Publicado en Novas

Un juzgado de Villalba asume los argumentos de la PAH y declara abusivo no haber incluído la dación en pago en una hipoteca

También declara abusivo el IRPH, la cláusula suelo o la venta extrajudicial.

Tras la aprobación de la ley 1/2013, la PAH denunció que el plazo establecido para alegar claúsulas abusivas (fijado en un mes tras la aprobación de la ley) era ilegal, no obstante, se elaboró un “kit de emergencia” para que las personas con procedimiento hipotecario abierto pudieran actuar en juzgados. La semana pasada, el juzgado de Primera Instaciá nº 7 de Collado Villalba resolvió en una ejecución hipotecaria a favor del afectado archivando el proceso instado por Banca Cívica (antes Caja de Ahorros de Navarra, hoy Caixabank, S.A.) y condenado en costas a la entidad financiera. La resolución, de fecha 5 de septiembre, da contestación a un escrito interpuesto por el Letrado del ejecutado que utilizó el “Kit de Emergencia” distribuido por la PAH de manera gratuita a través de internet entre mayo y junio pasados.

El escrito de la PAH denunciaba el carácter abusivo de numerosas cláusulas de los contratos hipotecarios, aún a pesar de no haber sido así declarado aún por el Tribunal Supremo. La magistrada del Juzgado de Villalba nº 7, Dña. Maravillas Carreras Rodríguez, acoge las tesis del escrito de la PAH y estima abusiva la falta de información sobre la posibilidad de haber pactado la dación en pago, la cláusula suelo del 5,5 %, la imposición del IRPH como índice de referencia en lugar del EURIBOR, la imposición de gastos procesales al afectado, los intereses de demora del 20%, la prohibición de arrendar, el vencimiento anticipado por impago de una sola cuota y la inclusión de la venta extrajudicial.

No haber informado sobre posible pacto de dación en pago es abusivo.

El documento, al que hemos tenido acceso, plantea por primera vez en nuestro país que resulta abusivo no haber informado al cliente sobre la posibilidad de incluir una cláusula de dación de en pago, en el momento de la firma del contrato de la hipoteca. Es decir, no haber informado de la limitación de la responsabilidad para que el posible impago quedase completamente saldado con la entrega del inmueble. La Ley Hipotecaria (art. 140) recoge la posibilidad de que las hipotecas queden limitadas a la responsabilidad “real”, respondiendo únicamente con el inmueble, mediante un pacto entre las partes, no pudiendo alcanzar otros bienes del deudor. Esta posibilidad, de haberse recogido en los contratos, impediría a los bancos seguir reclamando la deuda una vez que se han adjudicado la vivienda en un proceso de subasta. Sin embargo, lo cierto es que las entidades financieras nunca han informado de esta posibilidad a los clientes, imponiendo de hecho la responsabilidad universal (se responde de la deuda con todos los bienes presentes y futuros del deudor).

La imposición del IRPH, declarado abusivo.

Otro aspecto inédito hasta ahora es la imposición unilateral por el banco de un índice, el IRPH, que resulta más gravoso para el cálculo del interés a pagar que el EURIBOR. Un índice acerca del cual tampoco se informó adecuadamente, a lo que se suma que no se ofertaran al cliente las diversas posibilidades, ni se le explicara en absoluto las consecuencias de elegir un índice u otro.

La ejecución extrajudicial, de nuevo en tela de juicio

También es novedoso que se declare abusiva la incorporación a las hipotecas del procedimiento de “ejecución extrajudicial”, o “venta extrajudicial”. Este procedimiento permite a las entidades acudir a subastas notariales, lejos de la supervisión de los órganos judiciales, y adjudicarse los inmuebles en plazos muy breves con escaso margen de reacción y defensa efectiva para los afectados. Este procedimiento se encuentra recurrido ante el Tribunal Constitucional, a través del Recurso que la PAH impulsó en agosto 2013 contra la Ley 1/2013, en el que debe pronunciarse sobre la indefensión en que coloca a los ejecutados y por tanto, sobre su constitucionalidad.

Archivo de la ejecución hipotecaria e imposición de costas a Banca Cívica (CaixaBank)

La resolución judicial, tras enumerar y declarar abusivas hasta un total de ocho cláusulas de la hipoteca, archiva el procedimiento y condena en costas a la entidad financiera, que deberá correr con los gastos de defensa legal ocasionados a los afectados por la hipoteca de Banca Cívica.

Queda por saber ahora si Banca Cívica (hoy Caixabank,S.A) recurrirá la resolución, pero de momento se abren nuevas posibilidades para el archivo de ejecuciones hipotecarias basadas en hipotecas que contienen abusos bancarios. Además, al declarar abusivo el no haber informado sobre la posibilidad de dación en pago, permite a la familia solicitar la dación en pago apoyándose en esta reciente resolución.

¡Basta de impunidad financiera: stop desahucios, dación en pago retroactiva y alquiler social!
Sí Se Puede

Descarga aquí el Auto del Juzgado de 1ª Instancia nº 7 de Villalba, de 5-9-2013

Articulo de nuestros compHAS de la PAHCentral    http://afectadosporlahipoteca.com/
Publicado en Novas

NOVAGALICIA un Banco cruel

 

Que non hai un só banco que non estea cometendo violacións de Dereitos Humanos neste país sábeo todo o mundo. Que hai uns que, intelixentemente, acceden a negociar moito máis que outros, tamén. Dende logo, este non é o caso de Novagalicia Banco.

Logo da entidade

NGB é un barco que se afunde a prazos. O banco vaga á deriva, agardando que algún gran grupo fágase con el. Namentres aparece un comprador, os seus xestores gárdanse moito de facer calquera tipo de operación que poida dificultar a súa compra.

Así, a pasividade nas negociacións coa PAH comeza a desesperar á plataforma, que non descarta facer mobilizacións contra a entidade para visibilizar a situación.

E é que a crueldade dos dirixentes de Novagalicia Banco semella non coñecer límites. Ademais dos casos “clásicos” de persoas que non poden seguir pagando a súa hipoteca ao perder o traballo por mor da crise económica causada pola banca, en NGB danse casos especialmente dramáticos.

Dende logo, non podemos dar nomes por respeto á privacidade da persoa afectada, pero, para que os lectores poidan facerse unha idea, NGB está tratando de executar a vivenda dunha muller con discapacidade psíquica. O caso é especialmente extremo posto que a súa débeda ascendía a 4100€, cantidade que foi pagando de boa fe consignando 150€ mensuais no xulgado, posto que non podía permitirse pagar máis.

Os seus pagos ascenderon a 4112,49€. Mentres ía pagando, a entidade non lle facilitou, nin a ela nin ao avogado que a asesoraba, a cantidade que lle quedaba por pagar.

Para colmo, a casa que NGB quere adxudicarse, é unha vivenda do pai da muller, tristemente falecido. Ademais, ela aínda non aceptou a herencia, polo que NGB quere executar a casa antes incluso de que sexa legalmente desta muller discapacitada.

A NGB dalle igual a discapacidade da muller, dalle igual que a débeda inicial xa estea pagada, e dalle igual arrebatarlle a casa do seu pai morto. Néganse a negociar ningunha solución para ela.

Cando os crimes contra a humanidade cometidos polos nazis foron xulgados en Nüremberg, unha das frases máis repetidas polos acusados foi “só cumpría ordes”. Cando se xulguen os crimes contra a humanidade cometidos pola banca, esperemos que o “só cumpría ordes” lles sirva tanto como lles serviu aos nazis.

Publicado en Documentos útiles, Novas, opinion

A PAH CONTRA UCI

Sabían que existía unha entidade chamada UCI (Unión de Créditos Inmobiliarios)?
Unión de Créditos Inmobiliarios, S.A. (UCI) con domicilio en Madrid (C/da Xesta, no3), é unha financeira pertencente ao Grupo Santander
. Realizaron e seguen realizando prácticas que consideramos raian a USURA e ESTAFA cos seus clientes hipotecados. A nosa indignación cada vez é maior pola reiterada actitude de UCI a negarse a poñer solución real ao rogo desesperado das familias que, debido á crise, caeron en amora e se ven paulatinamente sometidas a un proceso xudicial que remata na poxa da súa casa, ao denigrante desafiuzamento e finalmente, ao pagamento dunha débeda persoal inasumible, facendo evidente que os seus clientes se converteron en escravos financeiros dunha trama organizada que partiu da sobretasación dos pisos polos que se hipotecaron con ilusión, e se converteron nas súas tumbas.

E a que se dedica esta entidade?

1) O Grupo Santander ten o 50% de accións da devandita financeira, ademais de ser socio fundador xunto con BNP Paribas no ano 1996.

2) O Grupo Santander formou parte dende un inicio en todo este proceso, como o demostra entre outras cuestións o feito da obrigatoriedade de abrir unha conta no Banco de Santander ao contratar a hipoteca.

3) É por todos coñecido, tanto no mundo financeiro como entre as inmobiliarias e a opinión pública, que UCI é a “liña de hipotecas lixo” do banco Santander. Nos anos de éxtase inmobiliaria, o Grupo Santander derivaba a esta entidade aqueles préstamos de alto risco, ben pola precariedade dos hipotecantes, ben polo escaso valor do ben hipotecado, aplicando unhas condicións na concesión do préstamo MOI POR ENRIBA DAS DE MERCADO (diferenciais superiores á media, prazos máis prolongados, taxacións claramente infladas, etc.). Tanto é así, que UCI era coñecida nestes ambientes como “A Unión de Créditos Imposibles”, aludindo a que cando un préstamo, refinanciamento ou reunificación de préstamos era inviable para a maioría das entidades, UCI aprobaba a operación.

4) Tras o silencio do Grupo Santander escóndese a necesidade de tapar e ocultar prácticas bancarias que nada teñen que ver co que as súas campañas publicitarias e de captación de clientes queren facer chegar ao gran público.

5) As oficinas físicas que UCI tiña en gran parte do estado desapareceron, remitindo aos seus aínda clientes con problemas a servizos de atención ao cliente que non son operativos e non resolven os problemas de cada un dos afectados. É imposible presentar documentación, falar cun interlocutor válido e con capacidade de decisión e na maioría dos casos, o trato verbal dos empregados cara aos afectados é pésimo e raia no insulto.

Con esta campaña en todo o Estado esiximos interlocutores válidos capaces de tomar decisións como:

. Dacións en pagamento con extinción total de débeda. O afectado unha vez que entrega a vivenda quedará libre de toda a débeda contraída e será UCI/Credifimo quen se fagan cargo de todos os gastos de plusvalías.

. Quitas que verdadeiramente poidan garantir a vida do préstamo en casos de restructuración.

. Condonacións totais da débeda e non só dunha parte desta.

. Nos casos en que se solicite Aluguer Social este ha de ser por un período mínimo de 5 anos, prorrogable a outros 5 anos.

Atentamente,
PLATAFORMA DE AFECTADOS POLA HIPOTECA

20130904-003646.jpg

A %d blogueros les gusta esto: