Medidas que o Concello non fai e deberia facer para un programa de Recuperación de Vivendas baleirasO Concello ten como obxectivo prioritario que todos os veciños e as veciñas da cidade poidan gozar do seu dereito a unha vivenda digna, alcanzable e accesible. Con este fin, de acordo coas súas competencias e en colaboración co resto de administracións públicas: 

* a) Desenvolverá un plan de vivenda con criterios de cohesión social, accesibilidade univer- sal e eficiencia ecolóxica, que terá en conta a función social da vivenda.
* b) Creará un parque de vivendas alcanzables destinadas a políticas sociais.
* c) Impulsará a construción de vivendas con protección oficial. Ainda que sexa coa venda de patrimonio dá cidade para comprar vivenda Social
* d) Impulsará o uso, a conservación, a rehabilitación, a reforma e a renovación do par- que de vivendas, velando pola súa habitabilidade.
* e) Potenciará a participación das cooperativas de vivenda e das entidades de carác- ter social e asistencial nas políticas de vivenda.
* f) Velará pola transparencia do mercado inmobiliario e para asegurar a información e protección dos consumidores e usuarios de vivendas.
* g) Actuará no ámbito da mediación do aluguer social. Acordos coas entidades bancarias .
* h) Perseguirá a sobreocupación de vivendas e a infravivenda.
* i) Combaterá o acoso inmobiliario.                   

                               Rexistro de Vivendas 


No Rexistro faranse constar, respecto de cada inmoble, os seguintes datos, actos e resolucións: 
* a) Emprazamento, parcela catastral e, no seu caso, o nivel de protección do edificio ou construción.
* b) Data de construción ou reestruturación xeral ou total ou, na súa falta, ano aproximado.
* c) Resultado das inspeccións técnicas realizadas. No caso de ser desfavorable, deberá indicarse a cal dos apartados do artigo 19.1 da presente Ordenanza afecta.
* d) Acreditación de corrección de deficiencias detectadas requiridas pola Administración.
* e) Resolución esixindo o cumprimento dos deberes de conservación e rehabilitación e data da notificación da resolución aos propietarios.
* f) Multas coercitivas.
* g) Resolución pola que se declara o incumprimento dos deberes de conservación e rehabilitación e data da notificación da resolución aos propietarios.
* h) Medidas adoptadas ante o incumprimento dos deberes de conservación e rehabilitación

* i) Resolución da declaración da situación legal de ruína urbanística e ruína física 
Artigo 5. Medidas de fomento á conservación e á rehabilitación. 
Artículo 6. Non queremos que ningunha persoa teña que alumarse con velas porque non pode pagar a factura #SuministrosGarantizados A Pobreza Enerxética Mata 


                                 Nin sede, nin frío, nin escuridade!Xestionar con las empresas que prestan servicios básicos en nuestra ciudad, tales como suministro de AGUA, ELECTRICIDAD, GAS, etc. a no suprimir este suministro mientras dure el riesgo de exclusión social por riesgo de desahucio, instándoles a llegar a acuerdos de condonación y/o aplazamiento de pago. El Ayuntamiento no autorizará en estos casos, el corte o suspensión del suministro de agua por parte de la empresa concesionaria, conforme a la legislación vigente.
 Articulo 7 Medidas contra el uso antisocial de la Vivienda 


                                       Definición de USOS ANTISOCIAES: 

a)Vivenda baleira durante mas de seis meses;

b)Omision de oferta vinculante de aluguer en casos de desaloxo;

c)Incumprimento dos deberes de conservacion da vivenda;

d)Incumprimento dedeberes de pago e conservacion de leiras derivados da Lei de Propiedade Horizontal;

e)Incumprimento do deber de inscripcion rexistral da titularidade.
                                                          Temos alternativas dia 28 as 11 diante do Concello 

                                                          Caballero ten que responder 

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s