Publicado en Novas

Ante xiro xurisprudencial do Tribunal Supremo

Despois da sentenza do pasado 16 de outubro, sobre o imposto das hipotecas, a sala Terceira do Tribunal Supremo que Imposto de Actos Xurídicos Documentados, corresponde abona-lo á entidade financeira decide tratar en Pleno os efectos da mesma, para confirmar ou non, o xiro xurisprudencial da sentenza.

A PAH responde

Ante a decisión do Tribunal Supremo sobre o imposto hipotecario, a PAH manifesta:

Malia os máis de 700.000 desafiuzamentos executados no conxunto do territorio do estado, desde o inicio da crise, de que a inmensa maioría deses desafiuzamentos foron consecuencia de procedementos de execución hipotecaria, baseados nunha lexislación en moitos dos seus aspectos pre constitucional, e manifestamente ilegal noutros moitos, segundo a normativa europea vixente, malia todo, non temos coñecemento da reunión de ningunha Sala Xudicial que estudase a validez de devandita lexislación, que foi sistematicamente refutada e modificada grazas ao TXUE en cada unha das súas resolucións ditadas respecto diso.

Non é a primeira vez que desde o Tribunal Supremo emanan sentenzas ou acordos que, despois teñen que ser rectificadas polo TXUE, para protexer o que aquí se desprotexera (por certo, sempre á parte máis débil) ou actuando deliberadamente contra a xurisprudencia do Tribunal Europeo, intentando moderar cláusulas abusivas, para permitir así unha parte do abuso. Recórdese a sentenza da Sala do Civil nº 241/2013 de 9 de maio, sobre as cláusulas chan, limitando a restitución do indebidamente cobrado pola banca á data da sentenza. Tendo que ser o TXUE en sentenza de decembro de 2016 o que restituíse o dano provocado polo Tribunal Supremo, ao ratificar por enésima vez que non se poden moderar as cláusulas abusivas, que hai que telas por Non postas. Todo iso, sen esquecer as cuestións prexudiciais en relación coas cláusulas de vencemento anticipado e a de intereses de demora.

O acordo de suspensión dos recursos ordenada polo Presidente da Sala Terceira do Tribunal Supremo recoñece nos seus propios términos, que a decisión se toma pola súa “enorme repercusión económica e social”, sen sinalar fundamento xurídico algún que xustifique esa decisión sen precedentes, segundo distintos xuristas de recoñecido prestixio.

Por iso, desde a PAH esiximos que o Pleno da Sala convocado para o próximo día 5, non faga outra cousa que confirmar as sentenzas xa coñecidas, confirmando a obrigación dos prestamistas ao pago do imposto de actos xurídicos documentados, declarando abusiva a cláusula que impón ao prestatario esa obrigación.

Pero non é isto o único que nos preocupa. Estase tramitando no Congreso a lei de crédito inmobiliario, elaborada polo ex ministro e banqueiro De Guindos, que é un novo intento de moderación e branqueo de cláusulas abusivas, e lamentablemente, o PSOE, de momento, está mantendo varios deses intentos de branqueo, entre outras da de vencemento anticipado, cando aínda estamos pendentes da decisión do TXUE respecto diso, que ademais se producirá en breve.

Desde a PAH interpelamos ao PSOE para que non ratifique as propostas do PP nesta materia e garanta todas as medidas propostas en defensa dos debedores hipotecarios, advertindo que, si non se modifica o texto actualmente defendido por Cs, PP e PSOE, poderían reactivarse miles de procedementos de execución hipotecaria actualmente suspendidos, co conseguinte aumento dos desafiuzamentos.

Mobilizacións o 5 de novembro

O vindeiro luns 5 de novembro, ás 11da mañá, en Ferrol, como noutras cidades e vilas da Galiza e do do resto do Estado, vai ter lugar unha concentración diante dos Xulgados, para reclamar que o Pleno da Sala Terceira do Tribunal Supremo, non pode decidir outra cousa que confirmar as sentenzas que conclúen que é obriga dos prestamistas o pago do imposto de actos xurídicos documentados, declarando abusiva a cláusula que impón ao prestatario esa obrigación.

Por outra banda para denunciar a pretensión de legalizar as cláusulas abusivas mediante a futura Lei de Contratos de Créditos Inmobiliarios (Do ex-ministro De Gindos) que se está debatendo no Congreso de Deputados que se non se emenda pode hipotecar a futura Lei da Vivenda que foi presentada pola PAH que garante o dereito á vivenda digna e adecuada.

Publicado en Novas

SIGUEN SUBIENDO LOS DESAHUCIOS

By La PAH on 08/10/2018

Según los datos del CGPJ hechos públicos hoy, en el segundo trimestre de este año, se han producido 17.152 nuevos desahucios, un total de 33.059 sólo en los 6 primeros meses de 2018. Suben con respecto al trimestre anterior tanto los derivados de impago de hipoteca: 5.672, como los de impago de alquiler: 10.491, los 989 restantes se dan por otras causas, como por ocupación (familias que carecen de cualquier otra alternativa). Tampoco nos olvidemos sin dejar de mirar por el retrovisor de la abertura de procesos ejecutivos de futuros lanzamientos de desahucios con 20.526 en referencia a este mismo trimestre mencionado posteriormente, donde nos estamos acercando a inicios del crack en el año 2008 paulatinamente, trimestre a trimestre. Con todos estos datos no podemos dar cuenta que la burbuja inmobiliaria, ni se marchó, ni tiene tintas de marcharse.

Por desgracia, los hechos no se cansan de darnos la razón en cuanto a la situación de emergencia habitacional que sufre este país. Y los datos pueden todavía empeorar si el Gobierno no cesa en su actitud continuista con la política del PP  en el trámite de la ley de crédito inmobiliario (propuesta por De Guindos) y dejan de intentar moderar la abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado, que reactivaría cientos de miles de procedimientos de ejecución hipotecaria, actualmente suspendidos en su tramitación, en espera del pronunciamiento del TJUE al respecto.

Desde la PAH exigimos al gobierno que adopte ya medidas concretas que pinchen la burbuja del alquiler, como que las socimis paguen impuesto de sociedades, y que los grandes tenedores de vivienda: fondos buitre, socimis, banca y grandes inmobiliarias sean penalizados fiscalmente por cada casa que mantienen injustificadamente desocupada, hinchando especulativamente la burbuja del alquiler y los precios de compra.

Exigimos también la tramitación y aprobación urgente de la Ley de Vivienda de la PAH, que además, contiene instrumentos para la utilización temporal como Parque Público de Vivienda de las viviendas vacías en manos de la banca arrebatadas a familias desahuciadas, para frenar los desahucios, para cancelar injustas deudas de por vida y para parar la pobreza energética.

El próximo día 17 finaliza el plazo de presentación de enmiendas a la Ley de Vivienda de la PAH, y será entonces cuando los diferentes grupos políticos den a conocer sus respectivos proyectos para atajar de verdad la situación de grave emergencia habitacional que vive este país.

Desde la PAH vamos a estar muy pendientes de esas enmiendas para que la ciudanía conozca la realidad de cada uno de esos proyectos.

Los desahucios por impago del alquiler aumentaron un 6,1% en el segundo trimestre de 2018, según el CGPJ

Contrastan con los desahucios por ejecuciones hipotecarias o embargos de una propiedad para su venta tras el impago de un crédito, que se redujeron un 8,5% (representaron un 33,1 % del total y unos 74 de media diaria), mientras que el 5,7 % restante se produjeron por otras causas.

A %d blogueros les gusta esto: