos de solvencia do inquilinoLa enorme brecha creada entre rendas e salarios acrecenta o número de inquilinos que deixan de pagar o aluguer.

Case seis de cada dez desafiuzamentos executados foron por este asunto, un 4,3% máis que un ano antes.

Estamos a vivir unha burbulla inmobiliaria. Os prezos dos alugueres dispáranse, pero a economía das familias e do país segue sen recuperarse. O máis rechamante non é que esteamos ante un novo ciclo de especulación inmobiliaria, senón que fose as Administracións publicas quen crease a burbulla a través de mecanismos lexislativos.En 2018 apenas se fixeron 3.500 casas de prezo limitado en España, o que condena a este mercado a desaparecer O tempo que Blackstone aumenta as súas posicións como o maior caseiro de España.

Basta NinDictaduraDoBanqueroNinDoCaseros

A %d blogueros les gusta esto: