Publicado en Novas

Informe PAH para la comparecencia de Blackstone en el Congreso de los Diputados

Publicado en PAHBCN

Ante la comparecencia del presidente de Blackatone, hoy ante la Comisión de investigación de la crisis financiera en el Congreso,  hemos elaborado este informe para visibilizar su recorrido en nuestro país, su mala praxis y la angustia a la que tiene sometidas, que ves sus vidas en manos de este fondo buitre.

Desde el comienzo de la crisis financiera, en 2007, el gobierno español ha reducido el presupuesto público dedicado a la vivienda en un 63%.

Desde 2008, se han llevado a cabo en España más de 721,000 procesos de ejecución hipotecaria y 515,000 desalojos.

España todavía debe hacer frente a la emergencia habitacional: más de 60754 desalojos en 2017

Según el último censo español de 2011, casi 3,5 millones de viviendas están vacías.

Desde 2013, los precios de alquiler han aumentado un 40% en promedio.

El 11% de los hogares españoles declara que no puede tener una temperatura adecuada en su casa durante el invierno porque no puede pagar sus facturas.

La vivienda social en España representa solo el 2% del mercado de la vivienda

España fue uno de los países más afectados por la crisis financiera de 2007. Además del colapso financiero global, el sector de la construcción español enfrentó el estallido de la burbuja inmobiliaria. Esta situación llevó a la destrucción de cientos de miles de puestos de trabajo, lo que obligó a muchas familias a decidir si pagar por los alimentos o sus hipotecas, la mayoría de ellos obviamente opto por lo primero. En este contexto, las instituciones financieras comenzaron a desalojar a miles de familias y el drama continúa.

En otras palabras, las familias desalojadas no solo se ven a sí mismas en la calle y sin trabajo, sino que también deben enfrentar el hecho de que todavía deben al banco decenas, o incluso cientos, de miles de euros y que sus deudas siguen creciendo debido a a los intereses de la morosidad. No es difícil imaginar que recuperar una vida digna de esta situación sea virtualmente imposible.

Según datos del Consejo Español del Poder Judicial, se han producido más de 515,000 desalojos. Además, es difícil creer los mensajes de recuperación del gobierno español, ya que solo en 2016 se produjeron alrededor 63037 y en 2017 60754 desalojos

Alquiler

Esto también se debe a que cada vez hay más desalojos de inquilinos. De hecho, hoy en día el 60% de los desalojos oficiales son causados por la incapacidad de la población para pagar los alquileres.

En 2013, el gobierno del PP cambió la ley de alquileres, introdujeron dos cambios principales:

• Reducir la duración de los contratos de un mínimo de 5 años a contratos de 3 años

• Desvincular la actualización de los precios de alquiler del IPC en las renovaciones de contratos. El IPC es un índice del costo de vida básico que mide la inflación anual.

Como resultado, con estos cambios fue más fácil para Socimis subir los precios, hacer contratos más inestables y más cortos y desalojar a inquilinos de bajos ingresos. De hecho, las 1.860 casas públicas de Madrid que fueron vendidas por PP a Blackstone ahora son administradas por una Socimi llamada Fidere.

Los fideicomisos de inversión inmobiliaria (o Socimis [Equivalente a Reits en los EE. UU]) son fondos que han dedicado al menos el 80% de su actividad a alquilar espacios y casas. En 2012, el gobierno del PP otorgó a Socimis un régimen fiscal privilegiado según el cual no tienen que pagar impuestos a las empresas. Después de esta reforma, las Socimis han sido una herramienta para que los grandes actores especulativos como los fondos buitres, los bancos y las entidades inmobiliarias hagan negocios con las casas sin pagar impuestos.

Ante esta situación las PAHs llevan años exigiendo:

• Dación  a cero sin condicionantes ni remanentes y alquiler social sin chantajes  según la 24/2015 (esté o no vigente) y sin cláusulas abusivas.

• Mejoras  en el protocolo de atención telefónica de Anticipa donde se acabe con el trato vejatorio, amenazas, mentiras, presión y abuso.

• Oficinas físicas en cada capital de provincia para que las afectadas puedan ir a exponer sus casos.

• Los mismos acuerdos para el resto del estado Español

Descarga aqui un Informe que no te puedes perder

Publicado en Novas

Burbulla Aluguer II : 10 propostas para regular os alugueres

Para as novas xeracións, alugar xa non é tirar o diñeiro.Pero existe toda unha politica e presión para reverter esta opción

A maioría prefire a opción do Aluguer a época da “sociedade de propietarios “saldouse” cunha cifra de desafiuzamentos no noso pais terrible

Os dias onde os Desafiuzamentos por Hipoteca e as imaxes de mulleres ,nenos e anciáns sacados pola forza das súas casas calou fondo no imaxinario colectivo

Volve o Alugar é tirar o diñeiro ?

A/ Aínda que a dia de hoxe para pechar unha Hipoteca necesítanse de aforro,Xa aparecen algúns bancos xa ofrecen créditos hipotecarios polo 100% da vivenda.

B/ Segun estudo de Fotocasa pasamos do 44% que pensaba que “comprar é un bo investimento a un 53% en 2018

C/ A presenza de particulares no mercado do Aluguer pasouse do 28% en 2017 ao 23% en 2018 . Os fundos voitre e os grandes garfos de vivenda fixéronse co mercado do Aluguer impoñendo as súas condicións e subindo os prezos do Aluguer.

Non fai falta ser un lince para saber quen está detrás desta burbulla do aluguer”, “o patrimonio inmobiliario concentrou-se en mans de fondos de investimento e detrás destes fondos están os bancos”.

A acumulación de patrimonio en poucas mans xera uns índices de desigualdade extremos; vender vivenda pública,coma fixo o PP, a entidades privadas e fondos voitre non xerou en ningún momento un mercado inmobiliario equilibrado senón todo o contrario; facer oídos xordos ao tema inmobiliario trae consigo grandes burbullas especulativas que aínda estamos a sufrir todas.

As inmobiliarias saben que non existe un parque de vivendas á marxe dos vaivéns do mercado libre que controlan. O parque de vivenda pública de aluguer non supera o 1%, así pois os 2’5 millóns de fogares que viven en vivendas alugadas sofren a ditadura da Lei de Arrendamentos Urbanos- LAU.

Para que o Aluguer sexa unha opción alcanzable, mais estable ,socialmente sustentable con menos impacto ambiental, facémonos eco das propostas do Sindicato de Inquilinos:

– 10 propostas de mínimos que pensamos que son imprescindibles para regular os alugueres e garantir o dereito á vivenda.

Propostas do Sindicato de Inquilinos
Aluguer Estable e Asequible

1 Fai falta estabilidade e unha maior duración dos contratos para poder desenvolver proxectos vitais. Propoñemos contratos de 12 e 6 anos para as vivendas de grandes e pequenos propietarios, respectivamente. E que se renoven automáticamente (agás se a propiedade ten unha necesidade familiar).

2 Os incrementos nas rendas de aluguer estarán suxeitos a índices obxectivos como o IPC ou índices de tipo municipal que teñan en conta o custo da vida e non os intereses especulativos do mercado.

3 A fianza para arrendar unha vivenda non poderá ser superior a un mes de renda, e un segundo mes en concepto de mobles e enseres no caso de vivendas amuebladas. Non se debe poder retirar a fianza depositada no rexistro público sen documento que acredite a extinción do contrato de arrendamento e o acordo asinado por arrendador e arrendatario.

4 É necesario un índice de prezos do aluguer construído de xeito participativa (entre todos os axentes sociais implicados), referido a variables socioeconómicas como a renda familiar dispoñible, e que sexa vinculante, con penalizaciones polos propietarios que o excedan. Necesitamos un índice que nos permita regular os prezos e garantir o dereito á vivenda de xeito efectivo.

5 As administracións públicas únicamente promoverán a vivenda de aluguer de titularidad pública. Un mecanismo fundamental para a ampliación do parque de vivenda pública de aluguer será a movilización dos pisos baleiros que se atopan en mans das entidades bancarias.

6 Obrigación das administracións públicas de realojar ás persoas desafiuzadas pola imposibilidad de pagar o aluguer, como se contempla na Lei 24/2015 (art. 5.6). Hai que derrogar o procedemento de “desahucio exprés” establecido pola última reforma da LEC.

7 Eliminación do réxime especial tributario das SOCIMI (Sociedades Anónimas cotizadas de Investimento no Mercado Inmobiliario), que actualmente tributan ao 0% no imposto de sociedades.

8 Rexistro obligatorio de todas as vivendas, solares e propiedades verticais desocupadas por un periodo superior a un ano. Expropiación daqueles solares e propiedades verticais que estean baleiros durante dous anos (como xa se contempla na Lei de Urbanismo).

9 O arrendador debe asumir os honorarios dos APIs ou administradores de leiras de forma total. Entendemos que é quen fai o encargo de comercialización dun inmoble quen debe asumir os gastos derivados.

10 Ante as actuais situacións de vulneración do dereito á vivenda, e á espera dos cambios lexislativos e as políticas públicas que enderecen a situación, apoiamos e consideramos como lexítimas aquelas resistencias inmediatas practicadas polos e as arrendatarias, incluíndo a permanencia na vivenda “en precario” cando o propietario rexeite a renovación do contrato e a ocupación de propiedades verticais que se atopen baleiras.

Publicado en Novas

ASEMBLEA PAH

Na nosa cidade prodúcense 4 desafiuzamentos por dia ,

-17mil desafiuzamentos neste primeiro trimestre do ano o que pode levarnos a terminar o ano con 70 mil desafiuzamentos

O aluguer está a converterse en algo imposible de conseguir .Os ABUSOS dos Caseiros son inmunerables .A infravivenda ou vivendas con humidades ,sen ventilación ,con bicho ..son a “solución que nos impón un sistema onde a Vivenda é unha mercancia e non un dereito

Os Desafiuzamentos seguen chegando aos MMSS .

IMOS TRATAR OS CASOS NOVOS : Recepción de casos

Imos quedar para tratar isto e buscar as pancas que nos permitan buscar os cambios :

  • Non Mais desafiuzamentos
  • Inquilinos Organizados :Aluguer Asequible,Estable e Digno
  • Polo Dereito á Vivenda
  • Parque Publico da Vivenda e de Emerxencia Habitacional

Publicado en Novas

#NoSonSuicidiosSonAsesinatos

Los fondos buitre siguen con hambre de España: compran 10.000 millones de euros en ladrillo en 2017

Sabíamos que tenían hambre de ladrillo ,se han hecho de facto con el mercado inmobiliario de Alquiler Sabíamos que tenían hambre y hicieron que encontrar un Alquiler fuese casi mas difícil que encontrar trabajo

Sabíamos que tenían hambre

Ahora sabemos tambien que tienen sed de sangre ,que nuestras vidas son mera mercancía

#NoOlvidamos

#NoSonSuicidiosSonAsesinatos

Publicado en Novas

Concentración de SOS Sanidade Pública, 13 de xuño

Neste sentido apoiamos a convocatoria de SOS Sanidade de mañá, mas consideramos tamén que hai que falar moi claro, sen a derrogación da lei 15/97, do decreto do 2012 e do artigo 135 da Constitución, non será posible frear os plans de privatización.

Por iso, mantemos a nosa convocatoria de Marea Branca, para o domingo ás 12.30 no Obelisco, e convidamos a SOS Sanidade e a todos aqueles que queiran a vir este e os vindeiros terceiros domingos de cada mes as concentracións de Marea Branca, para sumar forzas e darlle forte aos gobernos que queiran destruír a Sanidade Publica.

A sanidade non se vende, deféndese!

Coordinadora Antiprivatización da Sanidade Pública - A Coruña

Cartaz_concentracións_Galiza

A Coordinadora Antiprivatización da Sanidade de A Coruña apoia todas as mobilizacións en defensa da sanidade pública; consideramos que todo o que se faga nese camiño é pouco diante dos ataques que se veñen cara o seu desmantelamento e destrucción.

Neste sentido apoiamos a convocatoria de SOS Sanidade de mañá, mas consideramos tamén que hai que falar moi claro, sen a derrogación da lei 15/97, do decreto do 2012 e do artigo 135 da Constitución, non será posible frear os plans de privatización.

Por iso, mantemos a nosa convocatoria de Marea Branca, para o domingo ás 12.30 no Obelisco, e convidamos a SOS Sanidade e a todos aqueles que queiran a vir este e os vindeiros terceiros domingos de cada mes as concentracións de Marea Branca, para sumar forzas e darlle forte aos gobernos que queiran destruír a Sanidade Publica.

A sanidade non se vende, deféndese!

Ver la entrada original

Publicado en opinion

Aluguer e dereito á Vivenda :Unha burbulla Trampa I

Como o aluguer afecta ao cotián

Mentres os alugueres aumentan trimestre a trimestre, non ocorre o mesmo cos salarios. Os últimos datos do Instituto Nacional de Estatística (INE) indican que o soldo medio en España era de 23.106 euros brutos anuais no ano 2015, aínda que a nómina máis frecuente foi de 16.500 euros brutos.

A planificación urbana e a tensión especulativa sobre o chan e a vivenda puxeron fin á mestura social no mesmo tecido urbano, fomentando a creación de zonas socialmente homogéneas, ou o que é o mesmo, ordenaron aos seus cidadáns en función do seu nivel de renda e clase social

Nun contexto caraterizado por

  • Aumento do Prezo do Aluguer O Aluguer Asequible afástase para un numeroso sector social
  • O Mercado do Aluguer abusa dunha posición ventanista e esixe condicións de Aluguer abusivas
  • Os Desahucios Alquler aumentan a luz disto
  • As Administracións e o Goberno do PP reformou a LAU á medida das Inmobiliarias e non dos Inquilinos
  • Aumento do sinhogarismo por impagos, perda de vivenda e desemprego
  • Aumento das persoas sen -fogar e aumento do numero de accidentes e mortes .

Outra cara da exclusión residencial son as condicións dos fogares, algo estrechamente relacionado coa pobreza energética.

Os Fondos Voitre

O negocio inmobiliario é un dos máis rendibles e atractivos para este tipo de organizacións especulativas. Debido a iso, neste instante os fondos voitre están ?comprando miles e miles de vivendas? en distintas cidades de España. ?A vivenda é un dereito, estannos estafando e nestes momentos volvemos estar nunha situación que recorda á Burbulla Inmobiliaria do 2008: xente asustada que non sabe cales son os seus dereitos, centos de inquilinos saíndo dos seus edificios, con miles de desahucios

O reto é traballar sobre a cidade compacta e consolidada, rendibilizando socialmente a vivenda xa construída adecuando os usos ás necesidades dos seus residentes.

Actuando con diferentes medidas no conxunto da cidade e corrixindo as situacións de segregación urbana :Asistimos á creacion dunha cidade dualonde se expulsa á xente que leva anos vivindo en zonas céntricas ou cascos antigos ,esperando o seu degradación e mais tarde se lle expulsa á periferia O mesmo pasa coas persoas que pola súa poder adquisitivo non poden acceder a Alugueres nesa zonas .Hoxe levántanse muros que segregan ás persoas Unha vez aloxado o sector con maior renda, ao resto quédanlle os barrio da periferia e a infravivienda

Hai que superar a visión desarrollista que os problemas de vivenda soluciónanse basicamente coa construción en novo chan urbanizable, expulsando e perificando, máis cando existe en moitas cidades un importante parque de vivenda baleira ou en mal estado de conservación. Pero todo iso non se pode implantar sen unha vontade política firme, un apoio cidadán e abrigo un importante incremento presupuestario das políticas de vivenda e sobre o principios básico de asignar,ordenar ditas vivendas para que se garanta unha distribución da súa localización respetando o principio de cohesión social.

A.T

Publicado en Novas, opinion

Adeus sr Rajoy Benvida # leiPahVivenda

O PP e Rajoy ríronse do dereito á vivenda A vivenda converteuse no problema social máis grave dunha parte significativa da sociedade española. Os mozos son agora os máis prexudicados. O modelo da saída da crise para algúns se baseou de novo na especulación sobre a vivenda eliminando os dereitos que protexían aos cidadáns.

Para miles de persoas o Acceso a unha vivenda ou un Aluguer estable ,alcanzable e adecuado converteuse nun reto imposible .

A pesar de que en 2013 a PAH recolleu máis de 1.5 millóns de firmas de apoio ao seu ILP para cambiar as leis inxustas -incluíndo a dación en pago retroactiva- pero que o PP bloqueou.

A medida estrela de Rajoy para liberar ás familias da débeda é o voluntario e ineficaz Código de Boas Prácticas ( CBP), “que o deixa todo en mans da boa vontade da banca, aínda que a esta nin lla coñece nin lla espera”.Desde a vixencia do CBP iniciáronse 323.186 execucións hipotecarias, e só liberou da débeda a un 1.8% de familias

Os 100.000 millóns como rescate á banca española serviron para iso… para a banca. Catro anos despois, os cidadáns apenas viron melloras. As medidas do Goberno foron ineficaces, non se protexeu aos afectados por produtos tóxicos da banca e non existe unha política pública de vivenda que cubra as necesidades

Desde 2009, xa se acumulan case medio millón de desafiuzamentos e 600.000 execucións hipotecarias iniciadas, segundo a PAH. Mesmo se alcanzaron os 184 desafiuzamentos ao día

Aluger ,Cidade Dual. Segregacion

Asistimos á venda de miles de pisos como sucedeu no Concello gobernado por Ana Botella vendeu 1.860 vivendas sociais a fondos voitre ,nunha operación onde “actuaron con desprezo absoluto aos arrendatarios” Estamos a asistir co Aumento do Prezo dos Alugueres que acceder a unha vivenda é un luxo

A parte da renda destinada ao aluguer xa se sitúa case no 50% de media

O aluguer vacacional, a entrada dos fondos de investimento pola porta grande no negocio do aluguer, a reforma da Lei de Arrendamentos Urbanos e a falta de parque público de vivenda en aluguer son as causas máis repetidas dun problema que afecta a todo o Estado.

Desde 2013, o TJUE ditou dúas sentenzas e catro autos corrixindo o sistema de execución hipotecaria español, que obrigaron a sucesivas modificacións da nosa lexislación. O tribunal europeo ha ditado tamén sete resolucións en materia de intereses de demora abusivos. Agora hai varias cuestións prexudiciais presentadas polos xuíces españois, incluído o Tribunal Supremo sobre o procedemento hipotecario.con todo o PP segue presentando remiendos ao ditado da banca que o empeoran a situación actual.:Non permite a dación en pago, encarece os intereses de demora e non afronta a cuestión fundamental que é o recoñecemento dos dereitos cidadáns.

A expulsión de mozas das cidades está a ter uns terribles efectos sociais Non se respeta o dereito a arraigo Os cada vez mais precarios soldos , o aumento imparable de , os alugueres,xunto coa ausencia de Vivenda social e a concepción mesma da cidade :Unha para os podentes e as perefiferias para os humildes ou menos favorecidos , e está provocando, máis aló dos desahucios, desprazamentos invisibles de poboación

E a época das “cidades dual ” convértese, para determinados barrios, na trastienda . Uns son desprazados cara ás periferias sociais. É urxente deter este proceso.

Adeus sr Rajoy Benvida # leyPahVivienda

A.T

A %d blogueros les gusta esto: