Publicado en Novas

Contra a Impunidade Financeira, xuízo e castigo aos culpables

Os principais responsables da crise encóntranse nos consellos de administración das entidades financeiras.

Dende o estalido da crise centenares miles de millóns de euros públicos foron destinados ao rescate das entidades financeiras, mentres os seus propietarios tomaron constantes decisións co obxectivo de incrementar a súa capital e enriquecerse aínda máis a custa dos dereitos fundamentais das grandes maiorías sociais. Os poderes públicos cargaron a factura das entidades financeiras ao conxunto da poboación en forma de salvaxes recortes sociais e en privatización de bens colectivos. Estanse a recortar servizos públicos tan básicos que limitan o noso dereito á saúde, á educación e á vivenda, e se asañaron cos sectores máis vulnerables: persoas pensionistas, paradas, precarias, dependentes, novas, mulleres, emigrantes.

Ademais, centenares de miles de vivendas están a ser acumuladas polas entidades financeiras en clamorosa comisión do delito consistente en acaparar un ben de primeira necesidade coa finalidade de alterar artificialmente o prezo das cousas
Catrocentas mil execucións hipotecarias foron realizadas dende que estalou a crise. As hipotecas lixo foron creadas polas entidades financeiras durante a burbulla inmobiliaria. A comercialización de hipotecas mostrouse altamente prexudicial e seguiu unha práctica xeneralizada que non podemos denominar nada máis que como unha estafa sistemática. As entidades financeiras enganaron acerca dos verdadeiros riscos que corrían as persoas ao asinar unha hipoteca. Comercializaron produtos financeiros altamente tóxicos co dramático resultado de centenares de miles de execucións hipotecarias, desafiuzamentos e débedas perpetuas, baseados nunha norma declarada ilegal pola Sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea do 14 de marzo de 2013. A estafa hipotecaria e as execucións hipotecarias masivas teñen graves consecuencias para as persoas que se concretaron nunha violación sistemática dos dereitos humanos.

A sentenza de Tribunal de Xustiza da Unión Europea evidenciou que existen responsables políticos e administrativos da non trasposición á normativa española da Directiva Europea 93-13 en grave prexuízo para os debedores habitacionales co resultado de centenares de miles de execucións e desafiuzamentos ilegais realizadas polos Tribunais a instancia das entidades financeiras. Centos de miles de vítimas de violacións de dereitos humanos esixen depúrense responsabilidades. A actividade do capital financeiro foi criminalmente responsable da situación actual mentres resulta clamorosa a inacción dos poderes públicos – Ministerio do interior, Fiscalía e Xudicatura – ou máis alá, as súas actuacións en defensa directa dos seus intereses. Criminalizar, pola contra, a práctica política de resistencia dos colectivos que se opoñen a esta actividade especulativa.

Despois da recollida de máis dun 1.400.000 firmas, as Cortes consumaron o rexeitamento á Iniciativa Lexislativa Popular que formulaba a moratoria de desafiuzamentos, a dación en pagamento retroactiva e o aluguer social. A pesar de todo, a maioría da sociedade segue apoiando as propostas contidas na ILP. Fixemos unha proposta de mínimos, unha proposta de emerxencia social, e rexeitárona.

Ante este recorte de dereitos e de liberdades facemos unha chamada ao conxunto da sociedade civil a poñerse en marcha contra a estafa hipotecaria e a impunidade financeira. A loita continua. Non imos permanecer parad@s.

Seguimos adiante, Subimos as apostas, polo dereito á vivenda para tod@s, contra a impunidade financeira e contra a estafa hipotecaria.

¡ Si se pode!
Contra a Impunidade Financeira, xuízo e castigo aos culpables

20130829-224817.jpg

Publicado en Novas

Recurso de inconstitucionalidad contra la ley antidesahucios impulsada y redactada por la PAH

Resumimos a continuación los 6 puntos por los cuales las Plataformas de Afectados por las Hipotecas consideramos que la llamada “Ley Antidesahucios” vulnera los derechos contemplados por la Constitución Española y la legislación internacional.

Motivo 1: Inviolabilidad del domicilio y tutela judicial efectiva.

La vivienda más allá de una propiedad es el ámbito íntimo, personal y privado de las familias y por lo tanto debe ser protegido por los derechos implícitos que conlleva.,,,, Así lo reconoce la Constitución Española en su artículo 18 en el que explica que las circunstancias para la entrada en el domicilio privado sólo puede ser autorizado por un juez que las valore, justifique y motive. …..La Ley al no dar margen de establecer esta valoración más allá de criterios arbitrarios establecidos por el Gobierno atenta contra contra la inviolabilidad del hogar

Motivo 2. Vulnera los derechos del niño y los discrimina por la edad.

ley establece como una de las condiciones que en el domicilio haya menores de 3 años de edad, tanto en la moratoria de lanzamientos …No existen criterios objetivos para establecer ese límite de edad …La situación actual en España en que miles de familias viven bajo el umbral de la pobreza que se acentúa por una altísima tasa de paro, denunciada por organismos gubernamentales estatales e internacionales agravan esta situación y son víctimas de las citadas consecuencias todos los niños independientemente de su edad.

Motivo 3. Vaguedad e indeterminación en la constitución del fondo social de viviendas.

La Ley en cuestión “Encomienda” al Gobierno que “promueva” con el sector financiero un fondo social de viviendas No se establece un plazo….

Motivo 4. Vulneración de la tutela judicial efectiva y defensa en relación a las garantías procesales ofrecidas a los consumidores frente a los profesionales

Básicamente el tema es que la Ley da la opción y no el deber a los jueces a que puedan apreciar cláusulas abusivas de oficio, pero no obliga a ello……..l Tribunal Europeo reconoce que las familias están en una situación de inferioridad ante las entidades financieras y que dicha desigualdad debe ser compensada por la figura de juez quien debe apreciar de oficio las cláusulas abusivas……..la Ley 1/2013 establece un plazo máximo de 1 mes para denunciar la cláusulas abusivas..

…….la publicación de la Ley en el BOE y dándose así por informada a todas las posibles personas afectadas. …

 

Motivo 5. Violación del principio de igualdad de armas procesales y acceso a los recursos establecidos por la ley.

La Ley 1/2013 abre la posibilidad de oposición por cláusulas abusivas tanto de oficio por el juez o a instancia de la parte ejecutada. ….No obstante no modifica la ley de enjuiciamiento civil en la parte en que dice que la apelación sólo es posible por la parte acreedora. ….

Motivo 6. Referencias en la Ley a la ejecución o venta extrajudicial

La Ley 1/2013 hace referencia a la ejecución o venta extrajudicial, un sistema de ejecución que quita de manos de los jueces la función jurisdiccional y la deja en manos de los notarios….

…Un procedimiento más rápido que provoca una mayor indefensión de las personas y familias afectadas, dificultando su defensa en el mismo y que además es establecida unilateralmente por la entidad financiera en el contrato hipotecario….

 

Por todos estos motivos consideramos que la ley aprobada por el Gobierno vulnera los derechos de las personas y familias, contraviene la Constitución, la legislación europea y los tratados internacionales de derechos humanos, manteniendo las desigualdades entre las entidades financieras a las que protege frente a las familias a las que perpetua en su situación de indefensión.

 

Publicado en Novas, Persoas afectadas

Falece o veciño de Arteixo (A Coruña) que se disparou na cabeza cando ía ser desafiuzado

O veciño de Arteixo (A Coruña) que se disparou un tiro na cabeza o mesmo día no que ía ser desafiuzado por non pagar o aluguer faleceu.

O home, J.M.E., de 62 anos, permanecía ingresado no Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac) desde que o pasado 17 de xullo disparouse na cabeza cando ía ser desafiuzado por impago do aluguer do piso no que vivía

Desde fai anos que a PAH alerta de que o desahucio é unha das máximas formas de violencia e precarización que se pode exercer contra unha persoa. A vivenda é o espazo mínimo de seguridade, é onde desenvolvemos o noso proxecto de vida. Para a gran maioría da xente é un refuxio necesario sen o cal as persoas son abocadas á intemperie, ao baleiro.

A PAH vén reclamando desde fai tempo unha moratoria de desahucios de vivenda habitual, sexan estas hipotecadas ou se atopen en réxime de aluguer,igual que pedimos a dacion en pago retroactiva e o aluguer social Esta demanda necesaria enmárcase nos acordos que o Estado Español adquiriu internacionalmente en materia de dereitos humanos, os cales son gravemente vulnerados 

 

Todos os casos de desahucio de vivenda habitual teñen solución. ninguén debería ser empuxado ata unha situación onde o suicidio sexa unha vía de escape cando non hai esperanza Quen participamos nas distintas PAHs de todo o estado sabemos que isto non é unha excepción. Vivímolo cada semana nas nosas reunións. Centos de miles de vidas rotas por hipotecas abusivas e unha lexislación perversa que condena á xente para sempre, cunha débeda perpetua e sen vivenda. Mentres, os responsables de estáfaa, especialmente bancos e Goberno, seguen impunes atentando contra os dereitos fundamentais da poboación

 

Contra o Genocidio financeiro e os desahucios, procesemos aos culpables?

PAH-logo-vertical-BW_2 

 
Publicado en Novas

Nova dación en pagamento e Aluger social

Unha familia da Garda, ameazada co desahucio, asinou  a documentación pola cal unha entidade bancaria acepta a dación en pago da súa vivenda e establece un aluguer social de 150 euros, incluídos os gastos de comunidade.

A familia está formada por un matrimonio que está en paro, un fillo de 14 anos, unha filla de 5 anos e a avóa de 68 anos.

Os ingresos da familia non chegan aos 400 euros, polo que desde o pasado mes de xaneiro non pagaban a hipoteca.

É de resaltar que a familia conseguiu a dación en pago asumindo a entidade adquiriente as débedas que acumulaba tanto coa comunidade de propietarios, como co Concello da Garda, polo impago do IBI do último ano e un embargo ordenado polo xulgado do Social de Vigo, e que é posterior á hipoteca.

A xestión da Plataforma de Afectados por Hipoteca (PAH) de Vigo foi determinante para resolver a situación, con negociación intensa que finalizou onte mesmo, ao chegar a un acordo e facerse efectiva a firma de toda a documentación.

Un exemplo de que SI SE PODE  #XuntosPodemos6a00d8341bfb1653ef017d3dab93b8970c-550wi

A %d blogueros les gusta esto: