Publicado en Novas, opinion

Comunicado do 1º MAIO : Unidade para botar a quen afundiu á maioria social nunha profunda desigualdade

Comunicado 1º MAIO dos MMSS

O 27,9 % da poboación residente en España está en Risco de Pobreza /ou en Exclusión Social.

Os indicadores e o Goberno do PP decretaron xa o fin da crise e, con todo, a pobreza e exclusión seguen sen recuperarse de maneira tanxible. A taxa de pobreza das persoas traballadoras incrementouse drásticamente , iso non pode interpretarse máis que cunha frase : “non calquera traballo protexe da pobreza”.

Alugar piso cando o teu orzamento é limitado pode converterse nunha odisea “É moi difícil chegar a fin de mes gañando 800 euros. É significativo que :”o 68% dos mozos españois cre que terá que “traballar no que sexa

A precariedade non é unha casualidade é toda unha estratexia que impón o medo e a resignación como unica saída

Os MMSS

Os MMSS perdimos presencia e capacidade mobilizadora ,mais alá dos picos lóxicos da súa actividade Estamos ante un ciclo de regresión da mobilización social .Vivimos o espellismo de pensar que “A esquerda tomou a substitución dos movementos sociais. “. Mais esta nin tomou o relevo , nin alcanzamos os ceos

É hora de facer un exercicio de reflexión e segundo deixar de contentarse con o “Eu” e pensar mais en “Nós” .É necesario retomar a acción colectiva . O que si temos claro é que é bo incorporar certa xenerosidade, porque cando reina as rifas polo «quítache ti que me poño eu» , a primeira vítima é a intelixencia colectiva

E necesaria a Unidade para botar a quen afundiu á mayoria social nunha profunda desigualdade

A Saida da Crise e a Vivenda

Temos que evitar que consolídese que un elevado grupo de cidadáns queden permanentemente na cuneta. A sociedade está a empezar a chamar emprego a calquera cousa, aínda que sexa precario, inestable e mal pago .

 Estamos na Época de Trump ,se con Reagan ou Teacher comenzo a convicción das Elites de que xa non tenian que seguir co Pacto que sustentaba o Estado do Benestar Na época de Trump consolídase a derrota ,o final da socialdemocracia,do pacto social polo cal o Estado prové servizos e dereitos sociais á totalidade dos habitantes dun país.

Ante a perda das vellas certezas, caben dúas actitudes: ou ben apelar ao rearmamento nas conviccións “auténticas” ou poñernos a escóitaa de novas situacións e problemas para os que, quizais, aínda non teñamos un discurso, unha teoría que consideremos certa e definitiva. Esixir aos traballadores actuais o tipo de mobilización que era propia do capitalismo industrial corre o risco de clamar hoxe nun deserto autorreferencial

Pola unidade ,Os MMSS debemos dar exemplo

Estamos ás portas de que a unha xeración enteira esquézaselle que é ter dereitos no traballo e considerará normal dicir si a todo, porque senón vén outro . A xeracións novas non sabrán que existiu un Estado do Benestar É dicir non saberán que é ter políticas económicas de repartición e de distribución da riqueza

Aproveitaron a crise para recortar dereitos. Estas políticas de recortes causaron sufrimento, pobreza, fame e mesmo mortes e todo para que a banca e os poderes económicos sigan tendo grandes beneficios á conta das nosas vidas.

Ademais roubáronnos liberdade expresión, asistimos a situacións preocupantes neste sentido

Para a maioría social esta crise-estafa está a significar un xigantesco drama humano. Mentras que para unha insignificante minoría supón un gran negocio.

Lexislouse a favor da Vivenda en propiedade , fronte á vivenda entendida como un dereito . Sen unha política de vivenda entendida como un dereito fundamental e estable no tempo , será moi difícil conseguir o óptimo de equidade dunha vivenda digna para todo o mundo

Este 1º de Maio ven connosco ,cos MMSS ,ali estaremos, esperámosvos

A.T

Publicado en Novas, opinion

Unha Marcha Solidaria :1º de MAIO

A realidade deixou un panorama con luces e sombras: de avances relevantes e aspiracións incumpridas. Particularmente, produciuse certa frustración dalgúns sectores sociais ante o relativo fracaso das mellores expectativas de poder ter un papel determinante nun Goberno de progreso,

Vivimos unha época de grave retroceso das mobilizacións, A mobilización das Mulleres e dos Pensionistas non sabemos nin a súa profundidade e canto se manterá no tempo

Vivimos unha época onde os dereitos sociais apenas existen como marco colectivo, rompeuse o acordo social que mantiña en Estado do Benestar Unha maioría social organizarase ao redor de ferramentas que lle sexan útiles para enfrontarse aos ataques que sofren. E para conseguir isto, desde o meu punto de vista, os MS e a IP, ou polo menos unha parte significativa deles, están condenados a entenderse, así como a avanzar en dúas frontes básicas: utilidade e lexitimidade.

Pero esa tendencia subxectiva corre o risco de converterse en pasividade ou, o que é peor, desconcerto e pugna interna por eludir ensinos e responsabilidades. O grave sería non adecuarse á nova realidade co redeseño da estratexia de cambio. Así, é conveniente profundar nas características da situación actual e as leccións da última experiencia para conseguir o máximo de unidade no diagnóstico e, sobre todo, conformar unha nova orientación e dinámica política. Trátase dun debate amplo, sereno, unitario e construtivo para adecuar, xunto co resto de tecido asociativo, movementos sociais e xente progresista, o proxecto colectivo de cambio.

Sen os MMSS ,Sen #As5 DeLaPAH o cambio non será

O Primeiro de Maio ven con NOS :Deamos exemplo a unidade é necesaria

Publicado en Novas

Fondos Buitre y el Negocio de la Vivienda

27/4/2018 El Ayuntamiento gobernado por Ana Botella vendió 1.860 viviendas sociales a fondos buitre y esta operación ha sido muy rentable para estos últimos. El valor de estas viviendas ha aumentado un 227%, según los cálculos del propio fondo buitre que las compró. Además, los alquileres que cobra a los inquilinos ese fondo han subido […]

a través de Los fondos buitre hacen su negocio con la vivienda pública — Despuesdelasmusas’s Blog

Publicado en Novas, opinion

1º de Maio :Os MMSS

Como todos os anos convocamos a todas as persoas que desexen a unidade na loita contra a precariedade laboral e os salarios de miseria .Contra a perdida de dereitos e a destrucion do Estado do Benestar

O dereito á vivenda é xa unha ilusion Se eres dos que queres a unidade ven connosco

Os MMSS.

En España, o 13,2% dos traballadores atópanse en risco de pobreza e exclusión social

No añou 2016, un total de 12.989.405 persoas, que supoñen o 27,9 % da poboación residente en España está en Risco de Pobreza e/ou Exclusión Social os indicadores e o Goberno do PP decretaron xa o fin da crise e, con todo, a pobreza e exclusión seguen sen recuperarse de maneira tanxible. A taxa de pobreza das persoas traballadoras incrementouse drásticamente (polo menos en 2,4 puntos porcentuais), iso non pode interpretarse máis que cunha frase que xa se utilizou en informes anteriores: “non calquera traballo protexe da pobreza”.

Alugar piso cando o teu orzamento é limitado pode converterse nunha odisea “É moi difícil chegar a fin de mes gañando 800 euros. O 68% dos mozos españois cre que terá que “traballar no que sexa”

A precariedade non é unha casualidade é toda unha estratexia que impón o medo e a resignación como unica saída

Os MMSS

Os MMSS pedimos a altura de miras necesaria e esiximos a Unidade para botar a quen afundiu á mayoria social nunha profunda desigualdade .Os MMSS perderon fol ,son diversas as causas ,mais alá dos picos lóxicos da súa actividade Estamos ante un ciclo de regresión da mobilización social .Vivimos o espellismo de pensar que “A esquerda tomou a substitución dos movementos sociais. “. Mais esta nin tomou o relevo , nin alcanzamos os ceos

É hora de facer un exercicio de reflexión e segundo deixar de contentarse con o “Eu” e pensar mais en “Nós” .É necesario retomar a acción colectiva . O que si temos claro é que é bo incorporar certa xenerosidade, porque cando reina as rifas polo «quítache ti que me poño eu» , a primeira vítima é a intelixencia colectiva

A esta tarefa de promover os acordos debemos dedicar os nosos esforzos A posición debe ser ,fortalecer o que nos une e posicionarnos lonxe das ideas ultra pretenciosas e uniformadoras.

A Saida da Crise e a Vivenda

Temos que evitar que consolídese que un elevado grupo de cidadáns queden permanentemente na cuneta. A sociedade está a empezar a chamar emprego a calquera cousa, aínda que sexa precario, inestable e mal pago . Estamos ás portas de que a unha xeración enteira esquézaselle que é ter dereitos no traballo e considerará normal dicir si a todo, porque senón vén outro . A xeracións novas non sabrán que existiu un Estado do Benestar É dicir non saberán que é ter políticas económicas de repartición e de distribución da riqueza

Aproveitaron a crise para recortar dereitos. Estas políticas de recortes causaron sufrimento, pobreza, fame e mesmo mortes e todo para que a banca e os poderes económicos sigan tendo grandes beneficios á conta das nosas vidas.

Ademais roubáronnos liberdade expresión, asistimos a situacións preocupantes neste sentido

Para a maioría social esta crise-estafa está a significar un xigantesco drama humano. Mentras que para unha insignificante minoría supón un gran negocio.

Lexislouse a favor da propiedade fronte á vivenda entendida como un dereito . Sen unha política de vivenda entendida como un dereito fundamental e estable no tempo , será moi difícil conseguir o óptimo de equidade dunha vivenda digna para todo o mundo

Este 1º de Maio ven connosco ,cos MMSS ,ali estaremos, esperámosvos

As 12 am Na Plza San Fernando (No Bar Leon ) Marcha Solidaria ate   os 4B Vigo

Publicado en Novas, opinion

PILI ATA SEMPRE COMPAHÑEIRA

Pili e Arturo chegaron á PAH xa hai anos ,como todas iniciaron a súa relación coa PAH como afectados ,a débeda co BANCO lles atenazaba, pero aquel sentimento durou pouco,enseguida comprenderon que sen loita a súa causa estaba perdida Ao pouco xa eran uns destacados membros da PAH ,os que a xente recoñece “eses son da PAH “ non faltaban a nada .Todo un exemplo.

Hai uns anos atrapouche unha maldita enfermidade .Nunca te queixabas ,ao contrario había que pararche. Asombrosa a Forza e a enteireza ao afrontar a enfermidade

Pili demostráchesnos a nós e todos aos que axudaches que a felicidade e as alegrias atópanse no esforzo por lograr as «costas da terra do #SiSePode»

O compañeirismo e a viaxe con quen como o teu, animados pola mesma vontade e o mesmo soño, déixanse a pel para derrotar a quen decían que eran e son moi poderosos e que non se pode ,vaia que se pode. Pois claro que #SiSePode

O teu é a mostra que neste lado dos perdedores da crise,que nos non creamos está o mellor deste desdichado mundo

Pili ,non che esquecemos .ComPAHñeira

Publicado en Novas, opinion

El PP saca un plan de vivienda que vuelve a dejarnos en la cola de Europa

El nuevo Plan de Vivienda del PP, un nuevo despropósito para seguir beneficiando a los grandes propietarios y especuladores, sobre todo en materia de alquiler.

El Consejo de Ministros, del viernes día 9 de marzo, ha aprobado el Plan de Vivienda, no sabemos si para fabricarse una coartada para vetar la proposición de Ley de Vivienda de la PAH, o si sólo porque tienen amigos que necesitan recibir pronto ayudas. Es muy elocuente que, cuando hemos interpelado al Gobierno Central sobre los problemas de vivienda, siempre se ha despachado con un eso es competencia de las CCAA, luego ha recurrido todas y cada una de las leyes autonómicas, y ahora aprueba un plan, que tienen que desarrollar las autonomías, pero que le viene ya marcado en sus contenidos y cuantías, limitando totalmente la capacidad de éstas para utilizarlo según sus criterios y necesidades, y, por otra parte, nadie entendería que el Gobierno vetara el proyecto de ley de Vivienda de la PAH por afectar a los presupuestos, tras haber aprobado este Plan, que supone un gasto de 1.443 millones de euros.

España, es por encima de Chipre y Malta, el tercer país de la UE que menos invierte en vivienda: el 0,03% del PIB, frente al 1,41% del Reino Unido, el 0,83% de Francia, o el 0,59 de Alemania según datos de la OCDE.

El Plan del PP va destinado a subvencionar la construcción de nuevas viviendas destinadas al alquiler, cuando en España, y según el INE hay más de 3 millones de casas cerradas.Además, también va a destinar una parte importante a la rehabilitación de viviendas y otra a las ayudas al alquiler. Según todos los expertos que se han pronunciado, este plan, lejos, no ya de solucionar, sino simplemente de aliviar el problema, va empeorar mucho las cosas especialmente, en los precios del alquiler, actualmente en fase de burbuja, ya que va a incrementar la demanda, sin tocar la oferta, por lo que los precios se dispararán aún más. Esta subida, afectará sin lugar a dudas, a los precios de alquileres sociales comprometidos con familias desahuciadas que, si reciben ayudas, irán a parar a las cuentas de resultados de los bancos que las desahuciaron.

Para la PAH, este plan supone nuevamente, una importante transferencia de 1.443 millones de euros públicos a los bolsillos privados de constructores y grandes tenedores de vivienda para alquiler, sin que se cree el imprescindible Parque Público de Vivienda para alquiler, ya que los propietarios de las casas seguirán siendo los mismos, por tanto, al acabar el plan, habremos gastado todo ese dinero, no habremos solucionado nada, y unos pocos serán mucho más ricos. Además, cuando las ayudas al alquiler, que son por un máximo de 3 años caduquen, y los precios se hayan inflamado aún más, las familias no podrán hacer frente a las renovaciones, y sus propietarios y la LAU les pondrán de nuevo en la calle.

Pese a que en España cada año fallecen en torno a 7.000 personas por causa de la pobreza energética, el Plan del PP no incluye nada al respecto.

Frente a ese plan, la Ley de Vivienda de la PAH propone:

  • Dación en pago retroactiva, para cancelar las deudas impagables de aquellas familias que perdieron sus casas, víctimas de unos procedimientos, que además de anacrónicos, injustos e inmorales, eran ilegales.
  • Moratoria para todos los desalojos forzosos sin alternativa habitacional.
  • Alquiler asequible, mediante el establecimiento de índices de referencia de precios, como existen en Alemania, Reino Unido, Francia, Austria… etc.
  • Creación de un parque público de vivienda que sirva para garantizar el acceso a la misma. En la actualidad hay 3,5 millones de casas vacías en España que deberían ir
  • Garantía de acceso a los suministros básicos, estableciendo un mínimo de garantía e implicando en su coste a las suministradoras.

Se trata en fin, de una ley de la que la actual Relatora de Vivienda de la ONU, señora Leilani Farha, ha dicho en un artículo periodístico: El valor central de #LeyViviendaPAH es que ha sido redactado por las mismas personas afectadas por desahucios y ejecuciones hipotecarias, proponiendo soluciones a las causas sistémicas que produjeron esta situación. El proyecto, entre otras cosas, propone medidas concretas para evitar desahucios, la creación de otra burbuja inmobiliaria, la invasión de fondos buitres, y la mercantilización y turistificación de la vivienda. La #LeyViviendaPAH nos presenta una oportunidad para debatir un cambio paradigmático que entienda a la vivienda como un derecho humano del que todas debiéramos de gozar. Es también un precedente de buenas prácticas que sirva para inspirar al mundo. ¡Aprovechemos esta oportunidad y apoyemos el debate!

Si el pasado verano el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas dictaminó que España había vulnerado el Derecho Fundamental a la vivienda, al haber desahuciado, por impago de alquiler a una familia, sin alternativa habitacional, el pasado jueves, día 8, este mismo Comité volvió a pedir a España que paralizase otro desahucio (o que le facilite alternativa habitacional) a una familia que ocupa una casa del BBVA, reiterando nuevamente, que la vivienda es un Derecho Fundamental.

El proyecto de Ley de Vivienda de la PAH se haya actualmente finalizando el plazo de posible veto por parte del Gobierno del Partido Popular, plazo que concluye el próximo día 16. Aunque muchos alcaldes, concejales y diputados autonómicos del PP han apoyado y aprobado resoluciones en favor de nuestra ley, desde el Gobierno no hemos obtenido respuesta alguna a las muchas peticiones de reunión con el ministro De La Serna. Aunque el Gobierno, aun sin presupuestos que lo avalen, acaba de aprobar su Plan de Vivienda por 1.443 millones/€, pensamos que podría plantear el veto a la ley alegando que tiene repercusión presupuestaria. No obstante, la decisión final no está en su mano, ya que todos los miembros de la Mesa del Congreso han hecho público su apoyo a la toma en consideración de la ley, por lo que, si Ciudadanos quiere, el PP no podrá haber tal veto. Estaremos atentas a Rivera y a los suyos.

http://afectadosporlahipoteca.com/

Publicado en Novas, opinion

PAHVigoTui_BM .Ti formas parte

Por eso su color es el verde, el color de la ESPERANZA.

No queremos mas desahucios, no queremos ver mas familias en la calle.

No podemos entender que el Concello de Vigo, el menos endeudado de el país, como repite  el Alcalde ,cada vez que tiene ocasión.

El concello de Vigo, que termina cada ejercicio con fondos de sobra y prometió presionar para ayudar a las familias de esta ciudad que tanto dice querer,y nos prometio un Vigo “libre de Desahucios “. Pero la realidad es bien distinta , lo sabemos bien en la PAH y ahora como hizo en otras ocasiones , hoy es a Maria y a sus dos niñas en la calle y dicen que no pueden hacer nada.

El Concello y la Xunta se culpan mutuamente pero ambos miran hacia otro lado mientras unos ciudadanos de su “querido Vigo” se quedan sin un techo donde vivir.

Queremos que esta concentración de hoy, que esta denuncia no sea solo un acto al que todos venimos y del que cuando termine nos vamos y olvidemos a esta familia que nos necesita.No es posible que en un país con miles de viviendas vacías existan problemas de personas sin hogar ,¡ Ni un desalojo mas.¡

Ya está bien de tanta hipocresía política. Un desahucio, sea consecuencia de una ejecución hipotecaria o de impagos por arrendamiento de Alquiler , supone que una familia, en la mayoría de los casos sin recursos, se quede literalmente en la calle sin que las diferentes administraciones públicas adopten las medidas necesarias y urgentes para evitarlo y proceder a su realojo con un Alquiler Social digno y que suponga un solución habitacional duradera

Os pedimos que todos todos y todas os preocupéis de lo que pase con esta familia y que todos juntos luchemos por solucionar su situación y pora que esto no se repita, porque la unión hace la fuerza y esta fuerza es la fuerza del pueblo unido.

Si se puede

Nin Xente sen casa Nin Casas sin xente

Parque Publico da Vivenda : 

* Vivenda Social

* Alquler Social non superior al 25% de los ingresos de la unidad familiar.

Polo Dereito a vivenda Xuntos podemos

A %d blogueros les gusta esto: