Gana la banca, pierde la gente

Concentración en Vigo

Tras el sentenciazo del Supremo imponiendo a la gente el pago del impuesto de actos jurídicos documentados, hay dos grandes ganadores: la banca, que se ahorra la retroactividad, por lo menos temporalmente, hasta que sentencie el TJUE. Y el Gobierno, que con una agilidad felina, ha salido a decir que de ahora en adelante lo pagarán los bancos.

Por si a alguien le cabe duda de la victoria de la banca, que mire la subida espectacular en bolsa tras conocerse el fallo del Supremo

Pierde la Justicia, cuya deteriorada imagen ya le venía de serie, y con esto tardará décadas en recuperarse (si lo consigue)

Pero, como siempre, el gran perdedor es el Pueblo. Cualquiera que pretenda recuperar el dinero que el banco injustamente le obligó a pagar.

además, provocará daños colaterales en la Ley de Vivienda PAH, en concreto en relación con el capítulo de medidas de protección a los deudores hipotecarios, puesto que esas medidas, también están incluidas en la de crédito inmobiliario, y será muy difícil después recuperarlos.

Actualmente, la Ley de Vivienda de la PAH está siendo nueva víctima del fraude sistemático de PP y Cs, que van pidiendo prórroga tras prórroga del plazo de enmiendas, impidiendo su normal y rápida tramitación. Para ellos parece más importante el bloqueo en favor de grandes tenedores de vivienda (fondos buitres, bancos y socimis) que frenar los desahucios (más de 33.000 en el primer semestre de este año), o la burbuja de los alquileres o la pobreza energética.

Por todo esto, la PAH mantiene y aumentará sus movilizaciones en favor del Derecho a la Vivienda, y para que, en el 40 aniversario de la Constitución, su artículo 47 deje de ser un artículo basura.

P.Morote

Anuncios

#VergoñaSuprema :CACEROLADA

A Sala do contencioso do Tribunal Supremo ha perpetrado un novo golpe á cidadanía deste país, no seu permanente parcialidad, dependencia e submisión aos poderes económicos. O presidente da Sala, decidiu, nunha acción sen precedentes, a suspensión de todos os procedementos xa en trámite, e a convocatoria da reunión que onte concluíu cunha flagrante violación da xurisprudencia do TJUE en relación coas cláusulas abusivas.

Despois de 2 semanas de intensa presión mediática da banca no seu favor, lograron que xuíces serviles aos seus intereses, volteen unha xurisprudencia xusta e acorde coa europea, nacida da Sección II.

Esta decisión vén confirmar a impunidade que os máximos xuíces deste país outorgan ás entidades financeiras. Non esquecemos a súa sentenza sobre as cláusulas adoito, a súa consulta ao TJUE sobre o vencimiento anticipado ou os intereses de demora. Non o esquecemos.

Tampouco esquecemos como viñeron ignorando sistematicamente os máis de 700.000 desafiuzamentos nin como miraron a outro sitio cando sentencia tras sentenza do TJUE ían chegando dereitos aos hipotecados, eles non fixeron o menor esforzo para revisar as nosas inxustas leis.

Parece que a ninguén lle importen os máis de 33.000 desafiuzamentos do primeiro semestre deste ano, nin os prezos dos alugueres, ou os prezos de compra de vivendas, nin a violación dos Dereitos Humanos en materia de vivenda que non cesa de denunciar o Comité DESC da ONU… Queren reactivar as execucións hipotecarias para que haxa máis desafiuzamentos e podamos mesmo superar as cifras dos peores anos da crise.

Por todo iso lanzámonos a convocatória dunha CACEROLADA para o venres ante os xulgados ás 11.30

VICTORIA DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA

Frente o engano e manipulación das administracións tanto da Xunta como do Concello

Ganamos este primer asalto Pero vosa falta de humanidade vai quedar o descubierto

Non aceptamos o desterro da Xunta #PoloDereitoArraigamento

Non aceptamos a esmola o insulto que supon decir que dar unha axuda para un mes de Aluguer ,sen fazer-se cargo da entrada e respaldar como institución que a avala, é dunha despreciable falta de humanidade que mostra a verdadera catadura moral do Alcalde de Vigo o Sr Abel Caballero .

#AluguerEstableAsequible

Grazas a todas as PAHs e MMSS , Forzas Póliticas e a xente do comun porque xuntas fixemos este pequeno paso pero que abre unha esperanza ,que os Fondos Voitre se poden derrotar

#SiSePode.

Ante xiro xurisprudencial do Tribunal Supremo

Despois da sentenza do pasado 16 de outubro, sobre o imposto das hipotecas, a sala Terceira do Tribunal Supremo que Imposto de Actos Xurídicos Documentados, corresponde abona-lo á entidade financeira decide tratar en Pleno os efectos da mesma, para confirmar ou non, o xiro xurisprudencial da sentenza.

A PAH responde

Ante a decisión do Tribunal Supremo sobre o imposto hipotecario, a PAH manifesta:

Malia os máis de 700.000 desafiuzamentos executados no conxunto do territorio do estado, desde o inicio da crise, de que a inmensa maioría deses desafiuzamentos foron consecuencia de procedementos de execución hipotecaria, baseados nunha lexislación en moitos dos seus aspectos pre constitucional, e manifestamente ilegal noutros moitos, segundo a normativa europea vixente, malia todo, non temos coñecemento da reunión de ningunha Sala Xudicial que estudase a validez de devandita lexislación, que foi sistematicamente refutada e modificada grazas ao TXUE en cada unha das súas resolucións ditadas respecto diso.

Non é a primeira vez que desde o Tribunal Supremo emanan sentenzas ou acordos que, despois teñen que ser rectificadas polo TXUE, para protexer o que aquí se desprotexera (por certo, sempre á parte máis débil) ou actuando deliberadamente contra a xurisprudencia do Tribunal Europeo, intentando moderar cláusulas abusivas, para permitir así unha parte do abuso. Recórdese a sentenza da Sala do Civil nº 241/2013 de 9 de maio, sobre as cláusulas chan, limitando a restitución do indebidamente cobrado pola banca á data da sentenza. Tendo que ser o TXUE en sentenza de decembro de 2016 o que restituíse o dano provocado polo Tribunal Supremo, ao ratificar por enésima vez que non se poden moderar as cláusulas abusivas, que hai que telas por Non postas. Todo iso, sen esquecer as cuestións prexudiciais en relación coas cláusulas de vencemento anticipado e a de intereses de demora.

O acordo de suspensión dos recursos ordenada polo Presidente da Sala Terceira do Tribunal Supremo recoñece nos seus propios términos, que a decisión se toma pola súa “enorme repercusión económica e social”, sen sinalar fundamento xurídico algún que xustifique esa decisión sen precedentes, segundo distintos xuristas de recoñecido prestixio.

Por iso, desde a PAH esiximos que o Pleno da Sala convocado para o próximo día 5, non faga outra cousa que confirmar as sentenzas xa coñecidas, confirmando a obrigación dos prestamistas ao pago do imposto de actos xurídicos documentados, declarando abusiva a cláusula que impón ao prestatario esa obrigación.

Pero non é isto o único que nos preocupa. Estase tramitando no Congreso a lei de crédito inmobiliario, elaborada polo ex ministro e banqueiro De Guindos, que é un novo intento de moderación e branqueo de cláusulas abusivas, e lamentablemente, o PSOE, de momento, está mantendo varios deses intentos de branqueo, entre outras da de vencemento anticipado, cando aínda estamos pendentes da decisión do TXUE respecto diso, que ademais se producirá en breve.

Desde a PAH interpelamos ao PSOE para que non ratifique as propostas do PP nesta materia e garanta todas as medidas propostas en defensa dos debedores hipotecarios, advertindo que, si non se modifica o texto actualmente defendido por Cs, PP e PSOE, poderían reactivarse miles de procedementos de execución hipotecaria actualmente suspendidos, co conseguinte aumento dos desafiuzamentos.

Mobilizacións o 5 de novembro

O vindeiro luns 5 de novembro, ás 11da mañá, en Ferrol, como noutras cidades e vilas da Galiza e do do resto do Estado, vai ter lugar unha concentración diante dos Xulgados, para reclamar que o Pleno da Sala Terceira do Tribunal Supremo, non pode decidir outra cousa que confirmar as sentenzas que conclúen que é obriga dos prestamistas o pago do imposto de actos xurídicos documentados, declarando abusiva a cláusula que impón ao prestatario esa obrigación.

Por outra banda para denunciar a pretensión de legalizar as cláusulas abusivas mediante a futura Lei de Contratos de Créditos Inmobiliarios (Do ex-ministro De Gindos) que se está debatendo no Congreso de Deputados que se non se emenda pode hipotecar a futura Lei da Vivenda que foi presentada pola PAH que garante o dereito á vivenda digna e adecuada.

SIGUEN SUBIENDO LOS DESAHUCIOS

By La PAH on 08/10/2018

Según los datos del CGPJ hechos públicos hoy, en el segundo trimestre de este año, se han producido 17.152 nuevos desahucios, un total de 33.059 sólo en los 6 primeros meses de 2018. Suben con respecto al trimestre anterior tanto los derivados de impago de hipoteca: 5.672, como los de impago de alquiler: 10.491, los 989 restantes se dan por otras causas, como por ocupación (familias que carecen de cualquier otra alternativa). Tampoco nos olvidemos sin dejar de mirar por el retrovisor de la abertura de procesos ejecutivos de futuros lanzamientos de desahucios con 20.526 en referencia a este mismo trimestre mencionado posteriormente, donde nos estamos acercando a inicios del crack en el año 2008 paulatinamente, trimestre a trimestre. Con todos estos datos no podemos dar cuenta que la burbuja inmobiliaria, ni se marchó, ni tiene tintas de marcharse.

Por desgracia, los hechos no se cansan de darnos la razón en cuanto a la situación de emergencia habitacional que sufre este país. Y los datos pueden todavía empeorar si el Gobierno no cesa en su actitud continuista con la política del PP  en el trámite de la ley de crédito inmobiliario (propuesta por De Guindos) y dejan de intentar moderar la abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado, que reactivaría cientos de miles de procedimientos de ejecución hipotecaria, actualmente suspendidos en su tramitación, en espera del pronunciamiento del TJUE al respecto.

Desde la PAH exigimos al gobierno que adopte ya medidas concretas que pinchen la burbuja del alquiler, como que las socimis paguen impuesto de sociedades, y que los grandes tenedores de vivienda: fondos buitre, socimis, banca y grandes inmobiliarias sean penalizados fiscalmente por cada casa que mantienen injustificadamente desocupada, hinchando especulativamente la burbuja del alquiler y los precios de compra.

Exigimos también la tramitación y aprobación urgente de la Ley de Vivienda de la PAH, que además, contiene instrumentos para la utilización temporal como Parque Público de Vivienda de las viviendas vacías en manos de la banca arrebatadas a familias desahuciadas, para frenar los desahucios, para cancelar injustas deudas de por vida y para parar la pobreza energética.

El próximo día 17 finaliza el plazo de presentación de enmiendas a la Ley de Vivienda de la PAH, y será entonces cuando los diferentes grupos políticos den a conocer sus respectivos proyectos para atajar de verdad la situación de grave emergencia habitacional que vive este país.

Desde la PAH vamos a estar muy pendientes de esas enmiendas para que la ciudanía conozca la realidad de cada uno de esos proyectos.

Los desahucios por impago del alquiler aumentaron un 6,1% en el segundo trimestre de 2018, según el CGPJ

Contrastan con los desahucios por ejecuciones hipotecarias o embargos de una propiedad para su venta tras el impago de un crédito, que se redujeron un 8,5% (representaron un 33,1 % del total y unos 74 de media diaria), mientras que el 5,7 % restante se produjeron por otras causas.

CESE ACTIVIDADE da PAHVigoTui_BM

Boas tardes compahs

CESE DE ACTIVIDADE DA PAH

Esta familia Pah está pasando por diversas circunstancias persoais que fan inviable a continuidade das accións que vimos desenvolvendo desde fai anos.

foron longos anos de loita, con grandes logros conseguidos.

Esperamos o voso apoio a esta medida que facemos para non prexudicar todo o traballo desenvolvido ata a data. Grazas polo voso traballo e colaboración de todos estes anos. Próximamente farase un comunicado público nestes mesmos términos.

Confiamos no voso apoio e comprensión a esta medida. Moitas grazas a todas.

@PAHVigoTui_BM

Comunicado de cesamento de actividade da PAH de Vigo, Tui e Baixomiño.

A PAH DE VIGO, TUI E BAIXOMIÑO vese na dolorosa obrigación de anunciar o cesamento temporal das actividades que veu desenvolvendo ata hoxe.

Con dor pero, á vez, coa satisfacción de contribuír ao empoderamiento de moitas persoas que se viron afectadas polos abusos da banca, nun principio, e dos fondos voitres e grandes garfos de vivenda posteriormente. Un grupo heteroxéneo de persoas, mulleres, homes, novos, xubiladas, remando nunha mesma dirección.

A PAH, plataforma implantada en todo o estado español, conseguiu que a Xustiza Europea déselle un toque de atención á xustiza española, por non protexer ao consumidor fronte ás entidades de crédito. E segue traballando nunha lei de vivenda que, dunha vez por todas, consiga que os gobernos respecten o artigo 14 da Constitución, para que todos teñamos dereito a unha vivenda digna.

Nestes máis de sete anos de loita, a nosa plataforma non se limitou á defensa dos hipotecados, ou dos desafiuzados da súa vivenda. Estivo presente en todas aquelas reivindicacións en defensa dos colectivos que necesitaban deixarse oír, deixarse ver. As asembleas, manifestacións, defensa na rúa, mesas informativas, negociacións… conformaron un sistema de loita organizado e con moitas variantes.

A cor verde das nosas camisetas é recoñecido xa por moita xente. É a cor da esperanza. Porque cremos que un mundo máis equitativo é posible. Póñennolo moi difícil, pero temos esperanza.

No peito, a fortaleza. STOP DESAFIUZAMENTOS. Non podemos permitir que ninguén nos bote das nosas vivendas, polas que tanto traballamos. Porque non son só vivendas, son os nosos fogares. Para eles soamente significan lucro e especulación.

De ben nado é ser agradecido. Por iso queremos dar a grazas a movementos sociais, sindicatos, partidos e, en xeral, a todas as persoas que, de modo altruísta, traballaron de xeito conxunto connosco perseguindo uns obxectivos comúns. E tamén a aqueles medios de comunicación que nos seguiron e deron eco ás nosas accións.

Nestes anos quedaron no camiño varias compañeiras e compañeiros, que sempre teremos no noso recordo. Porque somos, ante todo, unha familia.

Son razóns de forza maior as que nos obrigaron a tomar esta decisión. Unha decisión na que cabeza e corazón tiveron o seu peso. Pero imos sabendo que outras persoas, outros colectivos, outros movementos sociais continúan loitando polos nosos dereitos.

Grazas a todas. SI SE PODE. PAH VIGO TUI BAIXO MIÑO.

#AsembleaPAH. Mal Banco .Peor casero

A venda de pisos de nova construción, e a construción destes, non cesa de crecer. Cifras que recordan á burbulla inmobiliaria da década pasada

Primeiro nos desafiuzaron ,agora o alto prezo do Aluguer fan que conseguir un Aluguer digno sexa unha odisea

Os fondos voitre fanse cos nosos barrios ,comprando as vivendas que se han ir deteriorando ,á vez que ameazan aos veciños ,con cortes de luz , ou dicindo que non pagas cando en moitos casos non existía mais que un contracto verbal de fai varios lustros É o Deshuacio do barrio A BURBULLA QUE REFLOTA OUTRAS BURBULLAS

“É unha vergonza que a esta festa únase a Sareb, unha entidade que, en parte, foi creada con diñeiro público”

CONTRA O ACOSO INMOBILIARIO ACODE Á ASEMBLEA PAHVigoTui_BM

Asamblea 1 de SEPTEMBRO

Desafiuzamentos URXENTES Tratase dunha familia con dous menores Nun caso que todo indica un terrible feito de ACOSO INMOBILIARIO

No reconto realizado a ano , o municipio tiña un 14,6% do seu mapa inmobiliario deshabitado (17.846 vivendas) A PAHVigoTui_BM reclamou o Concello e XUNTA En este sentido desearíamos conocer el número de viviendas, vacías, de nueva construcción que hay dentro del municipio de VIGO y principalmente aquellas en las que han sido subastadas o embargadas, por las propias entidades financieras, a promotores que han construido ambiciosas urbanizaciones aprovechando los momentos más álgidos de la burbuja inmobiliaria y que ahora terminaron en poder de las propias entidades financieras.

Chega-nos varios desafiuzamentos urxentes Un deles para o 9 de SEPT .Te necesitan Acude a ASAMBLEA

Vivenda Publica Vivenda Baleira

 Millóns de persoas residen en barrios marxinais e vivendas inadecuadas, unha cifra que aumenta pola crecente urbanización, o incremento demográfico e polos movementos migratorios Con frecuencia carecen de servizos básicos como os de abastecemento de auga, saneamento, subministración de electricidade e iluminación público. A miúdo, a delincuencia é endémica, e as mulleres e as nenas son as máis expostas a ese risco. O desemprego, o subempleo e o custo do transporte a lugares distantes de traballo agravan as dificultades

As desigualdades no espazo urbano 

Dise que “se hai algun elemento ou factor de entre todos os que compoñen a Situacion Social do Benestar que sintetice e de modo claro indi­que (sirva de indicador socioloxico) sobre cual é o nivel de Bens­tar Social ou de Malestar dunha familia, ese é, sen dúbida, o da vi­venda que habita, ou o das súas condicións de aloxamento”.

A infravivenda ,o chabolismo son os casos mais extremos dun Urbanismo insolidario . Pero que este tambien reflíctese que gran parte das “chamadas casas baratas “sitúanse nos barrios marxinais ou periféricos das cidades con equipamentos basicos peores

A politica de vivenda debería ser un potente instrumento reductor de desigualdades.» Lamentablemente, da politica de vivendas na España actual non se pode dicir tal cousa. Nin PP nin PSOE tiveron o suficente coraxe nin valentía na construcion de VPO, non se combateu o chamado “efecto ghetto” .  A residencia nestes barrios, é estigmatizante. Vivir nestas zonas asóciase a escaseza de ingresos, a desviación moral, e iso ten connotacións en todos os ámbitos da existencia e na vida das persoas .

“Recibes peor atencion da Admistracion e eres mal visto” .Infravivenda, precariedade, delincuencia, economía informal-ilegal, confinamento, estigmatización, desorganización, violencia. Todos estes termos remiten á sensación de degradación .A pesar de todo o devandito, a cidade segue sendo o espazo para as oportunidades e a liberdade da cidadanía  e as súas ideas e potencialidades . É posible facer outra cidade é necesário unhas novas leis da Vivenda. Unha leyPAH onde se impulse o potencial emancipador que a cidade ten .O acceso á cultura ,á mestizaxe,ás novas creacións .Todo é posible con unha optica que poña a vivenda e a cidade ao servizo da persoas

Sobre dereito á vivenda e dereito á cidade

España está á cola de construción e tenencia de VPO e moi pouca en réxime de Aluguer

.Hoxe tralo levantamiento do Veto aos Alugueres e a Liberación do Chan se inició un proceso de especulación xeneralizada e coa aparición da Crise Económica, noso pais sufriu un dos espisodios mais crueis e tráxicos en forma de Desafiuzamentos .Mais de 600 mil desahucios foron practicados implicando a case 4 persoas por unidade familiar o que nos dá unha cifra impresionante de persoas afectadas

Con todo, a medio e longo prazo tivo consecuencias nefastas tanto para o tecido residencial como para a cidade: de feito, nos efectos provocados pola conxelación dos alugueres podemos descubrir a orixe de moitas das dinámicas negativas que padeceron os cascos históricos urbanos. A conxelación desanimó aos propietarios a investir na conservación dun parque cada vez máis antigo e que xa non xeraba beneficios económicos. As vivendas foron deteriorándose ata converterse nun stock de moi baixa calidade, obsoleto e repleto de carencias (1)

A planificación urbana e a tensión especulativa sobre o chan e a vivenda puxeron fin á mestura social no mesmo tecido urbano, fomentando a creación de zonas socialmente homoxeneas, ou o que é o mesmo, ordenaron aos seus cidadáns en función do seu nivel de renda e clase social.

Han segregado á Poboación

A cidade e os barrios deixaron de ser “mestizos” no social. Pasouse a un modelo de segregacion da ubicación en funcion do poder adquisitivo Asestouse un golpe mortal definitivo ao concepto tradicional de cidade: as zoas máis habituais de relación, zonas verdes e espazos deportivos, quedaron recluídas no interior das mazás, dentro do espazo privado. As zonas comerciais concentramse en grandes edificios que trataban de imi- tar, dentro dos seus muros, a diversidad da rúa comercial. O espazo público quedou así mudo, sen uso social, desposuído das virtualidades da interacción ou directamente con- vertido nun escenario de relacións mercantiles, mentras a vida urbana trasladábase a lugares privatizados e controlados, lonxe dos conflitos e «perigos» da cidade diversa (1)

VIVENDA BALEIRA

En canto a que vía escóllese para garantir o “dereito á vivenda”, os grandes tenedores de patrimonio inmobiliario “banca, promotores, inversores” insisten en que non debe ser a imposición de obrigacións, senón a construción de máis vivenda. É unha máxima cuestionable porque durante o boom España batía récords de nova vivenda, sen chegar a crear un equilibrio entre dereito a teito e a explotación da propiedade, como desvelou o estallido da burbulla e a oleada de desahucios. Non accedías a VIVENDA accedías O CRÉDITO Bancario

O INE publicou en 2016 que había en España 3,4 millóns de vivendas baleiras, segundo datos do censo de 2011. E agora continuouse cunha nova politica de construcion con dous elementos craves : A Xentrificacion ,é dicir o desprazamento de antigos veciños do barrio e a presenza grandes fondos especulativos como Blackstone. Aínda que comparte co boom que terminou en 2007 a característica da acumulación de capital en torno ao ladrillo, o actual ciclo especulativo é distinto, polo seu complexidade e porque novos operadores substituíron ás inmobiliarias, promotoras e constructoras afundidas.

O que sobrevive é o fenómeno da vivenda baleira, contra o que non se activaron políticas específicas Hai que gravar con dureza as casas inxustificadamente deshabitadas. Antes de construír nova vivenda hai que saber canta vivenda Baleira é recuperable e iso pasa por un censo da Vivenda Baleira

En Vigo a PAH ,e outros MMSS hanlle traslado a Abel Caballero unha serie de medidas para paliar este drama (ler en leste mesmo Blogue ) Resposta ,silencio ….

  • Por unha LeiGalegaDaVivenda Unha Lei PAH
  • Reforma da LAU :Aluguer estable e alcanzable 
  • Dereito a arraigamento 
  • Plan contra a Vivenda Baleira : Censo ,facilidades fiscales para que coopere y Gravar a quem sendo Gran tenedor de vivenda mantenga Vivenda Baleira

#HaiLeiPAHvivienda.

Pd: Vecinificar. É un concepto que empregamos para referirnos a gañar espazos públicos para os veciños para o seu uso en clave de proximidade onde os veciños poidan realizar actividades cotiás para unha boa calidade de vida. Sería, pois, o oposto á xentrificación. Unha reconquista Niso deberiamos estar xuntos ,unidos e sen fisuras .

(1 )De la especulación al derecho a la vivienda    ed AKAl

A.T.

Proteger la vivienda.

La nueva burbuja amenaza con llevarse por delante no solo a los más empobrecidos, sino a barrios enteros (Aticulo do PAÍS ) Jaime Palomera

Jaime Palomera 12 AGO 2018

Protejer la Ciudad ,los Barrios

Hace dos años, un grupo de organizaciones y movimientos de Barcelona empezamos a trabajar con un objetivo: conseguir que las empresas que extraen rentas inmobiliarias de la ciudad pongan un 30% de la vivienda que construyen o rehabilitan a precio asequible. Esto ya se hace en muchas ciudades, como París, Londres o Nueva York. Pero no hay lugar donde sea más urgente que aquí: mientras la industria inmobiliaria se embarca en una nueva orgía especulativa, los alquileres ya se comen más sueldo que en ningún otro país. La nueva burbuja amenaza con llevarse por delante no solo a los más empobrecidos sino a barrios enteros.

A pesar de la confusión generada por aquellos que preferirían que nada cambie, la medida del 30% que hemos impulsado y que los partidos del ayuntamiento deben ratificar en septiembre es perfectamente viable. Desde el punto de vista jurídico, se trata de aplicar lo que dice la Ley del Derecho a la Vivienda, vigente desde 2007 (en consonancia con la Ley del Suelo estatal y la Ley de Urbanismo autonómico). Lean el artículo 17.3: el planeamiento urbanístico permite establecer que la edificación de uso residencial se destine total o parcialmente a vivienda protegida, tanto en el caso de nuevas construcciones como en el de gran rehabilitación de edificios existentes. Si las administraciones se hubieran esmerado en implementar la norma desde hace una década, solo en Barcelona ya contaríamos con 5.000 viviendas protegidas más (y el cálculo no incluye el resto de Cataluña, donde también se puede aplicar). Ninguna novedad: los aspectos de las leyes que benefician a la mayoría se quedan en papel mojado si no hay presión y movilización para hacerlos efectivos. Ya sucedió con las multas a los bancos, que emanan de la misma ley.

Desde la perspectiva económica, la medida tiene también una solidez incuestionable. Cierto: algunas voces se han dedicado a pregonar que la obligación de destinar un 30% a vivienda asequible supondrá pérdidas para promotores e inmobiliarias. Y que, para compensarlo, las empresas aumentarán el precio del 70% restante, hinchando aún más la burbuja. Sin embargo, solo quien desconozca cómo se forman los precios en el mercado inmobiliario puede hacer semejante afirmación: cuando disminuye el precio de venta final de una obra, promotores e inmobiliarias pagan menos por los solares y edificios donde pretenden realizarla. Así, la medida repercutirá básicamente en los beneficios de los propietarios del suelo, rentistas que se benefician de este tipo de operaciones sin mover un dedo.

De hecho, la Ley considera económicamente viable cualquier operación cuyo beneficio sea igual o mayor a la inversión inicial. Teniendo en cuenta que el precio del suelo barcelonés ha aumentado un 60% en los últimos 4 años, resulta casi ridículo sospechar de la viabilidad de cualquier inversión. El menor beneficio procedente de la parte destinada a vivienda asequible se verá más que compensado por el aumento del valor del suelo entre el año de la compra y el momento de la entrada en vigor de la norma.

Barcelona y su área metropolitana se hallan a las puertas de un giro histórico. ¿Con qué argumentos podría cualquier partido municipal justificar el retraso de una norma que extenderá el derecho a la ciudad y evitará miles de expulsiones? No va a solucionar la crisis de la vivienda, pero se trata de una transformación tan urgente y necesaria como estructural, orientada a cambiar las reglas del juego del mercado inmobiliario. Casi 400 pisos regulados cada año, a los que podrá optar el 75% de la ciudadanía, y producidos por empresas privadas. Es lo mínimo que se puede exigir a quien se lucra con un bien fundamental.

No podemos esperar: está en juego el futuro de los barrios y de las generaciones venideras. Queremos el 30%.

Jaime Palomera es miembro del Grupo Promotor de la moción municipal.

Notas

A crise inmobiliaria deixou, case unha década despois, 340.000 casas de obra nova sen vender

É o legado dos tempos de efervescencia no sector inmobiliario: as miles de promociones en toda España que permanecen abandonadas, moitas veces arrinconadas pola maleza, en segunda ou terceira liña de praia ou en urbanizacións afastadas dos principais centros urbanos. Proxectos que, polo seu ubicación ou calidade deficiente, non atopan comprador nun sector que avanza a velocidade dispar, dependendo do lugar onde se achen os edificios.

A infravivenda ,o chabolismo son os casos mais extremos dun Urbanismo insolidario . “sitúanse nos barrios marxinais ou periféricos das cidades con equipamentos basicos peores

A politica de vivenda debería ser un potente instrumento reductor de desigualdades.» Lamentablemente, da politica de vivendas na España actual non se pode dicir tal cousa. Nin PP nin PSOE tiveron o suficente coraxe nin valentía na construcion de VPO, non se combateu o chamado “efecto ghetto” .  A residencia nestes barrios, é estigmatizante. Vivir nestas zonas asóciase a escaseza de ingresos, a desviación moral, e iso ten connotacións en todos os ámbitos da existencia e na vida das persoas .

A pesar de todo o devandito, a cidade segue sendo o espazo para as oportunidades e a liberdade da cidadanía  e as súas ideas e potencialidades . É posible facer outra cidade é necesário unhas novas leis da Vivenda. Unha leyPAH onde se impulse o potencial emancipador que a cidade ten .O acceso á cultura ,á mestizaxe,ás novas creacións .Todo é posible con unha optica que poña a vivenda e a cidade ao servizo da persoas

Dous Principios BASICOS para nosotras

Primeiro : Parque Social da Vivenda si,pero onde .Polo dereito o arraigo e

Segundo : De todo iso resulta que aquí parece como que a demanda de vivenda é infinita: A pesar do inmenso numero de Vivendas Baleiras e do terrible expolio das VPO por parte de Fondos Voitre e SAREB deuse comezo a unha dinámica especulativa e iniciar nova construcion de vivenda nova Xa que logo antes de construír nova vivenda hai que saber a que se necesita e poñer en marcha unha politica de recuperación da Vivenda vacia España ten unha das políticas de vivenda social máis endebles de Europa.

Por un Plan de VPO e por un Parque Publico da Vivenda que poña en primeiro plano o Aluguer como primeira opcion de vida estable ,asequible e estable

Lee este Artigo

Non imos consentir que a BANCA dedique sóbralas para marxinar a familias ou grupos sociais en barrios á aforas ou en municipios lonxe da súa residencia habitual.  É dicir ancorar a vivenda social aos barrios máis degradados o que é unha oportunidade evidente para as entidades financeiras para liberarse do stock inmobiliario con menos saída comercial á conta da segregación urbana

POLITICA DE VIVENDA NUNHA SITUACIÓN DE ABANDONO URBANO

Ver en Fernando Prieto e Ignacio Marinas Por una nueva política de vivienda en España

Estamos na consolidación dunha Cidade Dual en varios ordenes ,a cal é reflexo dunha sociedade cada dia mais desigual .

Primeira Dualidade Debúxase no diagnóstico de devandita estratexia un contexto caracterizado por:

– Aumento o número total de persoas sen fogar en España así como o número de persoas que pernocta en espazos públicos.

-Máis novos e máis maiores sen fogar: aumenta o número de persoas novas en rúa e tamén os maiores de 45 anos sen fogar.-

-Aumenta a proporción de mulleres sen fogar especialmente entre as xóvenes

– Menor presenza de cidadáns europeos entre o contingente de persoas estranxeiras sen fogar e aumento dos non europeos.

-Aumento do sinhogarismo por impagos, perda de vivenda e desempleo e maior cronificación distas situacións

– Variación das fontes de ingresos para as persoas sen fogar

Segunda Dualidade Outra cara da exclusión residencial son as condicións dos fogares, estreitamente relacioados coa pobreza enerxética

Terceira Dualidade E doutra banda observamos unha ciudade Dual onde unha parte pode Acceder á vivenda e crecentes sectores que demandan vivenda pero son Insolventes .

O mercado da Vivenda esta xa monopolizado polos Fondos Voitre que a falta dunha intervencion das Administracións Estatal ,Autonómicas e Locais instauran as súas leis con dúas obxetivos :

1º Apropiarse da cidade ,Desprazando dos barrios aos antiiguos residentes .Crenado un modelo onde os menos favorecidos son desprazados á periferia ,onde existen peores condicións de habitabilidad ,a infravivenda é permitida ou se mira para outro lado E déixase o centro para os ricos ou o novo modelo turístico ( todavia limitado a gran escala a Madrid ou BCN ) e 2º marcar o prezo do mercado inmobiliario

Débese incentivar a incorporación ao mercado as vivendas baleiras.

Para iso proponse:

– Reconsiderar e gravar o valor expectante en solares, vivendas e inmuebles baleiros  co obxectivo de animar o seu incorporación ao mercado.

– Revisar a cualificación dos chans a urbanizar, que debería pagar un IBI como activo inmobiliario desde a concesión da licenza de obras.

Habería que intentar outro modelo de política de vivenda…

https://goo.gl/4Vc7PF

– Que non propicie a nova construción con destino á venda.

– O programa municipal de aloxamento de familias en risco de pobreza debería estar baseado en evaluar e facer un seguimiento detallado das necesidades de vivenda do municipio e comparalo coas diversas posibilidades de atendela co parque de vivendas construído Facilitar axudas persoais para que as familias poidan acceder ao mercado en aluguer subvencionado, en ALUGUER SOCIAL

Crear solucións habitacionales variadas,con modelos que se axusten ás características de cada colectivo: coma edificios autogestionados, promoción da autoconstrucción etc.

Necesitamos

-1 Por orde: Galicia e España é o país de Europa con máis pisos baleiros ,. O primeiro de todo é coñecer que hai, onde e ver como sacalo ao mercado en réxime de aluguer para aumentar a oferta (Sareb, grandes propietarios, Bankia etc..): estimular por via fiscal a oferta de pisos en aluguer e por a disposición do aluguer parques inmobiliarios municipais. Unha vez feito isto calibrar canto fai falta construír. Non á inversa, construír sen saber o que xa hai.

2 Regular: No mentres tanto, hai que regular os prezos do aluguer tal e como xa sucede en Berlín e outras cidades europeas. Non é conxelar, son subidas moduladas acorde aos ingresos da poboación para que o mercado inmobiliario non funcione baixo efectos burbulla e funcione en relación á economía do país e das familias. Cando os alugueres soben 12 veces máis que os ingresos, os efectos sobre a poboación e sobre o conxunto da economía son nefastos. Nacións Unidas en marzo de 2018 instó a España a reformar a LAU e regular os alugueres.

Ademais hai que revisar a regulacion das actividades das SOCIMIs que estan acaparando – en base a un regimen fiscal extraordinariamente favorable – o patrimonio inmobiliario en moitas cidades españolas.

3 Estabilidade: Contratos renovables automáticamente a non ser que o propietario teña unha necesidade familiar (isto sucede en varios países de Europa) hai que xerar un parque de vivenda en réxime de aluguer estable, accesible e asequible.

Só excepcionalmente recorrer á nova construción. Necesitamos estudos rigurosos para non seguir fomentando un modelo do ladrillo mais non podemos permitir a a vivenda Baleira ,moita construida en recónditas situación,lonxe dos centros urbanos sea utilizada para afastar os “deserdadas” creando novos ghettos

MOVILIZACION DA VIVENDA BALEIRA

Recargo sobre o IBI en vivendas baleiras

Establecerase un recargo sobre o Imposto de Bens Inmuebles sobre as vivendas baleiras, desocupada de forma permanente e sen causa xustificada por un periodo de máis de 6 meses, situadas en todo o territorio do Estado Español. A recaudación de devandito imposto deberá empregarse na xestión, mellora e creación dun parque público de aluguer ou outras formas de acceso á vivenda que será gestionado pola administración pública competente.”

. Prohibición de venda do parque de vivendas público.

Queda expresamente prohibida a venda do parque de vivendas público por parte das administracións públicas. Regularanse mediante o correspondente Reglamento, o réxime de sancións e multas para os supostos nos que se incumpla dita prohibición.

Débese Garantir os suministros e o Pago por dalos de alta

 Parque Municipal de Vivendas.

 Estará constituido con : (algunhas ideas ) 

a) Coas vivendas que rehabilite, adquira ou promova ou Concello de Vigo que sexan dá súa propiedade.

b) Vivendas que ou Concello de Vigo arriende con esta finalidade.

c) Coas vivendas cuxa titularidade ou uso pertenzan a calquera Administración Pública, ente público ou entidade sen ánimo de lucro, e que sexan cedidas ao Parque Municipal de Vivendas.

d) Coas vivendas que resulten dá aplicación dás cesións obrigatorias dispostas non Plan Urbanístico.

e) Coas vivendas que a tal fin acheguen as entidades financeiras ou de crédito, as súas filiais inmobiliarias e as entidades de xestión de activos, incluídos vos procedentes dá reestruturación bancaria.Nomeadamente a SAREB

f) Coas vivendas que a tal fin acheguen todo tipo de persoas físicas ou xurídicas, coas que se estableza ou Convenio oportuno e acóllanse ao disposto neste Regulamento.

2. As vivendas, para poder formar parte do Parque Municipal de Vivendas, deberán reunir as condicións mínimas de habitabilidade que lles resulten esixibles.

As vivendas deberán contar cun equipamento mínimo de cociña provisto polo propietario, que permita a ocupación inmediata do inmoble e que se detallará na convocatoria de bases para a incorporación de vivendas ao Parque Municipal de Vivendas, así como nos convenios de colaboración que se asinen para ou efecto. Así mesmo, as vivendas deberán estar dadas de alta nas subministracións básicas obrigatorias por parte do propietario.

A renda de aluguer para as vivendas de rotación e vivendas públicas será 25 % e máximo o 30% dous ingresos dá unidade familiar como límite adicional na renda para pagar pola vivenda e subministracións básicos

@PAHVigoTui

Intervención de la PAH en la U.MENENDEZ PELAYO

Escuche la voz de quien mejor conoce la problemática: las familias afectadas Pako Morote portavoz de la PAH

En relación con el anuncio hecho público ayer por el ministro Ábalos en el Congreso, sobre medidas fiscales, y construcción de 20.000 viviendas para alquiler asequible en las ciudades donde más se han disparado los precios, la PAH consideramos escasamente ambicioso, además de muy insuficiente y lento el plan, teniendo en cuenta las enormes dificultades para acceder a un alquiler y pagar su renta.

¿Medidas fiscales? Sí, pero no de reducción de impuestos, sino otras que obliguen a los grandes tenedores, que son los que marcan los precios, a sacar su stock al mercado. ¿Cómo? Gravando progresivamente, en función del tiempo que lleven cerradas las casas injustificadamente vacías, llegando a imponer sanciones. Esto sí que sacaría al mercado miles de casas ¿Más medidas? Sí, recupere el impuesto de sociedades a las Socimis.

¿Otras medidas? Sí, haga una ley de tanteo y retracto estatal (mejor que la andaluza por supuesto) que permita al Estado, a las CCAA y ayuntamientos adquirir con preferencia, y al mismo precio que compran fondos buitre y Socimis y así se irá generando el ahora inexistente Parque Público de Vivienda que incidirá positivamente a la baja en los precios de alquiler.

¿Construcción de nuevas viviendas? Sólo donde no haya casas vacías. Según el último censo de vivienda del INE, en España hay más de 3,5 millones de casas vacías, utilice el Ministerio las medidas que aporta la Ley de Vivienda de la PAH de cesión obligatoria temporal para parque público, es más  rápido y barato.

Mantener el acceso a la vivienda a millares de familias que en estos momentos siguen en una situación precaria con ayudas es una medida cara y repercute en las arcas sin ningún retorno, es una hucha sin fondo que no nos conduce a  más que a crecer la deuda de España y a aplazar el desahucio hasta el fin de las ayudas.

Sea valiente y haga una ley integral que solucione por todas el problema habitacional en España, impulse la aprobación de la Ley de Vivienda de la PAH.

Aprueben la Ley de Vivienda de la PAH, que para frenar los precios plantea el establecimiento de índices de referencia de precios, elaborados por los ayuntamientos con participación económica y social, que fijan límites de precios en función de la ubicación, características, servicios y otros parámetros, así impedirá las subidas desbocadas de un mercado salvaje, alimentado por la ausencia de vivienda social, y parque público de vivienda y de controles en los precios.

Además, les permitirá cumplir con el Comité DESC de Naciones Unidas acabando con los desahucios, y permitirá el acceso a los suministros básicos de miles de familias.

Por último Sr. Ministro, recíbanos, le pedimos una entrevista el pasado día 20 y aún no ha dicho Vd. esta boca es mía.

La pobreza también es un problema psicosocial

Publicado en http://www.pensamientocritico.org/la-pobreza-tambien-es-un-problema-psicosocial/

Ser pobre es una experiencia muy vergonzante, que degrada nuestra dignidad y nuestro sentido de lo que valemos. Aunque las causas y manifestaciones de la pobreza pueden ser diferentes, la humillación que la acompaña es universal. Recientes estudios llevados a cabo por la universidad de Oxford indican que de China a Reino Unido, las personas que se enfrentan a problemas económicos —incluidos los niños— notan un ataque casi idéntico a su orgullo y autoestima.

Pero a pesar de la clara evidencia que liga a las estrecheces económicas con las aflicciones psicológicas, las políticas que intentan atajar la pobreza no suelen tener en cuenta la vergüenza como un factor. Más bien, suelen poner el foco en manifestaciones tangibles como la falta de ingresos o de educación. Como resultado, las soluciones a la pobreza tienden a asumir implícitamente que la mayor riqueza material o las mejores condiciones de vida se traducen automáticamente en beneficios intangibles, incluido un mejor bienestar mental.

El no tener en cuenta la parte “psicosocial” de la pobreza —es decir, la interacción entre fuerzas sociales y actitudes y comportamientos individuales— es una equivocación. Si queremos aliviar el sufrimiento humano y alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas acabar con la pobreza “en todas sus formas” en 2030, nuestros esfuerzos deben poner en primer plano los papeles intrínsecos e instrumentales que la vergüenza tiene en la miseria.

En todo el mundo hay ejemplos de cómo la paralizante sensación de deshonra que acompaña a la pobreza impide a la gente tomar acciones positivas para mejorar su situación. En India, la vergüenza de perder las cosechas y los apuros económicos correspondientes han llevado a muchos granjeros a abusar de alcohol y de estupefacientes, y, en algunos casos más extremos, al suicidio. En Tanzania, los investigadores que estudian el bilingüismo (en inglés y suajili) en la educación se han dado cuenta de que un miedo a las burlas lleva a los estudiantes con peores niveles de inglés a participar menos en clase. Y, en Uganda, los estudiantes de secundaria más pobres dicen que la incapacidad de pagar sus matrículas o comprar uniformes y material escolar es una fuente constante de humillación.

Para enfrentarse a la vergüenza asociada a la pobreza, y tener adecuadamente en cuenta el papel que tiene en la perpetuación de la miseria, hay que dar ciertos pasos. Para empezar, los que elaboran las políticas han de reconocer el problema. En vez de ver la vergüenza como una desafortunada derivada de la penuria, los que planifican el desarrollo humano han de considerar cómo la pobreza mina la dignidad humana. Hace tiempo que Amartya Sen, premio Nobel de economía y una de las voces más influyentes en la reducción de la pobreza, afirma que la vergüenza es uno de los motores de la miseria “absoluta”. Tomarla en serio debe ser parte de cualquier estrategia para reducir su impacto.

Es más: la vergüenza, la falta de autoconfianza y una baja autoestima pueden afectar negativamente la percepción que las personas tienen de su propia habilidad de cambiar, sosteniendo una sensación de insuficiencia que puede debilitarles y atraparles en la miseria. Para ayudar a la gente a escapar, las estrategias de desarrollo humano han de tener en cuenta cómo reforzar la visión que tenemos de nuestra capacidad de actuar, de ser efectivos y de tener aspiraciones —la creencia en la propia habilidad de influir en acontecimientos que afectan nuestras propias vidas.

Por último, los diseñadores de las políticas deben de considerar que, si no se implementan de forma adecuada, los programas de reducción de la pobreza pueden reforzar de hecho estas sensaciones de vergüenza. Por ejemplo, en 2005 un grupo de investigadores en India descubrió que las mujeres estaban dejando de ir a las clínicas médicas para evitar el trato humillante de los trabajadores de estos centros —en detrimento de su propio bienestar y el de sus hijos. Las mujeres en Sudáfrica que se han inscrito para recibir ayudas para sus hijos han denunciado experiencias similares, al igual que los usuarios de bancos de alimentos en Reino Unido. De hecho, muchos encuestados en este último país han dicho que el estigma de recibir comida gratis es tan fuerte que el “miedo” y el “bochorno” eran emociones comunes.

La idea de que hay una necesidad de considerar la vergüenza a la hora de diseñar políticas de reducción de la pobreza va ganando partidarios. Los investigadores del sufrimiento humano reconocen que la “dignidad del que recibe” es un componente crucial a la hora de aliviar la miseria con éxito. Por ejemplo, un estudio de 2016 sobre programas de transferencia de efectivo en África descubrió que la falta de estrés y de vergüenza mejoraba la autoconfianza de los beneficiarios, lo que a su vez llevaba a una mejor capacidad de tomar decisiones y una mayor productividad. Basándose en esa evidencia, la universidad de Oxford está extendiendo sus investigaciones al “nexo entre vergüenza y pobreza”, para estudiar cómo el sector del desarrollo internacional puede hacer que las políticas contra la miseria sean “impermeables a la vergüenza”.

Estos programas se mueven en la dirección adecuada, pero aún queda mucho por hacer para integrar el componente psicosocial de la pobreza en las políticas y la planificación. Solo cuando los gestores políticos se den realmente cuenta de que la dignidad y el amor propio son requisitos previos e inevitables en la lucha contra la miseria —y no consecuencias de su mitigación— el mundo tendrá una verdadera oportunidad de erradicar la pobreza en todas sus formas.

___________

Keetie Roelen es investigadora y codirectora del Centro de Protección Social del Instituto de Estudios sobre el Desarrollo de la Universidad de Sussex, en Brighton (Reino Unido). © project syndicate, 2017.

El País, 3 de diciembre de 2017

Di non os plásticos RSPVigo

98F8AB1A-FA06-4146-9E70-784D58D1BA2A

Por si no sabías, el plástico es uno de los materiales más contaminantes para el planeta. Te paso algunos datos  que te harán pensar antes de decidir comprar productos hechos con este material.

A pesar de ser tan común y demandado, inferir y creer que nos ha ayudado desde su invención es absurdo. Esto se ha convertido en motivo de preocupación medio ambiental por las cantidades utilizadas, por la persistencia en el tiempo, y los daños sobre el ambiente, la flora y la fauna

•El plástico necesita alrededor de 450 años para comenzar su descomposición, sumándole 50 a 80 años para hacerlo completamente, en conclusión el plástico que se produjo en el año de 1860 aún no se ha degradado del planeta.

•Según las estadísticas internacionales, el 40% del plástico generado se debe a la utilización de botellas de agua de plástico y el 90% del precio de una botella es representado por el plástico, no por el agua

•El plástico es desechado en nuestros océanos, lo que genera la muerte de muchas especies marinas

Para fabricar 14 bolsas se necesita la suficiente cantidad de combustible para que un automóvil recorra casi 2 kilómetros.

Posibles soluciones…

-Participación activa (reducir o anular el número de bolsas cuando vayas de compras)

-Basura directo en el contenedor (no utilizar bolsas en lo posible)

-Vaso o termo portátil (no desechables)

-Bolsas biodegradables o materiales orgánicos

-Persuade a los tuyos a poner un alto al frenesí del consumo

 

Evento de Nuestros compañeras @RSPVigo

Derecho a la vivienda en España ¿Para quién?

Según datos del INE, en España a finales de 2011 había 3,5 millones de casas vacías La situación de la vivienda en España, requiere en primer lugar de medidas de choque que obliguen a salir al mercado de alquiler las casas injustificadamente cerradas

Paco Morote –

Protesta de MMS /PAH

El Derecho Humano a la vivienda en España, o no existe o es muy insuficiente, y no lo dice la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH),  sino que lo afirmó el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas en un dictamen emitido hace ahora un año. El derecho de acceso a la vivienda en España no depende de la condición humana de las personas, sino de la capacidad económica de cada una. No tenemos Parque de Vivienda Pública para el alquiler, y apenas vivienda social, por tanto, o estás en condiciones económicas de que te den una hipoteca para comprar una casa o dispones de ingresos suficientes para alquilarla. Si no es así, es imposible el acceso.

La inversión pública estatal en vivienda apenas llega al 2%, y además sólo está orientada a transferir dineros públicos a grandes constructoras y grandes tenedores privados de vivienda. Un ejemplo es el  Plan de Vivienda 2018-2021 del ex ministro De la Serna, que prevé un gasto de 1.445 millones de euros, destinado a financiar promociones privadas de vivienda destinada durante un tiempo al alquiler, la rehabilitación de casas y edificios (ayuda utilizada por los fondos buitre para la mejora de los edificios que compran), y ayudas a pagar las rentas de alquiler, que acaban en las cuentas de los grandes tenedores. Con estas políticas, al final de 2021 seguiremos sin tener un Parque de Viviendas Públicas para alquiler y tendremos 1.445 millones de euros menos, que estarán en las cuentas de los destinatarios finales reales del plan. Además, diferentes expertos coinciden: este plan impulsará una mayor subida de los precios.

Estamos sufriendo ya una burbuja de alquiler, con un incremento de precios en 2017, que algunas fuentes sitúan por encima del 18%. En la PAH pensamos que esta brutal subida es consecuencia de varios factores como la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos que aprobó el PP en 2013, que limita a 3 años los contratos de alquiler, y permite al casero no renovarlos directamente o subir la renta a su libre albedrío.

La turistificación es otro de esos factores, ya que reduce la oferta de alquiler residencial. Por último hay otros tres factores determinantes. Por una parte el acaparamiento de casas por parte de socimis (auténticos paraísos fiscales dentro de España), fondos buitre y bancos que van camino de convertirse en oligopolio del alquiler y de la vivienda en general, la ausencia de índices de referencia de precios, obligatorios y vinculantes, como existen por ejemplo en Alemania y por último la falta de un Parque de Vivienda Pública para el alquiler que modere precios. La Ley de Vivienda de la PAH contiene instrumentos para abordar con éxito esta burbuja.

Pero también se empieza a avistar una nueva burbuja del precio de compra de las casas, según la Sociedad de Tasación en los 6 primeros meses de este año la subida media fue del 5,9% a sumar al 4,2% que subieron en 2017 ¿Tendrá algo que ver el oligopolio del que hablamos en el punto anterior? Según datos del INE, en España a finales de 2011 había 3,5 millones de casas vacías.

Después, los bancos empezaron a desprenderse de sus activos (tóxicos y no tóxicos), en favor de fondos buitres y socimis (incluso la Sareb llegó a crear su propia socimi) vinieron después cientos de miles de desahucios, el retorno o la huida de decenas de miles inmigrantes que ocupaban viviendas… A día de hoy, es difícil cuantificar el censo de casas vacías, pero sí parece evidente que los principales tenedores de centenares de miles de ellas son el oligopolio ya citado e integrado por fondos buitre, socimis y bancos. Y mientras éstos se afanan en acaparar vivienda a precios de saldo, ninguna Administración Pública ha hecho ni hace nada por generar Parque Público.

Muy recientemente Bankia, banco actualmente público, se desprende de suelo y casas que podrían haber servido para empezar a generar Parque hoy inexistente, y lo vende a precio de saldo a fondos. Dentro de poco España estará en manos de esos buitres. Esta situación debe revertirse, porque los activos y el banco rescatado son necesarios para hacer frente a la situación de emergencia habitacional que padecemos.

Desde los gobiernos, poco o nada se ha hecho. El actual Gobierno hereda 10 leyes autonómicas de vivienda recurridas ante el Constitucional por el anterior del PP. Una lamentable respuesta también del gobierno PP al Comité DESC de la ONU, que ha propiciado una investigación por parte del Defensor del Pueblo.

La situación de la vivienda en España, requiere en primer lugar de medidas de choque que obliguen a salir al mercado de alquiler las casas injustificadamente cerradas, mediante su cesión obligatoria para su uso como Parque Público, o bien fuertes sanciones que obliguen a esa salida. Una reforma de la fiscalidad de la vivienda que, obligue a las socimis a pagar impuestos, y que grave fuertemente las casas cerradas. Una ley como la ley belga contra los fondos buitre pero que abarque más allá de la deuda pública.

Pero también requiere de leyes específicas, y en este terreno sí tiene ventaja el actual Gobierno, cuenta con la Ley de Vivienda de la PAH, la primera que tuvo entrada en el Congreso, fue registrada por primera vez el pasado 10 de enero, antes que la del PSOE, que sólo afecta a alquileres, registrada en marzo o la de Unidos Podemos, igualmente limitada al alquiler y registrada en abril.

La Ley de Vivienda de la PAH, empieza proponiendo el cumplimiento del Derecho Internacional en materia de vivienda regulado por el PI DESC, suscrito por España en 1976, y ratificado en su Protocolo Facultativo en 2013, y que por tanto, debe prevalecer sobre la legislación interna de España (Ley de Tratados Internacionales de 2014), esto conlleva la suspensión de cualquier desahucio cuyas víctimas carezcan de alternativa habitacional.

Y la dación en pago retroactiva, para que las víctimas de los gobiernos que no aplicaron en España la Directiva 93/13 y permitieron las hipotecas preñadas de cláusulas abusivas, cancelen al menos las deudas ilegítimas consecuencia de procedimientos judiciales ilegales, según el TJUE. En materia de alquileres ya hemos dicho el contenido de nuestra ley y por último, el acceso a los suministros básicos de agua, luz y gas, estableciendo un mínimo de subsistencia, e implicando a las suministradoras en el coste.

El pasado día 20 de junio, desde la PAH solicitamos por email una entrevista al ministro José Luis Ábalos y a día de hoy no hemos tenido respuesta alguna. Sin embargo, sí pudimos ver en su toma de posesión a representantes de las grandes constructoras como Florentino Pérez, o Villar Mir (este además implicado en la Gürtel)… Esperamos que tenga algún tiempo para contestarnos a nosotras…

También desde la PAH, hemos concertado entrevistas con casi todos los grupos parlamentarios del Congreso para el próximo miércoles día 11. Hasta el momento el PSOE no ha confirmado, esperamos la sorpresa de que sea finalmente el Ministro quien nos reciba.

Unha maña sen Praia

AD349824-7378-4F27-9C81-7B0B4C43B185

O 3 de xullo ás 11:00 da mañá, a RSP Vigo, Os Ninguéns, a PAH Vigo-Tui Baixo Miño voltamos á rúa, para seguir reivindicando un parque público de vivenda social en aluguer, municipal e autonómico, para toda a que o precise: é urxente e prioritario solucionar o problema habitacional desta cidade, e para iso concentrarémonos na Praza da Princesa.

👉🏻A subida dos alugueres aumenta os desafiuzamentos por falta de pagamento da renda

👉🏻As familias teñen cada vez máis dificultades para abonar a renda mensual e iso deriva nun incremento da morosidade e, en último termo, dos desafiuzamentos.

👉🏻A Recuperación Económica QUE DIN QUE HAI non chegou aos Fogares

A RSP Vigo Os Ninguéns e a PAH Vigo Tui-Baixomiño
convocan :

Digámoslles que xa abonda de pasarse a pelota .Acudide e traede as vosas toallas! Tamén pasarémonos uns as outras unha grande pelota, para representar en ton naif o “xogo” que as administracións se traen entre mans con este tema, ao pasarse uns a outras a responsabilidade para que ao final, como sempre, non se dean solucións e perdan os afectados.

Imos proxectar toda a nosa enerxía

Informe PAH para la comparecencia de Blackstone en el Congreso de los Diputados

Publicado en PAHBCN

Ante la comparecencia del presidente de Blackatone, hoy ante la Comisión de investigación de la crisis financiera en el Congreso,  hemos elaborado este informe para visibilizar su recorrido en nuestro país, su mala praxis y la angustia a la que tiene sometidas, que ves sus vidas en manos de este fondo buitre.

Desde el comienzo de la crisis financiera, en 2007, el gobierno español ha reducido el presupuesto público dedicado a la vivienda en un 63%.

Desde 2008, se han llevado a cabo en España más de 721,000 procesos de ejecución hipotecaria y 515,000 desalojos.

España todavía debe hacer frente a la emergencia habitacional: más de 60754 desalojos en 2017

Según el último censo español de 2011, casi 3,5 millones de viviendas están vacías.

Desde 2013, los precios de alquiler han aumentado un 40% en promedio.

El 11% de los hogares españoles declara que no puede tener una temperatura adecuada en su casa durante el invierno porque no puede pagar sus facturas.

La vivienda social en España representa solo el 2% del mercado de la vivienda

España fue uno de los países más afectados por la crisis financiera de 2007. Además del colapso financiero global, el sector de la construcción español enfrentó el estallido de la burbuja inmobiliaria. Esta situación llevó a la destrucción de cientos de miles de puestos de trabajo, lo que obligó a muchas familias a decidir si pagar por los alimentos o sus hipotecas, la mayoría de ellos obviamente opto por lo primero. En este contexto, las instituciones financieras comenzaron a desalojar a miles de familias y el drama continúa.

En otras palabras, las familias desalojadas no solo se ven a sí mismas en la calle y sin trabajo, sino que también deben enfrentar el hecho de que todavía deben al banco decenas, o incluso cientos, de miles de euros y que sus deudas siguen creciendo debido a a los intereses de la morosidad. No es difícil imaginar que recuperar una vida digna de esta situación sea virtualmente imposible.

Según datos del Consejo Español del Poder Judicial, se han producido más de 515,000 desalojos. Además, es difícil creer los mensajes de recuperación del gobierno español, ya que solo en 2016 se produjeron alrededor 63037 y en 2017 60754 desalojos

Alquiler

Esto también se debe a que cada vez hay más desalojos de inquilinos. De hecho, hoy en día el 60% de los desalojos oficiales son causados por la incapacidad de la población para pagar los alquileres.

En 2013, el gobierno del PP cambió la ley de alquileres, introdujeron dos cambios principales:

• Reducir la duración de los contratos de un mínimo de 5 años a contratos de 3 años

• Desvincular la actualización de los precios de alquiler del IPC en las renovaciones de contratos. El IPC es un índice del costo de vida básico que mide la inflación anual.

Como resultado, con estos cambios fue más fácil para Socimis subir los precios, hacer contratos más inestables y más cortos y desalojar a inquilinos de bajos ingresos. De hecho, las 1.860 casas públicas de Madrid que fueron vendidas por PP a Blackstone ahora son administradas por una Socimi llamada Fidere.

Los fideicomisos de inversión inmobiliaria (o Socimis [Equivalente a Reits en los EE. UU]) son fondos que han dedicado al menos el 80% de su actividad a alquilar espacios y casas. En 2012, el gobierno del PP otorgó a Socimis un régimen fiscal privilegiado según el cual no tienen que pagar impuestos a las empresas. Después de esta reforma, las Socimis han sido una herramienta para que los grandes actores especulativos como los fondos buitres, los bancos y las entidades inmobiliarias hagan negocios con las casas sin pagar impuestos.

Ante esta situación las PAHs llevan años exigiendo:

• Dación  a cero sin condicionantes ni remanentes y alquiler social sin chantajes  según la 24/2015 (esté o no vigente) y sin cláusulas abusivas.

• Mejoras  en el protocolo de atención telefónica de Anticipa donde se acabe con el trato vejatorio, amenazas, mentiras, presión y abuso.

• Oficinas físicas en cada capital de provincia para que las afectadas puedan ir a exponer sus casos.

• Los mismos acuerdos para el resto del estado Español

Descarga aqui un Informe que no te puedes perder