Publicado en opinion, Persoas afectadas

Dereitos ,Vivenda e Cidade

J.Palomera do Sindicato de Inquilinas

Non contamos ningunha novidade cando falamos de que os prezos dos alugueres subiron case un 40% en Madrid nos últimos catro anos e que algúns barrios están tendo subidas do 15% anual e que os requisitos esixidos para poder alugar un piso están fóra do alcance da maioría da poboación.

Dado que xa non se pode ocultar que estamos ante unha nova burbulla na vivenda, os medios de comunicación volven sacar noticias que alertan da imposibilidad dos mozos para independizarse e do aumento dos desahucios de aluguer. Aínda que se está volvendo poñer o foco sobre isto, a maioría dos casos trátase como un drama inexplicable, unha catástrofe natural inevitable que provoca o aumento do prezo dos alugueres sen que nada se poida facer para remedialo.

A Vivenda é un luxo ?

A Vivenda xa non está en mans de particulares que con gran esforzo invisten nunha vivenda extra e alúgana , isto é unha pequena minoria e que ademais soben os prezos do Aluguer impulsados ou por imitación do que fan os Grandes tenedores de Vivenda ou mayoritariamente os Fondos de Investimento que son os que realmente dictan os Prezos do mercado da Vivenda

Os propietarios e os Grandes tenedores de vivenda saben que en ausencia de política social ,eles dictaran as normas e os prezos .

É obvio que o negocio inmobiliario no noso país non está en mans de particulares , o truco consiste en facernos crer que o mercado inmobiliario está controlado por particulares, e que como llo han currado moito, pois non se poden poñer límites á súa actividade. Pero iso é un mito ,un mito que serve para xustificar a actividade especuladora de fondos voitre, SOCIMIs, bancos, inmobiliarias, constructoras.

Creouse as condicións para a “tormenta perfeita” que traerá mais destrución de dereitos A ausencia de traballo digno e a precariedad Salarial é o factor que sumado ao aumento do prezo do Aluguer da lugar o aumento dos desafiuzamentos por unha parte e por outra actúa de barreira infranqueable para acceder a unha vivenda,para unha boa parte da xente, especialmente dos xovenes .O soldo medio dos españois a pechadura de 2017 situouse en 2.020,14 euros o que fai inviable pagar Alqileres de 600 -900€ senón mais.

Unha de cada tres familias ingresa mensualmente menos de 1.100 euros netos, sumando os soldos de todos os membros, o que dá pé a un novo concepto, o do «fogar mileurista» O 40,8% dos fogares españois chega «xusto» a final de mes, un 12% non chega.

Urbanizar a Pobreza

Ademas os altos prezos do Alquler e a ditadura do os grandes caseros e Fondos se está deseñando un Cidade Dual onde se despraza a cara a a periferia aos sectores sociais que non alcanzan o alto nivel adquisitivo para vivir nos cascos urbanos . O Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU) xa advertiu do risco de que o centro da capital acabase convertido nun parque temático de bares e terrazas para turistas

As políticas que se puxeron en práctica durante a crise están acabando co esquema básico de xustiza e dunha certa distribución da riqueza e tambien realizouse unha terrible “exclusión espacial” onde se produce a apropiación de barrios enteiros polos Fondos Voitre o que trae a expulsión das inquilinas para transformar en barrios de ricos . Fronte á Vivenda entendida como negocio financeiro nós vemos a Vivenda como un dereito #AquiEstamos #NonNosVamos

Entre as causas que deron orixe a estes espazos, e a cidade dual atópase a transformación que sufriu o mercado laboral, que supuxo a desaparición da estabilidade no emprego e o consiguiente aumento da precariedade .Isto reflíctese na existencia de espazos urbanos identificados como o centro da segregación social .

O Barrio e a vivenda teñen un papel fundamental na saúde e no arraigamento das persoas .Os Barrios degradados non só sofren carencias físicas ,senón que elas son expresión e o resultado dun tecido social fragmentado e da concentracion de persoas mais precarias e desfavorecidas en só uns barrios aos que lles acompaña o desarraigamento e a descriminación por vivir en devanditos barrios

@A.T

Publicado en Documentos útiles, opinion, Persoas afectadas

Defendendo o fogar Defendendo a vivivienda

Guía para a solicitude de medidas cautelares ante o comité DESC de Nacións Unidas para casos de desahucio sen alternativa habitacional

Esta guía pretende servir de axuda para un uso adecuado das solicitudes de medidas cautelares ao Comité DESC sobre suspensión de desahucios sen alternativa habitacional. Desde o Grupo de Traballo da Coordinadora de Vivenda de Madrid sobre Medidas Cautelares vimos facendo seguimiento das solicitudes que coñecemos e contabilizamos polo menos 50 casos de suspensión vinculadas á PAH e ao movemento polo Dereito á Vivenda só entre xaneiro e novembro de 2018. A través da análise de caso, aprendemos numerosas leccións para utilizar as ferramentas que ofrece o sistema internacional de Dereitos Humanos no noso favor, servindo á vez para denunciar o caso concreto e para dar visibilidad e legitimar ao movemento, intentando ao mesmo tempo fuxir do mero asistencialismo e enfocar nosa práctica ao empoderamiento popular colectivo.

As comunicacións ao Comité DESC requiren moitas horas de estudo previo, xestión documental, revisión de datos, comunicacións con diversos actores (grupos de traballo, asembleas, abogads de oficio, servizos sociais, bancos, propietarios, mediadores, etc.), redacción de solicitudes, visitas a xulgados, etc. O protagonismo das persoas afectadas é esencial, así como a confianza entre estes e o movemento, pois en cada caso poñemos en xogo enormes recursos ?públicos? ? en términos de tempo e esforzo das persoas máis comrpometidas das asembleas ? que non sería xusto que se desperdiciaran por un mal uso ou por falta de informacións relevantes.

Nesta “Guía de Uso” poñemos por escrito as recomendaciones que consideramos máis útiles para ter éxito desde unha perspectiva ampla: non se trata tanto de parar moitos desahucios (o que en si mesmo é bo), senón de mobilizar mellor todas as enerxías sociais posibles a través de procesos de stop desahucios que xeren verdadeiros avances para todas. Fariamos moi mal si en lugar de mellorar os nosos métodos e ser máis eficaces, co uso destas ferramentas saturásemos o movemento de ?papeleo? e servizo asistencial sen apenas impacto real. Un caso ante instancias internacionais para protexer o Dereito Humano á Vivenda é unha oportunidade única para influír en sectores sociais diversos e provocar cambios maiores, o que nos permitirá suspender desahucios no futuro con maior facilidade, pero para iso é necesario un tratamento responsable, técnicamente rigoroso e en sinergia con toda a potencia do movemento.

https://afectadosporlahipoteca.com/wp-content/uploads/2018/12/DEFENDIENDO_EL_HOGAR.pdfDESCARGA A GUIA AQUI

Publicado en Novas

Vivenda Baleira

Intervencion do SINDICATO DE INQUILINOS

Trátase explicar o paradoxo: como o país que ten a proporción máis alta no mundo de “vivendas BALEIRAS ”, e ao mesmo tempo ten sen resolver o problema do aloxamento para unha gran parte da súa poboación nova e hai moitos fogares que sofren o acoso do desafiuzamento

Nos últimos 25 anos en España construíuse máis que nunca, pero non respondeu ás necesidades e ás demandas de aloxamento da poboación . A crise puxo en cuestión este modelo. O aumento da precariedade e do risco de pobreza dos fogares, fixeron esborrallarse á demanda, moitos fogares foron desafiuzados, e os mozos e os traballadores precarios non poden acceder ao mercado por falta de solvencia e moitas familias son desafiuzadas por non poder pagar o Aluguer .

Publicado en Novas, opinion

Acceso a la Vivienda :Un muro infranqueable

El crecimiento económico no llega a las familias. España sigue teniendo una crisis de empleo; de cantidad y de calidad. Como en  otras salidas de crisis en España, los empleos temporales son los que crecen más, y  la tasa de temporalidad ha repuntado (25,7%, el más elevado desde 2008).
Seguimos sufriendo una perniciosa “cultura de la temporalidad”, basada en una
utilización fraudulenta de los contratos por parte de las empresas.

El 22,6 % de la población gallega está en riesgo de pobreza y/o exclusión social en el año 2017. Y a esto hay que sumar que existe  un debilitamiento de los  dispositivos de protección social, a su  eficacia e cada vez máis baja , teniendo encuenta los nuevos perfiles de  pobreza, especificamente la llamada  “pobreza laboral”,  es decir tener trabajo ya no tiene  el ser  garantía de inclusión social.  

Son ademas las mujeres las que mas sufren  lae exclusion Social  Galicia tiene unas 507.000 personas en riesgo de pobreza, de las cuales 287.000  (57 %) son mujeres 

El Acceso  a la Vivienda es cada día más difícil para importantes sectores de la población.
La PAH, el movimiento se ha transformado en institución, en  defensa del derecho a la vivienda Un fantasma recorre esta Europa de principios del tercer milenio:  el fantasma de la exclusión social y de su marca territorial, la  segregación social  Estamos configurando una sociedad dual y cada día más  desigual y también una ciudades más “duales “ De barrios  favorecidos y los marginales

Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se ha convertido en toda una institución en la protección del derecho a la vivienda a base de parar desahucios. Pero desde hace unos años han aparecido Movimientos Sociales que con gran ímpetu e imaginación aportan nuevas reivindicaciones y propuestas al problema del acceso a la Vivienda en un  mundo cada vez mas desigual .No es ajeno a esto,  varios de los fenómenos que hemos comentado , como el aumento de los Desahucios por impago del Alquiler y la   emergencia del Precrariado, lo que señala  la consolidación de un grupo  social, cada vez mas numeroso  que a nivel global,  se caracteriza por una creciente precariedad laboral y una aplastante incertidumbre vital  Esta falta de perspectivas, este vivir a la intemperie y en la incertidumbre  configura una salida de la crisis donde la falta de derechos y precariedad se dan la mano  ¿ Si una familia gana 1000 € y paga 450-600€ de Alquiler mas agua ,luz ,transporte ,comunidad etc de que vive ,come o envía a sus hijos al colegio ? .Y estamos hablando de 1000€ .Un responsable de un portal inmobiliario nada sospechoso por otra parte de ser activista de la PAH o algo así ,declaraba  “  los contratos a los que se enfrenta este sector de la población suelen estar marcados por la temporalidad, de modo que los jóvenes apenas constituyen una demanda fuerte dentro del mercado de la compra por la precariedad de sus condiciones laborales y su escasa capacidad para ahorrar”

Según el INE el 9,4% de los hogares tenía retrasos en los pagos a la hora de abonar gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, electricidad, comunidad, …).

Ya no es solo el drama que afecta a las miles de personas pendientes de un hilo para ser desahuciadas, es un problema mayor que afecta a amplias capas sociales : La creciente precariedad

Una de cada tres familias ingresa mensualmente menos de 1.100 euros netos… sumando los sueldos de todos los miembros, lo que da pie a un nuevo concepto, el del ‘hogar mileurista’ 

El 40,8% de los hogares españoles llega «justo» a final de mes, un 12% no llega

Es el desahucio del desahuciado : Gente que perdió la casa por no poder pagar la hipoteca vuelve a quedarse en la calle por desahucio de Alquiler porque no llega para pagar la mensualidad y para rizar el rizo muchas de estas personas, conservan una deuda con el banco que hace muy difícil que esta gente,  que estas familias puedan salir adelante

Otra cara de la exclusión residencial son las condiciones de los hogares, algo estrechamente relacionado con la pobreza energética. Según un estudio de la Asociación de Ciencias Ambientales en 2014:

5,1 millones de personas, el 11% de los hogares españoles se declaraba incapaz de mantener su vivienda a una temperatura adecuada en los meses fríos.
Nos encontramos cada dia con mas personas con graves problemas económicos y sociales y  con mas  Problemas de Salud Por una parte los derivados de las condiciones habitacional :Infravivienda ,humedades ,incluso situaciones de riesgo debido a conexiones “ilegales” ¿cuantas muertes mas ,se necesitan para que no se corte La Luz ,el gas a las personas o familias en riego de exclusion ? 
  •     Son personas con aumento del desarraigo social 
  •    Personas con Problemas psicológicos,..  
  •   Afectados con Problemas de estudios , de compresión lectora ,los que los hace mas vulnerables a lo que nosotras llámanos “Laberinto de la Exclusión “ Es tanto el papeleo a cubrir que son incapaces de acceder por si solos a buscar documentacion   Aqui deberiamos hablar que la Adm Local como Autonômica ,no se ponen de acuerdo, no existe una ventanilla unica para resolver los problemas que se presentan o cuando nos encontramos con situaciones inverosímiles “No le puedo dar ayuda por no estar empadronado y para estar empadronado tiene que tener Residencia” ,que era el motivo de la demanda de las personas 

Hay que resaltar que son las Mujeres las que sufren mas el problema de la pasividad de la Administración Local como Automica ,ademas muchas veces se sienten amenazadas cuando tienen menores a su cargo con quitarle la custodia de sus hijos .Donde más se ha cebado la crisis, según la ECAS, es el de las mujeres .


Publicado en Novas

Los desahucios siguen en aumento hasta niveles históricos según el CGPJ

Según datos hechos públicos hoy por el CGPJ, en el tercer trimestre de este año, se han producido en España 11.547 nuevos desahucios, de los cuales 3.404 son consecuencia de ejecuciones hipotecarias, 7.518 de impagos de alquiler y 625 por otras causas. La aparente reducción con respecto al trimestre anterior, se debe exclusivamente a que en este trimestre se incluye el mes de agosto, inhábil judicialmente, y en el que no se ejecutan desahucios. En total, de enero a septiembre de 2018, ambos incluidos, se han producido 44.606, y, dado que desde el Gobierno, y pese a su reiterada retórica al respecto, no se ha adoptado medida alguna, podríamos acabar el año en cifras cercanas a las mayores de los años en crisis, como las de 2013

Con estos datos, que ratifican nuevamente las valoraciones efectuadas por la PAH sobre la situación de emergencia habitacional, las burbujas del alquiler y la compra de viviendas, de las que ya alerta incluso el FMI, la gente en este país se enfrenta por un lado a la inacción del Gobierno, que podría haber aprobado ya decretos que paliasen en parte los efectos de la LAU del PP o cumpliendo con sus compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos; por el contrario, constatamos una posición negativa del PSOE en relación con la Ley de Crédito Inmobiliario, blanqueando o moderando cláusulas ya declaradas abusivas por los tribunales como la importante del Vencimiento Anticipado y excluyendo la dación en pago así como la limitación de la responsabilidad, lo que va a permitir que la gente pueda seguir siendo desahuciada y permanecer después endeudada, en lugar de haber aprovechado para hacer una ley cumplidora de los estándares europeos.

Además, nos enfrentamos al bloqueo de hecho de la Ley de Vivienda de la PAH por parte de PP y Cs, que, mediante el fraudulento reglamento del Congreso, andan pidiendo cada semana prórroga del plazo de presentación de enmiendas, impidiendo que se inicie su trámite en comisión y se avance en hacer realidad una Ley de la ciudadanía que da respuesta real a esta situación gravísima de emergencia habitacional.

Es por todas estas cosas, que la PAH hemos aprobado este fin de semana en la XXIV Asamblea Estatal realizada en Valencia, lanzarnos a movilizaciones ante este estado de cosas, buscando aunar fuerzas mediante la colaboración y convocatoria con otros colectivos y movimientos sociales que, como nosotras, defienden Derechos Sociales que son transversales para toda la ciudadanía y que están en grave riesgo, como consecuencia de las políticas neoliberales, y de sumisión a la banca, que se vienen efectuado desde los poderes públicos.

¡Sí se puede!

Publicado en la pagina de la PAH

Publicado en Asociacións, Novas, Persoas afectadas

DIA da CONSTITUCIÓN e DEREITO A VIVENDA

Soamente en Vigo tivemos 237 desafiuzamentos nos 10 meses deste ano, a pesar dos meses de folga dos xulgados. Vemos con preocupación o incremento nos desafiuzamentos por falta de pagamento de aluguer, as familias están cada vez máis empobrecidas, con mais a dificultade para chegar a fin mes e en non poucos casos tense que escoller entre comer, pagar a luz, a auga e quentarse ou pagar a vivenda.

Nestas circunstancias està Elisabeth e os seus fillos, sen solución por parte das Administracións e con data para abandonar as súas vivenda o 10 de Decembro.

En Ferrol se desahucia a unha veciña de Caranza por falta de pagamento do aluguer da vivenda Silvia Teixeira que ten dous fillos, un deles menor de idade, e carece de recursos.

Fai uns dias morreu en Madrid Alicia, ela saltou pola xanela cando a Comisión Xudicial chegou ao seu domicilio e non podemos como ciudadania consentir nin un desafiuzamento máis e sobre todo NIN UNHA MORTE MÄS.

Os desafiuzamentos son unha realidade cotiá,amparada na precariedade laboral ,o paro ,a ausencia de recursos , endebedamento crecente e a subida imparable do prezo do Aluguer Asistimos a unha forma de crecemento herdeira da xestión regresiva e autoritaria da crise .Encamíñannos cara a un Estado onde repartición social ,o Estado do Benestar é substituído por un raquítico e eneficaz Estado de Beneficiencia.

Que todo o mundo saiba que hai un ditame firme da Organización de Nacións Unidas onde se di que non se pode botar a ninguén con vulnerabilidade dunha vivenda sen que teña unha solución habitacional, estamos fartas de ver como se vulneran os nosos dereitos constitucionais e os dereitos humanos. E ante a proximidade do Dia da Constitución imos lembrar coas nosas compañeiras de DISTOPIA , RSPVigo e Os Ninguens que se está vulnerando o dereito efectivo a unha Vivenda digna como recoje o art 47 da nosa Constitución.

Por todo isto decidimos convocar unha movilización para visibilizar estas situacións que abocan a estas familias ao desarraigamento debido á politica @de la Xunta teimuda no Programa de Vivenda Baleiras que fracasou estrepitosamente e á pobreza, non queremos perder a máis persoas por culpa da avaricia duns poucos, neste caso o FONDO VOITRE DIVARIAN / CERBERUS quedouse xa con 11 vivendas do edificio onde Elisabeth reside cos seus 3 fillos menores, despois volverán alugar a prezos moi altos ou a vender xa que as compraron a prezo de ganga a BBVA

Farémola para para reclamar as vivendas que estan cedidas ao concello de sr Abel Caballero e recalificadas en maio de violencia de xénero a uso social que levan 6 anos baleiras segundo IGVS e que agora require información ao Concello de Vigo

Para recordar a Vulneración dos DDHH o seguir desafiuzando a familias sen alternativa Habitacional

Polo Dereito a arraigo

Polo Dereito A Vivenda

Nin Xente sen casa Nin casas sen Xente

A %d blogueros les gusta esto: