Categoría: opinion

Pobreza Enerxética

En terminos absolutos, as porcentaxes mostradas no Gráfico 11 correspóndense coas seguintes cifras de población afectada ( según estimacións propias baseadas nos microdatos da ECV),e corresponde a porcentaxe de fogares que non poden permitirse manter a súa vivenda cunha temperatura adecuada no inverno, unha temperatura fresca no verán, con atrasos no pago de recibos ( calefacció n, electricidade, gas, auga, etc.) e con presenza de pingueiras, humidades ou podremia na súa vivenda, para España en o período 2006-2014. Segú n o que declaraban os enquisados, no añou 2014 había:

A/ 5,1 millóns de persoas que non podían permitirse manter a súa vivenda unha temperatura adecuada;

B/ Un millón de persoas vivindo en fogares que tiveron un atraso no pago dos recibos da vivenda nos oú ltimos 12 meses;

C/ 3,2 millóns persoas vivindo en fogares que habí an tido má s dun atraso no pago dos recibos da vivenda nos oú ltimos 12 meses;

D/ 7,8 millóns de persoas vivindo con pingueiras, humidades en paredes, chans, teitos ou cimentos, ou podremia en chans, marcos de xanelas ou portas.

Desde que empezou a crise, fai agora preto de dez anos, os casos de mortes directas por incendios por velas ou conexións deficientes non deixaron de aumentar cada inverno, en España morren nos meses de inverno unha media de 24.000 persoas máis que no resto do ano, os falecementos vinculados á pobreza enerxética móvense anualmente entre 2.400 (10%) e 9.600 (40%),

O numero familias que ao chegar o inverno non poden afrontar os pagos do gas ou a electricidade se han multiplicando de forma alarmante. O 28,6% da poboación española vive en risco de pobreza ou exclusión, segundo o informe da Rede Europea de Loita contra a Pobreza e a Exclusión Social ( EAPN) Con todo, o Goberno de Mariano Rajoy non se caracterizou precisamente pola súa sensibilidade co problema.O PP tombou todas as iniciativas lexislativas sobre pobreza enerxética

A pobreza e a desigualdade social prexudican seriamente a saúde e as politicas do @ PPopular perpetúan estasituación

Anuncios

Cando o dereito á vivenda vólvese inconstitucional

Trátase dun dereito recolleito na Constitución pero, na práctica, o Tribunal Constitucional ha invalidado, previo recurso do Goberno, calquera lei autonómica encamiñada a garantilo.A Admininstración pública debe adoptar medidas orientadas a loitar contra a desocupación e infrautilización inxustificada dos inmobles, moitos dos cales se atopan en mans dos bancos, para favorecer a súa posta a disposición das persoas e colectivos con menos recursos, e esixe tamén medidas para facilitar o reacollo efectivo e inmediato das persoas desafiuzadas dos seus fogares.Opoñémonos á LAU (Lei de Arrendamentos Aluguer) tras pretender defender ao pequeno propietario ,era en realidade unha cortina de fume para favorecer ás grandes Inmobiliarias e Fondos Bruitre que poderían desfacerse con facilidade dos inquilinos para alugar os inmobles a prezos máis elevados. que poderían desfacerse con facilidade dos inquilinos para alugar os inmobles a prezos máis elevados. O alto número dos desafiuzamentos por Alquler que se mantén desde o primeiro trimestre do ano, e que no segundo reprodúcense as mesmas cifras , atópase o afán especulativo dos arrendadores, amparados nunha lei inxusta cos máis débiles.O Goberno de Rajoy utilizou o mesmo argumento para recorrer ante o Constitucional numerosos decretos e leis autonómicas encamiñadas a acabar cos desafiuzamentos

 • -Primeiro A Lei Andaluza

Despois en Euskadi, Navarra, Canarias ou Aragón. En resumo, o dereito constitucional á vivenda digna queda relegado ao ámbito de actuación dun Goberno que, non só non lexislou para garantilo, senón que facilitou a especulación e obstruido calquera iniciativa encamiñada a satisfacelo.

 • -Mais tarde a Lei Catalá
 • -E agora Valencia e onte tomba a ILP de Madrid

A decisión do Partido Popular de presentar recurso de inconstitucionalidade á Lei 2/2017 por a función social da vivenda e á Lei 3/2017 para paliar e reducir a pobreza enerxética (electricidade, auga e gas) boicotea o dereito da cidadanía da Comunidade Valenciana e de Aragón ou O Convenio do Goberno de Castela-A Mancha contra a Pobreza EnergeticaMentres seguen os recursos do Goberno e as suspensións do TC, cada día execútanse en España 185 desafiuzamentos, a maioría por falta de pagamento do aluguer e prodúcense detencións arbitrarias e inxustas contra activistas da PAH ,como a detención de oito persoas -cinco homes e tres mulleres– por acudirse de maneira “pacífica” ante unha sucursal bancaria en Cabanillas del Campo (Guadalaxara)

Contra a LAU : Contra a dictadura do Casero

Video Sindicato de Inquilinos Madrid

Máis de 6 millóns de cidadáns viven baixo a ditadura do Lobby dos caseiro.

As inmobiliarias saben que non existe un parque de vivendas á marxe dos vaivéns do mercado libre que controlan. O parque de vivenda pública de aluguer non supera o 1%, así pois os 2’5 millóns de fogares que viven en vivendas alugadas sofren a ditadura da Lei de Arrendamentos Urbanos- LAU.

Non se axuda ás familias ,axúdase aos propietarios A medida que se quere introducir no “Plan Vivenda do PP” de subvencionar os alugueres ata 600 euros –ou ata 900, se son novos- son en realidade axudas ao propietario para asegurarlle o cobro do recibo ,as familias non ven ese diñeiro ,para evitar que o poidan “malgastar” en comida

Por outra banda hai case outro millón de fogares en situacións irregulares como subarrendamientos legais ou ilegais, infravivendas e ocupacións

ALUGER DIGNO

ASEQUIBLE e ESTABLE

Luces de Nadal .Sombras de Miseria

Artigo de ODS

Na escuridade non somos quen de ver, ou cando menos de facelo con claridade. Ocorre o mesmo cando hai exceso de luz. Dous fenómenos opostos que producen o mesmo: incapacidade ou dificultade para ver.

Damos a voz de alarma, xa que o 25 de novembro seremos cegadas polo goberno de Caballero. Ese sábado o alcalde prenderá o alumeado de nadal. Hai dous anos denunciabamos, da man de Galiza Contrainfo, os 400.000 € de gasto en alumeado coa campaña #LuzEeCalorParaTodas. Moitos cartos, igual que os que se dilapidaron en chantar un barco na rotonda de Coia, en instalar unha pantalla en Rosalía de Castro, na reforma de Balaídos ou no Auditorio Mar de Vigo. O goberno lonxe de recuar nas súas políticas “antipersoas” teima en facer de Vigo un parque temático ao gusto da industria turística. Nestas festas a factura que pagaremos vai ascender, polo momento, a case 800.000 € (636.000 en alumeado e 135.000 en decoración de nadal).

O goberno afonda na “cidade de postal” que abre os brazos ao turismo e ao capital. Na súa cidade sobramos aquelas que habitamos a cidade. As que ficamos fóra da tolemia consumista somos expulsadas, esquecidas ou reprimidas.

Dinnos que Vigo está en competencia coas grandes cidades do capital: Nova Iorque, Londres, Tokio, Barcelona… “Cidades globais” nas que moitos movementos veñen denunciando os problemas de acceso á vivenda que sofre a veciñanza. En Vigo estase a falar dunha nova burbulla no sector, cun incremento no prezo das vivendas. Só na nosa contorna dúas compañeiras están pendentes de despexo. A elas agardamos non ter que engadir a unha familia, perceptora de RISGA, que finaliza o contrato de alugueiro sen máis horizonte que as rúas da cidade, posto que o mercado só oferta vivendas impagables cos seus ingresos.

Mentres cunha man prenden as luces, coa outra pechan servizos como a Oficina de Inmigración ou a Casa da Xuventude. Por non falar da insuficiencia de persoal nos servizos sociais que conleva atrasos en axudas tan perentorias para moitas persoas como a RISGA.

Cansa padecer un goberno que destina tantos recursos en agochar a miserenta realidade na que malviven moitas veciñas. Alporiza celebración da irresponsabilidade que supón o consumo enerxético irresponsable de millieros de LEDs.

Malia esta fartura seguiremos a argallar resistencias, a crear lazos coas que poder pular por unhas vidas que merezan a ledicia de seren vividas para todas.

Novembro 2017

ODS-Coia e GAS

POBREZA ,DESAHUCIOS Y SINDICATO DE INQUILINOS

Los desahucios crecen en Galicia un 12% más que en el resto de España . Se registraron, durante el primer trimestre del año, 684 lanzamientos hipotecarios, 86 más respecto a 2016

En España hubo casi 17.000 desahucios en el segundo trimestre, la mayoría por impago de alquiler El grueso de ellos, por el impago de los recibos del alquiler de la vivienda.

Concretamente, el 58,6% de esos lanzamientos, 9.886, fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU); mientras que el 36,8%, otros 6.197, se derivó de ejecuciones hipotecarias,

DETRÁS DE ESTAS CIFRAS ESTA LA POBREZA Y LA PRECARIEDAD

La Recuperación Económica no ha llegado a los Hogares

La crisis sigue golpeando a los trabajadores y trabajadoras, la precariedad sigue maltratando al mercado de trabajo. En Galicia (2016), el 25.7% de la poblacion vive en riesgo de pobreza o de exclusión (España 3 puntos máis).

Las personas en paro y los trabajadores y trabajadoras en precario no entienden de datos macroeconómicos, sino de su realidad cotidiana que sigue en crisis.

La economía y los beneficios empresariales ya se han recuperado de la recesión, pero no saldremos de la crisis hasta que no se recuperen los niveles de empleo y salarios perdidos. CRECE LA PRECARIEDAD EN LA CONTRATACIÓN: En junio el 92% de los contratos firmados eran temporales y un tercio a tiempo parcial, reflejo de la enorme precariedad de nuestro mercado laboral, agudizada tras la reforma de 2012. Apenas 8 de cada 100 contratos firmados son indefinidos, y de ellos casi la mitad son a jornada parcial. Los contratos precarios se ceban en los trabajadores con menos estudios. LA PROTECCIÓN POR DESEMPLEO SIGUE EN MÍNIMOS: Los niveles de protección contra el desempleo han dejado de caer pero siguen en mínimos y 1,7 millones de parados registrados carece de prestación. Apenas la mitad de los parados registrados cuenta con algún tipo de protección (la tasa de cobertura bruta es del 53,96%) que en la mayoría de los casos se limita a una prestación asistencial. El gasto medio por beneficiario, incluidas cotizaciones sociales, baja hasta 792,8 euros mensuales.

La tasa de pobreza de ciudadanos españoles con empleo no deja de crecer. Este indicador refleja el porcentaje de personas respecto de la población total que declaran tener trabajo pero que están en riesgo de pobreza (es decir, que poseen una renta inferior al 60% de la renta mediana nacional).

El porcentaje de personas con empleo y pobreza segun los datos del ultimo informe del Observatorio de Sostenibilidad sobre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU sigue aumentando

Aumenta tambien la tasa de empleo a tiempo parcial

Los datos revelan que el empleo que se crea es de pésima calidad, más allá de la cantidad de empleo, ponemos el foco en su calidad, se aprecia una persistente y creciente degradación de las condiciones laborales. El triunfo del neoliberalismo, a partir de la década de los 80 del pasado siglo .El crecimiento de los salarios ha quedado descolgado del seguido por la productividad, y en muchos casos han permanecido estancados o en franco retroceso; no así, claro está, los de los directivos y las élites empresariales, que no han dejado de acumular ingresos, poder y privilegios. Igualmente, el número y el porcentaje de trabajadores pobres han aumentado con carácter general, lo mismo que el empleo precario (basura, por decirlo sin eufemismos), como pone de manifiesto la imparable progresión de los contratos temporales y a tiempo parcial.

El acceso a la vivienda

El acceso a la vivienda en España presenta un deterioro notable en las grandes ciudades, según el Observatorio, con un aumento del precio de las viviendas del 15% desde 2011, produciéndose también un aumento del 15% en el precio de los alquileres. Y es que, desde 2008, la promoción de la vivienda pública ha estado prácticamente paralizada, con la precariedad laboral situando los desahucios en torno a 80.000 familias al año. En España es imposible tener un proyecto de vida estable como inquilino o propietario por la desprotección jurídica y sobre todo por la creciente precariedad y aumento del precio de la Vivienda Es decir podemos afirmar que el eslogan televisivo de AQUI NO HAY QUIEN VIVA es fatalmente cierto.

A pesar del ya mas que evidente Cambio Climático y la escasez de Lluvias el 20% del consumo de energía proceda de fuentes renovables. España había experimentado una evolución modélica para cumplir con los objetivos hasta 2014, cambiando de tendencia al año siguiente. La escasez de lluvias, el aumento global del consumo de energía, y una nula política de fomento de renovables en los últimos años, serían las razones del cambio de tendencia,

La sociedad ha superado la emergencia social y se ha instalado en un escenario marcado por la precariedad y la falta de oportunidades. La Precariedad se ha cronificado es algo estructural y forma parte del diseño de la forma que han diseñado de “salida de la crisis “ España saldrá de la crisis pero lo haremos dejando a millones de personas excluidas definitivamente o con trabajo precario y lo que es peor “tener trabajo y ser pobres” El ajuste laboral (en plantillas y salarios), lejos de representar un episodio asociado a la coyuntura de la crisis, ha llegado para quedarse.

Esto es el sustrato que hay tras las dificultades de acceso a la vivienda y las dificultades para pagar un alquiler digno .

Estamos en un escenario que todos estamos afectados

Estamos comprometidos con la Creacion de un SINDICATO DE INQUILINOS de GALICIA

 • Ya no es solo la lucha digna e útil contra los abusos bancarios y lograr pagar la Hipoteca y para los desahucios
 • No es solo para los Desahucios por impago del Alquiler
 • No es solo el no poder garantizarse los suministros Básicos es que además exigimos que la fuente de esos servicios provengan de Energías Renovables Pq son mas limpias,nos garantizan el futuro y son muchísimo mas baratas

Estamos ante el Problema de recuperar el Derecho a la Vivienda .Han derogado el Artc 47 de la Constitución

Tenemos que recuperar la ciudad,recuperar el derecho a la Vivienda

Debemos unirmos ,Sindicarnos . SINDICATO DE INQUILINOS . En eso estamos .

A.T

Rachar o Muro da Inxustiza ,Voltar a rua

Un elemento fundamental na configuración da cidade e compoñente básico da calidade de vida é a vivenda. Poderíase dicir que o poder gozar dunha vivenda, en sentido amplo de lugar de abrigo e residencia, é unha cuestión básica para poder empezar a falar de calidade de vida.

A compra dunha vivenda no noso pais, pero tambien o aluguer, requiren esforzos económicos importantes que, sen dúbida, van condicionar o transcurso e a traxectoria vital dos individuos e dos fogares , debido ao elevado prezo que adquire a vivenda como ben. Unha verdadeira política sobre a vivenda non é posible sen un desenvolvemento sustentable para as cidades, arbitrando programas integrais de actuación: ambiental, urbanística, económica, cohesión social e unha política de chan que recupere a iniciativa pública na xestión do chan.

@PAHVigoTui levamos anos loitando com maior ou menor acerto .Son tempos de retroceso Os MMSS sofren agora o uso e abuso da politicas que puseron no cesto das urnas todas e case en exclusiva esperanzas do cambio

E a hora de voltar a rua De pintar e rachar o muro da inxustiza

Salimos a la Calle

La crisis ha generado profundas transformaciones sobre las personas, la sociedad y las políticas sociales.

Respecto a las personas, se ha alterado el tra- dicional espacio social de la exclusión, haciéndolo más amplio, heterogéneo y diverso, a la vez que la pobreza y la desigualdad ha ganado extensión y profundidad. La consecuencia es que no solo hay más personas en situación de vulnerabilidad social o exclusión, sino que la regresar a trayectorias de inclusión se hace más dificultoso.

Alquilar piso cuando tu presupuesto es limitado puede convertirse en una odisea “Es muy difícil llegar a fin de mes ganando 800 euros El 68% de los jóvenes españoles cree que tendrá que “trabajar en lo que sea”

En el proceso de adjudicación de vivienda pública en régimen de alquiler es fundamental mejorar este procedimiento para favorecer el acceso a las vivien- das de las personas en mayor riesgo de exclusión social. Para ello, es nece- sario sustituir los procedimientos de sorteo de vivienda por la garantía de ba- remación objetiva en la adjudicación de la misma que incluya, además de la situación económica y sociofamiliar, la evaluación de necesidades en casos de discapacidad o edad avanzada.

El amplio parque de vivienda privada que se encuentra desocupada en la ac- tualidad, sobre todo en posesión de inmobiliarias propiedad de grandes enti- dades bancarias o de la Sareb, crean un marco de oportunidad para dotar a las administraciones de vivienda social. Acuerdos de cesión de vivienda a nivel na- cional con estas grandes entidades (en especial aquellas que han recibido ayu- das públicas), que se concreten a nivel regional y municipal, podrían dar salida

a estos inmuebles y encauzar las necesidades de alojamiento de las personas en situación de vulnerabilidad residencial.

La PAHVIGOTUI inicia una nueva andadura teniendo el acceso a la vivienda en su objetivo ,pero ademas cada día se hace más necesario proteger los derechos de los inquilinos y acabar con la dictadura de los caseros [grandes tenedores de Viviendas ] que hacen que sea muy complicado plantearse un proyecto de vida estando bajo la amenaza de la arbitraria LAU que limita a 3 años la duración del Alquiler

Y a día de hoy se hace imposible acceder a una vivienda digan con los salarios y precariedad laboral

Actuaciones

 • 1º Registro y captación de la Vivienda Privada para destinarla al Alquiler social
 • 2º Convenios con Entidades Financieras para la cesión de Vivienda
 • 3º Generación de Vivienda asequible a través de la Rehabilitación
 • 4º Registro de Solares vacantes y promoción de Vivienda Asequible en ellos

La máxima rentabilidad inmediata lo dan ,como vemos todos los días ,las entregas que a cuenta gotas dan las entidades bancarias.

Frente a la Vivienda entendida como negocio financiero nosotros vemos la Vivienda como un derecho .Luchamos por el derecho a la Vivienda Pero ya no es solo un asunto de los Hipotecados o de los que son desahuciados por impago del Alquiler ,hoy la vivienda es un articulo de lujo . No se ayuda a las familias ,se ayuda a los propietarios y a la Banca Se dibuja pues, un Movimiento que debe ser capaz de integrar no solo a los que han sufrido un desahucio o aquellos que están al borde del mismo ya sea de Hipoteca o de Alquiler será un movimiento mas amplio ,el de recuperar la Vivienda como derecho ,y en ello están implicada una mayoría social que sufre las consecuencias de un crisis o de la “llamada salida de la crisis” la cual es a base de precariedad ,sueldos de miseria , inestabilidad y segregación social en barrios de grados Hay que saber juntar a todos ellos ,los hipotecados ,los Inquilinos,los desahuciados y a los que no llegan o llegan con dificultad a fin de mes y que sienten que serán muchas las causas, pero sin duda el precio de la Vivienda es una de ella

Dictadura del Propietario. Dictadura del Banquero

Preparando a mesa en Principe para denunciar la Dictadura del Propietario y del Banquero En Vigo es imposible tener un proyecto de vida estable como inquilino o hipotecado

Los propietarios y los Grandes tenedores de vivienda saben que en ausencia de política social ,ellos dictaran las normas y los precios .La dictadura del Casero las reformas que se han ido aprobando, así como los ajustes y recortes aplicados, han pasado por alto toda consideración sobre justicia y reciprocidad, se han creado las condiciones para la “tormenta perfecta” que traerá mas destrucción de derechos y mas precariedad . Esta falta de perspectivas, este vivir a la intemperie y en la incertidumbre configura una salida de la crisis donde falta de derechos y precariedad se dan la mano.

Ya no es solo el drama que afecta a las miles de personas pendientes de un hilo para ser desahuciadas,es un problema mayor que afecta a amplias capas sociales : La creciente precariedad

Una de cada tres familias ingresa mensualmente menos de 1.100 euros netos… sumando los sueldos de todos los miembros, lo que da pie a un nuevo concepto, el del ‘hogar mileurista’El 40,8% de los hogares españoles llega «justo» a final de mes, un 12% no llega

Es el desahucio del desahuciado :Gente que perdió la casa por no poder pagar la hipoteca vuelve a quedarse en la calle por desahucio de Alquiler porque no llega para pagar la mensualidad y para rizar el rizo muchas de estas personas , de familias conservan una deuda con el banco que hace muy difícil que esta gente que estas familias puedan salir adelante

Luchamos por el derecho a la Vivienda Ya no es solo un asunto de los Hipotecados ,hoy la vivienda es un articulo de lujo . No se ayuda a las familias ,se ayuda a los propietarios y a la Banca .Nuestro país es líder europeo en ayudas a la vivienda como mercancía y líder europeo en desahucios.

Frente a la Vivienda entendida como negocio financiero nosotros vemos la Vivienda como un derecho .Las políticas que se han puesto en práctica durante la crisis están acabando con el esquema básico de justicia y de una cierta distribución de la riqueza Eso se ha terminado Se han pisoteado derechos y se han cometido graves injusticias y abusos que minan la confianza tanto en el sistema económico como en las instituciones de la democracia representativa. Se dibuja pues, un Movimiento que debe ser capaz de integrar no solo a los que han sufrido un desahucio o aquellos que están al borde del mismo ya sea de Hipoteca o de Alquiler será un movimiento mas amplio ,el de recuperar la Vivienda como derecho ,y en ello están implicada una mayoría social que sufre las consecuencias de un crisis o de la “llamada salida de la crisis” la cual es a base de precariedad ,sueldos de miseria , inestabilidad y segregación social en barrios de grados Hay que saber juntar a todos ellos ,los hipotecados ,los Inquilinos,los desahuciados y a los que no llegan o llegan con dificultad a fin de mes y que sienten que serán muchas las causas, pero sin duda el precio de la Vivienda es una de ella

Somos la PAH de V de Vivienda y Vida digna

AT

Inquilinos e Hipotecados

En España es imposible tener un proyecto de vida estable como inquilino o propietario por la desprotección jurídica y sobre todo por la creciente precariedad y aumento del precio de la Vivienda

El amplio parque de vivienda privada que se encuentra desocupada en la actualidad, sobre todo en posesión de inmobiliarias propiedad de grandes  entidades  bancarias o de la Sareb, crean un marco de oportunidad para dotar a las administraciones de vivienda social.

Se presenta por el contrario, parte del PP, que la  única solución pasa por la creación de un Parque Publico de la Vivienda con solo la Movilización de la Vivienda de Particulares con la esperanza que las pongan en Alquiler social .Propuesta que ha mostrado su fracaso mas estrepitoso y que ademas pretende ocultar que es el amplio parque de vivienda que se encuentra desocupada en la actualidad, está sobre todo en posesión de inmobiliarias propiedad de grandes entidades bancarias o de la Sareb, lo que debería crear un marco de oportunidad para dotar a las administraciones de vivienda social. No se trata de la expropiación de entrada ,como se pretende decir .Se trata de   “Acuerdos de cesión de vivienda”,se han logrado multitud de ellos , Es posible por tanto y  apoyándose en la presión social , es perfectamente alcanzable

Asi pues ,la generación de un parque de vivienda asequible permitirá dar respuesta a un amplio abanico de problemáticas residenciales que actualmente no están cubiertas, que incluyen a las personas que, aún teniendo recursos económicos, no pueden costear un alquiler de mercado, o no cumplen con los requisitos que dicho mercado establece (aval, nóminas, contratos laborales indefinidos..etc .).

Un parque de vivienda asequible en alquiler tiene también el objetivo de dinamizar  y movilizar la vivienda vacía disponible.

DICTADURA del CASERO .DICTADURA del BANQUERO

Más de 6 millones de ciudadanos viven bajo la dictadura del casero.

Las inmobiliarias saben que no existe un parque de viviendas al margen de los vaivenes del mercado libre que controlan. El parque de vivienda pública de alquiler no supera el 1%, así pues los 2’5 millones de hogares que viven en viviendas alquiladas sufren la dictadura de la Ley de Arrendamientos Urbanos- LAU.

No se ayuda a las familias ,se ayuda a los propietarios La medida que se quiere introducir en el “Plan Vivienda del PP” de subvencionar los alquileres hasta 600 euros –o hasta 900€ en el caso de  jóvenes- son en realidad ayudas al propietario para asegurarle el cobro del recibo ,las familias no ven ese dinero ,para evitar que lo puedan “malgastar” en comida

Por otra parte hay casi otro millón de hogares en situaciones irregulares como subarrendamientos legales o ilegales, infraviviendas y ocupaciones La mayoría de estos hogares concentran las capas de la población que, o bien, no pudieron cogerse al carro de la burbuja inmobiliaria,comprando una hipoteca o bien son inmigración pobre o hogares de nueva formación joven: el Precrariado

FRAUDES

Hay  1,25 millones de propietarios (54%) que no declaran los arrendamientos cobrados. Son una enorme bolsa de fraude calculada entorno a 3000 millones anuales por los inspectores de Hacienda Por tanto, el bolsillo de caseros es un pozo sin fondo visto que las políticas de fomento del alquiler han sido un fracaso histórico que sólo ha enriquecido a los rentistas pero no han logrado movilizar las viviendas infrautilizadas o vacías para vivienda social

Nuestro país es líder europeo en ayudas a la vivienda y líder europeo en desahucios.

Se ha legislado a favor de la propiedad frente a la vivienda entendida como un derecho . Sin una política de vivienda entendida como un derecho fundamental y estable en el tiempo ha sido y será muy difícil conseguir el óptimo de equidad de una vivienda digna para todo el mundo

A.T

POR UN ALUGUER XUSTO e ESTABLE

O prezo para alugar un piso varía dunhas cidades a outras en Galicia con Vigo á cabeza. O mesmo piso de 90 metros cadrados custaría en Vigo 605 euros ao mes, mentres que na Coruña serían 597 euros ao mes e na cidade de Ourense 416 euros, segundo os datos da inmobiliaria Fotocasa.

Vigo é a cidade galega cos prezos medios máis caros de aluguer con 6,73 euros o metro cadrado ao mes. Séguelle A Coruña con 6,63 euros. A cidade galega máis barata é Ferrol, cunha media de 4,27 euros o metro cadrado para arrendar.

En Galicia o prezo da vivenda en aluguer experimentou en maio un ascenso do 0,1% e situouse en 5,51 euros o metro cadrado ao mes, segundo os datos do Índice Inmobiliario Fotocasa.

Aluguer alcanzable, estable, seguro e digno,

Cuns prezos de aluguer cada vez máis altos e unhas administracións que ata o momento negáronse de regular un mercado fóra de control, é o momento de asumir como noso o obxectivo o defender o dereito á vivenda e un Aluguer alcanzable, estable, seguro e digno.

En Vigo hai moitísimas familias vivindo de Aluguer e moitas sen acceso a unha vivenda digna Vivir de Aluguer ou Hipoteca convertéronse en opcións moi caras As familias gastan mais do 30% dos ingresos en pagar a Vivenda Dar para comer ,pagar A Luz a auga ..todo xera na maioria da poboación nun estado de ansiedade e medo permanente a “aceptar o que sexa” a autoculpabilizarse

Debemos combater esta nova burbulla inmobiliaria que ataca á nosa cidade, baseada no incremento especulativo e abusivo do prezo dos alugueres Mentres o prezo medio dos alugueres en Vigo é de 650 euros, un terzo da poboación cobra menos de 840 euros ao mes e moitísimas familias non poden acceder ao mercado do Aluguer “normal” tendo que acudir a un mercado que non cumpre os principios de conservación, salubridade e accesibilidade.

DIGAMOS BASTA

POR UN ALUGUER

XUSTO E

ESTABLE

CAMBIA O MURO, CAMBIA O MUNDO

Os Movementos Sociais son, somos, esa pedra no zapato do sistema. Ou máis ben habería que dicir arenilla, dada a cantidade deles que somos.
Xurdimos pola inquietude de persoas que observan as inxustizas e a falta de atención das Administracións cara aos cidadáns, ou polos abusos dos grandes poderes económicos e financeiros, que acrecentan a desigualdade e a pobreza.
En España, un país moi solidario cando fas un programa para recadar fondos, ou nun peditorio popular, pero menos cando se trata de auxilio directo ou loita activa polos dereitos.
Xuntos podemos conseguir moitas cousas que non se conseguen por separado.
A PAH conseguiu grandes cousas grazas á unión de xentes dispares, que se revelan cada día contra os usos e abusos que se converteron en costumes . !E o que queda por facer!
Este vídeo é unha homenaxe a todos os que se unen, co afán de cambiar aquilo que lles vén imposto e, á vez, un empuxún a que entredes a formar parte dos diferentes Movementos Sociais.

Ven con a PAHVIGOTUI_BM


Alberto Albés Pérez

TV-PAH

Europa contra la Ley Hipotecaria Española

¿Qué pasaría si la legislación hipotecaria española fuera ilegal desde hace al menos 22 años? ¿Qué pasaría si todas y cada una de las hipotecas firmadas contuvieran al menos una cláusula abusiva que un juez debería haber declarado nula pero que no pudo revisar porque se lo prohibía la legislación española? ¿Y si a causa de esa o esas cláusulas usted hubiera perdido la vivienda? ¿Y si los gobiernos de distinto signo político no hubieran velado en todos estos años por la protección del consumidor a pesar de los reiterados avisos lanzados desde Europa? ¿Y si la mayor instancia judicial europea respaldara lo que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) viene denunciando desde hace años?
“Podemos afirmar sin ningún temor que todas las ejecuciones hipotecarias y desahucios habidos desde el 1 de enero de 1995, fecha en que debieron haber sido implementadas las medidas contenidas en la Directiva 93/13/CEE, lo han sido mediante la aplicación de una legislación que además de injusta, inhumana y criminal, era también ilegal”, decía la PAH justo después de la publicación de la última sentencia del TJUE
¿Y qué pasará con todas estas familias, las que ya han perdido su vivienda? Macías indica que es necesario “abrir un mecanismo de reparación del daño causado a cientos de miles de familias que han sido ejecutadas con una legislación ilegal.
Y los varapalos se fueron sucediendo:

LINEA TEMPORAL : La PAH despues de recoger 1,5 millones de Firmas presenta la Iniciativa Legislativa Popular .Sucesivas sentencias del TJEU han dado un mazazo tras otro a ley Hipotecaria :Llega el (caso Mohamed Asís )l por violación sistemática del derecho a la defensa y se denuncia que tampoco permite que el Juez sea competente para apreciar clausulas Abusivas. En Julio del 2014 el TJEU (Caso Morcillo ) establece que la Legislación Española vulnera el derecho a la "Tutela Judicial Efectiva" A partir de ahi sucesivas sentencias contra los intereses de demora declarándolos abusivos Después las Cláusulas Abusivas A finales 2015 se declara que el Plazo de un mes es ilegal y llegamos a Las Clausulas Suelo y en 2017 la sentencia del TJEU sobre la "Cláusula de Vencimiento Anticipado"

https://youtu.be/UPEmGSownNo

 Guetos Non .A Cidade Dual 


Hai pouco preguntabámonos: Que facemos coas vivendas baleiras? “Parque Social da Vivenda Si, pero onde?”. 

 A vivenda debe ser un factor de inclusión social, non de exclusión. Diciamos: Os alugueres sociais que teñen que ofrecer as entidades financeiras deben ser “preferentemente a vivenda afectada polo procedemento ou, alternativamente, unha vivenda situada dentro do mesmo termo municipal”; é dicir, nin a entidade financeira, nin as Administracións local ou Autonómica, poderán ofertar unha vivenda sen saída comercial nun barrio degradado. Nin tampouco está no noso ánimo consentir o desterro fora do lugar de arraigamento das familias ou da xente desafiuzada

Nos barrios marxinais son abundantes as vivendas inadecuadas ou de escasa superficie, o abandono de espazos públicos, o illamento dos servizos públicos,  un alto índice de apiñamento, unha forte presenza de núcleos de infravivenda, e mesmo a proximidade a infraestruturas indesexables  (vertedoiros, incineradoras, áreas industriais degradadas, etc.)

Con frecuencia carecen de servizos básicos como os de abastecemento de auga, saneamento, subministración de electricidade e alumeado público. E, a miúdo, padecen unha delincuencia endémica.

   🔹Conflitos e Convivencia

Os conflitos coa veciñanza  son habituais, así como a sensación de inseguridade. É inadmisible que a Xunta siga coa mesma política de apiñamento. A VPO, e moito máis aínda o “Parque Publico da Vivenda”, non debe seguir o modelo dos anos 60, das casas sindicais ou “casas baratas”, que xa demostraron o seu fracaso.  Hai que investir en programas de inserción social; a pobreza, o esquecemento, a segregación e a falta de recursos e investimentos fan crecer sentimentos de que “se o estado non fai nada polo meu, por que ía eu a preocuparme dos demais?”.  Este é un fenómeno que foi amplamente estudado. 

Dise que “se hai algún elemento ou factor, de entre todos os que compoñen a Situación Social do Benestar, que sintetice e de modo claro indique (que sirva de indicador sociolóxico) cal é o nivel de Benestar ou Malestar Social dunha familia, ese é, sen dúbida, o da vivenda que habita, e as súas condicións de aloxamento”. 

A Xunta ten que investir en “programas de intervención social ” e non deixar degradar a convivencia entre veciños. É inadmisible.  

Opoñémonos os “Edificios Gueto”. A vivenda Social ten que estar distribuída por toda a cidade, abandonando as políticas “de casas baratas” que vivimos baixo o franquismo e que tantos problemas sociais crearon nos anos 80, tras a crise e a reconversión industrial do País.

As cidades adoitan estar en constante transformación, tanto no social como no urbanístico. Nos últimos anos vimos aparecer nas nosas rúas novas tribos urbanas que conseguiron “revitalizar” zonas tradicionalmente deprimidas, converténdoas nas novas zonas de moda.
O problema chega cando este proceso chamado  xentrificación,  que nun principio podería parecer beneficioso,  despraza e marxina aos seus habitantes tradicionais, que non poden seguir co novo ritmo económico que empeza a adquirir a zona ante a chegada de veciños  cun maior poder adquisitivo. Segundo sociólogos e arquitectos, este proceso ten catro fases: abandono do barrio, estigmatización, rexeneración e mercantilismo, aínda que tamén pode sumarse unha quinta etapa, a resistencia.

   🔹A cidade dual

A cidade, na orientación dada polo urbanismo funcionalista mercantil, onde o urbano e as persoas son meras mercadorías, é levada á súa máxima expresión, pois aplica a separación de funcións urbanas e, en vez de ser un factor de inclusión e de convivencia ,é favorecedor da segregación espacial, que sitúa e distancia aos grupos segundo os seus “atributos sociais ”, étnicos, ou mesmo pola súa “forma de ser” ou de pensar e, sobre todo, do poder adquisitivo.. Actúa favorecendo ou desfavorecendo, nunha perspectiva que vén considerar aos suxeitos como obxectos que se distribúen polo conglomerado urbano, segundo o seu valor e capacidade mercantilizada. 
Así pois, a distribución no espazo urbano segundo esta nova lei de que “tanto tes tanto vales ” establece localizacións singulares e diferenciadas na cidade, na extensa urbe,   segundo a súa capacidade de acceso aos recursos,e dicir, segundo á súa capacidade adquisitiva. A segregación espacial será   causa, e á vez efecto, desas múltiples fragmentacións que, a modo dun circulo viciado, poñen de relevo a tendencia á consolidación dunha cidade dual.
A “cidade dos lugares” convértese, para determinados barrios, na trastenda da cidade escaparate . Uns son desprazados cara ás periferias sociais e territoriais, quedando así á súa sorte, como refuxios endogámicos de supervivencia ,e atópanse, de forma crecente, inhabilitados para incorporarse á cidade dos “escaparates ” e “das oportunidades”. Isto pon de relevo a perda de atributos do Estado de benestar, no referente á súa capacidade para regular o mercado, para planificar a economía e para garantir as prestacións sociais aos sectores mais vulnerables da sociedade.  

  

🔹Por último temos que Citar o fenómeno das URB PANTASMAS

O próspero negocio do ladrillo entrou en decadencia coa chegada da crise financeira, na que a especulación urbanística tivo un papel central. As vivendas sen terminar ao longo e ancho da rexión son un vivo recordo do desastre 

 

Son as cicatrices  ou feridas abertas  da especulación inmobiliaria que encheu  toda España de pisos, chalés e urbanizacións que en moitos casos a crise pillou a medio facer. E así quedaron. Esqueletos do que ían ser as vivendas de centos de persoas que agora ven destartalada a oficina portátil que albergaba o piso piloto, unha maqueta do soño feito realidade.

A crise deixou decenas de casas a medio facer. Unhas coas paredes xa encaladas, outras nas que só deu tempo a construír a estrutura de formigón, todas sen portas e sen xanelas. Din que naquelas nas que xa estaban instalados os baños, os canos ou a rede eléctrica, algúns aproveitaron para acudir ao saqueo dos materiais útiles.

A quebra das construtoras, promotoras e inmobiliarias trasel estalido da “burbulla” foi a principal causa do abandono de decenas de vivendas en construción

Mentres os anos pasan sen solucións claras nin homoxéneas, este panorama deixa paisaxes desamparadas en pobos e cidades. As estruturas de cemento sobreviven xunto a carteis publicitarios que mostran no que se ía a converter o lugar. Edificios e chalés con patios rodeados de vexetación, piscina, garaxe, e familias sorrindo: Vivendas de dúas e tres habitacións, preto da cidade e dos principais centros comerciais, “entra e infórmache”, lese aínda nos letreiros xunto ao piso piloto. 

Segun O Confindecial hai moitas persoas que se apuntaron a unha cooperativa ou compraron sobre plano e perderon o seu diñeiro que pensan que non o poden recuperar porque non asinaron nin un aval bancario nin contrataron un seguro que garantise as cantidades adiantadas. o Tribunal Supremo, a través de media ducia de sentenzas, foi dando claramente a razón aos compradores.

🔹Cústanos moito dar unha soa solucion xa que en enfinidad de casos estes proxectos que se viron salpicados por irregularidades urbanísticas.En calquera caso calquera solucion pasa por ter enconta alguns destes principios :          ▪️ 1/ Devolución do diñeiro aos compradores 

          ▪️2/ Estudar a necesidade social destas Promocións construídas en Plena tolemia inmobiliaria Necesítanse estas Vivendas ?. Son sustentables econonomica e ecoloxicamente ? 

          ▪️3/ Seguir o rastro deixado polas Promotoras ,construtoras  e Banca para que reparen e paguen o dano causado (incluído o medioambiental ) Aínda que este Goberno saíu en defensa de Banca e Constructuras. En 2016 entraba en vigor a reforma da Lei de Ordenación da Edificación (LOE), que recolle que «as cantidades entregadas a conta só estarán aseguradas unha vez que se obtivo a licenza de obras para poñer en marcha a promoción».

         ▪️ 4/ E non se debe cosentir que se utilizen esas promocións e Urbanicinaciones para “Crear un Parque Publico da Vivenda” (Os imaxinades esas promocions ,que estan “en medio da nada” en rexions como Murcia o interior da costa meditrerranea, destinadas a  aislar , arrinconar a todo un sector da poboacion  por motivos exclusivamente económicos ?) Aínda que é certo que as dificultades son grandes ,para que se faga realidade un proxecto nesa dirección, a tentación da Banca de desfacerse destes “activos” e limpar sua imaxe  non o é menos grande .  
Non imos consentir que a Política de Vivenda do PP e a BANCA dedique partidas para marxinar a familias ou grupos sociais en barrios as aforas ou en municipios lonxe da súa residencia habitual. É dicir, ancorar a vivenda social aos barrios mais degradados, o que é unha oportunidade evidente para as entidades financeiras para liberarse do stock inmobiliario con menos saída comercial á conta da segregación urbana.


             Vivenda Social Se .Guetos Non 

              A.Telmo 


                                                                                                                                                                                                                                                           

Homenaje a Carlos Macias 

 El estaba ahí , no era facil hacer lo que se ve en el Video Levantarse en un foro internacional y pararle los pies al PP “el partido de los desahucios” ,como bien dice @CarlosMacias

                                                               

                                                    RESUMEN RAPIDO DE DATOS


                   1.Buenas Practicas-

 • Ejecuciones hipotecarias desde 2007- III Trim 2016: 710.382
 • Resultado real:  33.765 finalizaron con una reestructuración de la deuda pendiente, 7  con una quita y en 6.674 casos se acordó la dación en pago. (informe  seguimiento)

                     
2. Falsa Moratoria desahucios: 

 • Desahucios desde 2008- III Trim 2016: 498.089
 • Resultado real:  24.000 familias (según declaracions De Guindos)

 
                 3.Fondo Social de Viviendas->

 • Desahucios desde 2008: 498.089
 • Resultado real: 6.108 contratos de alquiler

 
       Enlaces de PAH comunicados


http://afectadosporlahipoteca.com/2013/08/07/recurso-inconstitucionalidad-pah-derechos-humanos/
 

http://afectadosporlahipoteca.com/2015/03/04/segunda-oportunidad-no-es-oportunismo-tramposo/
 

                  @Carlosmacias  Un abrazo compañero 

                                                                      A.Telmo (  da PAHVigoTui_BM  ) 

 Vivenda Social ,Onde?.Polo dereito o arraigamento.

A vivenda debe ser un factor de inclusión social, non de exclusión .Os alugueres sociais que teñen que ofrecer as entidades financeiras,os grandes garfos, o a SAREB e Administraciónes Públicas tanto local como Autonómica deben ser preferentemente a vivenda afectada polo procedemento ou, alternadamente, unha vivenda situada dentro do mesmo termo municipal; é dicir, a entidade financeira ,nin as Administracións local ou Autonómica NON poderán ofrecer unha vivenda sen saída comercial ,fora da residencia o municipio habitual ou nun barrio degradado.

-Non imos consentir que a BANCA dedique sóbralas para marxinar a familias ou grupos sociais en barrios á aforas ou en municipios lonxe da súa residencia habitual. É dicir ancorar a vivenda social aos barrios máis degradados ou en lugares da xeografia de escasa saida mercantil ou especulativo  o que é unha oportunidade evidente para as entidades financeiras o amparo dos Plans  da Xunta como o devandito Convenio de Vivenda Baleira , para liberarse do stock inmobiliario con menos saída comercial á conta da segregación urbana.

Os Bancos din ter 2600 Vivendas baleiras O Convenio da Xunta D 17/2016 reacolleu a 72 familias ocupan vivendas cedidas por entidades financeiras no marco de diversos convenios de colaboración cos mesmos ,pero é curioso que non dispoñamos de datos de cantas familias ou persoas foron reacollidas polo Convenio de Vivenda Baleira na súa vertente de colaboración con vos Concellos 

E a Xunta do PP segue veña e dálle que  os Concellos deben sumarse a ” ao Convenio para crear unha bolsa social dispoñible.” Co fin de ocultar a súa inutilidade : ata hora só fixérono algo mais de 39  Concellos en toda Galicia ou sexa nin os Concellos do PP rubricárono . Sabedes por que ? Porque é maldito fume, para que hai que apuntarse ?: Queren dicir que os habitantes de Galicia teñen recortados os seus dereitos ,segundo a localidade onde habitan ? A Xunta sabe que non é así, o exemplo témolo a diario xa que recentemente na nosa cidade hanse “trasladado” ,desarraigado a familias a Concellos lonxe de Vigo simplemente porque alí existía dispoñibilidade de vivenda ,pero non porque ese Concello estivese adherido ao Convenio senón por ABANCA tenia cedido dous pisos ,como constatamos cos desarraigamentos a MOAÑA ,CEE ..ou mais recentemente nos arredores de COVELO   Ourense que se pon como cidade que se asinou o ditoso convenio so dispón a *dia de hoxe de tres vivendas para emerxencia pero que non proceden como consecuencia desa firma e mira que xa choveu ,sinó de actuacions para recuperar casas dos mestres ,*medicos etc no rural .

Quérenos facer crer que non se negocia  a cesión de Vivenda Baleiras porque o Concello non asinaron o Covenio ?  Cousa discutible xa que se estan adheridos a ese “Convenio” polo acordo  de FEGAMP _Xunta.

O Convenio da Xunta supón 

 1.    Desarraigamento 
 2.     É restritivo e inxusto 
 3.     Non ofrece seguridade habitacional: (máximo de 36 meses, )

Isto non exime as responsabilidades das Administracións Locais que na maioría das ocasións carecen da Vontade de arranxar a Vida das Familias pendentes de quedar na rúa 
En Vigo a PAH ,asi como outros MMSS hanlle traslado a Abel Caballero unha serie de medidas para paliar este drama (ler en leste mesmo Blogue ) a resposta foi sempre o silencio e o desprecio .

Dereito ao arraigamento 

Vivendas Sociais na Vivenda Habitual ou termino municipal 

Por unha LeiGalegaDaVivenda

UN TEITO NON É UN FOGAR

 
UN TEITO NON É UN FOGAR

QUE É UN TEITO? 

Calquera teito só permite gorecerse, pero non é un fogar entendido no seu sentido máis amplo de pertenza, seguridade, integración .es dicir, un lugar onde estar a cuberto das inclemencias do tempo, basicamente. En ningún caso pódeselle dar ao teito o significado pleno dun fogar, o lugar onde ser persoa con todo o seu sentido. 


QUE É UN FOGAR? 

Segundo o Dicionario da RAE, fogar é a casa ou domicilio dunha  familia, persoa ou grupo de persoas  que viven xuntas, que conviven  

.Trátase de crecer no sentimento de fogar, como sentido e vivencia onde atopo a calor, porque pertenzo, sinto protexido, podo crecer se o quero, podo aprender, compartir, soñar, xogar; porque se me falta alimento ou vivenda, leste “calor”comunidade? envólveme, apóiame e sérveme de plataforma para volver empezar 

Así, FOGAR é un espazo onde ser persoa, onde vivir con calidade de vida, con dignidade. 


Non loitamos por un Teito Loitamos por Fogares 

El ALQUILER ,NUESTRA DIANA 

El precio de la vivienda en alquiler se ha incrementado un 8,8% durante el primer trimestre de 2017, dejando el precio por metro cuadrado en 8,9 euros mensuales, según el informe de evolución de los precios del alquiler publicado por idealista.

“Los precios de los alquileres están subiendo con fuerza porque la demanda es muy superior a la oferta
El alto nivel de desempleo y la bajada salarial que se produjo durante la crisis han hecho que el alquiler sea la única opción para miles de ciudadanos, lo cual supone que el volumen de viviendas para arrendar que hay en el mercado sea insuficiente.

No hay Politica social de Alquiler .La SAREB  acumula miles y miles de pisos y se han convertido en la mayor inmobiliaria del Pais, a costa de acumular vivienda transferidas del rescate de las CAJAS como por ejemplo el ladrillo tóxico’ que Novagalicia Banco le transferirió a finales  de 2012.  Otras viviendas de la SAREB proceden de los miles de desahucios :Son nuestras por derecho .

.El Gobierno del PP ya anunció que no piensa intervenir para regular el precio de la “Vivienda de Alquiler”,ni modificar la actual ley que regula el alquiler: en el 2013, con la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), ya alertamos de que la reducción de los contratos a tres años dejaba desprotegidos a los inquilinos  

Renovar su alquiler se ha convertido en una pesadilla . Así que, esta historia probablemente es  muy familiar… casero y inquilinos, esta  condición tan sometida a obligaciones y tan libre o con los escasos derechos…No queda otra que  #Organizarse¡¡

¡Se va a acabar, se va acabar, dos fianzas por alquilar…¡


✅ El Alquiler está en el centro de la diana de la lucha por una Vivienda digna :Nuevos Tiempos Nuevas tareas La PAH necesita mayor vertebracion Hay demasiadas parcelas y estas parecen desarrollar vidas autónomas

Hemos perdido presencia y esta es muy desigual segun que territorios La PAH es fuerte ,debe adaptarse a tiempos donde el problema habitacional pone su acento en la Vivienda como mercancía 

Hay vida y trabajo por hacer .

 • A la calle porque la vivienda social no se vende, se defiende.
 • PAH es V de Vivienda Digna ;Alquiler Estable y Alquiler Social 
 • Parque publico de la Vivienda La SAREB es nuestra ¡¡

Comunicado contra el Cierre del albergue Dignidad

Desde la organización de la Acampada Contra la Pobreza queremos hacer las siguientes matizaciones ante próximo cierre del albergue Dignidad : 
1. Este albergue y su responsable, el pastor evangélico Suso Aguayo, prestan un servicio a una media de 50 personas en nuestra ciudad, cosa de sobra conocida y utilizada por Asuntos Sociales de nuestro Concello en numerosas ocasiones para paliar la escasez de plazas para personas sin techo.

2. El Albergue Municipal consta de 38 plazas (30 para hombres y 8 para mujeres) en una ciudad de más de 200.000 habitantes, lo que es a todas luces claramente insuficiente para cobijar a las personas que lo necesitan.

3. Para empeorar todavía más esta situación, las plazas que los Hermanos misioneros de Teis concertaban con el Concello para albergar a las personas que o bien no tenían plaza en el Centro Municipal o bien los que ya habían pernoctado 10 días (plazo máximo que fijan las normas municipales de estancia), desaparecerán en breve con la privatización de estas últimas .

4. La actuación policial ha sido claramente desmesurada y la inspección que se ha llevado a cabo, como declara Suso Aguayo, es una provocación a quienes solo tratan de ayudar a las personas más desfavorecidas.

5. Por todo lo anteriormente dicho, desde la Organización de la Acampada contra la Pobreza, ofrecemos nuestro incondicional apoyo a Suso aportando tiendas de campaña para que se sumen a la realidad social que venimos denunciando desde hace ya más de 70 días en la Plaza del Rey. Esto lejos de quitarnos la razón en la protesta que estamos llevando a cabo, nos la da, mostrando además lo poco importante que para esta administración son nada menos que 50 personas sin hogar. También nos da la razón cuando denunciamos que en nuestra ciudad hay personas sin recursos que duermen en la calle y no están siendo atendidas por el departamento correspondiente, que las ayudas son claramente insuficientes para solucionar la pobreza cada vez más acuciante y como no, Vigo es la ciudad gallega con mayor número de desahucios diarios.

6. La única opción que nos queda ante este panorama es seguir día a día denunciando con nuestra presencia en la Plaza del Rey la situación de necesidad extrema de una parte importante de personas en Vigo y continuar recogiendo firmas de quien como nosotros cree, que esta situación tiene que cambiar. 

Os esperamos en la Acampada Contra la Pobreza.  
PAHVigoTui_BM

El derecho a los suministros básicos no entiende de régimen habitacional


Ante los casos de suministros irregulares en viviendas recuperadas la  APE exige que se asegure la regularización de estas situaciones y se  deje de criminalizar a las familias vulnerables a quienes no se ha dado  ninguna alternativa
Reclamamos a Endesa, una vez más, contadores de luz para las familias que se han visto obligadas a recuperar una vivienda.

Según  la Observación general número 4 del Comité de Derechos Económicos,  Sociales y Culturales de las Naciones Unidas en el PIDESC, el contenido  del derecho a la vivienda comprende el acceso permanente a recursos  naturales y comunes, a agua potable y a energía para la cocina, la  calefacción y la luz.

La  realidad social vivida en el país en los últimos años, ha afectado muy  duramente a una gran masa de la población que no ha podido mantener su  vivienda. Esta situación de exclusión residencial ha dado como resultado  la necesidad de buscar alternativas habitacionales a todas aquellas  personas que han sido privadas de este derecho por cuestiones  especulativas que han afectado al mercado inmobiliario.

La  negativa por parte de los agentes responsables de la crisis  inmobiliaria a regularizar las situaciones de estas personas y familias,  que sin otra alternativa han tenido que recuperar una vivienda de su  parque inmobiliario de personas y familias que se han visto obligadas a  encontrar una solución a su demanda habitacional, ha avanzado en  paralelo a la negativa por parte de las empresas que forman parte del  oligopolio energético a garantizar el derecho de acceso a los  suministros básicos. 

Por ello, desde la APE queremos dar luz a esta problemática y hemos hecho una encuesta entre las personas y familias  que participan habitualmente de nuestras asambleas y que se encuentran  en situación irregular con los suministros. De la encuesta hemos sacado  datos alarmantes entre las que destacan  que el 70% de las familias que viven en viviendas recuperadas y sin  suministros básicos regularizados viven menores y en el 18% de los casos  personas mayores de 65 años (para ver informe aquí [http://pobresaenergetica.es/wp-content/uploads/2017/04/170403_conclusions-formulari-subministraments-punxats_vfinal.pdf]

Ante  este contexto, hoy nos encontramos con cantidad de familias seguidas  por servicios sociales, empadronadas en el hogar -y algunas incluso con  el certificado correspondiente que garantiza que la instalación  eléctrica es correcta (boletín azul) – que se dirigen a la compañía para  dar de alta la luz, y que reciben una negativa tras otra, especialmente  por parte de Endesa, Se les niega este derecho por el simple hecho  de no tener un título en la vivienda, condenando a estas familias a  vivir en la oscuridad. Y no sólo eso, sino que se las criminaliza en  muchos casos denunciándolas y llevándolas a juicio de unas familias, que  cuando en realidad ellas querrían intentar regularizar la situación de  sus suministros y es la empresa quien no las deja.


 No son casos  aislados y hay que darle respuesta de una vez por todas, es por ello que  presentamos una decena de casos de familias seguidas por servicios  sociales, empadronadas en la vivienda y con el boletín azul que  certifica que la instalación eléctrica es correcta. Ahora sólo es  cuestión de voluntad de Endesa el dar luz a estas familias.

¡Desde  la Alianza contra la Pobreza Energética tenemos muy claro que no nos  detendremos hasta que Endesa no deje a ninguna familia en la oscuridad!

 https://youtu.be/VelpStJ8ueI

Vivenda Publica Se .Pero onde ?

Ao redor de 1.000 millóns de persoas residen en barrios marxinais e vivendas inadecuadas, unha cifra que aumenta pola crecente urbanización, o incremento demográfico e polos movementos migratorios Con frecuencia carecen de servizos básicos como os de abastecemento de auga, saneamento, subministración de electricidade e iluminación público. A miúdo, a delincuencia é endémica, e as mulleres e as nenas son as máis expostas a ese risco. O desemprego, o subempleo e o custo do transporte a lugares distantes de traballo agravan as dificultades

As desigualdades no espazo urbano 

Dise que “se hai algun elemento ou factor de entre todos os que compoñen a Situacion Social do Benestar que sintetice e de modo claro indi­que (sirva de indicador socioloxico) sobre cual é o nivel de Bens­tar Social ou de Malestar dunha familia, ese é, sen dúbida, o da vi­venda que habita, ou o das súas condicións de aloxamento”.

A infravivenda ,o chabolismo son os casos mais extremos dun Urbanismo insolidario . Pero que este tambien reflíctese que gran parte das “chamadas casas baratas “sitúanse nos barrios marxinais ou periféricos das cidades con equipamentos basicos peores

A politica de vivenda debería ser un potente instrumento reductor de desigualdades.» Lamentablemente, da politica de vivendas na España actual non se pode dicir tal cousa. Nin PP nin PSOE tiveron o suficente coraxe nin valentía na construcion de VPO, non se combateu o chamado “efecto ghetto” .  A residencia nestes barrios, é estigmatizante. Vivir nestas zonas asóciase a escaseza de ingresos, a desviación moral, e iso ten connotacións en todos os ámbitos da existencia e na vida das persoas .

“Recibes peor atencion da Admistracion e eres mal visto” .Infravivenda, precariedade, delincuencia, economía informal-ilegal, confinamento, estigmatización, desorganización, violencia. Todos estes termos remiten á sensación de degradación .A pesar de todo o devandito, a cidade segue sendo o espazo para as oportunidades e a liberdade da cidadanía  e as súas ideas e potencialidades . É posible facer outra cidade é necesário unhas novas leis da Vivenda. Unha leyPAH onde se impulse o potencial emancipador que a cidade ten .O acceso á cultura ,á mestizaxe,ás novas creacións .Todo é posible con unha optica que poña a vivenda e a cidade ao servizo da persoas 

Parque Social da Vivenda si,pero onde .Polo dereito o arraigo 

A vivenda debe ser un factor de inclusión social, non de exclusión .Os alugueres sociais que teñen que ofrecer as entidades financeiras,os grandes garfos, o a SAREB deben ser preferentemente a vivenda afectada polo procedemento ou, alternadamente, unha vivenda situada dentro do mesmo termo municipal; é dicir, a entidade financeira ,nin as Administracións local ou Autonómica NON poderán ofrecer unha vivenda sen saída comercial ,fora da residencia o municipio habitual ou nun barrio degradado.

-Non imos consentir que a BANCA dedique sóbralas para marxinar a familias ou grupos sociais en barrios á aforas ou en municipios lonxe da súa residencia habitual.  É dicir ancorar a vivenda social aos barrios máis degradados o que é unha oportunidade evidente para as entidades financeiras para liberarse do stock inmobiliario con menos saída comercial á conta da segregación urbana.

Os Bancos din ter 2600 Vivendas baleiras O Convenio da Xunta D 17/2016 reacolleu a 72 familias ocupan vivendas cedidas por entidades financeiras no marco de diversos convenios de colaboración cos mesmos ,pero é curioso que non dispoñamos de datos de cantas familias ou persoas foron reacollidas polo Convenio de Vivenda Baleira na súa vertente de colaboración con vos Concellos 

E a Xunta do PP segue veña e dálle que se os Concellos deben sumarse a ” ao Convenio para crear unha bolsa social dispoñible.” Co fin de ocultar a súa inutilidade : ata hora só fixérono 39 Concellos en toda Galicia ou sexa nin os Concellos do PP rubricárono ,subscrito Sabedes por que ? Porque é maldito fume .Para que hai que apuntarse ?: Queren dicir que os habitantes de Galicia teñen recortados os seus dereitos ,segundo a localidade onde habitan ? A Xunta sabe que non é así, o exemplo témolo a diario xa que recentemente na nosa cidade hanse “trasladado” ,desarraigado a familias a Concellos lonxe de Vigo simplemente porque alí existía dispoñibilidade de vivenda ,pero non porque ese Concello estivese adherido ao Convenio senón por ABANCA tenia cedido dous pisos ,como constatamos cos desarraigamentos a MOAÑA ,CEE ..ou mais recentemente nos arredores de COVELO   

Quérenos facer crer que non se negocia cos BANCOS a cesión de Vivenda Baleiras pq o Concello non asinaron ? , cousa discutible xa que se estan adheridos por un acordo o de FEGAMP _Xunta.

O Convenio da Xunta supón 

 •   1º Desarraigamento 
 •    2ª É restritivo e inxusto 
 •    3º Non ofrece seguridade habitacional: (máximo de 36 meses, )

Isto non exime as responsabilidades das Administracións Locais que na maioría das ocasións carecen da Vontade de arranxar a Vida das Familias pendentes de quedar na rúa 

En Vigo a PAH ,asi como outros MMSS hanlle traslado a Abel Caballero unha serie de medidas para paliar este drama (ler en leste mesmo Blogue ) Resposta ,silencio ….

Por unha LeiGalegaDaVivenda Unha Lei PAH

Reforma da LAU :Aluguer estable e alcanzable 

Dereito a arraigamento 

#HaiLeiPAHvivienda.

Pd: Vecinificar. É un concepto que empregamos para referirnos a gañar espazos públicos para os veciños para o seu uso en clave de proximidade onde os veciños poidan realizar actividades cotiás para unha boa calidade de vida. Sería, pois, o oposto á xentrificación. Unha reconquista Niso deberiamos estar xuntos ,unidos e sen fisuras .

A.Telmo