Autor: PAHVigoTui

Pobreza Enerxética

En terminos absolutos, as porcentaxes mostradas no Gráfico 11 correspóndense coas seguintes cifras de población afectada ( según estimacións propias baseadas nos microdatos da ECV),e corresponde a porcentaxe de fogares que non poden permitirse manter a súa vivenda cunha temperatura adecuada no inverno, unha temperatura fresca no verán, con atrasos no pago de recibos ( calefacció n, electricidade, gas, auga, etc.) e con presenza de pingueiras, humidades ou podremia na súa vivenda, para España en o período 2006-2014. Segú n o que declaraban os enquisados, no añou 2014 había:

A/ 5,1 millóns de persoas que non podían permitirse manter a súa vivenda unha temperatura adecuada;

B/ Un millón de persoas vivindo en fogares que tiveron un atraso no pago dos recibos da vivenda nos oú ltimos 12 meses;

C/ 3,2 millóns persoas vivindo en fogares que habí an tido má s dun atraso no pago dos recibos da vivenda nos oú ltimos 12 meses;

D/ 7,8 millóns de persoas vivindo con pingueiras, humidades en paredes, chans, teitos ou cimentos, ou podremia en chans, marcos de xanelas ou portas.

Desde que empezou a crise, fai agora preto de dez anos, os casos de mortes directas por incendios por velas ou conexións deficientes non deixaron de aumentar cada inverno, en España morren nos meses de inverno unha media de 24.000 persoas máis que no resto do ano, os falecementos vinculados á pobreza enerxética móvense anualmente entre 2.400 (10%) e 9.600 (40%),

O numero familias que ao chegar o inverno non poden afrontar os pagos do gas ou a electricidade se han multiplicando de forma alarmante. O 28,6% da poboación española vive en risco de pobreza ou exclusión, segundo o informe da Rede Europea de Loita contra a Pobreza e a Exclusión Social ( EAPN) Con todo, o Goberno de Mariano Rajoy non se caracterizou precisamente pola súa sensibilidade co problema.O PP tombou todas as iniciativas lexislativas sobre pobreza enerxética

A pobreza e a desigualdade social prexudican seriamente a saúde e as politicas do @ PPopular perpetúan estasituación

Anuncios

Cando o dereito á vivenda vólvese inconstitucional

Trátase dun dereito recolleito na Constitución pero, na práctica, o Tribunal Constitucional ha invalidado, previo recurso do Goberno, calquera lei autonómica encamiñada a garantilo.A Admininstración pública debe adoptar medidas orientadas a loitar contra a desocupación e infrautilización inxustificada dos inmobles, moitos dos cales se atopan en mans dos bancos, para favorecer a súa posta a disposición das persoas e colectivos con menos recursos, e esixe tamén medidas para facilitar o reacollo efectivo e inmediato das persoas desafiuzadas dos seus fogares.Opoñémonos á LAU (Lei de Arrendamentos Aluguer) tras pretender defender ao pequeno propietario ,era en realidade unha cortina de fume para favorecer ás grandes Inmobiliarias e Fondos Bruitre que poderían desfacerse con facilidade dos inquilinos para alugar os inmobles a prezos máis elevados. que poderían desfacerse con facilidade dos inquilinos para alugar os inmobles a prezos máis elevados. O alto número dos desafiuzamentos por Alquler que se mantén desde o primeiro trimestre do ano, e que no segundo reprodúcense as mesmas cifras , atópase o afán especulativo dos arrendadores, amparados nunha lei inxusta cos máis débiles.O Goberno de Rajoy utilizou o mesmo argumento para recorrer ante o Constitucional numerosos decretos e leis autonómicas encamiñadas a acabar cos desafiuzamentos

  • -Primeiro A Lei Andaluza

Despois en Euskadi, Navarra, Canarias ou Aragón. En resumo, o dereito constitucional á vivenda digna queda relegado ao ámbito de actuación dun Goberno que, non só non lexislou para garantilo, senón que facilitou a especulación e obstruido calquera iniciativa encamiñada a satisfacelo.

  • -Mais tarde a Lei Catalá
  • -E agora Valencia e onte tomba a ILP de Madrid

A decisión do Partido Popular de presentar recurso de inconstitucionalidade á Lei 2/2017 por a función social da vivenda e á Lei 3/2017 para paliar e reducir a pobreza enerxética (electricidade, auga e gas) boicotea o dereito da cidadanía da Comunidade Valenciana e de Aragón ou O Convenio do Goberno de Castela-A Mancha contra a Pobreza EnergeticaMentres seguen os recursos do Goberno e as suspensións do TC, cada día execútanse en España 185 desafiuzamentos, a maioría por falta de pagamento do aluguer e prodúcense detencións arbitrarias e inxustas contra activistas da PAH ,como a detención de oito persoas -cinco homes e tres mulleres– por acudirse de maneira “pacífica” ante unha sucursal bancaria en Cabanillas del Campo (Guadalaxara)

Contra a LAU : Contra a dictadura do Casero

Video Sindicato de Inquilinos Madrid

Máis de 6 millóns de cidadáns viven baixo a ditadura do Lobby dos caseiro.

As inmobiliarias saben que non existe un parque de vivendas á marxe dos vaivéns do mercado libre que controlan. O parque de vivenda pública de aluguer non supera o 1%, así pois os 2’5 millóns de fogares que viven en vivendas alugadas sofren a ditadura da Lei de Arrendamentos Urbanos- LAU.

Non se axuda ás familias ,axúdase aos propietarios A medida que se quere introducir no “Plan Vivenda do PP” de subvencionar os alugueres ata 600 euros –ou ata 900, se son novos- son en realidade axudas ao propietario para asegurarlle o cobro do recibo ,as familias non ven ese diñeiro ,para evitar que o poidan “malgastar” en comida

Por outra banda hai case outro millón de fogares en situacións irregulares como subarrendamientos legais ou ilegais, infravivendas e ocupacións

ALUGER DIGNO

ASEQUIBLE e ESTABLE

XORNADA :O DEREITO A VIVENDA NA ENCRUCILLADA

Aínda que a pérdida de vivenda derivada de execucións hipotecarias conseguiu unha gran visibilidade polos alarmantes datos de anos anteriores (sobre todo 2012), cada vez é mais frecuente que servizos sociais, entidades sociais e plataformas de afectados enfróntense a casos de pérdida de vivenda derivada do aluguer. Mesmo se atoparon casos de persoas “ pluridesahuciadas” que, tras pasar por un proceso de execución hipotecaria, enfróntanse de novo a situacións de desafiuzamento por falta de pagamento do aluguer na súa nova vivenda .O desafiuzamento do desafiuzado

O Acceso á Vivenda

Segú n o CGPJ o número de execucións hipotecarias e número de lanzamentos más da metade deses lanzamentos estaban relacionados con contratos de arrendamento. Pero hoxe o que está en xogo ademais de que os desafiuzamentos seguen a ser un gravísimo problema é a dificultade para acceder á Vivenda o que a noso xuizo está no centro do problema : Vivimos no paradoxo de que e o dereito á vivenda vólvese inconstitucional .A gran recesión deixou tras de sé non soamente un corolario de víctimas, a mayoría das cales no período poscrisis continúan en situación similar ou peor, senón tamen a explosión de novas adxectivacións en relación á pobreza. Unha paisaxe devastado onde se suman primeiro as “novas pobrezas” como relacionados con necesidades pouco cubertas, como a energía, a alimentació n, ou a diferenças por cuestion de xero o gé nero, ou as quue inciden no acceso a ben sobre pilareiras do noso sistema de protección social, educación, sanidade. De ahí emanan conceptos como pobreza alimentaria, pobreza enerxetica , pobreza infantil, feminización da pobreza etc e segundo o crecente aumento do un sector social que tendo traballo esta a o bordo ou en exclusión social A taxa de pobreza de cidadáns españois con emprego non deixa de crecer.

A PAH TEN NOME DE MULLER

A PAH é sen dúbida a loita das mulleres ,son elas que por exemplo no ámbito familiar dan o primeiro paso e as primeiras que seguen o proceso de empoderarse .Chamamos empoderamento a :

A toma de conciencia e o aumento da confianza en si mesmas (“poder propio”). A organización autónoma para decidir sobre as nosas vidas e a mobilización colectiva o “o poder para “

As XORNADA “Ou dereito a Vivenda na Encrullida” o 1 de Decembro organizada pola Universidade de Vigo :Facultades de Ciencias Xuridicas e do traballo ofrece un interesantísimo programa e con relatores de enorme calidade Hónranos que sexamos convidadas para debater sobre o dereito a vivenda Alli estaremos

Esperámosvos.

Carlota P Conde Voceira da PAHVigoTui_BM

Luces de Nadal .Sombras de Miseria

Artigo de ODS

Na escuridade non somos quen de ver, ou cando menos de facelo con claridade. Ocorre o mesmo cando hai exceso de luz. Dous fenómenos opostos que producen o mesmo: incapacidade ou dificultade para ver.

Damos a voz de alarma, xa que o 25 de novembro seremos cegadas polo goberno de Caballero. Ese sábado o alcalde prenderá o alumeado de nadal. Hai dous anos denunciabamos, da man de Galiza Contrainfo, os 400.000 € de gasto en alumeado coa campaña #LuzEeCalorParaTodas. Moitos cartos, igual que os que se dilapidaron en chantar un barco na rotonda de Coia, en instalar unha pantalla en Rosalía de Castro, na reforma de Balaídos ou no Auditorio Mar de Vigo. O goberno lonxe de recuar nas súas políticas “antipersoas” teima en facer de Vigo un parque temático ao gusto da industria turística. Nestas festas a factura que pagaremos vai ascender, polo momento, a case 800.000 € (636.000 en alumeado e 135.000 en decoración de nadal).

O goberno afonda na “cidade de postal” que abre os brazos ao turismo e ao capital. Na súa cidade sobramos aquelas que habitamos a cidade. As que ficamos fóra da tolemia consumista somos expulsadas, esquecidas ou reprimidas.

Dinnos que Vigo está en competencia coas grandes cidades do capital: Nova Iorque, Londres, Tokio, Barcelona… “Cidades globais” nas que moitos movementos veñen denunciando os problemas de acceso á vivenda que sofre a veciñanza. En Vigo estase a falar dunha nova burbulla no sector, cun incremento no prezo das vivendas. Só na nosa contorna dúas compañeiras están pendentes de despexo. A elas agardamos non ter que engadir a unha familia, perceptora de RISGA, que finaliza o contrato de alugueiro sen máis horizonte que as rúas da cidade, posto que o mercado só oferta vivendas impagables cos seus ingresos.

Mentres cunha man prenden as luces, coa outra pechan servizos como a Oficina de Inmigración ou a Casa da Xuventude. Por non falar da insuficiencia de persoal nos servizos sociais que conleva atrasos en axudas tan perentorias para moitas persoas como a RISGA.

Cansa padecer un goberno que destina tantos recursos en agochar a miserenta realidade na que malviven moitas veciñas. Alporiza celebración da irresponsabilidade que supón o consumo enerxético irresponsable de millieros de LEDs.

Malia esta fartura seguiremos a argallar resistencias, a crear lazos coas que poder pular por unhas vidas que merezan a ledicia de seren vividas para todas.

Novembro 2017

ODS-Coia e GAS

Seis anos do Blogue PAHVigoTui_BM

Cumprimos 6 anos de publicación do BlogPAHVigoTui_BM non foi fácil chegar e manter a periodicidade de publicar polo menos cada 15 ,20 dias algúns artigos

Moitas son noticias ,ligazóns con Blogue amigos aos que agradecemos desde estas liñas o seu apoio

O que mais gústanos e que desexamos manter ,son as publicacións de opinión ás veces apartadas dos camiños trillados

Debemos mellorar o noso deseño ,a facilidade de acceso aos materiais útiles ,así como telos actualizados ,tamén informar dos nosos actos ,concentracións ,charlas etc As ligazóns coa Pagina de Facebook non funciona correctamente restándonos visibilidade.

Son moitas áreas que descoidamos Aínda así cremos que o balance é positivo .

Equipo do Blogue PAHVigoTui_BM

POBREZA ,DESAHUCIOS Y SINDICATO DE INQUILINOS

Los desahucios crecen en Galicia un 12% más que en el resto de España . Se registraron, durante el primer trimestre del año, 684 lanzamientos hipotecarios, 86 más respecto a 2016

En España hubo casi 17.000 desahucios en el segundo trimestre, la mayoría por impago de alquiler El grueso de ellos, por el impago de los recibos del alquiler de la vivienda.

Concretamente, el 58,6% de esos lanzamientos, 9.886, fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU); mientras que el 36,8%, otros 6.197, se derivó de ejecuciones hipotecarias,

DETRÁS DE ESTAS CIFRAS ESTA LA POBREZA Y LA PRECARIEDAD

La Recuperación Económica no ha llegado a los Hogares

La crisis sigue golpeando a los trabajadores y trabajadoras, la precariedad sigue maltratando al mercado de trabajo. En Galicia (2016), el 25.7% de la poblacion vive en riesgo de pobreza o de exclusión (España 3 puntos máis).

Las personas en paro y los trabajadores y trabajadoras en precario no entienden de datos macroeconómicos, sino de su realidad cotidiana que sigue en crisis.

La economía y los beneficios empresariales ya se han recuperado de la recesión, pero no saldremos de la crisis hasta que no se recuperen los niveles de empleo y salarios perdidos. CRECE LA PRECARIEDAD EN LA CONTRATACIÓN: En junio el 92% de los contratos firmados eran temporales y un tercio a tiempo parcial, reflejo de la enorme precariedad de nuestro mercado laboral, agudizada tras la reforma de 2012. Apenas 8 de cada 100 contratos firmados son indefinidos, y de ellos casi la mitad son a jornada parcial. Los contratos precarios se ceban en los trabajadores con menos estudios. LA PROTECCIÓN POR DESEMPLEO SIGUE EN MÍNIMOS: Los niveles de protección contra el desempleo han dejado de caer pero siguen en mínimos y 1,7 millones de parados registrados carece de prestación. Apenas la mitad de los parados registrados cuenta con algún tipo de protección (la tasa de cobertura bruta es del 53,96%) que en la mayoría de los casos se limita a una prestación asistencial. El gasto medio por beneficiario, incluidas cotizaciones sociales, baja hasta 792,8 euros mensuales.

La tasa de pobreza de ciudadanos españoles con empleo no deja de crecer. Este indicador refleja el porcentaje de personas respecto de la población total que declaran tener trabajo pero que están en riesgo de pobreza (es decir, que poseen una renta inferior al 60% de la renta mediana nacional).

El porcentaje de personas con empleo y pobreza segun los datos del ultimo informe del Observatorio de Sostenibilidad sobre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU sigue aumentando

Aumenta tambien la tasa de empleo a tiempo parcial

Los datos revelan que el empleo que se crea es de pésima calidad, más allá de la cantidad de empleo, ponemos el foco en su calidad, se aprecia una persistente y creciente degradación de las condiciones laborales. El triunfo del neoliberalismo, a partir de la década de los 80 del pasado siglo .El crecimiento de los salarios ha quedado descolgado del seguido por la productividad, y en muchos casos han permanecido estancados o en franco retroceso; no así, claro está, los de los directivos y las élites empresariales, que no han dejado de acumular ingresos, poder y privilegios. Igualmente, el número y el porcentaje de trabajadores pobres han aumentado con carácter general, lo mismo que el empleo precario (basura, por decirlo sin eufemismos), como pone de manifiesto la imparable progresión de los contratos temporales y a tiempo parcial.

El acceso a la vivienda

El acceso a la vivienda en España presenta un deterioro notable en las grandes ciudades, según el Observatorio, con un aumento del precio de las viviendas del 15% desde 2011, produciéndose también un aumento del 15% en el precio de los alquileres. Y es que, desde 2008, la promoción de la vivienda pública ha estado prácticamente paralizada, con la precariedad laboral situando los desahucios en torno a 80.000 familias al año. En España es imposible tener un proyecto de vida estable como inquilino o propietario por la desprotección jurídica y sobre todo por la creciente precariedad y aumento del precio de la Vivienda Es decir podemos afirmar que el eslogan televisivo de AQUI NO HAY QUIEN VIVA es fatalmente cierto.

A pesar del ya mas que evidente Cambio Climático y la escasez de Lluvias el 20% del consumo de energía proceda de fuentes renovables. España había experimentado una evolución modélica para cumplir con los objetivos hasta 2014, cambiando de tendencia al año siguiente. La escasez de lluvias, el aumento global del consumo de energía, y una nula política de fomento de renovables en los últimos años, serían las razones del cambio de tendencia,

La sociedad ha superado la emergencia social y se ha instalado en un escenario marcado por la precariedad y la falta de oportunidades. La Precariedad se ha cronificado es algo estructural y forma parte del diseño de la forma que han diseñado de “salida de la crisis “ España saldrá de la crisis pero lo haremos dejando a millones de personas excluidas definitivamente o con trabajo precario y lo que es peor “tener trabajo y ser pobres” El ajuste laboral (en plantillas y salarios), lejos de representar un episodio asociado a la coyuntura de la crisis, ha llegado para quedarse.

Esto es el sustrato que hay tras las dificultades de acceso a la vivienda y las dificultades para pagar un alquiler digno .

Estamos en un escenario que todos estamos afectados

Estamos comprometidos con la Creacion de un SINDICATO DE INQUILINOS de GALICIA

  • Ya no es solo la lucha digna e útil contra los abusos bancarios y lograr pagar la Hipoteca y para los desahucios
  • No es solo para los Desahucios por impago del Alquiler
  • No es solo el no poder garantizarse los suministros Básicos es que además exigimos que la fuente de esos servicios provengan de Energías Renovables Pq son mas limpias,nos garantizan el futuro y son muchísimo mas baratas

Estamos ante el Problema de recuperar el Derecho a la Vivienda .Han derogado el Artc 47 de la Constitución

Tenemos que recuperar la ciudad,recuperar el derecho a la Vivienda

Debemos unirmos ,Sindicarnos . SINDICATO DE INQUILINOS . En eso estamos .

A.T

PP y C´s NON QUEREN ,DESEXAN SEGUIR COS DESAFIUZAMENTOS

placeholder://

PP e Cidadáns enterraron este mércores a Iniciativa Lexislativa Popular (ILP) para crear unha “lei urxente do dereito á vivenda na Comunidad de Madrid”. O texto, rexistrado tras solicitar máis de 77.000 firmas da sociedade civil, tiña que pasar pola cámara para a súa toma en consideración, o paso necesario para comezar a tramitarse como lei. Pero a postura de ambos os grupos impediuno cun resultado final de 57 votos a favor, correspondentes de PSOE e Podemos, e 65 en contra.placeholder://

A actual dificultade no acceso á vivenda e a variedade e intensidade das formas da súa perda caracterizan a emerxencia habitacional que se vive na Comunidad de Madrid:

Desafiuzamentos hipotecarios, maioritariamente viciados por cláusulas abusivas, aínda que cada vez máis por alugueres ou persoas en precario.

Extinción de contratos de aluguer en vivenda social. Mesmo pola venda de vivendas públicas a fondos de investimento.

Desafiuzamentos administrativos e derribas da única vivenda sen unha solución habitacional alternativa.

E 200.000 demandantes de vivenda na Comunidad de Madrid, de mozas Ou Os 20.000 demandantes de VPO de Galicia que non poden independizarse e formar os fogares do futuro, con familias hacinadas? por mor dun prezo da vivenda non alcanzable para a clase traballadora.

Fronte a iso, miles de pisos baleiros adxudicados a distintas sociedades bancarias e á Sociedade de Activos Procedentes da Reestruturación Bancaria (SAREB).

Ante a inacción dos poderes públicos durante todos estes anos e o dano social e económico causado a miles de cidadáns, a mobilización cidadá é a única que conseguiu expresar, de forma pacífica e democrática, esta situación. Tamén é a que agora propón esta Iniciativa Lexislativa Popular. A finalidade é facer efectivo e justiciable o dereito integral á vivenda.

A realidade é que habendo miles de casas baleiras, moitas seguen así despois dun desafiuzamento e tanto o Concello como a Xunta móstranse impasibles ante estas situacións.

COMUNICADO SOBRE LOS DATOS PUBLICADOS DEL CGPJ RESPECTO A LOS DESAHUCIOS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

Los desahucios en el segundo trimestre del año fue de 16.859, lo que supone un descenso del 8,4 por ciento respecto al mismo trimestre de 2016, según el informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales” que la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial ha hecho público hoy.

El 58,6 por ciento de esos lanzamientos, 9.886, fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU); mientras que otros 6.197 –el 36,8 por ciento- se derivaron de ejecuciones hipotecarias y los 776 restantes obedecieron a otras causas.

Cataluña –con 3.625, el 21,5 del total nacional- fue la Comunidad Autónoma en la que se practicaron más lanzamientos en el trimestre objeto del informe, seguida por Andalucía (2.947), la Comunidad Valenciana (2.287) y Madrid (1.791). Estos cuatro territorios suman el 63,2 por ciento de todos los lanzamientos practicados en España en ese periodo.

Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, también Cataluña aparece en primer lugar, con 2.342. Le siguen Andalucía (1.377), Madrid (1.344) y la Comunidad Valenciana (1.132). En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, la clasificación la encabeza Andalucía, con 1.426, seguida por la Comunidad Valenciana (1.121) y Cataluña (1.039).

El número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en el segundo trimestre de 2017 fue de 7.689, lo que representa una disminución del 46,5 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. El informe refleja un descenso interanual en todas las Comunidades Autónomas.

Andalucía es el territorio con mayor número de ejecuciones hipotecarias iniciadas entre los pasados 1 de abril y 30 de junio, con 1.864, el 24,2 por ciento del total nacional. Le siguen la Comunidad Valenciana (1.218), Cataluña (1.090), Madrid (756) y la Región de Murcia (645).

No se dan datos de cortes de suministros básicos a familias vulnerables, que no pueden hacer frente al pago de los mismos, pero habrán sido cientos de miles en este período.

Estos datos, unidos a los cientos de miles de procedimientos actualmente suspendidos, a la espera de las sentencias del TJUE, confirman una vez más que el Derecho a la Vivienda en España no pasa de ser un anhelo y una reivindicación de la PAH más que una realidad, y que este Derecho no podrá ser efectivo hasta que no se apruebe la Ley de Vivienda de la PAH, que esperamos presentar en breve en el registro del Congreso con el mayor apoyo posible de los grupos parlamentarios, a quienes responsabilizamos directamente del sufrimiento de miles de familias por el incumplimiento sistemático de este Derecho.

Aumentaron os Desafiuzamentos en Galicia

Por dous trimestres consecutivos en Galicia aumentan os desafiuzamentos un 14,4% no primeiro trimestre do ano, segundo informa o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG ) e no segundo trimestre do presente ano tiveron un incremento do 6 % con respecto ao mesmo período da anualidade anterior, ao pasar de 690 a 732.

Hai que reafirmarse na idea do aluguer social e polo dereito a unha vivenda e dar uso social á vivenda desocupada ,frente as propostas da Xunta de Galiza que nos impón unhas medidas que non funcionan , e os datos non engañan

1/ Esiximos a CREACION nun parque publico de aluguer social. Denunciamos o uso antisocial das vivendas baleiras e das vivendas das persoas e familias que foron desafiuzadas do seu pisos

2/ Debemos esixir á Xunta de Galicia unha Lei de Vivenda Autonómica que garanta que os cidadáns teñan recoñecido o dereito ( recoñecido no Estatuto de Autonomía e a Constitución ) a unha vivenda digna e de calidade e Subministracións Basicos garantidos

Galicia foi castigada por miles de deshucios e desaloxos O 2º T deste anos aumentaron os desafiuzamentos ,ao tempos que .Galicia, é unha das comunidades autónomas con maior porcentaxe de vivendas baleiras , unha de cada cinco vivendas de Ourense e Lugo está baleira. Son as dúas provincias con maior porcentaxe de vivendas desocupadas.

Por outra banda o SAREB ( Banco Malo ) e a Banca son hoxe os maiores propietarios de vivenda

Queremos que se aborde o problema da vivenda desocupada (fomentar o aluguer das que non teñen ningún uso ) e a creación dun parque público e de VPO coas casas hoxe en poder da Banca .

POR O ALUGUER NO CENTRO DA DIANA

1.- Aluguer estable e alcanzable

Para elo e fundamental unha nova Lei de Arrendamentos Urbanos para facilitar un aluguer ,estable e alcanzable

* Reforma da LAU para dar seguridade e estabilidade.

* Ampliación  a un mínimo de 5 anos e con fórmulas nas cales o contrato  só póidase rescindir en casos concretos de urxencias.

* Establecer un marco de regulación dos prezos que corresponda aos ingresos da poboación

2/Reorientación do sector da construción cara a actividades de rehabilitación

3 / Parque Publico da Vivenda :Vivenda Social “Alugueres Sociais non superiores ao -25 % o 30% dos ingresos da unidade familiar”.

Mobilización de vivenda baleira mediante a cesión obrigatoria e recuperación da vivenda en mans da SAREB, expropiación das vivendas en mans da banca pública rescatada, expropiación de vivenda baleira dos grandes garfos de vivenda e atraer Vivenda de Privada de pequeños propietarios para o Aluger Social con propostas reais e sabendo que un PARQUE da Vivenda non pode construirse en base a estas Vivendas dos pequenos propietarios .

Rachar o Muro da Inxustiza ,Voltar a rua

Un elemento fundamental na configuración da cidade e compoñente básico da calidade de vida é a vivenda. Poderíase dicir que o poder gozar dunha vivenda, en sentido amplo de lugar de abrigo e residencia, é unha cuestión básica para poder empezar a falar de calidade de vida.

A compra dunha vivenda no noso pais, pero tambien o aluguer, requiren esforzos económicos importantes que, sen dúbida, van condicionar o transcurso e a traxectoria vital dos individuos e dos fogares , debido ao elevado prezo que adquire a vivenda como ben. Unha verdadeira política sobre a vivenda non é posible sen un desenvolvemento sustentable para as cidades, arbitrando programas integrais de actuación: ambiental, urbanística, económica, cohesión social e unha política de chan que recupere a iniciativa pública na xestión do chan.

@PAHVigoTui levamos anos loitando com maior ou menor acerto .Son tempos de retroceso Os MMSS sofren agora o uso e abuso da politicas que puseron no cesto das urnas todas e case en exclusiva esperanzas do cambio

E a hora de voltar a rua De pintar e rachar o muro da inxustiza

Vidas a flote

Os compartimos unos cortes del programa La línea roja de Cuatro que se emitió el pasado martes 3 de octubre y que el tema central era la ocupación.

La PAH participó, poniendo caras, como la de Eva, MariCarmen y Luisa, ejemplos de las miles de familias que han sido desahuciadas sin alternativa habitacional desde 2009. La campaña de la Obra social de la PAH se inició en 2011, por un lado para dar respuesta a familias como Mari Carmen, que se quedan en la calle y por otro lado el visibilizar y  señalizar a ese parque de viviendas vacías en manos de bancos, y ahora también de  fondos de inversión, que lo único que hacen es acumularlas para poder venderlas en un futuro y seguir especulando con nuestros derechos, nuestras casas  y nuestras vidas.

Desde su nacimiento, la Obra Social PAH a realojado y logrado solución a más familias, que el estado con toda su maquinaria. Lo ha hecho recuperando esas viviendas vacías, desde hace años, pagadas con el dinero público usado para rescatar a los bancos antes que a las personas. Con su recuperación, desde la PAH aseguramos un techo donde las familias puedan seguir luchando en la vía administrativa para lograr un alquiler social y regularizar su situación de exclusión residencial a la que han llegado por la falta de políticas de vivienda valientes que protejan a las personas y no a los intereses financieros.

Por todo ello desde la PAH, como venimos haciendo desde siempre, desobedecemos leyes injustas para garantizar nuestros derechos, proponemos medidas y cambios legislativos como la Ley de vivienda de la PAH, que en el caso de ser aprobada, pondría unos cimientos para darle sentido a ese artículo 47 de la tan mencionada Constitución española.

Nosotras lo tenemos claro, desde que nacimos, la vivienda es un derecho para todas y hay que defenderlo.

Publicado el 05/10/2017 por @JuanJ072

Publicado en Obra Social, Portada

Etiquetado estafa inmobiliaria, La linea roja, Obra social PAH, PAH Barcelona, pisos recuperados, Pisos vacíos.

RECEPCIÓN E PROXIMA ASEMBLEA

 

A PAH VigoTui_BM é un espazo de encontro, de apoio mutuo e de confanza, no que calquera persoa vai poder axudar e ser axudada poderedes explicar o voso caso nas asembleas, compartir a vosa situación persoal e preguntar e resolver as vosas dúbidas. Escoitan-do a outras persoas afectadas -sabres para que hoxe a maioría da poboación coñeza e comparta o traballo das PAHs e as súas propostas. É moi importante darnos conta que a PAH non é un servizo de asesoramento ?tradicional?, onde xeralmente unha persoa chega, conta o seu problema a outra máis entendida, e espera que esta sexa a que resolva o tema.

A Asemblea divídese en ACOLLIDA
1-NOVOS CASOS e REPASO DE TEMAS Ou CASOS PENDENTES
-entrega de fichas
2 – E. organización e seguimento dos temas máis signifcativos do momento, campañas… Nestas reunións de-cidimos e organizamos entre todas as accións a realizar e coordinamos as accións propues-tas polos grupos de negociacións colectiva

 

NON FALTES ; Si esperas a ultima hora pode ser tarde .

Salimos a la Calle

La crisis ha generado profundas transformaciones sobre las personas, la sociedad y las políticas sociales.

Respecto a las personas, se ha alterado el tra- dicional espacio social de la exclusión, haciéndolo más amplio, heterogéneo y diverso, a la vez que la pobreza y la desigualdad ha ganado extensión y profundidad. La consecuencia es que no solo hay más personas en situación de vulnerabilidad social o exclusión, sino que la regresar a trayectorias de inclusión se hace más dificultoso.

Alquilar piso cuando tu presupuesto es limitado puede convertirse en una odisea “Es muy difícil llegar a fin de mes ganando 800 euros El 68% de los jóvenes españoles cree que tendrá que “trabajar en lo que sea”

En el proceso de adjudicación de vivienda pública en régimen de alquiler es fundamental mejorar este procedimiento para favorecer el acceso a las vivien- das de las personas en mayor riesgo de exclusión social. Para ello, es nece- sario sustituir los procedimientos de sorteo de vivienda por la garantía de ba- remación objetiva en la adjudicación de la misma que incluya, además de la situación económica y sociofamiliar, la evaluación de necesidades en casos de discapacidad o edad avanzada.

El amplio parque de vivienda privada que se encuentra desocupada en la ac- tualidad, sobre todo en posesión de inmobiliarias propiedad de grandes enti- dades bancarias o de la Sareb, crean un marco de oportunidad para dotar a las administraciones de vivienda social. Acuerdos de cesión de vivienda a nivel na- cional con estas grandes entidades (en especial aquellas que han recibido ayu- das públicas), que se concreten a nivel regional y municipal, podrían dar salida

a estos inmuebles y encauzar las necesidades de alojamiento de las personas en situación de vulnerabilidad residencial.

La PAHVIGOTUI inicia una nueva andadura teniendo el acceso a la vivienda en su objetivo ,pero ademas cada día se hace más necesario proteger los derechos de los inquilinos y acabar con la dictadura de los caseros [grandes tenedores de Viviendas ] que hacen que sea muy complicado plantearse un proyecto de vida estando bajo la amenaza de la arbitraria LAU que limita a 3 años la duración del Alquiler

Y a día de hoy se hace imposible acceder a una vivienda digan con los salarios y precariedad laboral

Actuaciones

  • 1º Registro y captación de la Vivienda Privada para destinarla al Alquiler social
  • 2º Convenios con Entidades Financieras para la cesión de Vivienda
  • 3º Generación de Vivienda asequible a través de la Rehabilitación
  • 4º Registro de Solares vacantes y promoción de Vivienda Asequible en ellos

La máxima rentabilidad inmediata lo dan ,como vemos todos los días ,las entregas que a cuenta gotas dan las entidades bancarias.

Frente a la Vivienda entendida como negocio financiero nosotros vemos la Vivienda como un derecho .Luchamos por el derecho a la Vivienda Pero ya no es solo un asunto de los Hipotecados o de los que son desahuciados por impago del Alquiler ,hoy la vivienda es un articulo de lujo . No se ayuda a las familias ,se ayuda a los propietarios y a la Banca Se dibuja pues, un Movimiento que debe ser capaz de integrar no solo a los que han sufrido un desahucio o aquellos que están al borde del mismo ya sea de Hipoteca o de Alquiler será un movimiento mas amplio ,el de recuperar la Vivienda como derecho ,y en ello están implicada una mayoría social que sufre las consecuencias de un crisis o de la “llamada salida de la crisis” la cual es a base de precariedad ,sueldos de miseria , inestabilidad y segregación social en barrios de grados Hay que saber juntar a todos ellos ,los hipotecados ,los Inquilinos,los desahuciados y a los que no llegan o llegan con dificultad a fin de mes y que sienten que serán muchas las causas, pero sin duda el precio de la Vivienda es una de ella

Mostra do Posible

Quedan dúas semanas para a celebración da Mostra do Posible!! Xa está pechada a programación de actividades… É o momento de comunicar qué imos facer na fin de semana do 7 e 8 de outubro para que a Mostra sexa un éxito.Finalmente somos 54 os colectivos e entidades sociais participantes!!. Podedes consultalos en www.mostradoposible.galDurante esa fin de semana vanse realizar 24 actividades: 6 mesas redondas, 2 presentacións, 2 charlas, 3 obradoiros, 3 actividades sociais, radio en directo, 2 actividades infantís, 4 concertos e unha intervención poética. Ademáis, haberá zona de acampada gratuíta e xantares a prezos populares.A programación completa das actividades presentarase en Santiago este xoves 28 de setembro ás 12:00. Con este acto a nosa intención é comunicar que a Mostra do Posible vai ter lugar en Cangas do Morrazo pero é un evento social de interese para toda Galicia. A Mostra do Posible é un encontro de movementos sociais e empresas de economía solidaria no que vai participar gran parte do tecido social galego. A finalidade da Mostra é visualizar que existen alternativas reais, democráticas, eficientes e fiables para construír entre todos un mundo máis xusto.

Dictadura del Propietario. Dictadura del Banquero

Preparando a mesa en Principe para denunciar la Dictadura del Propietario y del Banquero En Vigo es imposible tener un proyecto de vida estable como inquilino o hipotecado

Los propietarios y los Grandes tenedores de vivienda saben que en ausencia de política social ,ellos dictaran las normas y los precios .La dictadura del Casero las reformas que se han ido aprobando, así como los ajustes y recortes aplicados, han pasado por alto toda consideración sobre justicia y reciprocidad, se han creado las condiciones para la “tormenta perfecta” que traerá mas destrucción de derechos y mas precariedad . Esta falta de perspectivas, este vivir a la intemperie y en la incertidumbre configura una salida de la crisis donde falta de derechos y precariedad se dan la mano.

Ya no es solo el drama que afecta a las miles de personas pendientes de un hilo para ser desahuciadas,es un problema mayor que afecta a amplias capas sociales : La creciente precariedad

Una de cada tres familias ingresa mensualmente menos de 1.100 euros netos… sumando los sueldos de todos los miembros, lo que da pie a un nuevo concepto, el del ‘hogar mileurista’El 40,8% de los hogares españoles llega «justo» a final de mes, un 12% no llega

Es el desahucio del desahuciado :Gente que perdió la casa por no poder pagar la hipoteca vuelve a quedarse en la calle por desahucio de Alquiler porque no llega para pagar la mensualidad y para rizar el rizo muchas de estas personas , de familias conservan una deuda con el banco que hace muy difícil que esta gente que estas familias puedan salir adelante

Luchamos por el derecho a la Vivienda Ya no es solo un asunto de los Hipotecados ,hoy la vivienda es un articulo de lujo . No se ayuda a las familias ,se ayuda a los propietarios y a la Banca .Nuestro país es líder europeo en ayudas a la vivienda como mercancía y líder europeo en desahucios.

Frente a la Vivienda entendida como negocio financiero nosotros vemos la Vivienda como un derecho .Las políticas que se han puesto en práctica durante la crisis están acabando con el esquema básico de justicia y de una cierta distribución de la riqueza Eso se ha terminado Se han pisoteado derechos y se han cometido graves injusticias y abusos que minan la confianza tanto en el sistema económico como en las instituciones de la democracia representativa. Se dibuja pues, un Movimiento que debe ser capaz de integrar no solo a los que han sufrido un desahucio o aquellos que están al borde del mismo ya sea de Hipoteca o de Alquiler será un movimiento mas amplio ,el de recuperar la Vivienda como derecho ,y en ello están implicada una mayoría social que sufre las consecuencias de un crisis o de la “llamada salida de la crisis” la cual es a base de precariedad ,sueldos de miseria , inestabilidad y segregación social en barrios de grados Hay que saber juntar a todos ellos ,los hipotecados ,los Inquilinos,los desahuciados y a los que no llegan o llegan con dificultad a fin de mes y que sienten que serán muchas las causas, pero sin duda el precio de la Vivienda es una de ella

Somos la PAH de V de Vivienda y Vida digna

AT

Inquilinos e Hipotecados

En España es imposible tener un proyecto de vida estable como inquilino o propietario por la desprotección jurídica y sobre todo por la creciente precariedad y aumento del precio de la Vivienda

El amplio parque de vivienda privada que se encuentra desocupada en la actualidad, sobre todo en posesión de inmobiliarias propiedad de grandes  entidades  bancarias o de la Sareb, crean un marco de oportunidad para dotar a las administraciones de vivienda social.

Se presenta por el contrario, parte del PP, que la  única solución pasa por la creación de un Parque Publico de la Vivienda con solo la Movilización de la Vivienda de Particulares con la esperanza que las pongan en Alquiler social .Propuesta que ha mostrado su fracaso mas estrepitoso y que ademas pretende ocultar que es el amplio parque de vivienda que se encuentra desocupada en la actualidad, está sobre todo en posesión de inmobiliarias propiedad de grandes entidades bancarias o de la Sareb, lo que debería crear un marco de oportunidad para dotar a las administraciones de vivienda social. No se trata de la expropiación de entrada ,como se pretende decir .Se trata de   “Acuerdos de cesión de vivienda”,se han logrado multitud de ellos , Es posible por tanto y  apoyándose en la presión social , es perfectamente alcanzable

Asi pues ,la generación de un parque de vivienda asequible permitirá dar respuesta a un amplio abanico de problemáticas residenciales que actualmente no están cubiertas, que incluyen a las personas que, aún teniendo recursos económicos, no pueden costear un alquiler de mercado, o no cumplen con los requisitos que dicho mercado establece (aval, nóminas, contratos laborales indefinidos..etc .).

Un parque de vivienda asequible en alquiler tiene también el objetivo de dinamizar  y movilizar la vivienda vacía disponible.

DICTADURA del CASERO .DICTADURA del BANQUERO

Más de 6 millones de ciudadanos viven bajo la dictadura del casero.

Las inmobiliarias saben que no existe un parque de viviendas al margen de los vaivenes del mercado libre que controlan. El parque de vivienda pública de alquiler no supera el 1%, así pues los 2’5 millones de hogares que viven en viviendas alquiladas sufren la dictadura de la Ley de Arrendamientos Urbanos- LAU.

No se ayuda a las familias ,se ayuda a los propietarios La medida que se quiere introducir en el “Plan Vivienda del PP” de subvencionar los alquileres hasta 600 euros –o hasta 900€ en el caso de  jóvenes- son en realidad ayudas al propietario para asegurarle el cobro del recibo ,las familias no ven ese dinero ,para evitar que lo puedan “malgastar” en comida

Por otra parte hay casi otro millón de hogares en situaciones irregulares como subarrendamientos legales o ilegales, infraviviendas y ocupaciones La mayoría de estos hogares concentran las capas de la población que, o bien, no pudieron cogerse al carro de la burbuja inmobiliaria,comprando una hipoteca o bien son inmigración pobre o hogares de nueva formación joven: el Precrariado

FRAUDES

Hay  1,25 millones de propietarios (54%) que no declaran los arrendamientos cobrados. Son una enorme bolsa de fraude calculada entorno a 3000 millones anuales por los inspectores de Hacienda Por tanto, el bolsillo de caseros es un pozo sin fondo visto que las políticas de fomento del alquiler han sido un fracaso histórico que sólo ha enriquecido a los rentistas pero no han logrado movilizar las viviendas infrautilizadas o vacías para vivienda social

Nuestro país es líder europeo en ayudas a la vivienda y líder europeo en desahucios.

Se ha legislado a favor de la propiedad frente a la vivienda entendida como un derecho . Sin una política de vivienda entendida como un derecho fundamental y estable en el tiempo ha sido y será muy difícil conseguir el óptimo de equidad de una vivienda digna para todo el mundo

A.T

POR UN ALUGUER XUSTO e ESTABLE

O prezo para alugar un piso varía dunhas cidades a outras en Galicia con Vigo á cabeza. O mesmo piso de 90 metros cadrados custaría en Vigo 605 euros ao mes, mentres que na Coruña serían 597 euros ao mes e na cidade de Ourense 416 euros, segundo os datos da inmobiliaria Fotocasa.

Vigo é a cidade galega cos prezos medios máis caros de aluguer con 6,73 euros o metro cadrado ao mes. Séguelle A Coruña con 6,63 euros. A cidade galega máis barata é Ferrol, cunha media de 4,27 euros o metro cadrado para arrendar.

En Galicia o prezo da vivenda en aluguer experimentou en maio un ascenso do 0,1% e situouse en 5,51 euros o metro cadrado ao mes, segundo os datos do Índice Inmobiliario Fotocasa.

Aluguer alcanzable, estable, seguro e digno,

Cuns prezos de aluguer cada vez máis altos e unhas administracións que ata o momento negáronse de regular un mercado fóra de control, é o momento de asumir como noso o obxectivo o defender o dereito á vivenda e un Aluguer alcanzable, estable, seguro e digno.

En Vigo hai moitísimas familias vivindo de Aluguer e moitas sen acceso a unha vivenda digna Vivir de Aluguer ou Hipoteca convertéronse en opcións moi caras As familias gastan mais do 30% dos ingresos en pagar a Vivenda Dar para comer ,pagar A Luz a auga ..todo xera na maioria da poboación nun estado de ansiedade e medo permanente a “aceptar o que sexa” a autoculpabilizarse

Debemos combater esta nova burbulla inmobiliaria que ataca á nosa cidade, baseada no incremento especulativo e abusivo do prezo dos alugueres Mentres o prezo medio dos alugueres en Vigo é de 650 euros, un terzo da poboación cobra menos de 840 euros ao mes e moitísimas familias non poden acceder ao mercado do Aluguer “normal” tendo que acudir a un mercado que non cumpre os principios de conservación, salubridade e accesibilidade.

DIGAMOS BASTA

POR UN ALUGUER

XUSTO E

ESTABLE

COMUNICADO ANTE A MODIFICACIÓN DA LEI 8/2008, DO 10 DE XULLO, DE SAÚDE DE GALICIA

Coordinadora Antiprivatización da Sanidade Pública – A Coruña

“Ante a publicación do ANTEPROXECTO DE LEI POLO QUE SE MODIFICA A LEI 8/2008, DO 10 DE XULLO, DE SAÚDE DE GALICIA, esta Coordinadora manifesta o seguinte:
Rexeitamos taxántemente este anteproxecto que significa un paso atrás no progreso e millora do sistema sanitario público, e avanza na privatización do mesmo.
Este anteproxecto supón a eliminación de 4 áreas sanitarias e a creación de distritos cun claro obxectivo de proseguir no desmantelamento dos hospitais comarcais, e onde a atención primaria segue sen ter a importancia que debería no ámbito asistencial.

Asimesmo se “garante” definitivamente a participación do sector privado nos ámbito da investigación e a educación con axuda dos orzamentos públicos. Consideramos que os ámbitos da saúde e da sanidade deben quedar afastados da especulación e da persecución de calquera beneficio que non sexa a millora da saúde da cidadanía, e que os progresos das futuras investigación repercutan exclusivamente nas institucións públicas, e en definitiva, en toda a cidadanía.

Condenamos tamén a reorganización da participación dos consellos de saúde, que seguen a ser meros órganos consultivos sen ningún poder executivo, formados polos concellos, sindicatos, organización empresariais e asociación de pacientes, pero quedando fora deles as asociacións veciñais, cidadás e de calquera outro tipo que loiten pola millora do noso sistema sanitario público.
Pero este anteproxecto non é un feito aillado. Ao mesmo tempo que o goberno de Feijoo o promove, nas Comunidades Autónomas de Madrid e Cataluña propoñense similares modificacións dos seus sistemas sanitarias, á vez que no Congreso dos Deputados, e en breves datas no Senado, se adaptará a lexislación española ás normativas europeas 2014/23/UE y 2014/24/UE para garantir e avanzar no proceso privatizador dos sistemas de saúde. Ao mesmo tempo a CEOE lanza a campaña “Pacto por la defensa de la Sanidad Privada” co obxectivo de e entrar por fín a facer negocio coa nosa saúde e cos orzamentos públicos.

Como se ve, mentres os medios de comunicación nos entreteñen con mentiras e distraccións, os gobernos da dereita levan a cabo pouco a pouco, ás nosas costas, con nocturnidade e alevosía, o dictamen das multinacionais para converter os sistemas de saúde en beneficios para estas empresas.
Iste é un tema moi grave que trataremos na vindeira xuntanza de todas as mareas brancas do estado, ás que invitamos a tódalas organización de defensa da sanidade pública, para establecer unha estratexia conxunta e evitar a privatización da nosa sanidade pública.
Neste mesmo sentido estaremos atentos en Galicia a que a recien creada axencia A.D.O.S., que se encargará da xestión das doazóns de sangue e órganos, non sexa o xermen estructural para un posible e futuro traspaso á xestión privada.

Nos tememos que así será, pero non nos importará recoñecer no seu momento, si non fora asi, que estabamos equivocados. Non queremos que se faga negocio coa nosa sangue e o noso diñeiro.
En defintivia, nos unimos ás críticas do resto dos colectivos que xa se pronunciaron ao respecto, e rexeitamos taxantemente este anteproxecto. Un anteproxceto que avanza na privatización da sanidade pública, polo que facemo sun chamamento á cidadanía a defender unha sanidade 100% pública, universal, de calidade e sen repagos, porque é a única que pode garantir unha atención de calidade e digna para todas e todos.“

Coordinadora Antiprivatización da Sanidade Pública - A Coruña

Ante a publicación do ANTEPROXECTO DE LEI POLO QUE SE MODIFICA A LEI 8/2008, DO 10 DE XULLO, DE SAÚDE DE GALICIA, esta Coordinadora manifesta o seguinte:
Rexeitamos taxántemente este anteproxecto que significa un paso atrás no progreso e millora do sistema sanitario público, e avanza na privatización do mesmo.
Este anteproxecto supón a eliminación de 4 áreas sanitarias e a creación de distritos cun claro obxectivo de proseguir no desmantelamento dos hospitais comarcais, e onde a atención primaria segue sen ter a importancia que debería no ámbito asistencial.
Asimesmo se “garante” definitivamente a participación do sector privado nos ámbito da investigación e a educación con axuda dos orzamentos públicos. Consideramos que os ámbitos da saúde e da sanidade deben quedar afastados da especulación e da persecución de calquera beneficio que non sexa a millora da saúde da cidadanía, e que os progresos das futuras investigación repercutan exclusivamente…

Ver la entrada original 420 palabras más