Categoría: Novas

Burbulla Aluguer II : 10 propostas para regular os alugueres

Para as novas xeracións, alugar xa non é tirar o diñeiro.Pero existe toda unha politica e presión para reverter esta opción

A maioría prefire a opción do Aluguer a época da “sociedade de propietarios “saldouse” cunha cifra de desafiuzamentos no noso pais terrible

Os dias onde os Desafiuzamentos por Hipoteca e as imaxes de mulleres ,nenos e anciáns sacados pola forza das súas casas calou fondo no imaxinario colectivo

Volve o Alugar é tirar o diñeiro ?

A/ Aínda que a dia de hoxe para pechar unha Hipoteca necesítanse de aforro,Xa aparecen algúns bancos xa ofrecen créditos hipotecarios polo 100% da vivenda.

B/ Segun estudo de Fotocasa pasamos do 44% que pensaba que “comprar é un bo investimento a un 53% en 2018

C/ A presenza de particulares no mercado do Aluguer pasouse do 28% en 2017 ao 23% en 2018 . Os fundos voitre e os grandes garfos de vivenda fixéronse co mercado do Aluguer impoñendo as súas condicións e subindo os prezos do Aluguer.

Non fai falta ser un lince para saber quen está detrás desta burbulla do aluguer”, “o patrimonio inmobiliario concentrou-se en mans de fondos de investimento e detrás destes fondos están os bancos”.

A acumulación de patrimonio en poucas mans xera uns índices de desigualdade extremos; vender vivenda pública,coma fixo o PP, a entidades privadas e fondos voitre non xerou en ningún momento un mercado inmobiliario equilibrado senón todo o contrario; facer oídos xordos ao tema inmobiliario trae consigo grandes burbullas especulativas que aínda estamos a sufrir todas.

As inmobiliarias saben que non existe un parque de vivendas á marxe dos vaivéns do mercado libre que controlan. O parque de vivenda pública de aluguer non supera o 1%, así pois os 2’5 millóns de fogares que viven en vivendas alugadas sofren a ditadura da Lei de Arrendamentos Urbanos- LAU.

Para que o Aluguer sexa unha opción alcanzable, mais estable ,socialmente sustentable con menos impacto ambiental, facémonos eco das propostas do Sindicato de Inquilinos:

– 10 propostas de mínimos que pensamos que son imprescindibles para regular os alugueres e garantir o dereito á vivenda.

Propostas do Sindicato de Inquilinos
Aluguer Estable e Asequible

1 Fai falta estabilidade e unha maior duración dos contratos para poder desenvolver proxectos vitais. Propoñemos contratos de 12 e 6 anos para as vivendas de grandes e pequenos propietarios, respectivamente. E que se renoven automáticamente (agás se a propiedade ten unha necesidade familiar).

2 Os incrementos nas rendas de aluguer estarán suxeitos a índices obxectivos como o IPC ou índices de tipo municipal que teñan en conta o custo da vida e non os intereses especulativos do mercado.

3 A fianza para arrendar unha vivenda non poderá ser superior a un mes de renda, e un segundo mes en concepto de mobles e enseres no caso de vivendas amuebladas. Non se debe poder retirar a fianza depositada no rexistro público sen documento que acredite a extinción do contrato de arrendamento e o acordo asinado por arrendador e arrendatario.

4 É necesario un índice de prezos do aluguer construído de xeito participativa (entre todos os axentes sociais implicados), referido a variables socioeconómicas como a renda familiar dispoñible, e que sexa vinculante, con penalizaciones polos propietarios que o excedan. Necesitamos un índice que nos permita regular os prezos e garantir o dereito á vivenda de xeito efectivo.

5 As administracións públicas únicamente promoverán a vivenda de aluguer de titularidad pública. Un mecanismo fundamental para a ampliación do parque de vivenda pública de aluguer será a movilización dos pisos baleiros que se atopan en mans das entidades bancarias.

6 Obrigación das administracións públicas de realojar ás persoas desafiuzadas pola imposibilidad de pagar o aluguer, como se contempla na Lei 24/2015 (art. 5.6). Hai que derrogar o procedemento de “desahucio exprés” establecido pola última reforma da LEC.

7 Eliminación do réxime especial tributario das SOCIMI (Sociedades Anónimas cotizadas de Investimento no Mercado Inmobiliario), que actualmente tributan ao 0% no imposto de sociedades.

8 Rexistro obligatorio de todas as vivendas, solares e propiedades verticais desocupadas por un periodo superior a un ano. Expropiación daqueles solares e propiedades verticais que estean baleiros durante dous anos (como xa se contempla na Lei de Urbanismo).

9 O arrendador debe asumir os honorarios dos APIs ou administradores de leiras de forma total. Entendemos que é quen fai o encargo de comercialización dun inmoble quen debe asumir os gastos derivados.

10 Ante as actuais situacións de vulneración do dereito á vivenda, e á espera dos cambios lexislativos e as políticas públicas que enderecen a situación, apoiamos e consideramos como lexítimas aquelas resistencias inmediatas practicadas polos e as arrendatarias, incluíndo a permanencia na vivenda “en precario” cando o propietario rexeite a renovación do contrato e a ocupación de propiedades verticais que se atopen baleiras.

Anuncios

ASEMBLEA PAH

Na nosa cidade prodúcense 4 desafiuzamentos por dia ,

-17mil desafiuzamentos neste primeiro trimestre do ano o que pode levarnos a terminar o ano con 70 mil desafiuzamentos

O aluguer está a converterse en algo imposible de conseguir .Os ABUSOS dos Caseiros son inmunerables .A infravivenda ou vivendas con humidades ,sen ventilación ,con bicho ..son a “solución que nos impón un sistema onde a Vivenda é unha mercancia e non un dereito

Os Desafiuzamentos seguen chegando aos MMSS .

IMOS TRATAR OS CASOS NOVOS : Recepción de casos

Imos quedar para tratar isto e buscar as pancas que nos permitan buscar os cambios :

  • Non Mais desafiuzamentos
  • Inquilinos Organizados :Aluguer Asequible,Estable e Digno
  • Polo Dereito á Vivenda
  • Parque Publico da Vivenda e de Emerxencia Habitacional

#NoSonSuicidiosSonAsesinatos

Los fondos buitre siguen con hambre de España: compran 10.000 millones de euros en ladrillo en 2017

Sabíamos que tenían hambre de ladrillo ,se han hecho de facto con el mercado inmobiliario de Alquiler Sabíamos que tenían hambre y hicieron que encontrar un Alquiler fuese casi mas difícil que encontrar trabajo

Sabíamos que tenían hambre

Ahora sabemos tambien que tienen sed de sangre ,que nuestras vidas son mera mercancía

#NoOlvidamos

#NoSonSuicidiosSonAsesinatos

Concentración de SOS Sanidade Pública, 13 de xuño

Neste sentido apoiamos a convocatoria de SOS Sanidade de mañá, mas consideramos tamén que hai que falar moi claro, sen a derrogación da lei 15/97, do decreto do 2012 e do artigo 135 da Constitución, non será posible frear os plans de privatización.

Por iso, mantemos a nosa convocatoria de Marea Branca, para o domingo ás 12.30 no Obelisco, e convidamos a SOS Sanidade e a todos aqueles que queiran a vir este e os vindeiros terceiros domingos de cada mes as concentracións de Marea Branca, para sumar forzas e darlle forte aos gobernos que queiran destruír a Sanidade Publica.

A sanidade non se vende, deféndese!

Coordinadora Antiprivatización da Sanidade Pública - A Coruña

Cartaz_concentracións_Galiza

A Coordinadora Antiprivatización da Sanidade de A Coruña apoia todas as mobilizacións en defensa da sanidade pública; consideramos que todo o que se faga nese camiño é pouco diante dos ataques que se veñen cara o seu desmantelamento e destrucción.

Neste sentido apoiamos a convocatoria de SOS Sanidade de mañá, mas consideramos tamén que hai que falar moi claro, sen a derrogación da lei 15/97, do decreto do 2012 e do artigo 135 da Constitución, non será posible frear os plans de privatización.

Por iso, mantemos a nosa convocatoria de Marea Branca, para o domingo ás 12.30 no Obelisco, e convidamos a SOS Sanidade e a todos aqueles que queiran a vir este e os vindeiros terceiros domingos de cada mes as concentracións de Marea Branca, para sumar forzas e darlle forte aos gobernos que queiran destruír a Sanidade Publica.

A sanidade non se vende, deféndese!

Ver la entrada original

Adeus sr Rajoy Benvida # leiPahVivenda

O PP e Rajoy ríronse do dereito á vivenda A vivenda converteuse no problema social máis grave dunha parte significativa da sociedade española. Os mozos son agora os máis prexudicados. O modelo da saída da crise para algúns se baseou de novo na especulación sobre a vivenda eliminando os dereitos que protexían aos cidadáns.

Para miles de persoas o Acceso a unha vivenda ou un Aluguer estable ,alcanzable e adecuado converteuse nun reto imposible .

A pesar de que en 2013 a PAH recolleu máis de 1.5 millóns de firmas de apoio ao seu ILP para cambiar as leis inxustas -incluíndo a dación en pago retroactiva- pero que o PP bloqueou.

A medida estrela de Rajoy para liberar ás familias da débeda é o voluntario e ineficaz Código de Boas Prácticas ( CBP), “que o deixa todo en mans da boa vontade da banca, aínda que a esta nin lla coñece nin lla espera”.Desde a vixencia do CBP iniciáronse 323.186 execucións hipotecarias, e só liberou da débeda a un 1.8% de familias

Os 100.000 millóns como rescate á banca española serviron para iso… para a banca. Catro anos despois, os cidadáns apenas viron melloras. As medidas do Goberno foron ineficaces, non se protexeu aos afectados por produtos tóxicos da banca e non existe unha política pública de vivenda que cubra as necesidades

Desde 2009, xa se acumulan case medio millón de desafiuzamentos e 600.000 execucións hipotecarias iniciadas, segundo a PAH. Mesmo se alcanzaron os 184 desafiuzamentos ao día

Aluger ,Cidade Dual. Segregacion

Asistimos á venda de miles de pisos como sucedeu no Concello gobernado por Ana Botella vendeu 1.860 vivendas sociais a fondos voitre ,nunha operación onde “actuaron con desprezo absoluto aos arrendatarios” Estamos a asistir co Aumento do Prezo dos Alugueres que acceder a unha vivenda é un luxo

A parte da renda destinada ao aluguer xa se sitúa case no 50% de media

O aluguer vacacional, a entrada dos fondos de investimento pola porta grande no negocio do aluguer, a reforma da Lei de Arrendamentos Urbanos e a falta de parque público de vivenda en aluguer son as causas máis repetidas dun problema que afecta a todo o Estado.

Desde 2013, o TJUE ditou dúas sentenzas e catro autos corrixindo o sistema de execución hipotecaria español, que obrigaron a sucesivas modificacións da nosa lexislación. O tribunal europeo ha ditado tamén sete resolucións en materia de intereses de demora abusivos. Agora hai varias cuestións prexudiciais presentadas polos xuíces españois, incluído o Tribunal Supremo sobre o procedemento hipotecario.con todo o PP segue presentando remiendos ao ditado da banca que o empeoran a situación actual.:Non permite a dación en pago, encarece os intereses de demora e non afronta a cuestión fundamental que é o recoñecemento dos dereitos cidadáns.

A expulsión de mozas das cidades está a ter uns terribles efectos sociais Non se respeta o dereito a arraigo Os cada vez mais precarios soldos , o aumento imparable de , os alugueres,xunto coa ausencia de Vivenda social e a concepción mesma da cidade :Unha para os podentes e as perefiferias para os humildes ou menos favorecidos , e está provocando, máis aló dos desahucios, desprazamentos invisibles de poboación

E a época das “cidades dual ” convértese, para determinados barrios, na trastienda . Uns son desprazados cara ás periferias sociais. É urxente deter este proceso.

Adeus sr Rajoy Benvida # leyPahVivienda

A.T

La Ley de Vivienda de la PAH vuelve a la carga

La Ley Vivienda PAH ha vuelto a ser registrada en el Congreso, empezando de nuevo todo el trámite administrativo, el PP tiene hasta el 12 de junio para volver a vetarla, o no.

 

Tras el inaceptable veto a la Ley Vivienda PAH el pasado 20 de marzo, muchas cosas han cambiado. Mientras debatimos, nosotras sí que hacemos esas cosas, cuál podría ser el mejor momento para registrar un recurso para levantar el veto, el 17 de abril se hizo pública una sentencia del Tribunal Constitucional en la que considera que el Gobierno no puede alegar sin más que un proyecto afecta a los presupuestos, sino que debe justificar tal argumento y esto sólo es válido para los presupuestos en vigor en cada momento, por lo que no cabe argumentar sobre presupuestos futuros.

 

Llevamos meses diciéndolo, el Partido Popular, con la inestimable complicidad de Ciudadanos, están secuestrando la democracia y convirtiendo la Mesa del Congreso, en su cortijo particular donde frenar sistemáticamente cualquier propuesta de ley para que no sea debatida en el Congreso. Con esta actitud, lo único que hacen es reafirmarse como los auténticos enemigos del estado de bienestar de este país, vetando cualquier iniciativa que represente en un avance en nuestros derechos más fundamentales, como es el caso de la vivienda, para seguir legislando a favor  de la especulación, de la banca, de los fondos buitre y de las SOCIMIS. ¿La excusa? Los presupuestos del Estado. ¿Uno de sus últimos golpes de Estado a la democracia? El veto de la Ley Vivienda PAH.

 

Por suerte, la bofetada del Tribunal Constitucional ante este tipo de vetos, abrió la posibilidad a que la la Ley Vivienda PAH siga adelante y haya vuelto a ser registrada en el Congreso. Una ley que está elaborada pensando en que no afecte a los presupuestos. Por un lado, en la propia ley se aplaza la entrada en vigor de las medidas que pudieran afectarles a sucesivos ejercicios. Por otro, porque la mayor inversión de nuestras propuestas, pasaría por ampliar el parque público de vivienda, pero es una medida que se basa en movilizar los más de 3.500,000 de pisos vacíos en manos de la banca, no en nuevas construcciones como propone el PP en su Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. Aun así nos parece lamentable, que ante la creciente emergencia habitacional, el partido de Mariano Rajoy, que ahora dispone hasta el 12 de junio como fecha límite para justificar un posible nuevo veto, siga basándose en cifras y no en vidas.

 

Vivimos unos tiempos en que el Derecho a la vivienda, es atacado constantemente en todos sus frentes, dejando cada vez más, a las familias en una situación absoluta de vulnerabilidad e indefensión.

Cada día vemos cómo se producen 174 desahucios. Desahucios silenciosos por ejecución hipotecaria, porque los bancos siguen haciendo de las suyas. Desahucios invisibles, ante cada contrato de alquiler no renovado por una ingente subida del precio medio, que las familias con sus medios sueldos, no pueden afrontar. Desahucios por ocupación, de esas familias que ante la pérdida de su hogar y sin una solución habitacional, a causa de una ley criminal y la falta de un parque de vivienda social, se han visto empujadas a elegir entre vivir en la calle o recuperar un piso vacío.

Cada día vemos como esa vivienda vacía en manos de la banca, rescatada con dinero público sin contraprestación social, en lugar de ser usada para garantizar un derecho fundamental a las familias, es tratada como una mercancía más con la que especular y es vendida a fondos buitre.

Cada día vemos como crece la burbuja del alquiler, que está expulsando a la gente de sus casas, de sus barrios e incluso de sus ciudades, en búsqueda de un lugar más asequible donde volver a construir su proyecto de vida . Un proyecto de vida, que a consecuencia de la última reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos promovida por el PP, saben de antemano que no va a durar más de tres años. Una reforma que nos está condenando a vivir como nómadas.

Cada día vemos como 5 millones de hogares sufren pobreza energética y cortes de luz, agua y gas, sin que las empresas suministradoras asuman ningún tipo de responsabilidad.

Ante estas situaciones, la Ley Vivienda PAH, es la única propuesta legislativa que recoge medidas para acabar con ellas y garantizar una vivienda digna, asequible, estable y acogedora para todas las familias. Así como la única que garantiza el cumplimiento de sentencias europeas o dictámenes internacionales. Una ley pionera que la propia ONU nombró como un referente mundial, en materia de vivienda, que debería replicarse en todos los países.

Ante esto, el bloque antisocial formado por PP y Ciudadanos, solo se han puesto de acuerdo en dos actuaciones, vetar la Ley Vivienda PAH  y sumarse al PDeCat, para criminalizar a las familias y fomentar una guerra entre ellas y pequeños propietarios. Pequeños propietarios a los que les han inculcado el miedo con mentiras y convirtiendo una situación anecdótica, comparada con la gravedad del problema real, para convertirla en la excusa para promover una nueva ley de desahucios exprés.

Desde la PAH seguiremos en pie, en las calles y donde sea necesario, para que el 12 de junio, no se repita el golpe de estado a la democracia con un nuevo veto a la Ley Vivienda PAH, permitiendo así que esta pueda ser debatida en el Congreso y que sea una auténtica mayoría parlamentaria, la que decida si quiere estar del lado de las familias, o del lado de los desahucios y la especulación.

La riqueza del país y la burbuja del alquiler

Por Carlos Sánchez Mato y Eduardo Garzón*

“Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.” Puede parecer extemporáneo citar el artículo 128 de la Constitución Española pero no vemos forma mejor de proponer un marco que habría evitado el grave problema del alquiler.

En los últimos años los precios del alquiler están incrementándose en buena parte de las localidades españolas a un ritmo frenético, causando un enorme perjuicio social a su paso que adopta el rostro de numerosos y crecientes desahucios (ya son 6 de cada 10 desahucios los provocados por impagos de alquileres según los datos del Consejo General del Poder Judicial) e intensos procesos de gentrificación. Además, esta tendencia no hace sino coger más y más fuerza (sólo en los últimos doce meses el precio medio del alquiler se ha disparado casi un 20% en ciudades como Barcelona, Madrid, Palma o Málaga, según datos de portales inmobiliarios) y no hay visos de que esta tendencia vaya a cambiar si no se adoptan medidas pertinentes por parte de las administraciones públicas. Y para saber qué actuaciones serían las más eficaces para combatir esta enorme burbuja del alquiler es imprescindible conocer bien las causas que la han originado.

La aparición de la burbuja se explica por una combinación de dos fenómenos: un incremento de demanda de alquiler de viviendas y, sobre todo, una disminución de la oferta en este sector.

Por el lado de la demanda, ésta se ha incrementado por muchos motivos.

1) El elevado nivel de pobreza que existe en nuestro país incluso en el colectivo de los trabajadores (según la OCDE el 14,8% de los trabajadores son pobres, récord en la Unión Europea) conlleva que una buena parte de la población no tenga posibilidades de acceder a la compra de una vivienda y no le quede más remedio que acudir al alquiler.

2) La baja concesión de créditos hipotecarios que están llevando a cabo las entidades bancarias en nuestro país (el saldo hipotecario se ha reducido desde máximos un 20% y las condiciones para recibir una hipoteca se han endurecido).

3) Las ayudas al alquiler que ha aprobado recientemente el gobierno, que lejos de resolver la situación la agravan aún más porque incrementan la demanda del alquiler sin afectar a la oferta, provocando mayor presión sobre los precios. Hay estudios que señalan que el 75% de las ayudas públicas concedidas a los arrendatarios suelen acabar en el bolsillo de los arrendadores a través de incrementos en el precio del alquiler.

4) También es de destacar el importante proceso de emigración que se está produciendo desde las zonas rurales y pequeñas y medianas localidades (con menores oportunidades de formación y de trabajo) a las grandes urbes (con mayores oportunidades)

Por el lado de la oferta, ésta se mantiene muy baja por muchos motivos entre los que destacan los siguientes.

1) Hay demasiadas viviendas vacías (el 18% del total de viviendas según la OCDE) a las que no se les está dando ningún uso porque fundamentalmente pertenecen a bancos (se lleva la palma la SAREB, el banco malo) que no tienen capacidad para darle salida.

2) Los importantes récords de entradas de turistas y la explosión del negocio de las viviendas de uso turístico a través de plataformas digitales como la de Airbnb han provocado que las viviendas se orienten a un muy rentable alquiler estacional y no al habitual, hundiendo la oferta de pisos para este segundo tipo de uso.

3) Las importantes ayudas fiscales (como exención en el impuesto de sociedades) que se le conceden a las SOCIMI (Sociedades anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado inmobiliario) han tenido como consecuencia una importante concentración en el sector del alquiler (9 empresas acumulan más del 90% de los activos) que provoca una merma en la competencia y por lo tanto un mayor margen para establecer precios elevados.

Las soluciones pasan, en general, por abordar con actuaciones concretas las causas señaladas:

1Incrementar la oferta de viviendas en alquiler a través de la conformación de un importante parque público de inmuebles orientados al alquiler.

2Orientar las viviendas vacías de grandes propietarios hacia el alquiler social.

3Controlar los precios de los alquileres para impedir que escalen a niveles inasumibles.

4 Estabilizar más los alquileres volviendo al menos al plazo mínimo de 5 años en los contratos.

5Regular las viviendas de uso turístico, estableciendo, entre otras cosas, un máximo de viviendas por zonas y un máximo número de días al año en alquiler.

6 Retirar las ayudas fiscales a las SOCIMI, evitando así la competencia asimétrica que generan estas empresas en el sector e impidiendo que tengan suficiente poder de mercado como para establecer precios a su conveniencia.

7 Combatir el fraude laboral que existe en nuestro país, legislar para incrementar el poder de negociación de los trabajadores y crear empleo público en todas las ciudades y zonas para eliminar el número de trabajadores pobres que se ven obligados a alquilar y la desertificación de determinadas zonas y localidades del país.

8Disponer de una banca pública potente que conceda financiación para muchas familias que desean acceder a una vivienda en propiedad.

9 Reorientar las políticas ultraexpansivas del Banco Central Europeo para que dejen de inundar de dinero los mercados financieros y pasen a financiar políticas públicas productivas y sociales.

Las administraciones públicas no pueden ser meros espectadores ante esta burbuja porque los efectos causan ya actualmente graves daños. Toca actuar y hacerlo de manera contundente.

 

#VigoNonSeVende #AlugerEstableAsequibleDigno

 

Con unos precios de alquiler cada vez más altos y unas administraciones que hasta el momento se han negado de regular un mercado fuera de control, es el momento de asumir como nuestro el objetivo de defender el derecho a la vivienda y un alquiler “asequible, estable, seguro y digno”,

En Vigo hay muchísimas familias viviendo de Alquiler y muchas de ellas sujetas a contratos que los sujetan a Viviendas de escasa calidad cuando no ,directamente infra vivienda

El precio para alquilar un piso varía de unas ciudades a otras en Galicia con Vigo a la cabeza. El mismo piso de 90 metros cuadrados costaría en Vigo 605 euros al mes, Debemos combatir esta nueva burbuja inmobiliaria que ataca a nuestra ciudad, basada en el incremento especulativo y abusivo del precio de los alquileres

Los últimos datos son esclarecedores en este sentido: Los desahucios por impago de alquiler  suben hasta constituir el 60% mientras bajan los de hipotecas.

El modelo de crecimiento de nuestra ciudad expulsa al vecindario hacia las afueras Hacia  barrios marginales donde son abundantes las viviendas inadecuadas,o vivienda de escasa superficie ,es norma el abandono de espacios públicos y aislamiento infraestructuras el alto índice de hacinamiento y fuerte presencia de núcleos de infravivienda con ausencia de infraestructuras eficientes pero si en cambio alta presencia vertederos, incineradoras, áreas industriales degradadas, etc

Con frecuencia carecen de servicios básicos como los de abastecimiento de agua, saneamiento, suministro de electricidad y alumbrado público. A menudo, la delincuencia es endémica

Los conflictos con el vecindario es frecuente así como la sensación de inseguridad

Los fondos buitre ,“están atacando a lo bestia la vivienda

Los Fondos Buitre hacen se estan adueñando de la totalidad de la oferta inmobiliaria. De hecho es ,la vivienda uno de los más rentables y atractivos para este tipo de organizaciones especulativas. Por a ello, en este instante los fondos buitre están “comprando miles y miles de viviendas” en distintas ciudades de España. “La vivienda es un derecho, nos están estafando y en estos momentos volvemos a estar peor que en 2008: gente asustada que no sabe cuáles son sus derechos, cientos de inquilinos saliendo de sus edificios, con miles de desahucios invisibles en estos momentos”,

 Ante esta situación, que lleva al colapso de la ciudad, es necesario que las vecinas y vecinos levantemos nuestra voz y nos sigamos organizando, uniendo nuestras fuerzas para cerrar el paso a los “enemigos de la ciudad”.

Todas aquellas personas que sufrimos las consecuencias de las políticas neoliberales, de los fondos de inversión y de los grandes tenedores que controlan la ciudad tenemos que salir a la calle a dejar bien claro que los buitres no son bienvenidos en Barcelona. Nosotras hemos decidido luchar por quedarnos en nuestros barrios, y no pararemos de luchar hasta conseguir que la ciudad sea para vivir dignamente y no para especular con los barrios y nuestras vidas.

Por todo ello, exigimos a las administraciones y nos comprometemos a luchar por:

• Derogar la actual LAU. Asegurar contratos estables, con renovación automática, excepto cuando haya necesidad familiar de primer grado de la propiedad. Ningún desahucio más sin alternativa habitacional. Acabar con los privilegios fiscales de las SOCIMI, que no pagan impuesto de sociedades. Multar y expropiar todas las viviendas en manos de grandes propietarios que hayan permanecido vacíos durante 2 años, para hacer vivienda pública de alquiler.

• Derogar las reformas laborales que han promovido la inestabilidad y el aumento de los trabajos precarios, mal remunerados, sin derechos laborales y con recortes de los derechos sociales.

• Un turismo respetuoso con la convivencia vecinal.

• Un espacio público para disfrutar de la ciudad y convivir, no para hacer negocio.

• Detener la destrucción del comercio de proximidad.

• Detener la destrucción del medio ambiente por la contaminación que generan los vehículos privados y los cruceros del puerto y promover el transporte público eficiente y no contaminante, y los medios alternativos como la bicicleta.

• Políticas activas y decididas de igualdad de género.

• Derogar la ley mordaza que reprime a las que luchan por los derechos políticos, sociales y laborales.

QUE SE SEPA! CIUDADANOS Y PP SON RESPONSABLES DE LOS DESAHUCIOS

Cada 8 minutos, hay un desahucio. El problema del acceso a la vivienda nos afecta a todas. Hablamos de tus padres, que apenas pueden llegar a fin de mes por la hipoteca. De tus hijas, que no pueden emanciparse porque los alquileres se encuentran desorbitados. De tus vecinas, que se tienen que mudar de barrio para poder pagar un alquiler. De tus amigas, que sufren una orden de desahucio mientras la Administración Pública no les garantiza ninguna alternativa.

Cuando hablamos del Derecho a la Vivienda, hablamos de nuestros hogares, de nuestro futuro, de nuestros derechos más básicos.

La PAH ha llevado al Congreso la Ley Vivienda PAH, una iniciativa de ley que de aprobarse acabaría con los desahucios, la pobreza energética y regularía los precios del alquiler. Esta ley ha recibido el apoyo de 100 Ayuntamientos. Es considerada un referente internacional por el Parlamento Europeo y la ONU. Jamás en la historia de la democracia una iniciativa de ley había recibido tantos apoyos sociales e institucionales. Tantos apoyos, son reflejo de la necesidad de que exista esta ley, que salvaría a miles de vidas en juego.

Sin embargo, el PP y Ciudadanos decidieron interponer un veto a la Ley Vivienda PAH en la Mesa del Congreso: un órgano institucional en el que se decide si se las iniciativas de ley entran a debatirse en el Congreso. Un órgano donde PP y Ciudadanos tienen mayoría, y se dedican a votar en contra de leyes que recorten los privilegios de la banca, las suministradoras y las grandes multinacionales. En lo que llevan de legislatura, han vetado hasta 70 iniciativas de ley, incluyendo una subida de las pensiones.

PP y Ciudadanos utilizan sus cargos en las instituciones para mantener los privilegios de los bancos, a costa de vender nuestros derechos, e impedir que leyes escritas por las familias afectadas se debatan democráticamente. PP y Ciudadanos han impuesto la dictadura en el Congreso, amordazando a la ciudadanía, impidiendo que se hablen de sus reivindicaciones. Incluso el Tribunal Constitucional, recientemente ha sentenciado que PP y Ciudadanos han realizado un uso injustificado y abusivo de los vetos.

Nosotras lo tenemos claro. PP y Ciudadanos jamás pedirán cuentas a la banca y a las suministradoras por todas sus estafas, como la crisis económica. Porque PP y Ciudadanos nunca piden cuentas a los poderosos, sólo lo hacen a las familias de a pie, de las que creen que pueden abusar. Pero nosotras, las familias, se lo impediremos. No vamos a quedarnos de brazos cruzados.

Vamos a continuar parando desahucios, evitando cortes de suministros y consiguiendo realojos para las familias vulnerables.

Más aún, seguiremos luchando por la Ley Vivienda PAH. Tenemos la oportunidad de presentar un recurso, forzando de nuevo a que nuestra ley sea valorada por la Mesa del Congreso. Esperaremos el momento adecuado, pero tenemos claro que volveremos a las calles para exigir que nuestras reivindicaciones se conviertan en una ley de justicia que nos proteja a todas. PP y Ciudadanos creen que pueden abusar de nuestros derechos, pero les demostraremos que la ciudadanía nunca se da por vencida.

Comunicado do 1º MAIO : Unidade para botar a quen afundiu á maioria social nunha profunda desigualdade

Comunicado 1º MAIO dos MMSS

O 27,9 % da poboación residente en España está en Risco de Pobreza /ou en Exclusión Social.

Os indicadores e o Goberno do PP decretaron xa o fin da crise e, con todo, a pobreza e exclusión seguen sen recuperarse de maneira tanxible. A taxa de pobreza das persoas traballadoras incrementouse drásticamente , iso non pode interpretarse máis que cunha frase : “non calquera traballo protexe da pobreza”.

Alugar piso cando o teu orzamento é limitado pode converterse nunha odisea “É moi difícil chegar a fin de mes gañando 800 euros. É significativo que :”o 68% dos mozos españois cre que terá que “traballar no que sexa

A precariedade non é unha casualidade é toda unha estratexia que impón o medo e a resignación como unica saída

Os MMSS

Os MMSS perdimos presencia e capacidade mobilizadora ,mais alá dos picos lóxicos da súa actividade Estamos ante un ciclo de regresión da mobilización social .Vivimos o espellismo de pensar que “A esquerda tomou a substitución dos movementos sociais. “. Mais esta nin tomou o relevo , nin alcanzamos os ceos

É hora de facer un exercicio de reflexión e segundo deixar de contentarse con o “Eu” e pensar mais en “Nós” .É necesario retomar a acción colectiva . O que si temos claro é que é bo incorporar certa xenerosidade, porque cando reina as rifas polo «quítache ti que me poño eu» , a primeira vítima é a intelixencia colectiva

E necesaria a Unidade para botar a quen afundiu á mayoria social nunha profunda desigualdade

A Saida da Crise e a Vivenda

Temos que evitar que consolídese que un elevado grupo de cidadáns queden permanentemente na cuneta. A sociedade está a empezar a chamar emprego a calquera cousa, aínda que sexa precario, inestable e mal pago .

 Estamos na Época de Trump ,se con Reagan ou Teacher comenzo a convicción das Elites de que xa non tenian que seguir co Pacto que sustentaba o Estado do Benestar Na época de Trump consolídase a derrota ,o final da socialdemocracia,do pacto social polo cal o Estado prové servizos e dereitos sociais á totalidade dos habitantes dun país.

Ante a perda das vellas certezas, caben dúas actitudes: ou ben apelar ao rearmamento nas conviccións “auténticas” ou poñernos a escóitaa de novas situacións e problemas para os que, quizais, aínda non teñamos un discurso, unha teoría que consideremos certa e definitiva. Esixir aos traballadores actuais o tipo de mobilización que era propia do capitalismo industrial corre o risco de clamar hoxe nun deserto autorreferencial

Pola unidade ,Os MMSS debemos dar exemplo

Estamos ás portas de que a unha xeración enteira esquézaselle que é ter dereitos no traballo e considerará normal dicir si a todo, porque senón vén outro . A xeracións novas non sabrán que existiu un Estado do Benestar É dicir non saberán que é ter políticas económicas de repartición e de distribución da riqueza

Aproveitaron a crise para recortar dereitos. Estas políticas de recortes causaron sufrimento, pobreza, fame e mesmo mortes e todo para que a banca e os poderes económicos sigan tendo grandes beneficios á conta das nosas vidas.

Ademais roubáronnos liberdade expresión, asistimos a situacións preocupantes neste sentido

Para a maioría social esta crise-estafa está a significar un xigantesco drama humano. Mentras que para unha insignificante minoría supón un gran negocio.

Lexislouse a favor da Vivenda en propiedade , fronte á vivenda entendida como un dereito . Sen unha política de vivenda entendida como un dereito fundamental e estable no tempo , será moi difícil conseguir o óptimo de equidade dunha vivenda digna para todo o mundo

Este 1º de Maio ven connosco ,cos MMSS ,ali estaremos, esperámosvos

A.T

Unha Marcha Solidaria :1º de MAIO

A realidade deixou un panorama con luces e sombras: de avances relevantes e aspiracións incumpridas. Particularmente, produciuse certa frustración dalgúns sectores sociais ante o relativo fracaso das mellores expectativas de poder ter un papel determinante nun Goberno de progreso,

Vivimos unha época de grave retroceso das mobilizacións, A mobilización das Mulleres e dos Pensionistas non sabemos nin a súa profundidade e canto se manterá no tempo

Vivimos unha época onde os dereitos sociais apenas existen como marco colectivo, rompeuse o acordo social que mantiña en Estado do Benestar Unha maioría social organizarase ao redor de ferramentas que lle sexan útiles para enfrontarse aos ataques que sofren. E para conseguir isto, desde o meu punto de vista, os MS e a IP, ou polo menos unha parte significativa deles, están condenados a entenderse, así como a avanzar en dúas frontes básicas: utilidade e lexitimidade.

Pero esa tendencia subxectiva corre o risco de converterse en pasividade ou, o que é peor, desconcerto e pugna interna por eludir ensinos e responsabilidades. O grave sería non adecuarse á nova realidade co redeseño da estratexia de cambio. Así, é conveniente profundar nas características da situación actual e as leccións da última experiencia para conseguir o máximo de unidade no diagnóstico e, sobre todo, conformar unha nova orientación e dinámica política. Trátase dun debate amplo, sereno, unitario e construtivo para adecuar, xunto co resto de tecido asociativo, movementos sociais e xente progresista, o proxecto colectivo de cambio.

Sen os MMSS ,Sen #As5 DeLaPAH o cambio non será

O Primeiro de Maio ven con NOS :Deamos exemplo a unidade é necesaria

Fondos Buitre y el Negocio de la Vivienda

27/4/2018 El Ayuntamiento gobernado por Ana Botella vendió 1.860 viviendas sociales a fondos buitre y esta operación ha sido muy rentable para estos últimos. El valor de estas viviendas ha aumentado un 227%, según los cálculos del propio fondo buitre que las compró. Además, los alquileres que cobra a los inquilinos ese fondo han subido […]

a través de Los fondos buitre hacen su negocio con la vivienda pública — Despuesdelasmusas’s Blog

1º de Maio :Os MMSS

Como todos os anos convocamos a todas as persoas que desexen a unidade na loita contra a precariedade laboral e os salarios de miseria .Contra a perdida de dereitos e a destrucion do Estado do Benestar

O dereito á vivenda é xa unha ilusion Se eres dos que queres a unidade ven connosco

Os MMSS.

En España, o 13,2% dos traballadores atópanse en risco de pobreza e exclusión social

No añou 2016, un total de 12.989.405 persoas, que supoñen o 27,9 % da poboación residente en España está en Risco de Pobreza e/ou Exclusión Social os indicadores e o Goberno do PP decretaron xa o fin da crise e, con todo, a pobreza e exclusión seguen sen recuperarse de maneira tanxible. A taxa de pobreza das persoas traballadoras incrementouse drásticamente (polo menos en 2,4 puntos porcentuais), iso non pode interpretarse máis que cunha frase que xa se utilizou en informes anteriores: “non calquera traballo protexe da pobreza”.

Alugar piso cando o teu orzamento é limitado pode converterse nunha odisea “É moi difícil chegar a fin de mes gañando 800 euros. O 68% dos mozos españois cre que terá que “traballar no que sexa”

A precariedade non é unha casualidade é toda unha estratexia que impón o medo e a resignación como unica saída

Os MMSS

Os MMSS pedimos a altura de miras necesaria e esiximos a Unidade para botar a quen afundiu á mayoria social nunha profunda desigualdade .Os MMSS perderon fol ,son diversas as causas ,mais alá dos picos lóxicos da súa actividade Estamos ante un ciclo de regresión da mobilización social .Vivimos o espellismo de pensar que “A esquerda tomou a substitución dos movementos sociais. “. Mais esta nin tomou o relevo , nin alcanzamos os ceos

É hora de facer un exercicio de reflexión e segundo deixar de contentarse con o “Eu” e pensar mais en “Nós” .É necesario retomar a acción colectiva . O que si temos claro é que é bo incorporar certa xenerosidade, porque cando reina as rifas polo «quítache ti que me poño eu» , a primeira vítima é a intelixencia colectiva

A esta tarefa de promover os acordos debemos dedicar os nosos esforzos A posición debe ser ,fortalecer o que nos une e posicionarnos lonxe das ideas ultra pretenciosas e uniformadoras.

A Saida da Crise e a Vivenda

Temos que evitar que consolídese que un elevado grupo de cidadáns queden permanentemente na cuneta. A sociedade está a empezar a chamar emprego a calquera cousa, aínda que sexa precario, inestable e mal pago . Estamos ás portas de que a unha xeración enteira esquézaselle que é ter dereitos no traballo e considerará normal dicir si a todo, porque senón vén outro . A xeracións novas non sabrán que existiu un Estado do Benestar É dicir non saberán que é ter políticas económicas de repartición e de distribución da riqueza

Aproveitaron a crise para recortar dereitos. Estas políticas de recortes causaron sufrimento, pobreza, fame e mesmo mortes e todo para que a banca e os poderes económicos sigan tendo grandes beneficios á conta das nosas vidas.

Ademais roubáronnos liberdade expresión, asistimos a situacións preocupantes neste sentido

Para a maioría social esta crise-estafa está a significar un xigantesco drama humano. Mentras que para unha insignificante minoría supón un gran negocio.

Lexislouse a favor da propiedade fronte á vivenda entendida como un dereito . Sen unha política de vivenda entendida como un dereito fundamental e estable no tempo , será moi difícil conseguir o óptimo de equidade dunha vivenda digna para todo o mundo

Este 1º de Maio ven connosco ,cos MMSS ,ali estaremos, esperámosvos

As 12 am Na Plza San Fernando (No Bar Leon ) Marcha Solidaria ate   os 4B Vigo

PILI ATA SEMPRE COMPAHÑEIRA

Pili e Arturo chegaron á PAH xa hai anos ,como todas iniciaron a súa relación coa PAH como afectados ,a débeda co BANCO lles atenazaba, pero aquel sentimento durou pouco,enseguida comprenderon que sen loita a súa causa estaba perdida Ao pouco xa eran uns destacados membros da PAH ,os que a xente recoñece “eses son da PAH “ non faltaban a nada .Todo un exemplo.

Hai uns anos atrapouche unha maldita enfermidade .Nunca te queixabas ,ao contrario había que pararche. Asombrosa a Forza e a enteireza ao afrontar a enfermidade

Pili demostráchesnos a nós e todos aos que axudaches que a felicidade e as alegrias atópanse no esforzo por lograr as «costas da terra do #SiSePode»

O compañeirismo e a viaxe con quen como o teu, animados pola mesma vontade e o mesmo soño, déixanse a pel para derrotar a quen decían que eran e son moi poderosos e que non se pode ,vaia que se pode. Pois claro que #SiSePode

O teu é a mostra que neste lado dos perdedores da crise,que nos non creamos está o mellor deste desdichado mundo

Pili ,non che esquecemos .ComPAHñeira

El PP saca un plan de vivienda que vuelve a dejarnos en la cola de Europa

El nuevo Plan de Vivienda del PP, un nuevo despropósito para seguir beneficiando a los grandes propietarios y especuladores, sobre todo en materia de alquiler.

El Consejo de Ministros, del viernes día 9 de marzo, ha aprobado el Plan de Vivienda, no sabemos si para fabricarse una coartada para vetar la proposición de Ley de Vivienda de la PAH, o si sólo porque tienen amigos que necesitan recibir pronto ayudas. Es muy elocuente que, cuando hemos interpelado al Gobierno Central sobre los problemas de vivienda, siempre se ha despachado con un eso es competencia de las CCAA, luego ha recurrido todas y cada una de las leyes autonómicas, y ahora aprueba un plan, que tienen que desarrollar las autonomías, pero que le viene ya marcado en sus contenidos y cuantías, limitando totalmente la capacidad de éstas para utilizarlo según sus criterios y necesidades, y, por otra parte, nadie entendería que el Gobierno vetara el proyecto de ley de Vivienda de la PAH por afectar a los presupuestos, tras haber aprobado este Plan, que supone un gasto de 1.443 millones de euros.

España, es por encima de Chipre y Malta, el tercer país de la UE que menos invierte en vivienda: el 0,03% del PIB, frente al 1,41% del Reino Unido, el 0,83% de Francia, o el 0,59 de Alemania según datos de la OCDE.

El Plan del PP va destinado a subvencionar la construcción de nuevas viviendas destinadas al alquiler, cuando en España, y según el INE hay más de 3 millones de casas cerradas.Además, también va a destinar una parte importante a la rehabilitación de viviendas y otra a las ayudas al alquiler. Según todos los expertos que se han pronunciado, este plan, lejos, no ya de solucionar, sino simplemente de aliviar el problema, va empeorar mucho las cosas especialmente, en los precios del alquiler, actualmente en fase de burbuja, ya que va a incrementar la demanda, sin tocar la oferta, por lo que los precios se dispararán aún más. Esta subida, afectará sin lugar a dudas, a los precios de alquileres sociales comprometidos con familias desahuciadas que, si reciben ayudas, irán a parar a las cuentas de resultados de los bancos que las desahuciaron.

Para la PAH, este plan supone nuevamente, una importante transferencia de 1.443 millones de euros públicos a los bolsillos privados de constructores y grandes tenedores de vivienda para alquiler, sin que se cree el imprescindible Parque Público de Vivienda para alquiler, ya que los propietarios de las casas seguirán siendo los mismos, por tanto, al acabar el plan, habremos gastado todo ese dinero, no habremos solucionado nada, y unos pocos serán mucho más ricos. Además, cuando las ayudas al alquiler, que son por un máximo de 3 años caduquen, y los precios se hayan inflamado aún más, las familias no podrán hacer frente a las renovaciones, y sus propietarios y la LAU les pondrán de nuevo en la calle.

Pese a que en España cada año fallecen en torno a 7.000 personas por causa de la pobreza energética, el Plan del PP no incluye nada al respecto.

Frente a ese plan, la Ley de Vivienda de la PAH propone:

  • Dación en pago retroactiva, para cancelar las deudas impagables de aquellas familias que perdieron sus casas, víctimas de unos procedimientos, que además de anacrónicos, injustos e inmorales, eran ilegales.
  • Moratoria para todos los desalojos forzosos sin alternativa habitacional.
  • Alquiler asequible, mediante el establecimiento de índices de referencia de precios, como existen en Alemania, Reino Unido, Francia, Austria… etc.
  • Creación de un parque público de vivienda que sirva para garantizar el acceso a la misma. En la actualidad hay 3,5 millones de casas vacías en España que deberían ir
  • Garantía de acceso a los suministros básicos, estableciendo un mínimo de garantía e implicando en su coste a las suministradoras.

Se trata en fin, de una ley de la que la actual Relatora de Vivienda de la ONU, señora Leilani Farha, ha dicho en un artículo periodístico: El valor central de #LeyViviendaPAH es que ha sido redactado por las mismas personas afectadas por desahucios y ejecuciones hipotecarias, proponiendo soluciones a las causas sistémicas que produjeron esta situación. El proyecto, entre otras cosas, propone medidas concretas para evitar desahucios, la creación de otra burbuja inmobiliaria, la invasión de fondos buitres, y la mercantilización y turistificación de la vivienda. La #LeyViviendaPAH nos presenta una oportunidad para debatir un cambio paradigmático que entienda a la vivienda como un derecho humano del que todas debiéramos de gozar. Es también un precedente de buenas prácticas que sirva para inspirar al mundo. ¡Aprovechemos esta oportunidad y apoyemos el debate!

Si el pasado verano el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas dictaminó que España había vulnerado el Derecho Fundamental a la vivienda, al haber desahuciado, por impago de alquiler a una familia, sin alternativa habitacional, el pasado jueves, día 8, este mismo Comité volvió a pedir a España que paralizase otro desahucio (o que le facilite alternativa habitacional) a una familia que ocupa una casa del BBVA, reiterando nuevamente, que la vivienda es un Derecho Fundamental.

El proyecto de Ley de Vivienda de la PAH se haya actualmente finalizando el plazo de posible veto por parte del Gobierno del Partido Popular, plazo que concluye el próximo día 16. Aunque muchos alcaldes, concejales y diputados autonómicos del PP han apoyado y aprobado resoluciones en favor de nuestra ley, desde el Gobierno no hemos obtenido respuesta alguna a las muchas peticiones de reunión con el ministro De La Serna. Aunque el Gobierno, aun sin presupuestos que lo avalen, acaba de aprobar su Plan de Vivienda por 1.443 millones/€, pensamos que podría plantear el veto a la ley alegando que tiene repercusión presupuestaria. No obstante, la decisión final no está en su mano, ya que todos los miembros de la Mesa del Congreso han hecho público su apoyo a la toma en consideración de la ley, por lo que, si Ciudadanos quiere, el PP no podrá haber tal veto. Estaremos atentas a Rivera y a los suyos.

http://afectadosporlahipoteca.com/

PAHVigoTui_BM .Ti formas parte

Por eso su color es el verde, el color de la ESPERANZA.

No queremos mas desahucios, no queremos ver mas familias en la calle.

No podemos entender que el Concello de Vigo, el menos endeudado de el país, como repite  el Alcalde ,cada vez que tiene ocasión.

El concello de Vigo, que termina cada ejercicio con fondos de sobra y prometió presionar para ayudar a las familias de esta ciudad que tanto dice querer,y nos prometio un Vigo “libre de Desahucios “. Pero la realidad es bien distinta , lo sabemos bien en la PAH y ahora como hizo en otras ocasiones , hoy es a Maria y a sus dos niñas en la calle y dicen que no pueden hacer nada.

El Concello y la Xunta se culpan mutuamente pero ambos miran hacia otro lado mientras unos ciudadanos de su “querido Vigo” se quedan sin un techo donde vivir.

Queremos que esta concentración de hoy, que esta denuncia no sea solo un acto al que todos venimos y del que cuando termine nos vamos y olvidemos a esta familia que nos necesita.No es posible que en un país con miles de viviendas vacías existan problemas de personas sin hogar ,¡ Ni un desalojo mas.¡

Ya está bien de tanta hipocresía política. Un desahucio, sea consecuencia de una ejecución hipotecaria o de impagos por arrendamiento de Alquiler , supone que una familia, en la mayoría de los casos sin recursos, se quede literalmente en la calle sin que las diferentes administraciones públicas adopten las medidas necesarias y urgentes para evitarlo y proceder a su realojo con un Alquiler Social digno y que suponga un solución habitacional duradera

Os pedimos que todos todos y todas os preocupéis de lo que pase con esta familia y que todos juntos luchemos por solucionar su situación y pora que esto no se repita, porque la unión hace la fuerza y esta fuerza es la fuerza del pueblo unido.

Si se puede

Nin Xente sen casa Nin Casas sin xente

Parque Publico da Vivenda : 

* Vivenda Social

* Alquler Social non superior al 25% de los ingresos de la unidad familiar.

Polo Dereito a vivenda Xuntos podemos

LA LEY DE ALQUILERES DE PODEMOS DEBE RECOGER LAS PROPUESTAS DE LA LEY VIVIENDA PAH

El pasado 5 de abril, el grupo de Podemos registró una Propuesta de Ley encaminada a regular el mercado del alquiler. Esta Propuesta de Ley contiene avances que valoramos en positivo, ya que tienden a ampliar los derechos de las inquilinas. Sin embargo, estos mismos avances requieren ser más amplios para responder adecuadamente a la emergencia habitacional actual.

Sobre la duración contractual, es positivo que se plantee ampliar la duración de los 3 años actuales a 5 años, con prórroga por otros 5. E incluso la creación de un contrato de régimen protegido de 10 años prorrogables por otros 10. Sin embargo, para garantizar que las familias puedan plantearse proyectos largos de vida, es necesario añadir que existan contratos ordinarios de alquiler que sean directamente de 10 años, prorrogables por otros 10 en casos de alquileres formalizados con grandes tenedores como pueden ser bancos y grandes inmobiliarias.

Además, es necesario incluir la legislación de alquileres indefinidos para personas de la tercera edad, personas con discapacidades, víctimas de violencia de género y colectivos vulnerables. Una fórmula que de hecho ya existe en la Ley Valenciana por la Función Social de la Vivienda, que fue resultado de un proceso de negociación entre las PAHs Valencianas y los grupos parlamentarios. Es necesario recordar a este respecto, que en países como Alemania, Austria y Suecia los alquileres indefinidos son una realidad accesible para la ciudadanía, porque ante todo hablamos de un derecho tan básico como es la educación y la sanidad.

Respecto al precio, es positivo que se plantee la creación de un índice de referencia de precios del alquiler, que marque precios adecuados según las características de las viviendas y la renta familiar. Sin embargo, en la propuesta de Podemos este índice sólo podría aplicarse en ciertas áreas urbanas establecidas temporalmente desde las Comunidades Autónomas, exceptuando las grandes ciudades de Madrid y Barcelona. A este respecto, recordamos que la emergencia habitacional del alquiler no sólo se sufre en las grandes ciudades.

Los desahucios por alquiler son un fenómeno que existe en Valencia, en Sevilla, en Cartagena, Murcia… y en el conjunto del país. De hecho, son los desahucios que estadísticamente más están aumentando. Es por tanto necesario dotar a todos los Ayuntamientos de la capacidad de generar estos índices, que como en Alemania puedan ser permanentes, para no sólo evitar la burbuja de los precios del alquiler que atravesamos actualmente sino para sentar las bases de un modelo donde el Derecho a la Vivienda sea real.

Por último, valoramos que Podemos plantee legislar el tanteo y retracto: un mecanismo que permitiría a las Administraciones y las inquilinas tener preferencia de compra de las viviendas en caso de que el propietario pacte una venta. Esta medida sin duda supone un freno a los Fondos Buitre y las Socimis que actualmente acuden a las ciudades para comprar bloques enteros de vivienda, tras lo cual expulsan a las vecinas subiendo los precios y practicando el acoso inmobiliario. Sin embargo, es necesario llegar mucho más lejos, planteando la creación de un parque público de alquiler.

Desde la PAH proponemos que se genere ese parque público forzando a la banca, a los fondos buitre y de titulización a ceder las viviendas que mantengan injustificadamente vacías. Ya que muchos de estos grandes actores mantienen las viviendas vacías únicamente para generar escasez de oferta y poder mantener los precios elevados, especulando así con un derecho tan básico como es la vivienda. Estas cesiones obligatorias se realizarían a la Administración Municipal durante períodos de diez años, donde se podría realojar a las familias vulnerables mediante alquileres sociales.

En esta misma línea, es necesario conseguir la cesión del 100% de las viviendas de la SAREB, un instrumento creado únicamente para especular con viviendas de las que se han desahuciado familias. Además de legislar la imposibilidad de que se realicen ventas de vivienda pública, como ocurrió con la venta de Ana Botella de 1.860 viviendas públicas de Madrid al fondo buitre Blackstone.

A este respecto, instamos al grupo de Podemos de que incluya todas estas demandas en su propuesta de ley en caso de que entre a trámite y se abra un proceso de enmiendas que posibilite su modificación. Y más importante aún,recordamos que todas estas demandas están recogidas en la Ley de Vivienda de la PAH, un texto que no sólo frenaría la burbuja del alquiler, sino que acabaría con los desahucios hipotecarios y la pobreza energética; y es que es la voz de las afectadas la que escribe esta propuesta de Ley, la que conoce y sufre la situación real y, por tanto, cuáles son las soluciones necesarias.

A pesar de que la Ley Vivienda PAH fue vetada por el PP y Ciudadanos de manera injustificada, imposibilitando su debate democrático, existe la posibilidad de presentar un recurso que fuerce a la Mesa del Congreso a considerar por segunda vez la tramitación de esta ley tan necesaria. Hasta que llegue ese momento, nosotras seguiremos reivindicando nuestras demandas, ya que las hacemos reales cada día parando desahucios, realojando familias en pisos vacíos de la banca mediante la campaña de la Obra Social PAH y paralizando cortes de suministros.

Estamos firmemente convencidas que en estos meses hemos sido capaces de trasladar el debate de la vivienda a la calle, volviendo a incidir en la agenda política. Sin embargo, los partidos políticos han vuelto a desoír las demandas ciudadanas interponiendo sus proposiciones de ley que son a todas luces insuficientes para resolver el problema de cientos de familias en este país. Estamos seguras de que finalmente primará el sentido común, sumándose a nuestras demandas que dan respuesta a los problemas cotidianos y pretenden ser una herramienta para lograr que el artículo 47 se cumpla con todas las garantías en el estado español. 

¡Sí Se Puede!

Publicado en #leyViviendaPAH

¿Por qué se invisibiliza la pobreza?

Por qué se invisibiliza la pobreza? ( Blog Palabras de Luz )

Los medios invisibilizan una cifra de muertes muy semejante a la de mujeres muertas por la violencia machista, se centran en casos y no en el problema en general, y no muestran apenas el rostro de estas personas. No existe ninguna investigación oficial sobre los vagabundos .
No nos damos cuenta de lo que significa vivir en la calle. La gente no está en la calle porque quiere sino porque ha visto su vida sometida a fuerzas que la han llevado a donde no quería estar. Personas sin hogar, de rostro anónimo, indigente o sin techo.
La calle es mala, entre otras cosas, porque la calle mata. En la calle no se puede vivir una vida que se pueda calificar de humana.
Lo primero que nos encontramos cuando nos disponemos a estudiar el fenómeno del “sin hogarismo” es que no tenemos datos,solo contamos con indicios apenas burdos. Estas son algunas de las carencias más frecuentes que presentan las noticias sobre personas sin hogar que la prensa publica. Estas son al menos las conclusiones de un estudio sobre “Las personas sin hogar” en la prensa escrita. El informe analiza 438 noticias publicadas en 2006 tanto en medios digitales como en medios impresos.
De todas ellas, el 31% reflejan actos violentos y el 31% de los agresores a los que se refieren estas informaciones son jóvenes.
Las noticias refieren 68 muertes de personas sin hogar a lo largo del año, éstas son sólo las muertes que se contabilizan en prensa, puede haber bastantes más. Parecen ser muertes invisibles para el resto de la sociedad.
Las agresiones raramente se denuncian (17%), o bien permanecen en la clandestinidad (35%) y son conocidas posteriormente, o bien salen a la luz pública gracias a la colaboración ciudadana (45%).
Estas cifras son muy semejantes a la cifra de mujeres muertas por la violencia machista y sin embargo se le da una cobertura informativa infinitamente menor. Además, las pocas que se cuentan, se invisibilizan dando más espacio a la información sobre los agresores que sobre las víctimas o calificándolas de muertes por “causas naturales”. El hecho de morir en un contenedor o en un banco de frío es también otro tipo de violencia: violencia estructural.
El espacio físico que les asignamos a los excluidos dice mucho. No los queremos cerca sino en el patio trasero, alejados del centro urbano. Todo esto va en la línea de invisibilizar la pobreza. Para invisibilizar existen muchos mecanismos: vacío estadístico, no investigar, trasladar los centros lejos del centro de las ciudades, instalar mobiliario urbano albergues para mendigos, etc.
Otro aspecto preocupante es el siguiente: La prensa realiza un tratamiento demasiado individualizado del problema, centrándose en casos puntuales y sin lanzar una reflexión o una denuncia sobre el sistema en general. Aunque el colectivo de personas sin hogar está reflejando perfiles cada vez más diversos, como el de jóvenes, mujeres e inmigrantes, el retrato que reflejan los medios es el estereotipado: varón de mediana edad con problemas asociados a las drogas y la salud mental. No existe un discurso político y cultural alternativo. Las movilizaciones de la sociedad en apoyo a estos grupos marginados son acciones puntuales, pero no se observa un activismo por los derechos de las personas sin hogar. Tradicionalmente ante el pobre más excluido la sociedad ha oscilado entre dos tipos de actuación: la de acogida e inserción y la de reclusión y represión. Apenas se publican reflexiones sobre estos grupos sociales discriminados.Es totalmente necesario la creación de asociaciones o bien ONG sobre la violencia hacia las personas sin hogar que tenga como objetivos lograr una cobertura informativa más respetuosa que refleje la realidad de este colectivo tan marginado y ayudar a su reinserción en la sociedad.

Maika Etxarri

Espacio de Palabras de Luz

18671472_1188040407973666_6557192240428665807_o.jpg

¿Por qué se invisibiliza la pobreza?

Los medios invisibilizan una cifra de muertes muy semejante a la de mujeres muertas por la violencia machista, se centran en casos y no en el problema en general, y no muestran apenas el rostro de estas personas. No existe ninguna investigación oficial sobre los vagabundos .
No nos damos cuenta de lo que significa vivir en la calle. La gente no está en la calle porque quiere sino porque ha visto su vida sometida a fuerzas que la han llevado a donde no quería estar. Personas sin hogar, de rostro anónimo, indigente o sin techo.
La calle es mala, entre otras cosas, porque la calle mata. En la calle no se puede vivir una vida que se pueda calificar de humana.
Lo primero que nos encontramos cuando nos disponemos a estudiar el fenómeno del “sin hogarismo” es que no tenemos datos,solo contamos con…

Ver la entrada original 475 palabras más

7 de abril, Día Mundial da Saúde

Concirne este chamamento a gobernos, políticas, administracións, traballadores da saúde, sociedade civil organizada e medios de comunicación. Todos son destinatarios da chamada da OMS, se ben a propia Organización Mundial da Saúde escribe textualmente na súa web: A experiencia demostrounos, unha e outra vez, que a cobertura sanitaria universal acádase cando existe unha firme determinación política. Con isto ademais parece emitir xa un diagnóstico claro do que dende todas as Mareas Brancas se vén denunciando e contra o que se vén traballando como Mareas Brancas. No noso compromiso está a nosa determinación persoal e sobre todo colectiva, a xustiza e a razón do noso obxectivo pola saúde a sanidade públicas, que confirman a nosa entrega á loita e á necesaria suma de loitas.

Como vimos facendo ata hoxe, imos traballar os outros 364 días do ano, ano tras ano, polo logro dunha aspiración irrenunciable á saúde e á dignidade coa imprescindible sanidade pública, partindo tamén da súa tarefa de garantir a prevención.

LOITAR É SAÚDE PORQUE SAÚDE É LOITAR

GOBERNE QUEN GOBERNE, OS DEREITOS SE DEFENDEN

COORD. ESTATAL MAREAS BLANCAS

Coordinadora Antiprivatización da Sanidade Pública - A Coruña

photo_2018-04-07_09-39-07Sumámonos ao Día Mundial da Saúde, que no seu lema deste ano apunta correctamente que “Saúde é todo”, con intención de lembrar non só ao sistema sanitario, senón a unha multitude de factores que os rodean, que se coñecen como determinantes da saúde e que está demostrado que teñen incidencia directa na saúde das persoas, como educación, emprego, soldo, xénero, vivenda, calidade do aire e da auga, etc. En recoñecemento disto e en apoio a todas as mobilizacións que terán lugar en máis de 40 países, a Coordinadora Antiprivatización de Sanidade de A Coruña súmase ao manifesto da Marea Branca estatal, pero antes queremos lembrar tamén as últimas cousas que aconteceron en Galicia dende primeiros de ano:

-Aprobáronse as novas instrucións para a aplicación dos tempos de espera, que din así: “Si el paciente no manifiesta su decision en el plazo de siete días o rechaza el centro alternativo ofertado…

Ver la entrada original 744 palabras más

A Crise da Vivenda

Dereito á Vivenda e Vulneración dos Dereitos humanos :A Crise non terminou

Desde o comezo da crise económica en 2008, decenas de miles de persoas que non podían manterse ao día no pago do aluguer da súa vivenda foron desafiuzadas.

Tras o desafiuzamento, moitas persoas non poden eludir a trampa da vivenda insegura porque as autoridades públicas non proporcionan as alternativas de aloxamento necesarias. As autoridades non están a adoptar as medidas necesarias para evitar que as persoas afectadas polos desafiuzamentos queden sen fogar, nin están a destinar os recursos necesarios á protección e realización do dereito á vivenda das persoas que o necesitan.

Tanto a discriminación directa como a indirecta son contrarias ao dereito internacional dos dereitos humans. A lexislación e as políticas públicas deben ter por obxecto poñer fin ás prácticas discriminatorias e resolver as desigualdades. Cando as persoas afectadas por un desaloxo non dispoñen de recursos, o Estado debe adoptar todas as medidas necesarias, ata o máximo dos recursos dispoñibles, para proporcionarlles unha vivenda alternativa adecuada.

Encarecemento da compra e o aluguer

A morosidade nos pagos de hipotecas e alugueres que habitualmente está na orixe dos desafiuzamentos ten que ver coa confluencia de dous procesos: o encarecemento da vivenda e a precarización do emprego, nun contexto de crecente desigualdade social e endebedamento dos sectores empobrecidos.

Entre 2001 e 2007 o prezo de venda do m2 de vivenda libre en España creceu un 76% en euros constantes, o que supuxo un enriquecemento masivo das empresas da construción –con beneficios colaterais para as institucións financeiras e os concellos- á conta de endebedar aos compradores, a maioría familias traballadoras cuxo salario medio creceu nese tempo dez veces menos (7,4%). Entre 2007 e 2014, a raíz da picada da burbulla inmobiliaria, o prezo da vivenda baixou un 37% mentres os salarios perderon un 10% de poder adquisitivo.

En canto ao mercado do aluguer o custo medio dos Alugueres non parou de crecer Tendo en conta que salario medio subiu só o 3% ata 2016, isto significa que alugar unha casa volveuse moito máis difícil para as persoas con salarios medios e baixos.

A burbulla especulativa do aluguer expulsa a xente que sofre precariedade laboral . O prezo medio a subido ao redor do 30% do valor do piso).por metro cadrado en 8,9 euros O que supón para un piso de 85 m2 756 ,6€ En Vigo estamos sobre os 550-600 € -Se queres outro prezo hai que saír do mercado digamos oficial ou regulado .Moitísimas persoas buscas piso para aluguer en anuncios e notas nos mais variados lugares ,iso lévanos a poder alugar vivendas con humidades, mal condicionadas ou simplemente infravivenda Todo este mercado non está vixiado ,nin se perseguen a multitude de atropelos que se producen cando a necesidade dunha vivenda obrígache a asinar calquera cousa á que chaman vivenda

Mais desposuídos ,máis endebedados

Sen dúbida o factor máis influente na pobreza dos fogares, e por tanto no risco de desafiuzamento, é o paro e o emprego precario dos seus membros en idade activa. Por iso é polo que exista unha estreita correlación entre a evolución da taxa de morosidade dos créditos hipotecarios para a adquisición de vivenda e a taxa de paro

Pero nos últimos anos vimos como esta relación tambien é moi estreita entre traballo precario e desafiuzamentos e morosidade O que parece indicar que unha parte do emprego creado é tan precario que non resolve os problemas de liquidez dos fogares .

No seu informe O dereito á vivenda e o impacto sobre as mulleres en España da ONU di :“As mulleres poden sufrir a perda non só das súas vivendas, senón tamén dos seus medios de vida, das súas relacións e dos sistemas de apoio, así como a ruptura dos contactos coa súa contorna social máis inmediato, traumatismos psicolóxicos e físicos e mesmo unha maior morbilidad e mortalidade”.

Paralelismo entre as taxas de desemprego e de morosidade para pagar o crédito hipotecario en España (2001-2017)

Por tanto o trazo máis destacado da economía española nas últimas décadas antes, e despois do ciclo de crise- sexa unha persistente e crecente desigualdade na repartición da riqueza e de como se repartiu o custo da crise económica : Os ricos fixéronse mais ricos e os fogares mais pobres perderon poder adquisitivo O  principal compoñente da débeda dos fogares pobres é a vivenda

Entregar as chaves ,Entregar a vida.

Tal como lembra a Coordinadora de Vivenda de Madrid:  “A lei española é anómala porque a execución hipotecaria non implica a cancelación da débeda, así que a caída no prezo da vivenda supuxo que moitas familias hipotecadas nin tan sequera puidesen escapar da débeda vendendo a súa casa. Por este motivo, non ofrece ningún beneficio aos debedores aceptar voluntariamente unha execución hipotecaria Entregas as chaves si ,mais entregas a vida de traballo para pagar un ben que é un dereito vendéronche o dereito a un crédito

A pesar do relato do Goberno de que as previsións de crecemento indican que “saímos da crise” isto non deixa de ser un conto, ao contrario a maioría social non sente que as cousas vaian mellor A crise ,a desigualdade e as dificultades no acceso á vivenda dista moito de terminar

Pola nosa banda non descansaremos ata que se garanta que ningunha persoa queda sen fogar por culpa dun desaloxo.

Por Unha LeiGalegaVivendaPAH