Todos Unidos Acadamos Cambia-la Situación

Onte, día 23 de marzo, membros de STOP Desahucios Compostela, PAH de Vigo Tui-Baixo Miño e outros colectivos sociais como 15M Vigo, xuntáronse diante da sede central de Novagalicia Banco en Vigo, para apoiar a Victoria e á súa filla Sandra, afectadas por unha execución hipotecaria no concello de Teo, A Coruña. A vivenda ía ser subastada en breve, así que compría actuar axiña. Unha vez diante do banco, o grupo repartía folletos informativos aos transeúntes sobre o caso mentres a afectada e unha comisión de catro membros das respectivas PAH reuníanse no interior co Director Territorial de Novagalicia Banco para negociar a saída menos daniña para esta familia á que, como tantas outras, malia ter tido sempre vontade de pagar, o desemprego e a crise abocaron á mera subsistencia, deixando de satisface-las letras por imposibilidade.

Despois de máis dunha hora de reunión, o grupo que estaba apoiando desde fóra puido contemplar á comitiva saíndo con rostros de alivio e ao mesmo tempo cautela. A negociación foi óptima, os representantes do banco amosaron en todo momento interese polo caso e empatía coas afectadas, comprometéndose a paraliza-la subasta e execución hipotecaria neste caso. Victoria propúxolles pagar unha cota mensual menor, mais os directivos foron máis aló e contraofertaron unha carencia de dous anos para darlle tempo á familia a se recuperar económicamente, proposta que foi aceptada de seguida.

Os membros das PAH obtiveron un compromiso firme por parte do Director Interterritorial de que Novagalicia Banco non efectuará ningún desafiuzamento e que cada caso será estudiado pormenorizadamente para chegar ao mellor desenlace. A propósito desta promesa, os activistas das PAH propuxéronlle crear un protocolo de actuación nos casos de impago hipotecario e a súa difusión por tódalas sucursais do país co fin de mellora-la da comunicación entre banco e cliente e acadar solucións que non violenten ás familias e ao mesmo tempo non prexudiquen os intereses do banco.

Nesta reunión tamén se tratou o caso doutra afectada da área de Compostela, cuxa vivenda ía ser subastada a próxima semana; alén da execución hipotecaria, esta familia presenta unha problemática anexa, pois un dos seus membros padece unha grave doenza que precisa esforzos concentrados de toda a familia para contrarrestar a situación. Os directivos de Novagalicia Banco aseguráronlles aos membros das PAH que o proceso xa estaba paralizado e en vías de solución, o que acreditaron amosandolle-la a orde de paralización.

Despois desta tan intensa reunión no interior e mobilización no exterior, todo o grupo encamiñouse cara a sucursal de Ibercaja en Vigo, co gallo de negocia-la dación en pago doutro hipotecado. Membros das PAH e afectado sentaron a negociar cos directivos do banco para expor dita petición e, a pesares de non levala por escrito, eles mesmos redactaron un texto que foi asinado polo interesado e dous testigos. Comprometéronse a estuda-lo caso e ofrecer unha resposta a finais da vindeira semana.

A valoración que a PAH Vigo Tui-Baixo Miño fai é bastante positiva, xa que parece que se está comezando a dar unha marea de sensibilización social que abre a porta á visibilización da problemática dos desafiuzamentos e á súa acometida para resolver a acuciante situación nas que as familias se ven envoltas por mor da burbulla inmobiliaria e a crise do desemprego, ambos factores que lles son alleos.

Pouco a pouco acadaremos involucrar a máis sectores neste drama social que atinxe aos máis febles, @s traballador@s que, coas súas familias, constitúen o motor dinamizador desta sociedade, o motor que a fai evoluir e a sostén desde a base. Pouco a pouco estamos a acabar coa pasividade institucional á que asistimos estupefactos, moitas veces desde os consistorios, e case sempre desde os órganos máis altos de goberno. A eses gobernantes que deben servir aos cometidos para os que foron eleitos, o ben común e a protección das persoas, cada día que pasa lles resulta máis difícil agocha-la cabeza porque o traballo conxunto de tódalas persoas concienciadas neste tema está a amosa-la inxustiza da situación de xeito tan descarnado que ningún político poderá mirar para outro lado.

XUNTOS PODEMOS!!!

***********

TODOS JUNTOS PODEMOS CAMBIAR LA SITUACION – 

 Hoy, día 23 de marzo, miembros de STOP DESAHUCIOS COMPOSTELA, PAH de Vigo Tui-Baixo Miño y otros colectivos sociales como 15M Vigo, se han juntado delante de la sede central de Novogalicia Banco en Vigo, para apoyar a Victoria y a su hija Sandra, afectadas por una ejecución hipotecaria en el Concello de Teo, A Coruña. La vivienda iba a ser subastada en breve, así que tocaba actuar rápido. Una vez delante del banco, el grupo repartió folletos informativos a los transeúntes sobre el caso, mientras la afectada y una comisión de cuatro miembros de las respectivas PAH se reunían en el interior con el Director Territorial de Novagalicia Banco para negociar la salida menos dañina para esta familia que siempre había tenido voluntad de pagar y a la que, como a tantas otras, el desempleo y la crisis la abocaron a la mera subsistencia, dejando de satisfacer el pago de las letras por imposibilidad.

Después de más de una hora de reunión, el grupo que estaba apoyando desde fuera pudo contemplar a la comitiva saliendo con rostros de alivio y al mismo tiempo de cautela. La negociación fue buena, los representantes del banco mostraron en todo momento interés por el caso y empatía con las afectadas, comprometiéndose a paralizar la subasta y ejecución hipotecaria en este caso. Victoria les propuso pagar una cuota mensual menor, pero los directivos fueron más allá y contraofertaron una carencia de dos años para darle tiempo a la familia a que se recuperara económicamente, propuesta que fue aceptada enseguida.

Los miembros de las PAH obtuvieron un compromiso firme por parte del Director Inter-territorial de que Novagalicia Banco no efectuará ningún desahucio y que cada caso será estudiado pormenorizadamente para llegar al mejor desenlace. A propósito de esta promesa, los activistas de las PAH le propusieron crear un protocolo de actuación en los casos de impago hipotecario y a su difusión por todas las sucursales del país con el fin de mejorar la comunicación entre banco y cliente y acordar soluciones que no violenten a las familias y al mismo tiempo que no perjudiquen los intereses del banco.

En esta reunión también se trató el caso de otra afectada del área de Compostela, cuya vivienda iba a ser subastada la próxima semana; además de la ejecución hipotecaria, esta familia presenta un problema anexo, pues uno de sus miembros padece una grave dolencia que precisa esfuerzos concentrados de toda la familia para contrarrestar la situación. Los directivos de Novagalicia Banco aseguraron a los miembros de las PAH que el proceso ya estaba paralizado y en vías de solución, lo que acreditaron mostrando la orden de paralización. Después de esta tan intensa reunión en el interior y de la movilización en el exterior, todo el grupo se encaminó a la sucursal de Ibercaja en Vigo, con intención de negociar la dación en pago de otro hipotecado. Miembros de las PAH y el afectado se sentaron a negociar con los directivos del banco para exponer la petición y, a pesar de no llevarla por escrito, ellos mismos redactaron un texto que fue firmado por el interesado y dos testigos. Se comprometieron a estudiar el caso y ofrecer una respuesta a finales de la próxima semana.

La valoración quela PAH VigoTui-Baixo Miño hace es bastante positiva, ya que parece que se está comenzando a dar una marea de sensibilización social que abre la puerta a la visión de la problemática de los desahucios y a su acometida para resolver la acuciante situación en la que las familias se ven envueltas por mor de la burbuja inmobiliaria y de la crisis del desempleo, ambos factores que les son cercanos.

Poco a poco acabaremos por involucrar a más sectores en este drama social que afecta a más personal, trabajadores, que con sus familias, constituyen el motor dinamizador de esta sociedad, el motor que la hace evolucionar y el sostén desde la base. Poco a poco empezamos a acabar con la pasividad institucional a la que asistimos estupefactos, muchas veces desde los consistorios, y casi siempre desde los órganos más altos del gobierno. A esos gobernantes que deben servir a los cometidos para los que fueron elegidos, el bien común y la protección de las personas, cada día que pasa les resulta más difícil agachar la cabeza porque el trabajo conjunto de todas las personas concienciadas en este tema de la injusticia de la situación, hecho tan descarnado, que ningún político podrá mirar para otro lado.

JUNTOS PODEMOS!!!

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s