Publicado en Novas

RENTA BÁSICA ,NON ESMOLA 

Consellería de Política Social, que dirixe José Manuel Rey Varela, continúa co seu acoso ás persoas máis empobrecidas, en concreto ás perceptoras da RISGA. Explicamos a situación que está a sufrir unha compañeira.

A muller recibiu, a mediados de marzo, un requirimento da Xunta. Nel esíxenlle que acredite que vive nunha vivenda independente á dos seus pais, malia que hai uns meses entregou un padrón municipal onde aparecía numeración diferente para cada vivenda.

Esta compañeira vive coa súa filla nunha “caseta de obra” situada na mesma finca onde o fan os seus pais nunha casa independente á dela. Así o di o concello, a través do padrón, onde teñen asignados números de portal distintos para cada vivenda -unha delas moi precaria- do terreo. Unha situación clara e sinxela de entender: dúas familias que viven en fogares independentes na mesma finca. Na Xunta incluso teñen informes da traballadora social do concello que certifican isto.

Seica esta realidade non se acomoda aos desexos da Xunta, polo que lle requiren unha “certificación catastral e/ou recibo do IBI…, nos que figure unha referencia catastral distinta á vivenda dos pais”. De non facelo terá que achegar “documentación referida aos seus pais e ao seu irmán”.

Ela e nós ficamos estupefactos logo de ler esta petición. Tratamos de buscar respostas e as atopamos na Xunta, onde recoñecen que cumpren as ordes da consellería chegadas en forma de instrucións (orais e de obrigado cumprimento). A indefensión absoluta!

O 1 de xaneiro de 2014 entraba en vigor a lei 10/2013, do 27 de novembro, de inclusión social de Galicia que modificaba a anterior da RISGA. Malia o dito na disposición derradeira da citada lei: “a Xunta de Galicia, nun prazo máximo de seis meses desde a publicación desta lei, elaborará as disposicións necesarias para o seu desenvolvemento e aplicación” ficamos sen un decreto que a desenvolva. Vivimos na “excepcionalidade”, que a Xunta xestiona a golpe de instrucións opacas e restritivas, que marcan o camiño do que, cando lles pete, plasmarán no decreto.
Malia os rechamangueiros anuncios da Xunta sobre os presuntos beneficios que ía traer a nova lei, a realidade é ben distinta. Sen decreto, fican bloqueados os aspectos máis beneficiosos da norma: posta en marcha dos tramos de inserción e de transición ao emprego ou a suba das contías a percibir polo complemento de alugamento. Á indeterminación legal, hai que engadir unha escura e restritiva xestión da RISGA feita a golpe de instrucións. Semella que para a Feijóo e Rey Varela este é o mellor escenario para afondar nun modelo de xestión da miseria marcado polo asistencialismo e a privatización das necesidades básicas.
O silencio da Xunta sobre o decreto, unido á mala xestión tantas veces denunciada (atrasos na tramitación, miseria das contías, control excesivo…) fala moito das intencións da Xunta coa RISGA: máis restrición e máis endurecemento.
Fronte a violencia da Xunta, esiximos dereitos sociais fortes. Xunto a moitas persoas e colectivos pulamos por pasar da RISGA, das faragullas, dos negocios coas nosas necesidades… e chegar a outras formas de organización onde as necesidades de todas sexan cubertas.

Coia, marzo 2017
ODS-Coia e G.A.S.

Publicado en Novas

La vivienda digna ha de ser un derecho, no la decisión de bancos y eléctricas. Firma #PrimeroLasPersonas 

Empiezan a aparecer nuestras mesas para ponerle un color verde a las aceras. Las personas que se acercan perciben que tenemos una sonrisa capaz de ablandar cualquier coraza y una prometedora sensación de victoria aunque igual han oído hablar poco de esta ILP; la televisión es esquiva a las razones que mueven las manecillas de esta gente inquebrantable, mujeres, casi siempre mujeres que se parten el alma en los desahucios de cualquier compañera. Para alguien con tanto arrastre a sus espaldas ¿qué supone pedir y explicar el porqué de una firma?

Los medios entienden la noticia como aquello que impresiona nuestras almas cansadas y embobadas. Pero para quienes recogen firmas desde hace una semana, entre plazas y calles, las noticias se mueven cada día con el avance de un desahucio en uno u otro barrio, en uno y otro pueblo.

Nuestras noticias ya no son motivo de ningún telediario. Los medios hace tiempo que dejaron de estar interesados por el drama, los colchones en la calle, los gritos de los niños, los golpes en la puerta, la falta de noticia. Ya sabemos el peso de importancia de las vidas a las que nadie presta alternativa. Muchas de ellas ahora cuidan y miman estas mesas y enarbolan una sonrisa que no te va a dejar indiferente. Si te dicen que firmes, firma.

Publicado en Novas, Persoas afectadas

Nova Asemblea 1 abril da PAHVigo :Nova ILPVivendaGalega 


O sabado 1 de Abril Asemblea da PAH na Parroquia do Cristo 
-1/–Casos Novos 

  2/ – Novas sobre Paralización e entrega escritos nos Xulgados 

   3/ Escritos para Concellos 

    4/ Avance sobre NOVA ILP VIvendaGalega

En Galicia hai centos de miles de vivendas baleiras, pero o parque de vivenda pública é gravemente escaso e os abusos bancarios son demasiado habituais? Cantas veces rescatamos á banca xa ?
Por iso, esta Lei busca:

  • Garantir a eficacia do dereito a unha vivenda adecuada do artigo 47 da Constitución;
  • Paralizar os desaloxos forzosos sen alternativa habitacional;
  • O establecemento dun proceso de acceso á vivenda xeral e de emerxencia;
  • O establecemento de medidas para prevención do uso antisocial das vivendas;
  • A garantía habitacional para situacións de exclusión residencial en función á renda familiar; e garantir unha renda Básica de Insercion Social que termine co concepto da RISGA como esmola 
  • A protección ao consumidor en materia de vivenda para evitar condutas abusivas.

 Primeiro as Persoas 

Publicado en Novas

Mas de 111.000 Familias desahuciadas

img_3418

Social | Desahucios | Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a lo largo del año pasado se produjeron 48.410 ejecuciones hipotecarias (cuando, después del impago de cuotas entre tres y seis meses se inicia el proceso con el que reclama el pago) y otros 63.037 lanzamientos (la expulsión forzosa de los ocupantes de un inmueble ).

Continúa el drama de la pérdida de la vivienda, ya sea de propiedad o de alquiler, para los sectores sociales más desfavorecidos. A pesar de la acción de la PAH y de la creciente oposición social contra quienes impiden el ejercicio del derecho constitucional a una vivienda digna, sean estos los gobiernos o los propietarios (banqueros y fondos buitres en su mayor parte), más de 111.000 familias se vieron en 2016 expulsadas de sus casas, puesto que se produjeron 48.400 ejecuciones y 63.000 lanzamientos. La mitad de los lanzamientos, un 54%, fue consecuencia de impagos de alquileres; otros 42% se produjo tras una ejecución hipotecaria, y el resto, por otras causas.

Aunque respecto al 2016 haya habido una pequeña reducción, el drama de los desahucios continúa, en medio de un contexto de aparente recuperación económica. Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a lo largo del año pasado se produjeron 48.410 ejecuciones hipotecarias (cuando, después del impago de cuotas entre tres y seis meses se inicia el proceso con el que reclama el pago) y otros 63.037 lanzamientos (la expulsión forzosa de los ocupantes de un inmueble ).

A %d blogueros les gusta esto: